“Права споживача: чи вмієте ви ними користуватися”Дата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.
#12484


“Права споживача: чи вмієте ви ними користуватися”


 • Споживач — людина (фізична особа), яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати або замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб • Споживачі зобов’язані:

 • перед використанням товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації;

 • у разі необхідності звернутися до продавця за роз’ясненнями умов та правил користування товаром;

 • користуватись товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватись умов (вимог,

 • норм, правил), встановлених виробником товару (виробником) в експлуатаційній документації. • 1 Право на безпеку

 • Забезпечити захист від продукції, процесів виробництва та послуг, які небезпечні для здоров’я або життя

 • 2 Право на інформацію

 • Забезпечити споживача всією потрібною інформацією про товари та послуги, які він збирається придбати

 • 3 Право на вибір

 • Спонукати споживача купувати тільки ті товари, які йому потрібні, і захищати його від антиконкурентної поведінки та експлуатації виробників товарів

 • 4 Право бути почутим

 • Забезпечити представництво інтересів споживача у формуванні й проведенні урядової політики та надати право участі в процесі розробки продукції та послуг.

 • 5 Право на відшкодування збитків

 • Забезпечити споживача швидким та доступним засобом захисту його юридичних прав; можливістю задовольнити його вимоги, включаючи відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією, продукцією неналежної якості або незадовільними послугами, а також шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією • 6 Право на освіту

 • Встановити механізм здобуття споживачами знань про їхні права, обов’язки та відповідальність, а також знань з питань реалізації цих прав

 • 7 Право на чисте довкілля

 • Захистити споживача від забруднення навколишнього середовища, надати право жити та працювати в навколишньому середовищі, яке не загрожує здоров’ю теперішнього та майбутнього поколінь

 • 8 Право на задоволення основних потреб

 • Забезпечити доступність необхідних товарів (продуктів харчування, одягу, житла) та послуг (із захисту здоров’я, здобуття освіти та поліпшення санітарних умов) чек), який буде потрібний, якщо виникне необхідність повернути товар. Повернувшись додому, слід ще раз приміряти придбаний товар. Якщо річ із будь_яких причин не влаштовує покупця (не той розмір, колір тощо), то протягом 14 днів її можна обміняти на аналогічну річ або забрати гроші (якщо немає аналогічного товару). Але тільки за умови, що товаром ще не користувалися. • Найперша порада споживачеві, навіть - ПЕРША ЗАПОВІДЬ: завжди необхідно зберігати документи, що підтверджують факт купівлі-продажу.

 • Це можуть бути договори, квитанції, чеки, жетони, акти виконаних робіт, свідоцтва суб’єктів підприємницької діяльності, правила, наприклад, правила страхової діяльності, рекламні обіцянки в газетах, буклетах, фотографії, відеокадри, запис на диктофоні, медичні документи, рецепти і т.п. З документів, які ви маєте у паперовому вигляді, слід обов’язково зробити ксерокопії.

 • Чим більше буде у вас таких документальних доказів, тим більше шансів на успіх матимете для відстоювання своїх прав споживача у разі їх порушення. • Mої права споживача порушені

  • Крок перший:
 • Відразу необхідно написати заяву-претензію про порушення з вимогою щодо відновлення права на адресу керівника організації-порушника (директора магазину, керівника компанії і т.п.) чи на ім’я приватного підприємця.

 • Золоте правило, яке приведе до успіху та скоротить час, є таким:

 • цю заяву необхідно зробити не в усній формі, а НАПИСАТИ у ДВОХ примірниках;

 • передати заяву порушнику та попросити ВІДМІТКУ ПРО ВРУЧЕННЯ (в канцелярії, у секретаря, у відповідних посадових осіб тощо), а саме: щоб проставили вхідний номер, дату, прізвище та посаду особи, яка прийняла документ, та (бажано) штамп чи печатку цієї організації;

 • у випадку відмовлення у прийнятті заяви або надання підтвердження в її отриманні (відмітку не роблять, але обіцяють розібратися), необхідно цю заяву направити на дану адресу ПОШТОЮ, З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ВРУЧЕННЯ. • Крок другий:

 • Якщо заява про порушення прав не була прийнята та/або розглянута, не була надана відповідь або відповідь виявилася негативною, необґрунтованою та незаконною, а проведені переговори з керівництвом закладу не призвели до поновлення порушеного права споживача та задоволення ваших вимог, необхідно написати скаргу до ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ, яке є у будь-якому обласному місті України. Ця скарга, як і усі інші скарги, повинна бути підготовлена та подана згідно з вищенаведеним золотим правилом. • Крок третій

 • Якщо скарга до Управління у справах захисту споживачів не була задоволена, і вам надано письмову відповідь, згідно якої цей державний орган не зміг допомогти відновити ваші споживчі права та примусити порушника задовольнити вимоги споживача, можна звертатися до суду. Позовна заява в цьому випадку не сплачується судовим збором (раніше - державне мито), однак, перше ніж звернутися до суду, рекомендуємо все ж таки звернутися до кваліфікованого, досвідченого адвоката. Адвокат має переглянути всі матеріали справи, докази, можливі свідчення свідків і т.п. І якщо спеціаліст-правознавець підтвердить вам факт порушення законних прав та наявність всіх необхідних доказів, можна звертатися до суду. Важливо також отримати від юриста інформацію щодо практики судового розгляду. Зважте також, що судовий розгляд - це справа не одного дня. Врахувавши всі «ЗА» та «ПРОТИ», ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО СУДУ.  • Порада 3

 • Я не знаю свої права споживача і не знаю, чи вони порушені діями продавця, виконавця послуги тощо.

 • Вважаємо, що необхідним допоміжником в кожному українському домі повинен бути Закон України «Про захист прав споживачів». Тому і радимо придбати його, щоб завжди був під рукою.

 • Якщо такого закону дома немає, то з ним можна ознайомитись у БУДЬ-ЯКОМУ магазині чи закладі з надання послуг, навіть у бані та перукарні, тільки потрібно звернути увагу на настінний „Куточок споживача”. Законодавець спеціально передбачив необхідність такого «куточку» для інформування споживачів і зобов’язав усіх українських підприємців зробити таке оздоблення свого закладу. Окрім Закону України «Про захист прав споживачів», у  „Куточку споживача” має розміщуватися інформація щодо відповідних телефонів та прізвищ посадових осіб державних органів з питань захисту прав споживачів, до яких можна звернутися зі скаргою, та інші корисні повідомлення. Наприклад, у зазначених „Куточках споживача” повинні бути затверджені у встановленому порядку «Правила…» та Порядок торгівлі непродовольчими товарами, правила торгівлі окремими групами товарів, наприклад, хлібобулочними виробами, Правила торгівлі на ринках тощо. Ці нормативні акти більш детально регламентують правовідносини у відповідних сферах і допоможуть споживачам краще зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації.

 • Пам’ятайте: при ознайомленні із Законом „Про захист прав споживачів” слід пересвідчитися, чи останню редакцію цього Закону ви тримаєте в руках, оскільки наприкінці 2005 року до цього Закону були внесені суттєві зміни. Тому необхідно керуватися останньою (на даний час, тобто березень 2007 року) редакцію закону від 01.12.2005. • Порада 4

 • Я хочу компенсувати моральну шкоду

 • Українським законодавством, на відміну від законодавства багатьох багатих європейських країн, передбачено додатковий стимул для споживачів у випадку порушення їх споживчих прав - право на відшкодування моральної шкоди. Це є перспективна норма, і споживачам необхідно знати про неї та користуватися цим правом, у тому числі для того, що порушники прав споживача пам’ятали, що окрім матеріальних витрат вони повинні будуть відшкодовувати потерпілому також і матеріальну шкоду – за перенесені стресові ситуації тощо. Але користуватися зазначеним правом потрібно розумно, не зловживаючи їм.

 • Згідно зі ст.1167 Цивільного кодексу України «моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених законом». • До Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) та його місцевих відділень.

 • Безпосередньо до суду.

 • До Ради народних депутатів, її виконавчих органів.

 • В місцеву державну адміністрацію.

 • До органів i установ державного санітарного нагляду України.

 • В інші органи державної виконавчої влади, на які покладено контроль за якістю i безпекою товарів (робіт, послуг), призначених для споживачів.

 • В Антимонопольний комітет України чи його територіальний відділ. • Ви вирішили звернутись до Держспоживстандарту Місцевими органами Держспоживстандарту є обласні та Київське і Севастопольське міські управління у справах захисту прав споживачів, що входять до складу обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій. Ви можете написати скаргу, заяву чи пропозицію, або звернутись в усній формі (тоді звернення повинно бути записаним посадовою особою на особистому прийомі).

 • Згадані управління мають право розглядати скарги, заяви i пропозиції громадян з питань захисту прав споживачів i вживати необхідних заходів для їхнього розв'язання; консультувати споживачів з питань законодавства про захист прав споживачів та подавати до суду позови про захист прав споживачів.

 • Аби Ваше звернення розглянули, воно повинно відповідати таким вимогам:

 • звернення повинно бути заадресованим (чи органу державної влади, чи посадовій особі);

 • у зверненні має бути зазначено Ваше прізвище, ім ' я, по-батькові, місце проживання , викладено суть питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

 • звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так i групою осіб (колективне).

 • письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати. • Ви вирішили звернутись безпосередньо до суду Ви можете подати позов до суду за вибором: або за місцем вашого проживання, або за місцем знаходження відповідача, або за місцем заподіяння шкоди, або за місцем виконання договору.

 • В даному випадку, згідно Закону України «Про захист прав споживачів», ви звільняєтесь від сплати державного мита. Заяви про захист прав споживачів мають повністю відповідати вимогам ст.137 Цивільного Процесуального Кодексу щодо форми i змісту позовної заяви, зокрема, містити відомості: про те, яке право споживача порушено; коли i в чому це виявилось; про способи захисту, які належить вжити суду; про розмір сум, щодо яких заявлено вимоги, з відповідними розрахунками i обґрунтуваннями; про докази, що підтверджують позов. До заяви повинні бути додані необхідні документи - залежно від заявлених вимог (наприклад, договір, квитанція-замовлення, чек, транспортна чи інша накладна...).

 • Розгляд питань щодо захисту прав споживачів відбувається у звичайному порядку. • ЗРАЗОК

 • ЗАЯВИ ДО ПРОДАВЦЯ

 • Суть претензії: надання послуг гарантійного ремонту

 • та відшкодування неустойки та моральної шкоди

 • _______________________________________________________________________________

 • Директору ТОВ «Мережа супермаркетів «Кращі покупки»

 • 05249, м. Полтава, вул. Шевченка, 1,

 • номери контактних телефонів невідомі

 • Гр. Якуба Василя Яковича,

 • що мешкає за адресою:

 • 05235, м. Полтава, вул. Зелена, 8, кв. 2

 • тел.: 55 43 21

 • ЗАЯВА-ПРЕТЕНЗІЯ

 • 6 березня 2006 року я звертався до вас із заявою про надання послуг гарантійного ремонту придбаного мною 10.02.2006 телевізору Sun PX-41MFR, номер виробника № 9876543, ціна 2200 гривен, що підтверджується чеком, інструкцією з експлуатації і гарантійним талоном.

 • Згідно гарантійного талону, гарантійний строк на телевізор Sun PX-41MFR встановлено 2 роки з дати придбання товару, але 04.03.2006 року телевізор вийшов з ладу.

 • 05.03.2006 направлений продавцем спеціаліст Орленко І.І. оглянув телевізор і визнав необхідність ремонту. В той же час, Орленко І.І. надав мені обмежену та упереджену інформацію щодо можливостей ремонту телевізора, порушивши мої законні права споживача, що змусило мене звернутися за консультацією до адвоката.

 • Згідно чинного законодавства, у заяві було викладено відповідні вимоги до вас як продавця.

 • Враховуючи, що:

 • протягом встановлених чинним законодавством 14 днів для усунення недоліків, виявлених у товарі, з дати його пред’явлення, стосовно телевізору Sun PX-41MFR, № 9876543, це не було зроблено,

 • не виконані мої вимоги з відшкодування завданої мені матеріальної шкоди (консультація адвоката) в сумі 40 гривен та моральної шкоди в сумі 100 гривен через порушення спеціалістом Орленко І.І. мого права на повну, достовірну та своєчасну інформацію про послуги центру, що встановлені чинним законодавством, всього на суму 140 гривен,

 • та на підставі Ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів», Ст.709 Цивільного кодексу України, п.32 Правил побутового обслуговування населення,

 • ПРОШУ:

 • Скласти акт про технічний стан телевізору та виплатити мені неустойку за кожний день затримки виконання робіт з усунення недоліків в телевізорі Sun PX-41MFR понад встановлений строк (14 днів) в розмірі 1% вартості товару.

 • Здійснити відшкодування завданої мені матеріальної та моральної шкоди на суму 140 гривен.

 • Всі вимоги попередньої заяви від 06.03.2006 р., зокрема щодо обчислювання гарантійного строку на нові комплектуючі вироби і складові частини, залишаються в силі.

 • Додатки:

 • Копія касового чеку.

 • Копія інструкції з експлуатації на телевізору Sun PX-41MFR, №9876543.

 • Копія гарантійного талону.

 • Копія акту сервісного центру від 5 березня 2006 р.

 • Копія квитанції на оплату послуг адвоката.

 • Копія заяви від 06.03.2006 р.

 • Підпис заявника ______________(Якуб В.Я.) 20 березня 2010


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка