Правила проїзду та стоянки транспортних засобівДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.
ТипПравиламожливість паління (місце для куріння), застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;

 • можливість паління (місце для куріння), застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;

 • порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних);

 • правила проїзду та стоянки транспортних засобів;місця для зберігання і допустима кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, які можуть одночасно знаходитися у виробничих приміщеннях і на території (у місцях зберігання);

 • місця для зберігання і допустима кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, які можуть одночасно знаходитися у виробничих приміщеннях і на території (у місцях зберігання);

 • порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я, очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень;порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі;

 • порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі;

 • порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;

 • порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів;порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників тощо);

 • порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників тощо);

 • порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;дії працівників у разі виявлення пожежі;

 • дії працівників у разі виявлення пожежі;

 • порядок збирання членів добровільної пожежної дружини та відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні.

На кожному підприємстві повинні бути розроблені та вивішені на видних місцях загальнооб‘єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень.

 • На кожному підприємстві повинні бути розроблені та вивішені на видних місцях загальнооб‘єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень.Інструкції повинні затверджуватися керівником підприємства або особою, яка виконує його обов'язки, та вивчатися під час проходження працівниками підприємства протипожежних інструктажів.

 • Інструкції повинні затверджуватися керівником підприємства або особою, яка виконує його обов'язки, та вивчатися під час проходження працівниками підприємства протипожежних інструктажів.

Відповідно до “Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України”, затвердженого наказом МНС України № 368 від 29.09.2003 року працівники під час прийняття на роботу та за місцем праці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (протипожежні інструктажі).

 • Відповідно до “Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України”, затвердженого наказом МНС України № 368 від 29.09.2003 року працівники під час прийняття на роботу та за місцем праці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (протипожежні інструктажі).Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки на підприємстві покладається на його керівника, а в структурних підрозділах - на керівника відповідного підрозділу.

 • Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки на підприємстві покладається на його керівника, а в структурних підрозділах - на керівника відповідного підрозділу.Порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань визначається керівником підприємства (наказом або відповідним положенням, що розробляється на підприємстві і затверджується керівником).

 • Порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань визначається керівником підприємства (наказом або відповідним положенням, що розробляється на підприємстві і затверджується керівником).

 • Допуск на роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання, інструктажі або перевірку знань, забороняється.За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

 • За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу, а також з особами, які прибули на підприємство у відрядження, на виробничу практику (навчання) і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі.

 • проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу, а також з особами, які прибули на підприємство у відрядження, на виробничу практику (навчання) і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі.проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.

 • проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.усі новоприйняті на роботу;

 • усі новоприйняті на роботу;

 • працівники, переведені з інших структурних підрозділів підприємства;

 • особи, які прибули на підприємство у відрядження;

 • будівельники сторонніх організацій, які виконують на підприємстві будівельно-монтажні, ремонтні або інші роботи;

 • учні (студенти) під час виробничої практики (навчання), а також перед проведенням з ними практичних занять тощо.проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менш як один раз на рік за програмою проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів.

 • проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менш як один раз на рік за програмою проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів.проводиться з працівниками на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні у наступних випадках:

 • проводиться з працівниками на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні у наступних випадках:у разі введення в дію нових нормативних актів з питань пожежної безпеки або змін та доповнень до існуючих;

 • у разі введення в дію нових нормативних актів з питань пожежної безпеки або змін та доповнень до існуючих;

 • у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;

 • на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у випадку виникнення НС та користуватися первинними засобами пожежогасіння.проводиться з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт, при ліквідації аварії, стихійного лиха тощо.

 • проводиться з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт, при ліквідації аварії, стихійного лиха тощо.Первинний, повторний та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань.

 • Первинний, повторний та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань.

 • Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж.

 • Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватися разом з відповідними інструктажами з охорони праці.Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальних журналах робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) з підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив.

 • Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальних журналах робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) з підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив.

 • Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск або дозвіл).Попереднє спеціальне навчання з питань пожежної безпеки повинні проходити особи, посади яких визначено у Переліку, що наведений у “Типовому положенні про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України”, затвердженого наказом МНС України № 368 від 29.09.2003 року.

 • Попереднє спеціальне навчання з питань пожежної безпеки повинні проходити особи, посади яких визначено у Переліку, що наведений у “Типовому положенні про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України”, затвердженого наказом МНС України № 368 від 29.09.2003 року.Спеціальне навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки проводяться за спеціально розробленими та погодженими програмами у навчальних закладах МНС України.

 • Спеціальне навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки проводяться за спеціально розробленими та погодженими програмами у навчальних закладах МНС України.

 • Навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки можуть проводити тільки фахівці, що мають спеціальну (пожежно-технічну) освіту та стаж роботи за фахом не менше 5 років.Після закінчення навчання особам, які успішно склали заліки, видається посвідчення.

 • Після закінчення навчання особам, які успішно склали заліки, видається посвідчення.

 • Особи, які показали незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань з питань пожежної безпеки.Перевірка знань посадових осіб з пожежної безпеки здійснюються періодично (один раз на три роки).

 • Перевірка знань посадових осіб з пожежної безпеки здійснюються періодично (один раз на три роки).

 • Особи, виконання функціональних обов'язків яких пов'язане з підвищеною вибухопожежною небезпекою (визначено у Переліку посад), проходять перевірку знань один раз на рік.

В будівлях та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб мають бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок виникнення НС.

 • В будівлях та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб мають бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок виникнення НС.Необхідність забезпечення планами (схемами) евакуації одноповерхових будівель та споруд визначається місцевими органами державного пожежного нагляду, виходячи з їх пожежної небезпеки, кількості розміщуваних людей, площі тощо.

 • Необхідність забезпечення планами (схемами) евакуації одноповерхових будівель та споруд визначається місцевими органами державного пожежного нагляду, виходячи з їх пожежної небезпеки, кількості розміщуваних людей, площі тощо.У дитячих дошкільних установах, навчальних закладах, лікувальних установах із стаціонаром, закладах відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, торгових підприємствах (два поверхи й більше) та інших об'єктах з масовим перебуванням людей (50 осіб і більше) на доповнення до плану евакуації адміністрація зобов'язана опрацювати інструкцію, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.

 • У дитячих дошкільних установах, навчальних закладах, лікувальних установах із стаціонаром, закладах відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, торгових підприємствах (два поверхи й більше) та інших об'єктах з масовим перебуванням людей (50 осіб і більше) на доповнення до плану евакуації адміністрація зобов'язана опрацювати інструкцію, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.

Для об'єктів, у яких передбачається перебування людей уночі (дошкільні заклади, інтернати, лікарні тощо), інструкції повинні передбачати два варіанти дій: у денний та нічний час.

 • Для об'єктів, у яких передбачається перебування людей уночі (дошкільні заклади, інтернати, лікарні тощо), інструкції повинні передбачати два варіанти дій: у денний та нічний час.На підприємстві повинен бути встановлений порядок (система) оповіщення людей про виникнення НС, з яким необхідно ознайомити всіх працівників.

 • На підприємстві повинен бути встановлений порядок (система) оповіщення людей про виникнення НС, з яким необхідно ознайомити всіх працівників.

 • У приміщеннях на видних місцях біля телефонних апаратів слід вивішувати таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальної служби.

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно національного стандарту України ДСТУІЗО 6309:2007 “Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір”.

 • Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно національного стандарту України ДСТУІЗО 6309:2007 “Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір”.

 • В свою чергу ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности” на території України не застосовується.

Відповідно до “Положення про добровільні пожежні дружини (команди)”, затвердженого наказом МНС № 70 від 11.02.2004 року добровільні пожежні дружини (команди) створюються на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та наявності підрозділів державної чи відомчої пожежної охорони з кількістю працюючих від 25 осіб і більше, а на об'єктах підвищеної небезпеки - незалежно від кількості працюючих.

 • Відповідно до “Положення про добровільні пожежні дружини (команди)”, затвердженого наказом МНС № 70 від 11.02.2004 року добровільні пожежні дружини (команди) створюються на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та наявності підрозділів державної чи відомчої пожежної охорони з кількістю працюючих від 25 осіб і більше, а на об'єктах підвищеної небезпеки - незалежно від кількості працюючих.запобігання пожежам, організації їх гасіння;

 • запобігання пожежам, організації їх гасіння;

 • здійснення громадського контролю за додержанням установлених законодавством вимог пожежної безпеки;

 • сприяння і надання допомоги пожежно-рятувальним підрозділам;

 • проведення роз'яснювальної роботи серед працівників підприємства.ДПД можуть бути загально-об'єктовими та (або) цеховими (декілька на об'єкт) залежно від структури і місцевих особливостей підприємства.

 • ДПД можуть бути загально-об'єктовими та (або) цеховими (декілька на об'єкт) залежно від структури і місцевих особливостей підприємства.На підприємствах, де є виїзна пожежна техніка (пожежні автомобілі або причіпні мотопомпи з відповідними засобами для їх транспортування), з числа членів ДПД організовуються добровільні пожежні команди (ДПК), які забезпечують цілодобове чергування бойової обслуги.

 • На підприємствах, де є виїзна пожежна техніка (пожежні автомобілі або причіпні мотопомпи з відповідними засобами для їх транспортування), з числа членів ДПД організовуються добровільні пожежні команди (ДПК), які забезпечують цілодобове чергування бойової обслуги.Добровільні пожежні команди залучаються для ліквідації пожеж або інших надзвичайних ситуацій за межами підприємства згідно з планом залучення сил і засобів та інструкції взаємодії між підприємством і підрозділами МНС.

 • Добровільні пожежні команди залучаються для ліквідації пожеж або інших надзвичайних ситуацій за межами підприємства згідно з планом залучення сил і засобів та інструкції взаємодії між підприємством і підрозділами МНС.Відповідно до статті 5 Закону України "Про пожежну безпеку“ підприємства, які мають або утримують ДПК з виїзною пожежною технікою, частково звільняються від сплати податків на прибуток (50 відсотків коштів, що витрачаються на тримання команд).

 • Відповідно до статті 5 Закону України "Про пожежну безпеку“ підприємства, які мають або утримують ДПК з виїзною пожежною технікою, частково звільняються від сплати податків на прибуток (50 відсотків коштів, що витрачаються на тримання команд).Створення ДПД (ДПК) та організація їх діяльності покладається на власників підприємств або уповноважені ними органи.

 • Створення ДПД (ДПК) та організація їх діяльності покладається на власників підприємств або уповноважені ними органи.Усі витрати з утримання добровільних пожежних дружин (команд) здійснюються за рахунок підприємств, на яких вони створені.

 • Усі витрати з утримання добровільних пожежних дружин (команд) здійснюються за рахунок підприємств, на яких вони створені.Членів ДПД (ДПК), які підлягають обов'язковому особистому страхуванню (на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії), слід застрахувати відповідно до Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 року № 232.

 • Членів ДПД (ДПК), які підлягають обов'язковому особистому страхуванню (на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії), слід застрахувати відповідно до Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 року № 232.Відповідно до “Типового положення про пожежно-технічну комісію” затвердженого наказом МНС № 70 від 11.02.2004 року пожежно-технічні комісії (ПТК) створюються на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з кількістю працюючих 50 і більше осіб, а на об'єктах підвищеної небезпеки незалежно від кількості працюючих.

 • Відповідно до “Типового положення про пожежно-технічну комісію” затвердженого наказом МНС № 70 від 11.02.2004 року пожежно-технічні комісії (ПТК) створюються на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з кількістю працюючих 50 і більше осіб, а на об'єктах підвищеної небезпеки незалежно від кількості працюючих.Метою створення ПТК є залучення інженерно-технічних працівників, службовців тощо до активної участі у роботі щодо попередження пожеж, і посилення протипожежного захисту підприємств.

 • Метою створення ПТК є залучення інженерно-технічних працівників, службовців тощо до активної участі у роботі щодо попередження пожеж, і посилення протипожежного захисту підприємств.сприяння адміністрації підприємства у проведенні пожежно-профілактичної роботи та здійсненні контролю за дотриманням вимог стандартів, норм, правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, а також приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;

 • сприяння адміністрації підприємства у проведенні пожежно-профілактичної роботи та здійсненні контролю за дотриманням вимог стандартів, норм, правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, а також приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;участь при прийнятті рішень щодо комплексних заходів для забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки, техніки та позитивного досвіду в протипожежному захисті підприємства і використання коштів на їх реалізацію, а також включення питань з пожежної безпеки до колективного договору (угоди);

 • участь при прийнятті рішень щодо комплексних заходів для забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки, техніки та позитивного досвіду в протипожежному захисті підприємства і використання коштів на їх реалізацію, а також включення питань з пожежної безпеки до колективного договору (угоди);підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки пропозицій (рекомендацій) адміністрації підприємства щодо удосконалення протипожежного захисту;

 • підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки пропозицій (рекомендацій) адміністрації підприємства щодо удосконалення протипожежного захисту;проведення серед працівників підприємства масової роз'яснювальної роботи та пропаганди заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки, а також занять з евакуації робітників та службовців під час пожежі або надзвичайної ситуації;

 • проведення серед працівників підприємства масової роз'яснювальної роботи та пропаганди заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки, а також занять з евакуації робітників та службовців під час пожежі або надзвичайної ситуації;здійснення контролю за впровадженням на підприємстві сертифікованих виробів протипожежного призначення.

 • здійснення контролю за впровадженням на підприємстві сертифікованих виробів протипожежного призначення.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка