Правила вживання м’якого знака Тема: Правила вживання м’якого знакаДата конвертації27.05.2016
Розмір445 b.
ТипПравилаЯковенко Тетяна Григорівна – вчитель української мови і літератури, спеціаліст

 • Яковенко Тетяна Григорівна – вчитель української мови і літератури, спеціаліст

 • І категорії, старший учитель;

 • Кононенко Світлана Іванівна – вчитель української мови і літератури, спеціаліст

 • І категорії

 • Великоканівецького навчально-виховного комплексу “Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа

 • І-ІІІ ступенів”Тема: Правила вживання м’якого знака

 • Тема: Правила вживання м’якого знака

 • Мета: повторити основні правила вживання м’якого знака; вчити учнів позначати м’якість приголосних на письмі відповідно до правописних норм; виробляти навички правильного вживання м’якого знака; розвивати мовний слух; формувати вміння знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх та писати з ними слова, виправляти помилки; виробляти уважність, правописну пильність; виховувати інтерес до вивчення рідної мови.

 • Тип уроку: комбінований

 • Обладнання: комп’ютериНа центральній площі міста височіє будиночок, в якому проживають:

 • На центральній площі міста височіє будиночок, в якому проживають:

 • м’які звуки [д],[т],[з],[с],[дз],[ц],[л],[н], що закінчують склад;

 • м’які звуки [д],[т],[з],[с],[дз],[ц],[л],[н] перед о у середині складу;

 • суфікси –зьк-, -ськ-, -цьк-;суфікси –еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-;

 • суфікси –еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-;

 • л перед буквами на позначення приголосних;

 • іменники ж.р. м’якої групи І відміни у Р.в. та іменники с.р. на –нн(я), -ц(е) ІІ відміни;

 • дієслова 3ос. одн. і мн. дійсного та 2 ос. одн. і мн. наказового способів.

За цей вчинок цариця Орфографія дуже розгнівалася на нього і видала наказ: “Діставатися до будиночку лише автобусом, але забороняється заходити в нього після поважних жителів цього міста: - б,п,в,м,ф; - ж,ч,ш,щ;

 • За цей вчинок цариця Орфографія дуже розгнівалася на нього і видала наказ: “Діставатися до будиночку лише автобусом, але забороняється заходити в нього після поважних жителів цього міста: - б,п,в,м,ф; - ж,ч,ш,щ;- н перед ж,ч,ш,щ і суфіксами –ств-, -ськ- (але: доньчин, няньчити, бриньчати);

 • - н перед ж,ч,ш,щ і суфіксами –ств-, -ськ- (але: доньчин, няньчити, бриньчати);а також не дозволяється ставати м’якому знаку : - між буквами, що позначають подвоєні (подовжені м’які приголосні) (осінній);

 • а також не дозволяється ставати м’якому знаку : - між буквами, що позначають подвоєні (подовжені м’які приголосні) (осінній);Завдання:

 • Завдання:

 • 1. “Мозковий штурм”. Висловіть у групі ідеї щодо пояснення орфограм.

 • Льон, козацький, степ, тінь, дьоготь, воротар, Харків, сільський, неньчин, рибалці, Горький, батальйон, кущ, сядьте, піч, лялька, донька, Наталчин, юність, розкіш, матінці, запорізький.

 • 2. “Хто швидше”. Вставте пропущену літеру

 • Близ…ко, донец…кий, л…отчик, нян…ці, різ…бяр, батен…ко, кобзар…, т…охкати, Олен…чин, стіл…чик, хустин…ці, вітерец…, усміхайтес…, біл…чин, вдячніст…

 • 3. Напишіть твір-мініатюру на тему “Мамина ласка”, використовуючи слова пестливого значення.

 • Поясніть орфограми.4. Розподільний диктант. Вправи з ключами.

 • 4. Розподільний диктант. Вправи з ключами.

 • Запишіть слова :

 • 1) у які вставили м’який знак;

 • 2) у які не потрібно вставляти м’який знак.

 • а) Кавказ…кий, тюр…ма, астрахан…ський, різ…бяр, арал…ський, камін…чик, ремін…чик, щіл…ний, емул…сія, мален…кий, електропаял…ник, астрахан…ці,

 • щонаймен…ший, нян…чити, економіч…ний, шахтарс…кий, емал…ований.

 • Ключ. Підкресліть у кожному слові першубукву і прочитайте крилатий вислів.

 • б) квіт…ці, жін…ці, авос…ці, бджіл…ці, очеретян…ці, жмен…ці, гус…ці, свин…ці, галуз…ці, стеблин…ці, кізон…ці, мис…ці, однокол…ці (візок на двох колесах), внучен…ці, Снігурон…ці, колис…ці, оболон…ці, нян…ці, тріс…ці, сопіл…ці.

 • Ключ. Підкреслити у кожному слові другу від початку букву. Це буде початок вислову В.Сухомлинського: “… - то найвища людська освіченість”.В цьому будинку він проживав своєю дружною сім’єю. Його близькими родичами були:

 • В цьому будинку він проживав своєю дружною сім’єю. Його близькими родичами були:

 • букви б, п, в, м, ф, перед якими ніколи не було інших букв на позначення приголосних (крім р) і які належали до кореня;

 • буква р у кінці складу;

 • букви б, п, в, м, ф, р, к у власних назвах;

 • префікси та перша частина складних слів, які закінчуються буквами на позначення приголосних.

Одного разу, ідучи вулицею, він побачив старенького дідуся Йо, який привітно посміхнувся до нього. Цей добрий вчинок дуже вразив злого апострофа і він став уникати зустрічей з усміхненим дідусем.

 • Одного разу, ідучи вулицею, він побачив старенького дідуся Йо, який привітно посміхнувся до нього. Цей добрий вчинок дуже вразив злого апострофа і він став уникати зустрічей з усміхненим дідусем.Тести:

 • Тести:

 • 1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:

 • А. бур…ян, св…ято, тьм…ний, здоров…я;

 • Б. слов…янин, розв…язок, п…ятірка, під…язичний;

 • В. р…ясно, з…юрмитися, арф…яр, медв…яний;

 • Г. зів…янути, моркв…яний, торф…яний, цв…ях.

 • 2. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа:

 • А. Св’ятослав, пів’яблука, медвяний, в’юн;

 • Б. розм’якнути, п’явка, матір’ю, об’єднання;

 • В. черв’як, бур’як, солов’їний, різдв’яний;

 • Г. дзвякнути, духм’яний, з’їхати, Лук’ян.

Красуня-буква л не втрималася і заговорила рідною мовою. Вона стала перед приголосними буквами в середині та в кінці слова, стала вести з ними бесіду.

 • Красуня-буква л не втрималася і заговорила рідною мовою. Вона стала перед приголосними буквами в середині та в кінці слова, стала вести з ними бесіду.Маючи так багато друзів, Апостроф і М’який знак вирішили дуже часто приїжджати до

 • Маючи так багато друзів, Апостроф і М’який знак вирішили дуже часто приїжджати до

 • Міста іншомовних слів.

1. Укажіть рядок, у якому всі слова іншомовного походження й пишуться з апострофом:

 • 1. Укажіть рядок, у якому всі слова іншомовного походження й пишуться з апострофом:

 • А. дит…ясла, полум…я, в…юн, здоров…я;

 • Б. миш…як, ад…ютант, комп…ютер, бар…єр;

 • В. п…єдестал, він…єтка, прем…єра, кар…єра;

 • Г. ін…єкція, Жул…єн, р…юкзак, б…юро.

 • 2. Виділіть рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з м’яким знаком:

 • А. конферанс…є, ал…батрос, кан…йон, Нел…сон;

 • Б. магістрал…, кл…ош, інтерв…ю, кар…єра;

 • В. ірреал…ний, ідеал…ний, Н…ю-Йорк, В…єтнам;

 • Г. торф…яний, педал…, б…яз…, ател…є.3. Коли апостроф не пишеться після губних приголосних у загальних назвах?

 • 3. Коли апостроф не пишеться після губних приголосних у загальних назвах?

 • А. коли перед буквами б,п,в,м,ф, що позначають губні приголосні, стоїть інша буква на позначення приголосного (крім р), який належить до кореня слова;

 • Б. коли перед губними стоїть інша буква на позначення приголосного;

 • В. коли перед губними стоїть інша буква на позначення приголосного (крім р).

 • 4. Коли апостроф не пишеться перед р?

 • А. у кінці складу перед я,ю,є,ї, що позначають один звук;

 • Б. якщо перед р є інший приголосний, що належить до кореня;

 • В. після р на початку складу, якщо наступні я,ю,є,ї позначають звук після м’якого приголосного5. Коли пишеться апостроф після р?

 • 5. Коли пишеться апостроф після р?

 • А. на початку складу;

 • Б. у кінці складу;

 • В. у кінці складу перед я,ю,є,ї.

 • 6. “Відшукай слово”. Установити відповідність між словами й умовами правопису їх

 • Умови правопису Слова

 • 1. пишеться м’який знак А. домен…щик

 • 2. пишеться буквосполучення ьо Б. комп…ютер

 • 3. пишеться з апострофом В. фаміл…ярний

 • 4. м’який знак не пишеться Г. д…оготь

 • 7. Диктант “Перевірмо себе”

 • Інтерв’ю, п’єдестал, Монтеск’є, ад’ютант, фюзеляж, пюре, бюджет, ательє, конферансьє, бар’єр, кар’єра, гравюра, бюро, суб’єкт, Гюго, Мюнхен, бязь.1. Прочитайте текст і визначте його основну думку.

 • 1. Прочитайте текст і визначте його основну думку.

 • “Червневий ранок”

 • Ранен…ко прокидаєт…ся червневий ранок. Сонце встає рано і ніяк не хоче лягати в свою полум…яну колиску. Голосно співают… пташки. У кущах над ставками заливают…ся солов…ї. На квіточках з…являються черв…ячки та метелики, які п…ють вранішню росу. Горобці та синички починают… чистити своє пір…ячко.

 • На озері розпочався жаб…ячий концерт. Новий ден… прийшов.

 • 2. Спишіть текст, уставляючи замість крапок, де потрібно, пропущені букви.

 • 3. “Мікрофон”. Орфограми пояснює той учень, у якого в руках символічний мікрофон.

 • 4. Зробіть (усно) груповий опис зимового ранку, додержуючи правописних норм української мови та використовуючи орфограми “Апостроф”, “М’який знак”1. Єрмоленко С., Сичова В. Рідна мова: підруч. для 5 кл.- К.: Грамота, 2005.

 • 1. Єрмоленко С., Сичова В. Рідна мова: підруч. для 5 кл.- К.: Грамота, 2005.

 • 2. Козачук Г. Підвищення грамотності учнів. – Київ, 1995.

 • 3. Кучерук О. Технології розвитку правописної грамотності школярів //Дивослово. – 2009. -№1.

 • 4. Тематичні контрольні тести з української мови // Бібліотечка Дивослова. – 2010. - №2.

 • 5. Тестові завдання з української мови і літератури // Бібліотечка Дивослова. – 2009. - №1.

 • 6. Хоменко Н. Розвиток правописної грамотності школярів // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. - №35-36.

Каталог: public -> oipopp -> repository -> dcr
dcr -> Прийменник як службова частина мови Кифорук Оксана Вікторівна
dcr -> Знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки; знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки
dcr -> Завдання : розкрити роль прислівників у художніх, науково-популярних і ділових текстах
dcr -> Читання “Дощиком”
dcr -> «Квітни мово, наша рідна. Дмитро Білоус. Віра поета в неминуче відродження рідного слова у поезіях \"Вічно жива\" та \"Хліб і слово\"»
dcr -> Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів Мета
dcr -> Ходи більше …бігай. Ходи більше …бігай


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка