Право виступати на міжнародному рівні від свого імені; право виступати на міжнародному рівні від свого іменіДата конвертації12.06.2016
Розмір446 b.право виступати на міжнародному рівні від свого імені;

 • право виступати на міжнародному рівні від свого імені;

 • право вступати у відносини з іншими суб’єктами міжнародного права;

 • право брати участь у створенні норм міжнародного права;

 • право на вільне виконання своїх функцій;

 • право створювати будь-які допоміжні органи, що необхідні для виконання функції організації;

 • право на укладання договорів;

 • право мати привілеї та імунітети;

 • право на забезпечення виконання норм міжнародного права та інші.Термін “міжнародна інтеграція”застосовують:

 • Термін “міжнародна інтеграція”застосовують:

 • для позначення певного стану або інституціональної форми об’єднання;

 • для позначення певного процесу, що веде до більш глибокої взаємодії держав і народів (створення міжнародної організації чи інтеграційного об’єднання);

 • для характеристики залучення будь-якого нового суб’єкта до інтеграційного процесу (входження до інтеграційного об’єднання).

за масштабом інтеграційних процесів (глобальна, регіональна, міжрегіональна (трансрегіоналізація), субрегіональна);

 • за масштабом інтеграційних процесів (глобальна, регіональна, міжрегіональна (трансрегіоналізація), субрегіональна);

 • за сферою об’єднання зусиль (політична, військово-політична, економічно-фінансова, соціокультурна) та інші;

 • за характером набуття статусу члена інтеграційного об’єднання (більш відкриті та з обмеженим доступом, тобто такі, в яких набуття членства жорстко обумовлено – вимогливі та нечітко сформульовані критерії набуття статусу; передбачаються заходи щодо неприєднання до інших інтеграційних об’єднань) тощо);

 • за методами здійснення інтеграції: (ті, що відбуваються “згори”, за допомогою інституалізації і ті, що ґрунтуються на ліберальних принципах та функціональному статусі).

Інституційні аспекти процесу інтеграції

 • Інституційні аспекти процесу інтеграції

 • Зона преференційної торгівлі являє собою зону з пільговими торговельним режимом

 • Зона вільної торгівлі – перший інтеграційний ступінь, що передбачає домовленість між державами з приводу митних і кількісних обмежень міжнародної торгівлі товарами та послугами, та особливий пільговий торговельний режим для країн-учасниць

 • Митний союз виникає на основі угод між державами – членами щодо повного усунення митних зборів при обміні товарами і послугами, та встановлення єдиного для всіх митного тарифу

 • Спільний ринок передбачає встановлення єдиної законодавчої бази для господарської діяльності всередині такого союзу, уніфікацію технічних форм, екологічних вимог тощо

 • Економічний союз – вища форма інтеграції. Він утворюється на основі створення єдиного економічного, правового та інформаційного простору. В країнах-учасницях функціонує єдина грошова одиниця, формується спільна зовнішня політика та політика в сфері безпеки.

Цілі:

 • Цілі:

 • 1) підвищення рівня життя та зростання реальних доходів в країнах-членах;

 • 2) забезпечення повної зайнятості населення;

 • 3) розширення виробництва та торгівлі;

 • 4) оптимальне використання світових ресурсів.

 • Завдання:

 • 1) забезпечення сталого розвитку шляхом оптимального використання світових ресурсів;

 • 2) сприяння захисту та збереженню навколишнього середовища, з урахуванням різних рівнів національного економічного розвитку;

 • 3) сприяння країнам, які розвиваються, та особливо найменш розвиненим у забезпеченні для них більшої частки у зростанні міжнародної торгівлі;

 • 4) забезпечення стійкого функціонування інтегрованої багатосторонньої торговельної системи, спрямованих на лібералізацію торгівлі.Принцип торгівлі без дискримінації реалізується шляхом застосування режиму найбільшого сприяння, за якого країна забезпечує однакові умови торгівлі для всіх учасників СОТ, та національного режиму, при якому імпортовані товари не можуть піддаватися дискримінації на внутрішньому ринку країни

 • Принцип торгівлі без дискримінації реалізується шляхом застосування режиму найбільшого сприяння, за якого країна забезпечує однакові умови торгівлі для всіх учасників СОТ, та національного режиму, при якому імпортовані товари не можуть піддаватися дискримінації на внутрішньому ринку країни

 • Принцип вільної торгівлі реалізується в СОТ шляхом проведення раундів торговельних переговорів з метою ліквідації існуючих торговельних бар'єрів і створення умов для більш вільної торгівлі

 • Передбачуваність розвитку міжнародної торгівлі досягається двома шляхами: зв'язуванням тарифів по тарифних позиціях і забезпеченням прозорості національної торговельної політики

 • Принцип справедливої конкуренції - це і положення щодо режиму найбільшого сприяння національного режиму й антидемпінгові процедури та заходи і положення про субсидії та компенсаційні заходи тощо

 • Принцип сприяння розвитку та економічним реформам - членство в СОТ надає можливості користування перевагами режиму найбільшого сприяння, системою розв'язання суперечок, що стимулює національний експорт та об'єктивно прискорює розуміння необхідності проведення серйозних економічних реформсприяти реалізації, застосуванню, функціонуванню та досягненню цілей цієї Угоди та багатосторонніх торговельних угод;

 • сприяти реалізації, застосуванню, функціонуванню та досягненню цілей цієї Угоди та багатосторонніх торговельних угод;

 • форум для переговорів між її Членами щодо їх багатосторонніх торговельних відносин із питань, які регулюються угодами, включеними в Додатки до цієї Угоди;

 • керівництво застосуванням Домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок;

 • співпраця з Міжнародним валютним фондом та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і його підрозділами з метою досягнення більшого єднання в проведенні глобальної економічної політики СОТ.Визначається угодами та правовими документами, які включені у Додатки до Угоди про СОТ, а саме:

 • Визначається угодами та правовими документами, які включені у Додатки до Угоди про СОТ, а саме:

 • Додаток 1А - Багатосторонні угоди з торгівлі товарами.

 • Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року.

 • Угода про сільське господарство.

 • Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів.

 • Угода про текстиль та одяг.

 • Угода про технічні бар'єри у торгівлі.

 • Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи.

 • Угода про застосування Статті VI та VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року.

 • Угода про передвідвантажувальну інспекцію.

 • Угода про правила визначення походження.

 • Угода про процедури ліцензування імпорту.

 • Угода про субсидії та компенсаційні заходи.

 • Угода про захисні заходи.

 • Додаток 1В - Генеральна угода про торгівлю послугами.

 • Додаток 1С Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

 • Додаток 2 Домовленість про правила і процедури врегулювання суперечок.

 • Додаток 3 Механізм огляду торговельної політики.

 • Додаток 4 Багатосторонні торговельні угоди з обмеженою кількістю учасників.

 • Угода про торгівлю цивільною авіатехнікою.

 • Угода про державні закупки

 • Міжнародна угода про торгівлю молочними продуктами.ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ:

 • ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ:

 • Розширення асортименту та якості пропонованих товарів і послуг, зниження їхньої ціни (одяг, взуття, побутова техніка, товари радіоелектронної, автомобільної промисловості та інші)

 • Розширення та здешевлення продукту банківських послуг в наслідок доступу в країну іноземних банків

 • Поява альтернативи та якості страхових і адвокатських послуг в наслідок дозволу для роботи в Україні іноземних адвокатів і страхових компаній

 • Захист прав інтелектуальної власності громадян України на території інших держав

 • Захист від розповсюдження фальшивої фармацевтичної та хімічної продукції під брендами іноземних компаній

 • Позитивні наслідки щодо телекомунікації, туристичних послуг та почтового зв'язкуДЛЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ КРАЇНИ:

 • ДЛЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ КРАЇНИ:

 • На держави - члени СОТ припадає приблизно 65% обсягу експорту та майже 45% усього імпорту України

 • Поява додаткових стимулів для проведення внутрішніх реформ

 • Створення передумов для захисту конкурентного середовища та боротьби з корупцією

 • Розвиток нових технологій

 • Покращання інвестиційного клімату – відкриються додаткові можливості щодо інвестицій в Україну (до 500 млн. доларів на рік)

 • Загальне зростання виробництва та занятості, доходів виробників і розширення бази оподаткування

 • Зниження рівня тінізації імпорту і зростання доходів бюджету

 • Покращення позицій України на шляху її інтеграції до ЄС

 • Створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським СоюзомДля макроекономічного стану:

  • Для макроекономічного стану:
  • Посилення в середньо – і довгостроковому періодах впливу світової конкуренції на економіку України
  • Тимчасове ускладнення у сфері державного регулювання економічного розвитку
  • Відмова від багатьох положень, що закріплені в галузевих програмах, які надають значні державні субсидії
  • Для виробника:
  • Недостатня готовність вітчизняних виробників до жорсткої конкуренції
  • Зменшення прямої підтримки з боку держави для окремих галузей
  • Істотні проблеми реструктуризації українського аграрного сектору
  • Певне витиснення вітчизняних постачальників авіаційних та морських транспортних послуг
  • Додаткові витрати виробників щодо приведення до міжнародних норм національних стандартів


Каталог: NATO
NATO -> Відрізняє Альянс від інших міжнародних організацій
NATO -> Нато як міжнародна організація безпеки І оборони Визначення безпеки
NATO -> є ресурсом закритого суспільства
NATO -> Трансатлантичне партнерство: нато – єс європейська інтеграція
NATO -> Відправні точки (досягнуті результати). Європейська інтеграція
NATO -> Перспективи вступу України до нато
NATO -> Право виступати на міжнародному рівні від свого імені; право виступати на міжнародному рівні від свого імені


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка