Правова освіта учнів: цілі, завдання, шляхи реалізації



Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


Правова освіта учнів: цілі, завдання, шляхи реалізації


Правова освіта та виховання учнівської молоді мають державне значення, тому повинні реалізувати освітню функцію та мати обов’язково практично-виховну спрямованість

 • Школа має дати молоді правові знання, сформувати вміння, навички, життєву позицію, компетентність, яких потребує демократичне громадянське суспільство та життя в сучасному мінливому світі.



Правова освіта - основа правової культури

 • Правові знання - підґрунтя, на якому формується правова свідомість

 • Вони допомагають учням співвідносити свої вчинки і дії та вчинки своїх товаришів з вимогами норм права і приписами законів, коригувати свою поведінку

 • у напрямі правомірності



Мета і сутність правової освіти:

 • надання учням знань, умінь, необхідних для існування й ефективного функціонування

 • в сучасному демократичному суспільстві, життя в умовах державного влаштування, коли доводиться вступати у відносини

 • з владою, з її органами й іншими політичними інституціями, перебувати у взаємодії і відповідальній співпраці з ними.



Зміст ідеології правової освіти:

 • - культивування цінностей прав, свобод і гідності людини;

 • - уміння захищати власні права від зазіхань на них інших людей чи влади; - прихильність до цінностей демократії; - поширення критичного ставлення до влади;

 • - ухвалених нормативних актів; - мотивування до участі у розв’язанні проблем громадського життя.



Умови ефективного впливу правової освіти та виховання на особистість учня

 • оптимальний вибір змісту, форм, методів, принципів навчання і виховання

 • чітка структура навчально-виховного процесу

 • нові підходи до змісту освіти

 • комунікації між учителем і учнями

 • в навчальному процесі

 • За умов спеціально спрямованої системи навчально - виховної роботи школа повинна перетворитись

 • на зразок демократичного правового простору



Викладання правознавчих курсів

 • має бути системою

 • нести позитивну спрямованість

 • будуватись на конструктивності відносин учнів і учителів

 • передбачати використання активних та інтерактивних методів навчання

 • включати позаурочну і проектну діяльність учнів

 • передбачати залучення до занять батьків, державних службовців, громади



Основна школа

 • Продовжується формування системи цінностей і установок підлітка, поваги до закону, права, прав людини, відповідальності перед суспільством.

 • Курс «Етика» закріплює перші кроки до права, зроблені у молодших класах

 • Свідомість і мислення учнів мають збагачуватися засвоєнням моральних, правових, інших соціальних норм, відповідних моделей поведінки для самостійного життя в суспільстві

 • У позаурочній діяльності учні мають залучатися до конкурсів з правознавчої тематики, бесід

 • Допрофільна підготовка учнів з правознавства здійснюються у 8-9 класах через курси за вибором та факультативні заняття з метою професійної орієнтації, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання



Старша школа

 • Розширюються знання учнів про правові процеси та явища суспільного життя, про права, свободи і обов’язки людини і громадянина, про основи життя суспільства, формується громадянська позиція людини, її соціально-політичні орієнтації

 • Вдосконалюється готовність учнів захищати свої права і права інших людей, будувати індивідуальну і колективну діяльність

 • Елементи правової освіти впроваджуються у зміст базових дисциплін: історія, філософія, зарубіжна література

 • Правова освіта здійснюється і у процесі профільного навчання – викладанні курсів правознавства, історії держави і права, спецкурсів



Форми правової освіти:

 • курси: базові, допрофільної підготовки, профільні правознавчі

 • лекторії з правової тематики

 • предметні олімпіади та конкурси МАН

 • групові, індивідуальні проекти (дослідницькі, соціальні)

 • фахові конкурси творчих робіт (з прав людини, податкового законодавства, прав дитини, української державності)



Предметні компетентності для навчання правознавства

 • практично-спрямовані: уміння учнів застосовувати правові знання, уміння та навички в суспільній діяльності:

 • наводити приклади, які конкретизують правові поняття, положення, теорії, ідеї; реалізовувати навички застосування засвоєних правових знань для вирішення правознавчих завдань та життєвих ситуацій; удосконалювати вміння публічної діяльності; у процесі урочної та позаурочної діяльності формувати вміння та готовність учнів захищати свої права та права інших людей; реалізовувати уміння діяти індивідуально й колективно; складати заяви та подання; удосконалювати вміння та навички користування сучасними інформаційно-комунікаційними засобами та системами.



Предметні компетентності для навчання правознавства

 • інформаційно-правові: уміння учнів працювати з джерелами юридичної інформації, аналізувати нормативно-правові акти, користуватись довідковою літературою, Інтернетом для самостійного пошуку інформації

 • юридичного мовлення: уміння будувати усні та письмові висловлювання щодо правознавчих питань

 • В усній формі: розкривати зміст юридичних понять, ідей, теорій, проблем; рецензувати відповіді інших, оцінювати власну відповідь; готувати повідомлення, доповіді, виступати з ними; брати участь у дискусії; аргументувати власну позицію; формулювати запитання до учасників полеміки

 • У письмовій формі: складати план, тези, розгорнутий та опорний конспекти, писати есе; готувати реферати; розв'язувати правові задачі, рецензувати відповідь чи виступ інших учнів

 • Усно та письмово: складати таблиці, схеми, будувати відповідь на їх основі; висловлювати власну думку щодо правових фактів та явищ; формулювати й захищати власну позицію.



Предметні компетентності для навчання правознавства:

 • правової логіки: уміння учнів аналізувати правові явища та діяння на основі права і закону: виділяти головні ознаки, складові елементи правових понять, явищ, фактів; формулювати та тлумачити правові поняття, положення, теорії; аналізувати й узагальнювати обсяг інформації в певній системі; користуватися юридичною термінологією; складати таблиці та структурно-логічні схеми

 • аксіологічно-правові: уміння учнів формулювати розуміння та ставлення до права як загальнолюдської суспільної цінності: порівнювати, пояснювати, узагальнювати та оцінювати факти й діяння осіб із точки зору права й закону; свідомо дотримуватись приписів закону



Каталог: files -> %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> %D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Становище та проблеми дітей з інвалідністю За даними Державного
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Використання інтерактивних методів навчання на уроках українознавства
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> 10 дітей з хронічними захворюваннями
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Культура мислення молодшого школяра
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Науково-методичні засади конструювання змісту курсу біології
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Правильне мислення


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка