Презентація на тему; Методи ситуаційного аналізу swot, snw, pest підготував Шеруда А. ВДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


Презентація на тему; Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST

 • Підготував Шеруда А.В.


Аналіз зовнішнього середовища є оцінкою стану і перспектив розвитку найважливіших, з погляду організації, суб'єктів і чинників навколишнього середовища: галузі, ринків, постачальників і сукупності глобальних чинників зовнішнього середовища, на які організація не може робити безпосередній вплив.

 • Аналіз зовнішнього середовища є оцінкою стану і перспектив розвитку найважливіших, з погляду організації, суб'єктів і чинників навколишнього середовища: галузі, ринків, постачальників і сукупності глобальних чинників зовнішнього середовища, на які організація не може робити безпосередній вплив.

 • Провівши аналіз зовнішнього середовища і отримавши дані про чинники, які представляють небезпеку або відкривають нові можливості, керівництво повинне оцінити: чи володіє фірма внутрішніми силами, щоб скористатися можливостями, і які внутрішні слабкості можуть ускладнити майбутні проблеми, пов'язані із зовнішніми небезпеками.Метод, який використовують для діагностики внутрішніх

 • Метод, який використовують для діагностики внутрішніх

 • проблем, називається управлінським обстеженням.

 • Управлінське обстеження - методична оцінка функціональних зон організації, призначена для виявлення її стратегічно сильних і слабих сторін.

 • В управлінське обстеження включаються п'ять функцій:

 • Маркетинг

 • Фінанси

 • Виробництво

 • Людські ресурси

 • Культура і образ корпораційІснує велика кількість методів аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища організації, розглянемо основні з них:

 • Існує велика кількість методів аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища організації, розглянемо основні з них:

 • SWOT – аналіз

 • SNW – аналіз

 • PEST –аналізSWOT-аналіз

 • SWOT-аналіз — це визначення сильних і слабих сторін підприємства, а також можливостей і загроз, витікаючих з його найближчого оточення (зовнішнього середовища) .

 • Сильні сторони (Strengths) — переваги організації;

 • Слабі сторони (Weaknesses) — недоліки організації;

 • Можливості (Opportunities) — чинники зовнішнього середовища, використовування яких створить переваги організації на ринку;

 • Загрози (Threats) — чинники, які можуть потенційно погіршити положення організації на ринку.SWOT-аналіз

 • Для проведення аналізу необхідно:

 • Визначити основний напрям розвитку підприємства (його місію)

 • Зважити сили і оцінити ринкову ситуацію, щоб зрозуміти, чи можливо рухатися у вказаному напрямі і яким чином це краще зробити (SWOT-аналіз);

 • Поставити перед підприємством цілі, враховуючи його реальні можливості (визначення стратегічної мети підприємства)

 • Проведення SWOT-аналізу зводиться до заповнення матриці

 • SWOT-аналізу. У відповідні зони матриці необхідно занести

 • сильні і слабі сторони підприємства, а також ринкові можливості

 • і загрозиСильні сторони підприємства — те, в чому воно досягло успіху або якась особливість, що надає додаткові можливості. Сила може полягати в наявному досвіді, доступі до унікальних ресурсів, наявності передової технології і сучасного устаткування, високої кваліфікації персоналу, високій якості продукції, що випускається, популярності торгової марки і т.д.

 • Сильні сторони підприємства — те, в чому воно досягло успіху або якась особливість, що надає додаткові можливості. Сила може полягати в наявному досвіді, доступі до унікальних ресурсів, наявності передової технології і сучасного устаткування, високої кваліфікації персоналу, високій якості продукції, що випускається, популярності торгової марки і т.д.

 • Слабі сторони підприємства — це відсутність чогось важливого для функціонування підприємства або щось, що поки не вдається в порівнянні з іншими компаніями і ставить підприємство в несприятливе положення (дуже вузький асортимент товарів, погана репутація компанії на ринку, низький рівень сервісу ...)

 • Ринкові можливості — це сприятливі обставини, які підприємство може використовувати для отримання переваги (погіршення позицій конкурентів, різке зростання попиту, поява нових технологій виробництва продукції, зростання рівня доходів населення…)

 • Слід зазначити, що можливостями з погляду SWOT-аналізу є не всі можливості, які існують на

 • ринку, а тільки ті, які можна використовувати.

 • Ринкові загрози — події, настання яких може несприятливо вплинути на підприємство (вихід на ринок нових конкурентів, зростання податків, зміна смаків покупців, зниження народжуваності …)Один і той же чинник для різних підприємств може бути як загрозою, так і можливістю. Наприклад, для магазина, торгуючого дорогими продуктами, зростання доходів населення може бути можливістю, оскільки приведе до збільшення числа покупців. В той же час, для магазина-дисконтера той же чинник може стати загрозою, оскільки його покупці із зростанням зарплат можуть перейти до конкурентів, що пропонують більш високий рівень сервісу.

 • Один і той же чинник для різних підприємств може бути як загрозою, так і можливістю. Наприклад, для магазина, торгуючого дорогими продуктами, зростання доходів населення може бути можливістю, оскільки приведе до збільшення числа покупців. В той же час, для магазина-дисконтера той же чинник може стати загрозою, оскільки його покупці із зростанням зарплат можуть перейти до конкурентів, що пропонують більш високий рівень сервісу.Крок 1. Визначення сильних і слабих сторін підприємства

 • Для того, щоб визначити сильні і слабі сторони підприємства необхідно скласти

 • Перелік параметрів, по яким оцінюватиметься підприємство. По кожному

 • параметру визначити, що є сильною стороною підприємства, а що — слабою.

 • Зі всього переліку вибрати найважливіші сильні і слабі сторони підприємства і

 • занести їх в матрицю SWOT-аналізу.

 • Для оцінки підприємства можна скористатися наступними параметрами:

 • Організація (рівень кваліфікації співробітників, їх зацікавленість в розвитку підприємства, наявність взаємодії між відділами підприємства і т.п.)

 • Виробництво (виробничі потужності, якість і ступінь зносу устаткування, якість товару, що випускається, наявність патентів і ліцензій (якщо вони необхідні), собівартість продукції, надійність каналів поставки сировини і матеріалів і т.п.)

 • Фінанси (витрати виробництва, доступність капіталу, швидкість обороту капіталу, фінансова стійкість підприємства, прибутковість бізнесу і т.п.)

 • Інновації (частота упровадження нових продуктів і послуг на підприємстві, ступінь їх новизни (незначні або кардинальні зміни), терміни окупності засобів, вкладених в розробку новинок і т.п.)

 • Маркетинг (якість товарів/послуг (як цю якість оцінюють споживачі), популярність марки, повноту асортименту, рівень цін, ефективність реклами, репутацію підприємства, ефективність вживаної моделі збуту, асортимент пропонованих додаткових послуг, кваліфікацію обслуговуючого персоналу).Крок 2. Визначення ринкових можливостей і загроз

 • Для оцінки можна узяти наступний список параметрів:

 • Чинники попиту (тут доцільно взяти до уваги місткість ринку, темпи його зростання або скорочення, структуру попиту на продукцію вашого підприємства і т.п.)

 • Чинники конкуренції (слід враховувати кількість основних конкурентів, наявність на ринку товарів-замінників, висоту бар'єрів входу на ринок і виходу з нього, розподіл ринкових часток між основними учасниками ринку і т.п.)

 • Чинники збуту (необхідно надати увагу кількості посередників, наявності сітей розподілу, умовам поставок матеріалів і комплектуючих і т.п.)

 • Економічні чинники (враховується курс рубля (долара, євро), рівень інфляції, зміна рівня доходів населення, податкова політика держави і т.п.)

 • Політичні і правові чинники (оцінюється рівень політичної стабільності в країні, рівень правової письменності населення, рівень корумпованості влади і т.п.)

 • Науково-технічні чинники (звичайно береться до уваги рівень розвитку науки, ступінь упровадження інновацій (нових товарів, технологій) в промислове виробництво, рівень державної підтримки розвитку науки і т.п.)

 • Соціально-демографічні чинники (слід врахувати чисельність і статеву структуру населення регіону, в якому працює підприємство, рівень народжуваності і смертності, рівень зайнятості населення і т.п.)

 • Соціально-культурні чинники (звичайно враховуються традиції і система цінностей суспільства, існуюча культура споживання товарів і послуг, наявні стереотипи поведінки людей і т.п.)

 • Природні і екологічні чинники (враховується кліматична зона, в якій працює підприємство, стан навколишнього середовища, відношення громадськості до захисту навколишнього середовища і т.п.)

 • Міжнародні чинники (серед них враховується рівень стабільності в світі, наявність локальних конфліктів і т.п.)Крок 3. Зіставлення сильних і слабих сторін підприємства з можливостями і загрозами ринку

 • Зіставлення сильних і слабих сторін з ринковими можливостями і

 • загрозами дозволяє відповісти на наступні питання, що стосуються

 • подальшого розвитку бізнесу:

 • Як можливо скористатися можливостями, що відкриваються, використовуючи сильні сторони підприємства?

 • Яким слабим сторонам підприємства можуть перешкодити?

 • За рахунок яких сильних сторін можна нейтралізувати існуючі загрози?

 • Яких загроз, що усугубляють слабими сторонами підприємства, потрібно якнайбільше побоюватися?Для зіставлення можливостей підприємства умовам ринку застосовується трохи видозмінена матриця SWOT-аналізуЗаповнивши таку матрицю можна побачити

 • Заповнивши таку матрицю можна побачити

 • результат:

 • визначені основні напрями розвитку підприємства

 • сформульовані основні проблеми підприємства, що підлягають найшвидшому рішенню для успішного розвитку бізнесу

 • Підсумкові показники SWOT-аналізу використовуються

 • в стратегічному і тактичному плануванні діяльності

 • підприємства.SNW – аналіз

 • SNW – аналіз – це вдосконалений SWOT-аналіз

 • Strength (сильна сторона)

 • Neutral (нейтральна сторона)

 • Weakness (слаба сторона).

 • На відміну від аналізу слабих і сильних сторін по матриці SWOT-аналіз, SNW – аналіз так само пропонує середньоринковий стан (N).

 • Основна причина додавання нейтральної сторони є, то що «часто для перемоги в конкурентній боротьбі може виявитися достатнім стан, коли дана конкретна організація щодо всіх своїх конкурентів по всім ключовим позиціям знаходиться в стані N, і лише по одній в стані S»Матриця SNW – аналізуPEST – аналіз

 • Існує два основні варіанти STEP- і PEST – аналізу.

 • Варіант STEP-аналізу використовується для країн з розвинутою економікою і стабільною політичною системою, пріоритети – облік соціальних і технологічних чинників.

 • Для аналізу макросередовища в тих країнах, де економіка слабо розвинута і знаходиться в перехідному періоді, приміняют форму PEST – аналізу, де на першому місці чинники політики і економіки. При виборі першого або другого варіанту критерієм виступає пріоритетність обліку тих або інших груп чинників макросередовища з погляду сили можливої дії і стабільності чинників для моніторингу.

 • Таким чином, PEST – аналіз – це інструмент, призначений для виявлення:

 • політичних (Policy)

 • економічних (Economy)

 • соціальних (Society)

 • технологічних (Technology)

 • аспектів зовнішнього середовища, які можуть вплинути на стратегію

 • компанії.Політика вивчається тому що вона регулює владу, яка у свою чергу визначає середовище компанії і отримання ключових ресурсів для її діяльності.

 • Політика вивчається тому що вона регулює владу, яка у свою чергу визначає середовище компанії і отримання ключових ресурсів для її діяльності.

 • Основна причина вивчення економіки це створіння картини розподілу ресурсів на рівні держави, яка є найважливішою умовою діяльності підприємства.

 • Не менше важливі споживацькі переваги визначаються за допомогою соціальної компоненти PEST – Аналізу.

 • Останнім чинником є технологічна компонента. Метою її дослідження прийнято рахувати виявлення тенденцій в технологічному розвитку, які часто є причинами змін і втрат ринків, а також появи нових продуктів.Важливим при проведенні PEST – аналізу є вимога системності стратегічного аналіз кожній з чотирьох вказаних компонент, оскільки всі ці компоненти тісним і складним чином взаємозв'язані

 • Важливим при проведенні PEST – аналізу є вимога системності стратегічного аналіз кожній з чотирьох вказаних компонент, оскільки всі ці компоненти тісним і складним чином взаємозв'язані

 • Даний вид аналізу може проводитися з використанням різних форматів, часто це два варіанта:проста чорирьохсекторна матриця, і таблична форма STEP-аналізу

 • Кожний з цих варіантів має переваги і недоліки. Вибір способу проведення аналізу залежить від мети аналізу, ступені готовності експертів і цілого ряду інших чинниківЧорирьохсекторна матриця PEST-аналізуТаблична форма STEP-аналізуМетодика STEP-аналізу, як і всі інші перераховані тут методики аналізу макросередовища, дає найбільший результат, якщо аналіз проводиться регулярно з використанням однакового формату.

 • Методика STEP-аналізу, як і всі інші перераховані тут методики аналізу макросередовища, дає найбільший результат, якщо аналіз проводиться регулярно з використанням однакового формату.

 • В цьому випадку фіксують показники динаміки факторів та їх вплив на підприємство. У результаті можна отримати так звану модель реакції конкретного підприємства на сукупність чинників макросередовища. Це не що інше, як свого роду моделі досвіду, яка може дозволити підвищити якість ухвалення всіх видів ринкових рішень підприємства.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка