Презентація програми “Діловодство” (С)тов “снеіп лтд” 1995-2007рДата конвертації02.06.2016
Розмір556 b.


Презентація програми “Діловодство”

 • (С)ТОВ “СНЕІП ЛТД” 1995-2007р

 • (044)537-2845, 411-2828

 • e-mail: sneip@uct.kiev.ua

 • http://www.virgo.kiev.ua
Систематизація документів за параметрами:

 • Систематизація документів за параметрами:

 • Вхідні, вихідні, внутрішні, всі.

 • Засобами фіксації (письмові, графічні та ін.).

 • Видами діяльності (організаційні, звітні, статистичні та ін.).

 • Формою (індивідуальні, типові, шаблони).

 • Походженню (особисті, службові).

 • Системою класифікації (організаційно - розпорядні, кадри і робота з персоналом та ін.).

 • Контролем виконання (на особливому контролі, з контролем за строком виконання, без контролю за виконанням).

 • Типами документів (договори, накази, листи, розпорядження, звіти та ін.).

 • Автоматизація присвоєння документу реєстраційного номеру

 • Формування дворівневої системи папок документів за їх типами:

 • Перший рівень: всі, вхідні, вихідні, внутрішні. Другий рівень: договори, листи, протоколи, звіти та ін. Розділи другого рівня додаються та редагуються .Автоматизація формування електронної картки документу за допомогою вбудованої системи довідників та настроєної маски реєстраційного номеру.

 • Автоматизація формування електронної картки документу за допомогою вбудованої системи довідників та настроєної маски реєстраційного номеру.

 • Автоматичне надання електронній карточці наступних видів номерів: крізного, номеру за типом документу (договори, лист та ін.) та реєстраційного (у випадку настроєної маски реєстраційного номеру).

 • Прикріплення електронного документу форматів doc, xls, txt, frp, html, htm, gif, bmp, jpeg, jpg, e-mail до картки за допомогою простої та зручної процедури безпосередньо з картки. Копія прикріпленого документу зберігається в базі даних програми, що значно підвищує шанс запобігання документу від знищення (при необережному поводженні з документом чи від дії комп’ютерних «вірусів»).

 • Перегляд та редагування прикріплених до картки документів всіх форматів із збереженням оригінального формату.Створення особистої дворівневої номенклатури справ ( Наприклад, перший рівень – «Договори», другий рівень – «Постачальники», «Покупці», «Оренда» та ін.).

 • Створення особистої дворівневої номенклатури справ ( Наприклад, перший рівень – «Договори», другий рівень – «Постачальники», «Покупці», «Оренда» та ін.).

 • Автоматизація створення нової номенклатури справ (номенклатури на наступний рік) за даними номенклатури, що діє в поточному періоді з можливістю її редагування

 • Автоматизація прикріплення електронної картки документу до певної справи безпосередньо з картки при її формуванні.

 • Систематизація та перегляд карток з вибраної справи.

 • Перенос (копіювання) документу з однієї справи до іншої, в т.ч. не виконаних документів зі справи минулого року до нової справи.

 • Друк таблиці електронних карток, що входять до конкретних справ. • Контроль виконання документів відповідно до встановленого строку виконання

 • Встановлення або не встановлення картки (документу) на облік контролю виконання

 • Контроль виконання особливо важливих документів

 • Зняття електронної картки документу з контролю виконання з встановленням дати виконання документу. • Моніторинг руху електронної картки з прикріпленими документами за виконавцями та строками з можливістю перегляду стадії виконання та місця зберігання документу.

 • Використання процедури моніторингу для планування етапів та подій за договорами, розпорядженнями, планами та ін. з визначенням конкретних виконавців та строків.

 • Організація зв’язку електронної картки документу (початкового) зі зв’язаними документами з можливістю перегляду всього ланцюга зв’язаних документів. Зворотній зв'язок вибраного документу, як зв’язаного з початковим, формується автоматично.Створення, редагування та зберігання шаблонів документів за допомогою вбудованого редактора форм друку.

 • Створення, редагування та зберігання шаблонів документів за допомогою вбудованого редактора форм друку.

 • Швидкий пошук раніше створеного шаблону документу.

 • Автоматичне формування документу за раніше створеним шаблоном та даними електронної картки документу.

 • Прикріплення до електронної картки документу, створеного за шаблоном.

 • Створення та використання шаблону картки документу. Формування та друк картки за раніше створеним шаблоном. Формування та друк картки дозволяє вести картотеку документів у паперовому виді. • Робота з комерційними документами (в т.ч. договорами), контроль виконання договорів за строками, виконавцями та етапами виконання договору (отримання передоплати, відправка товару, отримання оплати та ін.).Експорт документу з вибраної картки (групи документів з вибраних карток) до визначеної директорії безпосередньо з основної таблиці карток.

 • Експорт документу з вибраної картки (групи документів з вибраних карток) до визначеної директорії безпосередньо з основної таблиці карток.

 • Розсилка локальною мережею або мережею «Internet» документів відповідно до вибраної умови (одного документу різним виконавцям чи організаціям, різних документів вибраному виконавцю чи організації).

 • Розсилка локальною мережею або мережею «Internet» повідомлень, які можуть бути призначені як співробітникам зі своєї організації так і особам інших організацій.

 • Формування та вивід на друк «Журналу розсилок» документів та повідомлень.

 • Формування та вивід на друк «Журналу поштових надходжень».Автоматизація формування звітів з організації діловодства на підприємстві за запитами користувача системи.

 • Автоматизація формування звітів з організації діловодства на підприємстві за запитами користувача системи.

 • Можливість створення звітів під особливості роботи організації в т.ч. з графіками та виводом в MS Excel.Настройка виду списку карток в головному вікні за бажанням користувача - вивід на екран тільки необхідних для роботи стовбців списку в бажаній послідовності і з сортуванням даних. Система зберігає настройку таблиці до проведення наступної настройки.

 • Настройка виду списку карток в головному вікні за бажанням користувача - вивід на екран тільки необхідних для роботи стовбців списку в бажаній послідовності і з сортуванням даних. Система зберігає настройку таблиці до проведення наступної настройки.

 • Сортування списку документів за всіма параметрами в будь який момент роботи зі списком.

 • Проведення пошуку необхідної електронної картки з прикріпленим документом та додатками до нього за допомогою процедури розширеного пошуку.

 • Обробка списку карток з можливістю виводу на екран тільки необхідної інформації за вибраним параметром, в тому числі з використанням процедури фільтрації (Наприклад, можна сформувати список карток (документів), які відносяться до конкретного партнера чи виконавця, строк виконання яких пройшов, або список виконаних/ не виконаних розпоряджень чи договорів з конкретним постачальником /покупцем за встановлений період часу та ін.).

 • Вивід на екран списку карток з прикріпленими документами за встановлений робочий період. Робочий період можна міняти за допомогою вбудованих календарів.

 • Швидкий пошук необхідної картки по мірі набору з клавіатури вибраного параметру пошуку, в тому числі і з використанням процедури фільтрації з виводом звіту по пошуковій інформації на екран монітору.

 • Друк списку карток, що виведені на екран монітору, в тому числі і після проведення йог обробки за вибраними параметрами.

 • Попередній перегляд списку карток, підготовленого до друку, настройка його виду за допомогою вбудованого редактора попереднього перегляду.

Програма має вбудований редактор форм - є можливість:

 • Програма має вбудований редактор форм - є можливість:

 • редагувати звітні форми, що надаються з програмою, з метою адаптації системи під особливості своєї організації;

 • створювати нові звітні форми, що необхідні в організації для отримання звітів та відомостей про стан діловодства в організації;

 • створювати шаблони документів з метою автоматизації формування документів за даними картки та вибраним шаблоном.

 • Програма має вбудований редактор масок – є можливість автоматизувати процес присвоєння реєстраційних номерів документів, виходячи з вибраних параметрів та практики роботи підприємства з систематизації документів.

 • Програма має вбудований конструктор номенклатури справ – є можливість створювати різноманітні номенклатури справ та призначати будь-яку з них робочою;

 • створювати нову номенклатуру справ (номенклатуру справ на новий рік) за даними старої номенклатури (минулого року) з можливим переносом (за бажанням користувача) не виконаних документів з справи минулого року до нової справи.

 • Програма має вбудований редактор попереднього перегляду таблиць - є можливість переглядати підготовлені до друку таблиці, робити необхідні редагування їх вигляду та виводити на друк.

 • Програма має процедуру зв’язку з програмою Fine Reader (при її наявності у користувача) – є можливість відкриття Fine Reader безпосередньо з картки, та обробки графічних файлів, розпізнавання текстових документів, прикріплення документу до картки.

 • Програма має процедуру розсилки – є можливість виконувати розсилку та отримати документи без виходу з програми через мережу Internet або локальну мережу, формувати журнали розсилки та перегляду пошти.

 • Програма має можливість проведення резервного копіювання та відновлення даних

 • Програма має можливість проведення автоматичної перевірки правильності баз даних та усунення можливих недоліків

 • Програма забезпечена можливістю входження під паролемПрограма працює в MS Windows 9.x/Me/2000/XP/NT

 • Програма працює в MS Windows 9.x/Me/2000/XP/NT

 • Процесор від 300 MHz, RAM від 64 MB

 • Область екрану від 800х600, дрібний шрифт, 256 кольорів

 • Вільне місце на диску від 150 МВ

 • В настроєній мережі взаємодіє як файл-сервер

 • Програма розроблена у середовищі Delphi®

 • Інтерфейс програми українською мовою

 • Взаємодіє у комплексі з програмами “Партнери”, “Кадри” (“Кадри +”),“ Діловодство”, “Заробітна плата”, “Бухгалтерія”

Український розробник (зареєстрований в Реєстрі виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення – Свідоцтво ВР № 00375 від 13.05.2005р.) .

 • Український розробник (зареєстрований в Реєстрі виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення – Свідоцтво ВР № 00375 від 13.05.2005р.) .

 • Програма розроблена відповідно до українського Законодавства

 • Наявність позитивного досвіду впровадження програми на підприємствах різних форм власності та видів діяльності

 • Найоптимальніше відношення ціна/функціональні можливості

 • Можливість поступового нарощування функціоналу програми шляхом реєстрації інших модулів комплексу

 • Дотримання умови “Спробуй перед тим, як придбати”

 • Можливість поетапної оплати програми

 • Простота встановлення і настройки програми. Можливість адаптації багатьох її функцій до умов користувача без допомоги розробникаКаталог: 2008
2008 -> Урок з природознавства пори року
2008 -> Правила оформлення реквізитів
2008 -> Правила електробезпеки у приміщеннях з електричним обладнанням; Види електричних травм; Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електричним струмом
2008 -> Остеоартроз. Остеохондроз хребта план лекції: Деформуючий артроз
2008 -> Мистецтво відродження мало кілька етапів: Мистецтво відродження мало кілька етапів
2008 -> Історія розвитку обчислювальної техніки в історії механічних обчислювальних машин лаври першопроходця здобув Блез Паскаль
2008 -> Створення презентації в Power Point
2008 -> Дослідження виявило 2 типових сегмента батьків за стилем життя та цінностями: Дослідження виявило 2 типових сегмента батьків за стилем життя та цінностями


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка