Презентацію підготувала вчитель музики Прилуцької спеціальної зош-інтернату І-ІІ ступенів чубук інна григорівнаДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Презентацію підготувала вчитель музики Прилуцької спеціальної ЗОШ-інтернату І-ІІ ступенів ЧУБУК ІННА ГРИГОРІВНА
Використання музично-дидактичних ігор на уроках музики.Розвиток вокально-хорових навичокСлухання музики

 • Метод інтерактивного навчання “ГРОНУВАННЯ”Метод інтерактивного навчання “Робота в парах”

 • ВПРАВА “ЕХО”Метод інтерактивного навчання “МІКРОФОН”Музичне виховання відіграє важливу роль у становленні особистості. «Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї, - писав педагог В. Сухомлинський. – Без музики важко переконати людину, яка вступає у світ, у тому, що людина прекрасна, а що переконання, по суті є основою емоційної, естетичної, моральної культури».

 • Естетичне виховання учнів, формування їх духовних рис, є важливою складовою частиною виховання підростаючого покоління.

 • Уміти сприймати, відчувати, розуміти красу навколишнього світу, самому брати участь у створенні прекрасного в навколишньому житті - праці, побуті, стосунках людей - ці якості не з’являються самі по собі. Їх необхідно виховувати, систематично розвивати.

 • Мистецтво, і зокрема музика як один з найбільш розповсюджених і доступних його видів, глибоко естетично впливає на людину. Музикою можна передати цілу гаму почуттів і настроїв, вона здатна виразно і яскраво відображати картини природи, життєві явища. Впливаючи на учнів художніми образами, музика збагачує їх уміння глибоко і емоційно сприймати навколишнє, розширює їх життєвий досвід.

 • Заняття музикою та співами в спеціальній школі мають і специфічне завдання - корекцію недоліків пізнавальної діяльності, мовних вад та емоційно-вольової сфери дітей з особливими потребами. На уроках співів і музики у учнів виховується почуття відповідальності за загальну справу, розуміння колективної праці, дисциплінованість, товариське довір’я, впевненість у своїх силах. Це дуже важливо, бо діти з особливими потребами часто бувають замкненими, мало спілкуються один з одним, у багатьох з них погано розвинуті вміння та навички колективної діяльності. • На уроках співів я працюю перш за все над розвитком голосу, слуху та дихання учнів. Складність цієї корекційної роботи полягає у тому, що у дітей з особливими потребами розвиток голосового апарату відбувається уповільнено. Часто голосові зв’ язки та артикуляційний апарат у дітей розвивається уповільнено, аномально, внаслідок чого спостерігаються дефекти голосу різного характеру.

 • Спів допомагає учням оволодіти інтонацією яка складається з таких компонентів: сили голосу, темпу мовлення, паузування, тембру голосу. Це допомагає оволодіти виразним осмисленим читанням. На уроках музики важливо включити в діяльність дітей всі аналізатори: зоровий, слуховий, моторний, працювати з дітьми над виробленням у них елементарного свідомого самоконтролю основаного на кінестетичних почуттях.

 • Специфічним корекційним засобом, спрямованим на усуненням мовних вад, є спеціальна робота над дикцією. Тому на уроках я використовую артикуляційні вправи та вправи на автоматизацію процесу введення звуків у склад, складів у слово, слів у речення. Такі вправи я використовую спочатку на одному звуці, потім на його оспівуванні по мажорному і мінорному тризвуку, а також в порядку тетрахордів зверху вниз і навпаки на матеріалі народних пісень і поспівок.

 • Вокально-хорові вправи (розспівки) - обов’язковий компонент на уроці, причому вимоги до якості звуку, дихання, артикуляції поступово ускладнюються. Під час роботи над розспівкою, я домагаюся від учнів чіткої вимови складів, особливо оспівування закінчень, чіткої вимови приголосних.

 • Наприклад: 1. Набирати повітря носом, а на видиху співати окремі голосні: (а-о-у-и).

 • 2. Протягнути звуки: а-о-у

 • 3. Співати на одному видиху: а-а-а, а-а-а, а-а-а.

 • 4. Проспівати на одному видиху: аоуіє ( кожен раз повітря набирати носом).

 • 5. Співати на одному видиху гами з називанням нот: до, ре, мі, фа.

 • До, ре, мі, фа, соль, фа, мі, ре, до

 • Ці вправи я використовую і для знайомства з нотною грамотою.Основну увагу на уроці я приділяю хоровому співу, оскільки такі музичні здібності, як слух, здатність до музичних слухових уявлень, увага, найкраще розвивається в процесі хорового співу. Це створює в свою чергу більш міцну основу для подальшого просування вперед, є необхідною базою для сприймання музичних творів, які збагачують музичний кругозір дітей, засвоєння елементів музичної грамоти яка в свою чергу допомагає більш свідомо оволодіти піснею.

 • Основну увагу на уроці я приділяю хоровому співу, оскільки такі музичні здібності, як слух, здатність до музичних слухових уявлень, увага, найкраще розвивається в процесі хорового співу. Це створює в свою чергу більш міцну основу для подальшого просування вперед, є необхідною базою для сприймання музичних творів, які збагачують музичний кругозір дітей, засвоєння елементів музичної грамоти яка в свою чергу допомагає більш свідомо оволодіти піснею.

 • Під час роботи над піснею, я домагаюся від учнів чіткої вимови звуків, слів , особливо оспівування закінчень, чіткої вимови приголосних.

 • Увага в учнів молодших класах, нестійка. Тому працюючи над розвитком музичного слуху, чіткої співацької інтонації, доцільно переключати слухову увагу учнів з однієї пісні на іншу активізуючи кожного разу їх уявлення, голосовий апарат та емоційну настроєність. Проводячи роботу в цьому напрямку, з 1 класу я розвиваю в учнів здатність розрізняти якість звучання голосу, контролювати і оцінювати власний спів і спів своїх товаришів. При цьому важливо вчити учнів правильному початку утворення звуку, правильної співацької атаки. Найбільш сприятливою є м’яка атака звуку, тому нею слід користуватися в процесі співу. Тверду атаку я використовую як один із зображувальних засобів.Вже починаючи з 1 класу я виховую в учнів свідоме й емоційне відношення не тільки до змісту пісні, а й будь-якої розспівки чи вправи. Я намагаюся навчити учнів самостійно контролювати якість виконання пісні. Це є особливо важливим моментом у роботі. Для кращого засвоєння пісні я використовую метод «Мікрофон». Цей метод дає можливість учням висловити свою думку про виконання пісні.

 • Вже починаючи з 1 класу я виховую в учнів свідоме й емоційне відношення не тільки до змісту пісні, а й будь-якої розспівки чи вправи. Я намагаюся навчити учнів самостійно контролювати якість виконання пісні. Це є особливо важливим моментом у роботі. Для кращого засвоєння пісні я використовую метод «Мікрофон». Цей метод дає можливість учням висловити свою думку про виконання пісні.

 • Відповідно до пір року важливо, вводячи дитину у світ української мови, співати веснянки - весною, колядки, щедрівки – взимку, восени – обжинки, літні обрядові на Івана Купала. Характер народних пісень, зокрема веснянок, сприяє виробленню вірного інтонування голосних, вироблення спокійного, чіткого ритму мови.

 • Особливу увагу на уроках я звертаю на розвиток ритмічного відчуття. Для цього я застосовую ритмічний супровід пісень, різноманітні ритмічні вправи, ігри. Рухи під музику не тільки справляють корекційну дію, але й утворюють сприятливі умови для вдосконалення вищих, психічних функцій - музичного сприймання, уваги, мислення. Її ритмічна структура, динаміка, типові зміни вимагають постійної концентрації уваги, швидкої реакції на зміну музичних фраз. Завдання на самостійний вибір рухів, відповідно до характеру мелодії, збуджують у дитини творчу активність та уяву, примушують шукати спосіб висловити своє сприйняття музики.

 • За допомогою музичних ігор можливе зняття психоемоційного напруження, виховання навичок адекватної і групової поведінки, тобто відбувається соціалізація дитини через гру.Важливо відмітити, що вплив музики на загально функціональну діяльність учнів викликає у неї рухові реакції, емоційні переживання, певні настрої.

 • Важливо відмітити, що вплив музики на загально функціональну діяльність учнів викликає у неї рухові реакції, емоційні переживання, певні настрої.

 • Учні, особливо в молодших класах люблять рухатися під музику, крім того, і вік учнів потребує від них рухової розрядки. Такі рухові реакції необхідно всіляко стимулювати, оскільки вони допомагають учням краще відчути характер музики, сприяють формуванню і розвитку метроритмічного почуття, корекції емоційно-вольової сфери . Для цього я використовую музично-дидактичні ігри.

 • Якщо вчитель масової школи може звернутися не тільки до емоцій своїх слухачів, але й до інтелекту, то вчителю спеціальної школи треба впливати передусім на чуттєве сприйняття дітей. Як правило, життєві прообрази музичних ігор закладені вже в самих назвах: «Вийди, вийди сонечко», «Іде коза» та ін.Одним із розділів програми є «Слухання музики». Музика буде більш зрозумілою учням, якщо при її прослуховуванні вони спиратимуться на конкретний наочний образ. Слухання музики допомагає дитині увійти в потрібний емоційний стан. Зокрема, лірична музика дає загальний настрій заспокоєння, тихої радості та суму, урівноважену зовнішню поведінку, а драматична музика створює настрій збудження, підвищеного життєвого тонусу.

 • Одним із розділів програми є «Слухання музики». Музика буде більш зрозумілою учням, якщо при її прослуховуванні вони спиратимуться на конкретний наочний образ. Слухання музики допомагає дитині увійти в потрібний емоційний стан. Зокрема, лірична музика дає загальний настрій заспокоєння, тихої радості та суму, урівноважену зовнішню поведінку, а драматична музика створює настрій збудження, підвищеного життєвого тонусу.

 • Музика може бути фоном, на якому розкривається дія того чи іншого етюду. У цьому випадку вона посилює емоції, робить образні уявлення учнів більш яскравішими. Навчившись слухати музику, дитина починає співвідносити свої почуття з життєвим досвідом. Музика вчить розбиратися в явищах природи, в характерних особливостях поведінки різних тварин. Учні привчаються не лише слухати, а й пояснювати та обґрунтувати почуте. Дуже важливо вчити дітей починаючи з 1 класу слухати музику, пісні. Це не тільки завдає певний фундамент музичної культури, а й розвиває пам’ять, мислення. Слухання музики повинно мати місце на кожному уроці. Тому одним із завдань роботи на уроці є навчання слухати музику, тобто звертати увагу на звуки, розуміти музичні твори. Велике значення в процесі слухання музики має пояснення вчителя, яке повинно викликати у учнів інтерес, емоційний відгук, бажання почути музику іще раз, зрозуміти її.Розвинений музичний слух і мислення є основою засвоєння знань з музики. У розвитку мислення важливу роль відіграють порівняння, співставлення музичних звуків, творів, голосів, інструментів тощо, виявлення їх подібності, відмінності, узагальнення.

 • Розвинений музичний слух і мислення є основою засвоєння знань з музики. У розвитку мислення важливу роль відіграють порівняння, співставлення музичних звуків, творів, голосів, інструментів тощо, виявлення їх подібності, відмінності, узагальнення.

 • Провідним принципом цієї роботи є зв’язок теорії з практикою: учні вчаться слухати і усвідомлювати музичні явища, розвиток уявлень про музику веде до розвитку вмінь узагальнювати, формування понять і тим самим сприяє корекції мислення учнів. На своїх уроках я ставлю за мету виховувати слухача, людину, яка сприймає і переживає музичний твір разом з композитором. Це не тільки знання про музику, а перш за все знання самої музики.

 • Обов’язково звертаю увагу учнів на особливості музичного твору, які допомагають пізнавати явища розвитку в часі, в русі-динаміка, кульмінація, ритмічні відхилення. Для цього я використовую метод інтерактивного навчання як «Робота в групах». Я об’ єдную учнів класу у групи. В кожній групі є лідер, який керує її діяльностю. Наприклад: музичний матеріал для прослуховування шоста симфонія П.І.Чайковського.

 • Я формую спільне завдання для всіх груп: змоделювати музику, яка б могла звучати за певних обставин. Потім розповідаю про кардіолога Юдіна, його дивну звичку перед особливо складними операціями слухати музику шостої симфонії П.І.Чайковського, причому слухати її внутрішнім слухом, дивлячись у ноти. Учні в групах повинні спрогнозувати (змоделювати) музику, яка може бути: характер мелодії, темп, динаміку, тембр інструментів, і головне обґрунтувати свою музичну модель. Лідер групи повідомляє про висновки роботи в групах. При обговоренні моделей часто виникають міні-дискусії, які варто підтримувати.Прослуховування відбувається двічі, перший раз-без коментарів. Після хвилини обдумування кожен бажає висловити свою власну думку, свої емоції, свої почуття з приводу запропонованих моделей і почутої музики. Друге прослуховування відбувається на наступному уроці вже з повним музичним аналізом. Такий метод сприйняття музичного матеріалу я використовую й під час прослуховування пісень.

 • Прослуховування відбувається двічі, перший раз-без коментарів. Після хвилини обдумування кожен бажає висловити свою власну думку, свої емоції, свої почуття з приводу запропонованих моделей і почутої музики. Друге прослуховування відбувається на наступному уроці вже з повним музичним аналізом. Такий метод сприйняття музичного матеріалу я використовую й під час прослуховування пісень.

 • Також я при прослуховуванні музики використовую твори суміжних видів мистецтва: літератури, живопису, скульптури, внаслідок чого значно збагачується враження від прослуховування твору.

 • Музичні твори не ілюструються близькими по тематиці творами інших видів мистецтва, а лише співставляються з ними, щоб більш глибоко і повно розкрити образ засобами різних видів мистецтва. Такі вправи допомагають навчити учнів порівнювати, узагальнювати та висловлювати свою думку, мислити образно.Музична грамота

 • У 5 класі учні розпочинають вивчення музичної грамоти, хоча з окремими поняттями вони вже знайомі з початкових класів.

 • Я ставлю перед собою завдання, дати учням елементарні поняття та деякі знання нотної грамоти та нотного запису. Більшість учнів можуть співати з нот, для цього я використовую такі завдання: спочатку проспівати розспівку, а потім просольфеджувати її називаючи ноти.

 • Також я використовую для вивчення музичної грамоти музичні казки. Учні з задоволенням їх слухають, і запам’ятовують розміщення нот на нотному стані.Уроки музики стануть максимально ефективними, якщо вчитель на практиці зуміє зіставити свою роботу з роботою логопеда, вчителя мови відповідно до програми, поетапності її реалізації в часі. Щоб навчити учнів спілкуватися рідною мовою, слово повинне бути введене в різноманітних формах і передусім – у формі пісні.

 • Уроки музики стануть максимально ефективними, якщо вчитель на практиці зуміє зіставити свою роботу з роботою логопеда, вчителя мови відповідно до програми, поетапності її реалізації в часі. Щоб навчити учнів спілкуватися рідною мовою, слово повинне бути введене в різноманітних формах і передусім – у формі пісні.Каталог: doc -> files -> news -> 492
news -> Презентація підготовлена Кременчуцькою С. В., учителем історії Кремінської зош
news -> Повідомлення про життя, побут, звичаї українців. Напиши міні твір за однією з тем : "Закони Запорозької Січі", "Чи виправдана зрада коханням ?", "Тарас Бульба національний герой"
news -> Югославія. Нові південнослов’янські держави Комуністи при владі. Й. Тіто. Конфлікт з СРСР
news -> Побеждай ярость любовью, отвечай добром на зло
news -> Урок № Клас Дата Вчитель
news -> Чи можна відродити річку Нирку?
news -> Методичні рекомендації щодо роботи за новим підручником "Українська мова" 2 клас авт. Захарійчук М. Д., видавництво "


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка