Прибуток, як результат фінансово-господарської діяльності підприємстваДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


Прибуток, як результат фінансово-господарської діяльності підприємства


1.Нормативна та законодавча база ( перелік на сайті дисципліни)

 • 1.Нормативна та законодавча база ( перелік на сайті дисципліни)

 • 2.Кірейцев Г.Г.Фінанси підприємств. Підручник. . — Київ: ЦУЛ, 2002. — 268 с.  (ст.83-104)

 • 3.Непочатенко О.О. Фінанси підприємств. Підручник./ О.О. Непочатенко, Н.Ю. Мельничук — К.: Центр учбової літератури 2013. — 504с. (ст.201-242)

 • 4.Слав»юк Р.А Фінанси підприємств. — К. : УБС НБУ : Знання, 2010. — 550 с. ( ст. 39-66)

 • 5.Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. К.: КНЕУ, 2008 – с.551 . (ст.87-107)Прибуток - це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу

 • Прибуток - це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу

 • Прибуток - це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання

 • Прибуток це всі витрати на виробництво продукціїВиручка

 • Виручка

 • Кількість

 • Ціна

 • Собівартість

 • Матеріальні витрати

 • Витрати на оплату праці

 • Прибуток = Виручка – Собівартість

 • Прибуток = Кількість х Ціна - СобівартістьРозмір виробництва

 • Розмір виробництва

 • Попит

 • Пропозиція

 • Рівень товарності продукції

 • Якість

 • Канали реалізації

 • Строки реалізації

 • Витрати на виробництво

 • Амортизаційні відрахуванняСобівартість ( С)

 • Собівартість ( С)

 • Акцизний податок ( АП)

 • Прибуток ( П)

 • Податок на додану вартість ( ПДВ)

 • Торгова націнка ( ТН)

 • Ціна = С+П+АП+ПДВ+ТНСобівартість виробу "А" становить 6 грн.

 • Собівартість виробу "А" становить 6 грн.

 • Планова рентабельність реалізації - 35%.ефективність його фінансово-господарської діяльності

 • ефективність його фінансово-господарської діяльності

 • сфера діяльності

 • галузь господарства

 • установлені законодавством умови обліку фінансових результатів

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу ( за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

 • Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу ( за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

 • Доход - збільшення економічних вигод у вигляді нарахування активів або зменшення зобов’язань які призводять до зростання капіталу за рахунок внесків власників). .Доходи (70)

 • Доходи (70)

 • – від реалізації готової продукції

 • - від реалізації товарів

 • – від реалізації робіт і послугДОХОДИ (71)

 • ДОХОДИ (71)

 • – від реалізації іноземної валюти

 • – від реалізації інших оборотних активів

 • - від операційної оренди актив.

 • – від операційної курсової різниці

 • – від одерж. штрафів, пені, неустойк.

 • – відшкодування раніше спис.актив

 • – від списання кредиторськ. заборг. і т.д.ДОХОДИ (73)Доходи (72)

 • Доходи (72)

 • - від інвест. в асоц. підприємства

 • - від спільної діяльності

 • – від інвест. в доч. підприємстваДОХОДИ (74)

 • ДОХОДИ (74)

 • - від реалізації фінансових інвестицій

 • – від реалізації необоротних активів

 • – від реалізації майн. комплексів

 • – від неопераційної курс. різниці

 • – від безоплатно одержаних активів

І етап - підприємства і держава

 • І етап - підприємства і держава

 • ІІ етап - підприємстворозподіл прибутку між учасниками (дивіденди, інші виплати)

 • розподіл прибутку між учасниками (дивіденди, інші виплати)

 • поповнення статутного капіталу

 • поповнення резервного капіталуамортизаційний фонд

 • амортизаційний фонд

 • фонд розвитку виробництва

 • фонд споживання (оплати праці)

 • резервний фонд

 • інші фонди, передбачені статутом

 • підприємстваПрибуток господарського товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

 • Прибуток господарського товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

 • З економічного прибутку товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях.

 • Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до установчих документів товариства.

 • У господарському товаристві створюються резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менш як п'ятнадцять відсотків статутного капіталу.1.Які особливості організації фінансів на підприємствах різної форми власності?

 • 1.Які особливості організації фінансів на підприємствах різної форми власності?

 • 2.Що таке доходи?

 • 3.Що таке витрати?

 • 4.Що таке фінансовий результат?

 • 5.Які є види діяльності в с.г. підприємствах?

 • 6 Які основні надходження і витрати по видах діяльності?

 • 7. Чи може в с.-г. підприємстві існувати тільки основна діяльність?

 • 8 Чи може бути в с.-г. підприємстві тільки фінансова діяльність?Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник)

 • Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник)

 • Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника)

 • Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно, це дієслова)

 • Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного

 • Останній рядок складається з одного слова, в якому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумокПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка