Прийменники вживаються тільки з непрямими відмінками іменників і займенників. Вони входять до складу членів речення разом з повнозначними словами, але самі членами речення не буваютьДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.

Прийменники вживаються тільки з непрямими відмінками іменників і займенників. Вони входять до складу членів речення разом з повнозначними словами, але самі членами речення не бувають.

 • Прийменники вживаються тільки з непрямими відмінками іменників і займенників. Вони входять до складу членів речення разом з повнозначними словами, але самі членами речення не бувають.

Поділяються на дві групи :

 • Поділяються на дві групи :Увага !Групи прийменників за будовою:

Уживання різних варіантів прийменника тісно пов'язане з милозвучністю мови.

 • 1.Якщо попереднє слово кінчається на приголосний звук, то здебільшого вживаємо

 • у, а після голосного — в, наприклад:

 • Моя сестра третій рік навчається в університеті, а брат у колгоспі третій рік за бригадира.

 • 2. На початку речення та після розділового знака вживаємо у, а якщо далі слово починається на голосний, то — в, наприклад:

 • У лісі, у полі і в горах шумлять снігові потоки.

 • В озерах і на річках весна ще скута кригою.4. Не чергується у з в та навпаки, коли ця зміна створює важку для вимови групу звуків, наприклад: Суне туча з-поза виднокруга обсягом у тридцять три версти.

 • 4. Не чергується у з в та навпаки, коли ця зміна створює важку для вимови групу звуків, наприклад: Суне туча з-поза виднокруга обсягом у тридцять три версти.

 • 5.Прийменник з вживається після слова, що кінчається на голосний; коли далі слово починається з голосного (навіть тоді, коли попереднє слово кінчається на приголосний), наприклад: повернувся з армії, вийшла з інституту і вийшов з інституту.

 • 6.Прийменник зі вживається тоді, коли наступне слово починається кількома приголосними, одним з яких є [л], [м], [н], [р],[з], [с] та [ж], [ч], [ш]: зі Львова, зі мною, зі сходу. Якщо попереднє слово кінчається на приголосний, то вживається прийменник із, наприклад: прийшов із школи, дружив із книгою.1. До службових частин мови належать...

 • 1. До службових частин мови належать...

 • а) прийменники, сполучники, частки;

 • б) прийменники, сполучники, частки, вигуки;

 • в) прийменники, іменники, вигуки, частки.

 • 2. Службові слова є...

 • а) незмінними, мають лексичне значення, не відповідають на питання;

 • б) незмінними, не мають лексичного значення, не відповідають на питання;

 • в) незмінними, не мають лексичного значення, але відповідають на питання.

 • 3. Прийменником називається...

 • а) незмінна самостійна частина мови, яка вказує на ознаку дії,

 • ознаку іншої ознаки, ознаку предмета;

 • б) змінна самостійна частина мови, яка вказує на предмет

 • або його ознаки, але не називає їх;

 • в) незмінна службова частина мови, що виражає

 • залежність іменника, займенника, числівника

 • від інших слів у словосполученні і реченні.Поміркуй !

 • 4. Разом з іменними частинами мови у формі непрямих відмінків прийменник вказує...

 • а) на об'єкт дії, напрям, час, місце, причину, мету тощо;

 • б) лише на напрям і час дії;

 • в) лише на причину, мету і місце дії.

 • 5.Прийменник самостійно членом речення...

 • а) виступає лише в простих реченнях;

 • б) виступає лише в складних реченнях;

 • в) не виступає,

 • 6. За походженням прийменники поділяються на…

 • а) непохідні та похідні;

 • б) особові та вказівні;

 • в) кількісні та порядкові.Поміркуй !

 • 7. Похідні прийменники утворюються двома способами:

 • а) префіксальним і суфіксальним;

 • б) складанням, переходу з інших частин мови;

 • в) префіксально-суфіксальним, складанням.

 • 8. Похідні прийменники утворюються...

 • а) сполученням непохідних прийменників, поєднанням прислівників чи іменників з прийменниками;

 • б) сполученням непохідного й іншого похідного прийменника, поєднаннями займенника з прийменником;

 • в) поєднанням прислівника, числівника з прийменником.

 • 9. У прийменники можуть переходити, втрачаючи своє предметне й обставинне значення, ...

 • а) числівники й іменники;

 • б) іменники і прислівники;

 • в) займенники і прикметники.Поміркуй !

 • 10. Разом пишуться...

 • а) похідні прийменники, утворені від іменників, прислівників та прийменників;

 • б) прийменники з повнозначними словами;

 • в) похідні прийменники з першою частиною з (із).

 • 11. Через дефіс пишуться...

 • а) непохідні прийменники з повнозначними словами;

 • б) похідні прийменники, утворені від прислівників та іменників з непохідними прийменниками;

 • в) похідні прийменники з першою частиною з (із).

 • 12. Розрізнити прийменники і префікси у словах типу згори, нагору, з гори, на гору можна, вставляючи після прийменника...

 • а) прикметник;

 • б) іменник;

 • в) дієслово.Поміркуй !

 • 13. Прийменник у вживається...

 • а) після попереднього голосного, на початку речення, якщо наступне слово починається на голосний;

 • б) на початку речення, якщо наступне слово починається приголосним, після попереднього приголосного;

 • в) залежно від бажання мовця.

 • 14. Прийменник зі вживається тоді, коли...

 • а) наступне слово починається двома приголосними;

 • б) попереднє слово закінчується на приголосний;

 • в) попереднє слово закінчується на голосний, а наступне починається голосним.

 • 15. Прийменник із вживається, якщо...

 • а) попереднє слово закінчується на голосний;

 • б) наступне слово починається кількома приголосними;

 • в) попереднє слово закінчується на приголосний.Перевір, чи поповнився твій багаж знань?Використана література

 • Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література. Довідник: Завдання в тестовій формі . І частина.- К.:Грамота, 2010.- 496 с.

 • Блик О.П., Кулик Б.М., Підручник для 6-7 кл.- 19-те вид.-К.: Рад шк.,1989.-288с.

 • Новий довідник: Українська мова та література.- К.: ТОВ « Казка» , 2005.- 864 с.

 • Піддубний М.А.,Мельник Н.А.,Опорні конспекти з української мови для 6-7 класів., « Українська мова і література в школі », №5,2001.

 • Українська мова та література. Комплексний довідник: 2- ге вид., зі змінами./ укладачі Українська мова. Практичний довід-

 • ник ./ укладач Попко О.Г. - Харків: ФОП Співак В.Л. 2009.- 404 с.

 • Ющук І.П. , Бібліотечка « Дивослова» ,№9,2010.Каталог: public -> oipopp -> repository -> dcr
dcr -> Прийменник як службова частина мови Кифорук Оксана Вікторівна
dcr -> Знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки; знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки
dcr -> Завдання : розкрити роль прислівників у художніх, науково-популярних і ділових текстах
dcr -> Читання “Дощиком”
dcr -> «Квітни мово, наша рідна. Дмитро Білоус. Віра поета в неминуче відродження рідного слова у поезіях \"Вічно жива\" та \"Хліб і слово\"»
dcr -> Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів Мета
dcr -> Ходи більше …бігай. Ходи більше …бігай


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка