“про напрямки розвитку освіти жовтневого районуДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.
#12970
ТипЗакон


 • “ПРО НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

 • ОСВІТИ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ

 • У 2011-2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ”

 • Заступник начальника управління освіти

 • адміністрації Жовтневого району

 • Харківської міської ради

 • Волобуєва Г.М.


«Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору…»

 • «Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору…»

 • Закон України “Про освіту”«Загальна середня освіта - цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.»

 • «Загальна середня освіта - цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.»

 • Закон України

 • “Про загальну середню освіту”

 • (ст.3)Рішенням 2 сесії 6 скликання Харківської міської ради було затверджено «Комплексну програму розвитку освіти м.Харкова на 2011 – 2015 рр.».

 • Рішенням 2 сесії 6 скликання Харківської міської ради було затверджено «Комплексну програму розвитку освіти м.Харкова на 2011 – 2015 рр.».

 • Мета: створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти м. Харкова на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».Основні задачі Програми:

 • - Забезпечення якості та доступності послуг з дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для різних категорій вихованців та учнів.

 • - Оновлення змісту і структури освіти на основі Державних стандартів освіти.

 • - Розвиток моральних основ соціалізації особистості на основі традиційних цінностей українського суспільства.

 • - Використання ресурсів позашкільної освіти для розширення можливостей вибору індивідуальних освітніх траєкторій та розвитку творчого потенціалу особистості.

 • - Створення механізмів координації та інтеграції мережевої взаємодії в роботі з обдарованими дітьми та талановитою молоддю.

 • - Створення ефективних механізмів фінансування та ресурсного забезпечення освітньої сфери.

 • - Розвиток механізму громадсько-державного управління освітою як чинника забезпечення якості освіти, її відкритості та інвестиційної привабливостіОсновні задачі Програми:

 • - Розвиток системи психологічного супроводу освітнього процесу на всіх рівнях освіти і в різних типах навчальних закладів.

 • - Формування здоров'язбережного освітнього середовища, що враховує адаптаційні резерви школярів і забезпечує збереження їх психосоматичного здоров'я і духовно-моральний розвиток.

 • - Створення міської системи контролю та нагляду у сфері освіти.

 • - Удосконалення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

 • - Формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб.

 • - Подальша оптимізація освітнього менеджменту на основі використання  сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі.Розділи програми

 • 1. Удосконалення змісту освіти

 • 1.1. Дошкільна освіти

 • 1.2. Загальна середня та позашкільна освіта

 • 1.3. Моніторингові дослідження якості освіти

 • 2. Створення умов розвитку системи освіти

 • 2.1. Кадрова політика

 • 2.2. Науково-методичний супровід реалізації Програми

 • 2.3. Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти

 • 2.4. Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти

 • 3. Реалізація комплексних проектів освітиПрограма передбачає реалізацію комплексних проектів освіти:

 • «Обдарована молодь».

 • Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю:

 • -подальший розвиток системи виявлення, розвитку та підтримки обдарованої молоді;

 • -підвищення рівня професійної компетенції педагогів, що працюють з обдарованою молоддю;

 • -забезпечення соціально-правових гарантій учнівської молоді;

 • -щорічне оновлення міського інформаційно-аналітичного баку даних «Обдарованість»;

 • -функціонування сторінки Програми на офіційному сайті Департаменту освіти Харківської міської ради та наявність інформаційного форуму для консультування учнів та їх батьків;

 • -розширення зв'язків з міжнародними та українськими освітянськими організаціями;

 • -збільшення кількості обдарованих учнів навчальних закладів міста, що навчаються та отримують консультації в «очно-заочній школі» для обдарованих дітей, у тому числі за дистанційною формою навчання з залученням викладачів вищих навчальних закладів.Програма передбачає реалізацію комплексних проектів освіти:

 • . «Я – харків’янин».

 • Розвиток системи виховання дітей і молоді міста:

 • -забезпечення єдності навчання й виховання як двох взаємозалежних складових системи освіти;

 • -поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної та просвітницької діяльності педагогів, батьків, учнів, громадськості;

 • -піднесення ролі виховання в педагогічному процесі навчальних закладів усіх типів і форм власності;

 • -створення необхідних умов для виховання дітей та учнівської молоді, розвитку їх здібностей, професійного самовизначення;

 • -забезпечення ефективності профілактики девіантної поведінки дітей та учнівської молоді;

 • -попередження та подолання вживання наркотичних речовин, профілактики ВІЛ-СНІДу;

 • -сприяння створенню й розвитку дитячих та молодіжних громадських організацій як осередків самореалізації особистості.Програма передбачає реалізацію комплексних проектів освіти:

 • “Учнівське самоврядування”

 • -розширення сфери діяльності ХМОУС, удосконалення структури, -забезпечення можливостей для соціальної практики, соціального загартування, соціального проектування учнів;

 • -реорганізація органів учнівського самоврядування, забезпечення ними реальної участі в державно-громадському управлінні освітою;

 • -розширення кількості дитячих та молодіжних громадських організацій, забезпечення в них максимальної свободи для самореалізації учнівУправлінням освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради розроблені і затверджені Головою Адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради Веприцьким Р.С. “Заходи на виконання Комплексної програми розвитку м.Харківа на 2011-2015 рр.”, які включають всі напрямки Програми розвитку освіти м. Харкова. Педагогічні колективи включилися в реалізацію Комплексних проектів освіти.

 • Управлінням освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради розроблені і затверджені Головою Адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради Веприцьким Р.С. “Заходи на виконання Комплексної програми розвитку м.Харківа на 2011-2015 рр.”, які включають всі напрямки Програми розвитку освіти м. Харкова. Педагогічні колективи включилися в реалізацію Комплексних проектів освіти.Презентація районних проектів Школа повного дня

 • Держава вимагає створення умов для розвитку свободної діяльнісної особистості, яка здатна адаптуватися до умов суспільства, що швидко змінюється.

 • Батьки бажають, щоб:

 • Школа забезпечувала підготовку до ВНЗ;

 • Дитина знаходилася у шкільному просторі до 16-17 років;

 • Оприділити дитину у гурток чи спотривну секцію при школі;

 • Діти знаходилися у школі під наглядом педагогів до повернення батьків з роботи;

 • Дитина отримала профільну освіту.Мета проекту

 • Створити умови для індивідуального розвитку дитини, які сприяють її самовизначенню і самореалізації, формують позитивну мотивацію до безперервної освіти протягом всього активного життя.Задачі:

 • Провести модернізацію навчально – виховного процесу

 • Здійснити інформатизацію освітнього простору школи

 • Розпочати поетапний перехід функціонування школи в режим повного дня

 • Забезпечити функціонування системи допрофільної підготовки та профільного навчання.

 • Здійснити інтеграцію основної та додаткової освіти.

 • Забезпечити взаємодію з сім‘єю з питань виховання та освіти дітей, збереження їх здоров’я.Концепція бажаного майбутнього школи як системи

 • 1 ступінь:

 • Розвиток, збереження, укріплення здоров‘я дітей

 • Виявленння динаміки развитку здібностей дітей

 • Створення предметно – просторового середовища

 • Інтенсивне включення сучасних педагогічних технологій

 • Логопедичний і психологічний супровідКонцепція бажаного майбутнього школи як системи

 • 2 ступінь:

 • Формування пізнавальної мотивації, яка визначає установку на продовження освіти

 • Формування загальних прийомів і способів інтелектуальної і практичної діяльності

 • Взаимодія навчальних дисциплін на основі системи міжпредметних зв’язків, проектної та дослідницької діяльності

 • Включення елективних курсів в межах допрофильної підготовкиКонцепція бажаного майбутнього школи як системи

 • 3 ступінь:

 • Особистісне, соціальне та професійне самовизначення

 • Включення елективних курсів профільної підготовки

 • Оволодіння технологіями организації діяльності, планування та проектування

 • Підвищення якості складання ДПА за обраними предметамиМета школи повного дня

 • Поєднання урочної та позаурочної діяльності дитини

 • Формуровання освітнього простору, що сприяє реалізації індивідуальної освітньої траєкторії

 • Поєднання в єдиний комплекс освітніх і оздоровчих процесівЗадачі школи повного дня

 • Формування педагогічної системи, яка включала би в себе навчальний процес, позаурочну діяльність дитини

 • Виявлення та використання можливостей школи повного дня для впровадження сучасних педагогічних технологій в навчально - виховний процесРежим функціонування ШПД

 • Перебування учнів в класах-групах не більше ніж 9-10 годин(с 8.00 до 17.00)

 • Графік перебування дитини може змінюватися в любий час згідно заяв батьків

 • Режим класів-груп полного дня включає: уроки за розкладом, харчування, прогулянку, самопідготовку, відвідування гуртків, фізкультурно – оздоровчі заходи, заняття з психологом

 • Організація дворазового гарячого харчування

 • У другій половині дня заняття можуть бути організовані в додаток до основної освіти (консультації, факультативи, предметні гуртки)Школа повного дня

 • Розробка нормативно-правової бази

 • Розробка структури навчально – виховного процесу

 • Складання режиму урочної та позаурочної діяльнолсті

 • Методичне забезпечення навчально – виховного процесу

 • Розширення системи додаткової освіти та фізкультурно – оздоровчої роботи силами педагогів школи, батьків, фахівців установ додаткової освіти – соціальних партнерів

 • Розвиток матеріально-техніческой бази школи

 • Забезпечення медичного супроводу

 • Організація дворазового гарячого харчуванняЛист Міністерства освіти і науки, молоді та спотру України від 21.07.2011 № 1/9-556 визначає структуру 2011-2012 навчального року:

 • 1 вересня – початок навчального року – День знань;

 • Упродовж навчального року проводяться канікули:

 • осінні – з 24 по 30 жовтня;

 • зимові – з 26 грудня по 10 січня;

 • весняні – з 26 березня по 1 квітня.

 • Заняття завершуються до 25 травня, а саме:

 • у 1-8-х та 11-х класах – 25 травня;

 • у 9-х класах – 14 травня;

 • у 11-х класах – 3 травня.

 • Документи про загальну середню освіту вручаються випускникам 11-х класів – 12-13 травня, а 9-х класів – 31 травня-1 червня 2012 року

 • Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться протягом навчального рокуНаказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 10.05.2011 № 423 “Про затвердження єдиних зразків обов‘язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”

 • Класний журнал для I-IV клаcів

 • Класний журнал для V-XI клаcів

 • Табель навчальних досягнень учнів II-IV клаcів

 • Табель навчальних досягнень учнів V-XI клаcів

 • Особова справа

 • Алфавітна книга запису учнів

 • Книга наказів з основної діяльності

 • Книга наказів з кадрових питань

 • Книга обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту

 • Книга обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, Срібних і Золотих медалей

 • Книга записів наслідків внутрішнього контролю

 • Журнал обліку пропущених і замінених уроків

 • Журнал групи продовженого дня

 • Книга протоколів засідання педагогічної ради

 • Бланк протоколу державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освітиДошкільна освіта:

 • Концепція державної цільової програми розвитку дошкільної освіти до 2017 року (проект)

 • Лист МОНМС України від 25.05.2011 № 1/9-389 “Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу”Загальношкільна освіта

 • Проекти нових положень:

 • Про золоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль ”За досягнення у навчанні”;

 • Положення про Похвальний лист та Похвальну грамоту;

 • Положення про вечірні(змінні) школи;

 • Положення про індивідуальне навчання (інтегровано індивідуальне, дистанційне навчання, екстернат);

 • Положення про МНВК;

 • Положення про гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи;

 • Готуються зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України • Дякую за увагу!Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка