Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплінДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.

Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 р. № 1/9-343 “Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін” додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах ЗНЗ у 2014-2015 н.р.»

 • Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 р. № 1/9-343 “Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін” додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах ЗНЗ у 2014-2015 н.р.»Актуальним для підручника «Українська мова» для 3-го класу залишаються текстоцентричні технології, в основу яких покладено текст. У підручнику введено у навчальний зміст уроки розвитку писемного мовлення.

 • Актуальним для підручника «Українська мова» для 3-го класу залишаються текстоцентричні технології, в основу яких покладено текст. У підручнику введено у навчальний зміст уроки розвитку писемного мовлення.

 • Розділ «Частини мови» включає навчальний матеріал, що сприяє розширенню знань про іменник, прикметник, дієслово.

 • Тема «Загальне поняття про дієслово (питання, роль у реченні)» вміщена у підручнику до підрозділу «Дієслово» (ст.141) подається для ознайомлення й тому не оцінюється.Зміст підручника (авт. Богданович М. В., Лишенко Г. П.)відповідає віковим особливостям учнів та містить доцільну систему завдань з поступовим наростанням складності. Матеріал підручника забезпечує наочність викладу програмових тем, дозволяє диференціювати навчання, цьому сприяють і додаткові завдання зі «сніжинками» та «зірочками».

 • Зміст підручника (авт. Богданович М. В., Лишенко Г. П.)відповідає віковим особливостям учнів та містить доцільну систему завдань з поступовим наростанням складності. Матеріал підручника забезпечує наочність викладу програмових тем, дозволяє диференціювати навчання, цьому сприяють і додаткові завдання зі «сніжинками» та «зірочками».

 • У підручнику наявні узагальнюючі тексти і таблиці, які допоможуть учням усвідомити змістовно-логічні зв’язки навчального матеріалу. Правила подані не для заучування учнями, а для узагальнення та використання у роботі. Зразки виконання завдань спонукають учнів до самоконтролю.

 • Підручник (авт. Рівкінд Ф. М., Оляницька Л. В.) складається з п’яти розділів, які у свою чергу поділяються на уроки, що мають єдину структуру. Наявність у підручнику завдань для роботи в парах і для колективної роботи сприяє впровадженню на уроках математики інтерактивних способів навчання. Колективна робота передбачена також при вивченні нового матеріалу, що визначає позначка «Працюємо разом».Особливу роль відіграють такі методи та прийоми навчальної діяльності школярів, як спостереження, проведення нескладних дослідів, вимірювань, тому у навчальній програмі виділено рубрики «Практичні завдання», «Практичні роботи», «Міні-проекти» «Екскурсії», «Дослідницький практикум».

 • Особливу роль відіграють такі методи та прийоми навчальної діяльності школярів, як спостереження, проведення нескладних дослідів, вимірювань, тому у навчальній програмі виділено рубрики «Практичні завдання», «Практичні роботи», «Міні-проекти» «Екскурсії», «Дослідницький практикум».

 • До конструювання змісту кожної зустрічі-уроку застосовано однакову схему: спочатку розміщується рубрика-мотивація «Ти дізнаєшся…», де учні дізнаються про що йтиметься на уроці. Потім рубрика актуалізації знань – «Пригадай!». А закінчується кожний урок підсумками. Це нові рубрики «Сторінками Книги важливих знань про природу», у якій тезисно сформульовано основні думки, що їх має засвоїти учень при вивченні теми уроку, та «Запитання і завдання від Матінки Природи», у якій розроблено чітку систему з 5 диференційованих завдань репродуктивного й творчого характеру.Вводиться новий навчальний предмет «Я у світі», який спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання. Серед головних завдань предмета - формування громадянської компетентностi. При його вивченні педагогам необхідно використовувати активні методи i форми навчання, що сприяють формуванню критичного мислення, iнiцiативи, творчостi, розвивають умiння мiркувати, аналiзувати, ставити запитання, шукати власнi вiдповiдi, робити висновки, брати участь у громад­ському життi.

 • Вводиться новий навчальний предмет «Я у світі», який спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання. Серед головних завдань предмета - формування громадянської компетентностi. При його вивченні педагогам необхідно використовувати активні методи i форми навчання, що сприяють формуванню критичного мислення, iнiцiативи, творчостi, розвивають умiння мiркувати, аналiзувати, ставити запитання, шукати власнi вiдповiдi, робити висновки, брати участь у громад­ському життi.

 • Найбiльш ефективними для формування громадянської компетентностi є колективнi творчi справи; використання проектних, iнтерактивних, iнформацiйно- комунiкативних технологiй.

 • Навчальний предмет «Я у світі» розрахований на 35 годин у 3-му класі з розрахунку 1 година на тиждень.Кожний урок містить запитання для контролю і самоконтролю знань, творче завдання та логічну задачу, які можуть бути використані на різних етапах уроку.

 • Кожний урок містить запитання для контролю і самоконтролю знань, творче завдання та логічну задачу, які можуть бути використані на різних етапах уроку.

 • До кожного уроку також уключено рубрику «Цікавинки» з пізнавальною інформацією, пов’язаною з темою уроку, та рубрику «Комп’ютерний словничок», яка містить поняття, з якими учень ознайомився на уроці, що сприятиме кращому засвоєнню навчального матеріалу, допоможе проведенню рефлексії наприкінці уроку. • Навчальний матеріал диференційовано за видами діяльності; види практичної діяльності диференційовано за календарними святами, регіональними традиціями та звичаями; практичні роботи; екскурсії. Основна тема підручника «Трудове навчання» для 3 класу – «Форми і образи природи – зразок для майстра».

 • У підручнику зменшена кількість інструкцій щодо виготовлення виробу, а значна увага приділяється основним підходам до технології, за якою виготовляється цей виріб. До багатьох тем у підручнику збільшена кількість зразків-аналогів, які демонструють, як такі завдання хтось виконав раніше.Навчальний зміст підручника для 3 класу, побудований у формі подорожі до країн пісні, танцю та маршу, розкриває учням сутність, особливості і різновиди цих провідних музичних жанрів. Відповідні змістові лінії реалізуються за допомогою взаємопов’язаних навчальних тем, кожна з яких відповідає одному уроку. До тематичного контролю подані чотири комплекси «10 завдань для перевірки знань», а узагальнення з вокальної роботи відбувається на семестрових уроках-концертах.

 • Навчальний зміст підручника для 3 класу, побудований у формі подорожі до країн пісні, танцю та маршу, розкриває учням сутність, особливості і різновиди цих провідних музичних жанрів. Відповідні змістові лінії реалізуються за допомогою взаємопов’язаних навчальних тем, кожна з яких відповідає одному уроку. До тематичного контролю подані чотири комплекси «10 завдань для перевірки знань», а узагальнення з вокальної роботи відбувається на семестрових уроках-концертах.Підручник (авт. Резніченко М. І., Трач С. К.) побудований з урахуванням традицій українського національного мистецтва в контексті зі світовою культурою. Інформаційно-ілюстративний матеріал є наочним джерелом формування художньої та духовної культури особистості. Наприкінці окремих тем запропоновано завдання «У вільну хвилину». Це зроблено з метою розширення кількості завдань різного ступеня складності для організації диференційованої роботи учнів.

 • Підручник (авт. Резніченко М. І., Трач С. К.) побудований з урахуванням традицій українського національного мистецтва в контексті зі світовою культурою. Інформаційно-ілюстративний матеріал є наочним джерелом формування художньої та духовної культури особистості. Наприкінці окремих тем запропоновано завдання «У вільну хвилину». Це зроблено з метою розширення кількості завдань різного ступеня складності для організації диференційованої роботи учнів.

 • Тематика поурочних матеріалів відокремлена одна від одної спеціальною ілюстративною вставкою. У кожній темі спеціальні (художні) терміни, які є обов’язковими для засвоєння та розуміння учнями, виділені кеглем і кольором.У 3 класі введено нові рубрики «Для допитливих» і «Додатковий матеріал», у яких міститься пізнавальна цікава і корисна інформація.

 • У 3 класі введено нові рубрики «Для допитливих» і «Додатковий матеріал», у яких міститься пізнавальна цікава і корисна інформація.

 • У підручнику наведено алгоритми виконання певних дій у різних життєвих ситуаціях. Практичні завдання, передбачені програмою, спрямовані на активну діяльність учнів: моделювання і розігрування ситуацій, відпрацювання моделей поведінки (під час епідемії грипу, ситуацій дорожнього руху, мирного розв’язання конфліктів), розучування рухливих ігор, фізичних вправ.

 • Практичні роботи виконуються як на уроках, так і вдома з батьками. У кінці підручника представлено рубрику «Перевір себе»Фізична культура: навчальні досягнення в балах не оцінюються; теоретичний та руховий матеріал; матеріал складено за «школами» (вправи, об'єднані за способами рухової діяльності, а не за видами спорту), самостійне визначення годин на їх опанування; навчальні нормативи і вимоги.

 • Фізична культура: навчальні досягнення в балах не оцінюються; теоретичний та руховий матеріал; матеріал складено за «школами» (вправи, об'єднані за способами рухової діяльності, а не за видами спорту), самостійне визначення годин на їх опанування; навчальні нормативи і вимоги.

Каталог: public -> img -> navch predm -> pohatk osvit
public -> Завдання : розкрити роль прислівників у художніх, науково-популярних і ділових текстах
public -> Читання “Дощиком”
public -> «Квітни мово, наша рідна. Дмитро Білоус. Віра поета в неминуче відродження рідного слова у поезіях \"Вічно жива\" та \"Хліб і слово\"»
public -> Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів Мета
public -> Ходи більше …бігай. Ходи більше …бігай
pohatk osvit -> 1. Прізвище, ім’я, по батькові
pohatk osvit -> Об’єднати креативних педагогів-однодумців, які через практично-дослідницьку діяльність створюватимуть методичний супровід до викладання предметів у 1 класі на допомогу класоводам 1 класів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка