Про результати здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів із високим і середнім ступенями ризику в 2014 роціДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Про результати здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів із високим і середнім ступенями ризику в 2014 році

 • Коваленко В.О., головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації


Державний нагляд (контроль)

 • Інспектування:

 • Барвінківський р-н;

 • Близнюківський р-н;

 • Богодухівський р-н;

 • Борівський р-н;

 • Вовчанський р-н;

 • Ізюмський р-н;

 • Зміївський р-н;

 • Кегичівський р-н;

 • Коломацький р-н;

 • Краснокутський р-н;

 • Красноградський р-н;

 • Куп’янський р-н;

 • Лозівський р-н;

 • Нововодолазький р-н;Державний нагляд (контроль)

 • Державна атестація – 11 ЗНЗ

 • (із них: 6 - “атестовано з відзнакою”;

 • 2 – “атестовано умовно”).

 • Експертиза ведення ділової документації – 85 ЗНЗ.

 • Експертиза організованого початку 2014/2015 н.р. – 13 ЗНЗ.Інспектування загальноосвітніх навчальних закладів

 • документування діяльності та загальні вимоги до складення та оформлення документів загальноосвітніх навчальних закладів,

 • особливі вимоги складення деяких видів документів,

 • реєстрація документів,

 • складення номенклатури та формування справ,

 • зберігання та знищення документів.Документування діяльності й загальні вимоги до складення та оформлення документів

 • Окремі пункти статуту у 5 ЗНЗ не відповідають вимогам чинного законодавства;

 • відсутня посадова інструкція директора у 9 ЗНЗ;

 • посадова інструкція директора у 6 ЗНЗ затверджена особисто директором;

 • не завірені копії документів в особових справах працівників у 1 ЗНЗ;

 • відсутні посадові інструкції працівників у 1 ЗНЗ;

 • з 2010 року не змінені правила внутрішнього розпорядку у 1 ЗНЗ;

 • у книгах обліку та видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту у 10 ЗНЗ бали за державну підсумкову атестацію з математики виставлені у колонку «алгебра»;

 • у книзі обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освіту у 2 ЗНЗ району бали за державну підсумкову атестацію з математики виставлені у колонку «алгебра»;Документування діяльності й загальні вимоги до складення та оформлення документів

 • у книзі обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освіту у 3 ЗНЗ не вірно зроблено запис про видачу дублікатів атестатів;

 • у книзі обліку та видачі свідоцтв базову загальну середню освіту не обліковані бланки свідоцтв і додатків у 5 ЗНЗ;

 • у книзі обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освіту не обліковані бланки атестатів і додатків у 4 ЗНЗ;

 • не повністю укомплектована справа державної атестації у 20 ЗНЗ;

 • відсутня книга наказів з адміністративно-господарських питань у 12 ЗНЗ;

 • відсутні листи руху в особових справах учнів у 2 ЗНЗ;

 • не правильно оформлені листки руху учнів в особових справах учнів у 2 ЗНЗ;

 • відсутні списки вчителів, які атестувалися в 2013/2014 н.р. у черговому порядку у 6 ЗНЗ;

 • відсутній атестаційні листи учителів у 2 ЗНЗ;відсутні протоколи та книги реєстрації протоколів загальних зборів (конференцій), ради навчального закладу, педагогічної ради у 1 ЗНЗ;

 • відсутні протоколи та книги реєстрації протоколів загальних зборів (конференцій), ради навчального закладу, педагогічної ради у 1 ЗНЗ;

 • з порушенням статуту навчального закладу проводиться формування загальних зборів (конференції) у 7 ЗНЗ;

 • із порушеннями Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу здійснюється обрання голови ради та планування роботи ради у 5 ЗНЗ;

 • частково відсутні протоколи педагогічної ради (13.05.2014, 19.06.2014) у 1 ЗНЗ;

 • виявлені порушення в підрахунку учнів у зведеному обліку алфавітної книги у 12 ЗНЗ;

 • не здійснюється підрахунок учнів у зведеному обліку алфавітної книги у 4 ЗНЗ;

 • порушено нумерацію на сторінках алфавітної книги у 3 ЗНЗ;

 • в алфавітній книзі невірно обліковується вибуття учнів у літній період у 4 ЗНЗ;

 • порушено вимоги Інструкції про переведення та випуск учнів у 1 ЗНЗ;

 • відсутня книга наказів з руху учнів у 1 ЗНЗ;відсутні заяви батьків учнів щодо надання згоди на використання персональних даних у 2 ЗНЗ;

 • відсутні заяви батьків учнів щодо надання згоди на використання персональних даних у 2 ЗНЗ;

 • не змінені номери особових справ учнів 10-го класу у 1 ЗНЗ;

 • заведені нові особові справи учням 10-го класу у 1 ЗНЗ;

 • в особових справах учнів 2 ЗНЗ зберігаються незавірені копії документів;

 • у заявах про зарахування учнів не зазначена мова навчання у 2 ЗНЗ;

 • відсутній інвентарно-технічний паспорт у 6 ЗНЗ;

 • не оформлені акти на землю, відсутні документи (свідоцтва, акти, договори) на землю,споруди, майно, на право володіння, користування, розпорядження майном у 26 ЗНЗ.Особливі вимоги складення деяких видів документів, реєстрація документів

 • Відсутні приймально-здавальні акти у 3 ЗНЗ;

 • оформлення приймально-здавальних актів не відповідає чинним вимогам в 11 ЗНЗ;

 • не дотримуються загальних вимог до написання наказів у 14 ЗНЗ;

 • виявлені факти порушення нумерації наказів з основної діяльності у 6 ЗНЗ;

 • виявлені нормативні порушення в оформлені наказів (посилання на нормативні документи, що втратили чинність, відсутній підпис директора, працівники не ознайомлені з наказами, відсутні терміни виконання наказів, відповідальні особи тощо) в 12 ЗНЗ;

 • наявні порушення в нумерації та написанні наказів з кадрових питань (особового складу) у 3 ЗНЗ;

 • відсутні накази про переведення учнів 10-го класу, випуск учнів 9-го класу у 2 ЗНЗ;при складанні плану роботи та перспективного плану навчального закладу, робочого навчального плану здійснені посилання на нормативні документи, що втратили чинність, у 2 ЗНЗ;

 • при складанні плану роботи та перспективного плану навчального закладу, робочого навчального плану здійснені посилання на нормативні документи, що втратили чинність, у 2 ЗНЗ;

 • до розкладу навчальних занять внесені факультативи у 2 ЗНЗ;

 • відсутні розклади індивідуального навчання у 1 ЗНЗ;

 • не заповлений розділ “Загальні відомості про учнів” у класному журналі 11-го класу у 1 ЗНЗ;

 • не зазначені №№ особових справ у класному журналі 11-го класу у 1 ЗНЗ;

 • наявні порушення в оформлені сторінок класних журналів у 13 ЗНЗ.

 • у протоколах засідань педагогічної ради відсутній поіменний список учнів при переведенні до наступних класів у 2 ЗНЗ;

 • питання нагородження похвальними листами учнів 10-х класу не розглядалося на засідання ради у 1 ЗНЗ;

 • у наказах про рух учнів з 2010 року зроблені посилання на нормативні документи, що втратили чинність у 1 ЗНЗ.Реєстрація документів

 • Не надаються реєстраційні індекси вхідним і вихідним документам у 19 ЗНЗ;

 • не правильно здійснюється індексація вхідних документів у 6 ЗНЗ;

 • не правильно здійснюється індексація вихідних документів у 18 ЗНЗ;

 • не всі документи внесені до реєстраційних журналів вхідної та вихідної документації у 2 ЗНЗ;

 • останній запис у реєстраційному журналі звернення громадян у 1 ЗНЗ датований 01.09.1987;

 • реєстраційні журнали вхідної та вихідної документації, звернення громадян не пронумеровані, не прошиті, не скріплені печаткою, відсутній підпис директора у 5 ЗНЗ.Складення номенклатури та формування справ

 • Відсутня номенклатура справ у 1 ЗНЗ;

 • затверджена директором навчального закладу, але не погоджена в архівною комісією місцевого органу управління освітою номенклатура справ в 11 ЗНЗ;

 • відсутній журнал обліку перевірок, ревізій та контролю за виконанням їх рекомендацій (контрольно-візитаційний журнал) у 2 ЗНЗ;

 • матеріали проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів за 2013/2014 н.р. не архівовані у 1 ЗНЗ.Зберігання та знищення документів

 • Порушені терміни зберігання статистичних звітів (форми № ЗНЗ-1, № ЗНЗ-3, № 83-РВК) у 8 ЗНЗ;

 • не впорядковані справи у 5 ЗНЗ;

 • не всі справи, що сформовані в навчальному закладі, відповідають номерам, які присвоєні їм номенклатурою, у 4 ЗНЗ.Дякую за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка