Про статус суддів в СРСРДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.N 328-I від 04.08.89

 • N 328-I від 04.08.89

 • vd890804 vn328-I

 • Про статус суддів в СРСР

 • ( Вводиться в дію Постановою ВР СРСР N 329-I ( v0329400-89 ) від 04.08.89 ) • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Стаття 1. Судді і народні засідателі

 • 1. Суддями і народними засідателями є громадяни СРСР, обрані у встановленому законом порядку до Верховного Суду СРСР, Верховних Судів союзних республік, Верховних Судів автономних республік, крайових, обласних, міських судів, судів автономних областей, судів автономних округів, районних (міських) народних судів, а також військових трибуналів у Збройних Силах СРСР.

 • 2. Судді і народні засідателі є відповідальними перед органами або виборцями, які їх обрали, і звітують перед ними.

 • 3. Народні засідателі при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді.Стаття 2. Вимоги, що ставляться до суддів і народних засідателів

 • Стаття 2. Вимоги, що ставляться до суддів і народних засідателів

 • Судді і народні засідателі повинні неухильно додержувати радянських законів, використовувати свої знання і досвід для виконання покладених на суди завдань, бути гідними свого високого звання.

 • Метою створення кваліфікаційної колегії суддів, як зазначалось в законі, було забезпечення висування на судову роботу гідних кандидатів і посилення гарантій незалежності суддів. На виконання статті 15 Закону «Про статус суддів в СРСР» Президією Верховної Ради Української РСР затверджено Положення про кваліфікаційні колегії суддів судів Української РСР від 15 грудня 1989 року №8525-ХІ, яким встановлено порядок формування та роботи, повноваження кваліфікаційних колегій суддів.

Стаття 15. Кваліфікаційні колегії суддів

 • Стаття 15. Кваліфікаційні колегії суддів

 • 1. Кваліфікаційні колегії суддів створюються з метою забезпечення висування на судову роботу гідних кандидатів і посилення гарантій незалежності суддів.

 • 2. Кваліфікаційні колегії суддів в автономних республіках, краях, областях, містах, автономних областях і автономних округах обираються конференціями суддів з числа народних суддів і членів відповідних вищестоящих судів. Кваліфікаційні колегії суддів у союзних республіках, які не мають обласного поділу, обираються конференціями суддів з числа народних суддів і членів міських судів суддями цих судів. Народні судді повинні становити не менше половини членів колегії.

 • 3. Кваліфікаційні колегії суддів Верховного Суду СРСР і Верховних Судів союзних республік обираються з числа членів відповідних судів пленумами цих судів.4. Кількісний склад кваліфікаційної колегії суддів визначається при її обранні. Голови судів та їхні заступники, за винятком голів районних (міських) народних судів, до складу кваліфікаційних колегій не входять.

 • 4. Кількісний склад кваліфікаційної колегії суддів визначається при її обранні. Голови судів та їхні заступники, за винятком голів районних (міських) народних судів, до складу кваліфікаційних колегій не входять.Після проголошення незалежності України, 15 грудня 1992 року прийнято новий закон «Про статус суддів». Згідно з ним для вираження своїх інтересів судді утворюють органи суддівського самоврядування, яке реалізується через конференції суддів місцевих та апеляційних судів, збори та з’їзд.

 • Після проголошення незалежності України, 15 грудня 1992 року прийнято новий закон «Про статус суддів». Згідно з ним для вираження своїх інтересів судді утворюють органи суддівського самоврядування, яке реалізується через конференції суддів місцевих та апеляційних судів, збори та з’їзд.Цей закон був першим. Оскільки Україна лише відродилася, виникла нагальна потреба створити згадані органи, щоб досягти головного — незалежності судової системи.

 • Цей закон був першим. Оскільки Україна лише відродилася, виникла нагальна потреба створити згадані органи, щоб досягти головного — незалежності судової системи.2 лютого 1994 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України».

 • 2 лютого 1994 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України».

 • Таким чином, лише після здобуття Україною незалежності питання добору кадрів для роботи в судах, їх атестації та дисциплінарної відповідальності вдалось акумулювати не в підзаконному нормативно-правовому акті, а в законі. Це підвищило роль кваліфікаційних комісій у забезпеченні формування суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно і неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також у визначенні рівня професійної підготовленості суддів та вирішенні питань їх дисциплінарної відповідальності.На той час було утворено дев’ять окружних кваліфікаційних комісій суддів загальних судів, а кваліфікаційна комісія військових судів та кваліфікаційні комісії суддів спеціалізованих судів ( господарських, а в перспективі – адміністративних судів), а також Вища кваліфікаційна комісія суддів здійснювали свої повноваження в місті Києві .

 • На той час було утворено дев’ять окружних кваліфікаційних комісій суддів загальних судів, а кваліфікаційна комісія військових судів та кваліфікаційні комісії суддів спеціалізованих судів ( господарських, а в перспективі – адміністративних судів), а також Вища кваліфікаційна комісія суддів здійснювали свої повноваження в місті Києві .Дніпропетровська Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Кіровоградської та відповідно Дніпропетровської областей;

 • Дніпропетровська Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Кіровоградської та відповідно Дніпропетровської областей;- Донецька Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Луганської і відповідно Донецької областей;

 • - Донецька Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Луганської і відповідно Донецької областей;- Житомирська Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Вінницької, Рівненської, Хмельницької и відповідно Житомирської областей;

 • - Житомирська Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Вінницької, Рівненської, Хмельницької и відповідно Житомирської областей;- Запорізька Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Херсонської і відповідно Запорізької областей;

 • - Запорізька Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Херсонської і відповідно Запорізької областей;- Київська Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Черкаської, Чернігівської і відповідно Київської областей, а також міста Києва;

 • - Київська Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Черкаської, Чернігівської і відповідно Київської областей, а також міста Києва;- Львівська Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької і відповідно Львівської областей;

 • - Львівська Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької і відповідно Львівської областей;- Одеська Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Миколаївської і відповідно Одеської областей;

 • - Одеська Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Миколаївської і відповідно Одеської областей;- Харківська Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Сумської, Полтавської і відповідно Харківської областей;

 • - Харківська Окружна кваліфікаційна комісія суддів, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів Сумської, Полтавської і відповідно Харківської областей;- Кваліфікаційна комісія суддів Автономної Республіки Крим, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів АРК і м. Севастополя.

 • - Кваліфікаційна комісія суддів Автономної Республіки Крим, юрисдикція якої поширюється на суддів місцевих та апеляційних судів АРК і м. Севастополя.Кваліфікаційна комісія суддів військових судів

 • Кваліфікаційна комісія суддів військових судівКваліфікаційні комісії суддів відповідних спеціалізованих судів

 • Кваліфікаційні комісії суддів відповідних спеціалізованих судівВища кваліфікаційна комісія суддів України

 • Вища кваліфікаційна комісія суддів України • шість судів, обраних до складу ККС ( кваліфікаційної комісії суддів );

 • конференціями відповідних судів;

 • дві особи, від Міністерства юстиції України;

 • дві особи, уповноважені відповідною обласною ( Київською міською) радою;

 • за місцем знаходження кваліфікаційної комісії суддів;

 • одна особа від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

 • Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі 13 членів, які

 • мають вищу юридичну освіту. До її складу входять:

 • сім суддів, обраних з’їздом судів України;

 • дві особи, призначені Верховною Радою України;

 • дві особи призначені Президентом України;

 • одна особа від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

 • одна особа від Міністерства юстиції України.Прийняття Конституції України (1996 рік) дало змогу на найвищому законодавчому рівні закріпити основоположні норми щодо статусу суддів. Відповідно до Основного Закону перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.

 • Прийняття Конституції України (1996 рік) дало змогу на найвищому законодавчому рівні закріпити основоположні норми щодо статусу суддів. Відповідно до Основного Закону перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.Прийнятий Верховною Радою Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року, що став першим етапом в реформуванні українського судочинства, закріпив статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України як постійно діючого органу в системі судоустрою України. До цього часу Комісія діяла на громадських засадах.

 • Прийнятий Верховною Радою Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року, що став першим етапом в реформуванні українського судочинства, закріпив статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України як постійно діючого органу в системі судоустрою України. До цього часу Комісія діяла на громадських засадах.Відповідно до Закону Вищу кваліфікаційну комісію суддів України було наділено повноваженнями добору суддів, спеціальної підготовки суддів та дисциплінарного провадження щодо них. Організацію спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовку суддів, підвищення їх кваліфікації, проведення науково-дослідної роботи тощо покладено на Національну школу суддів, що була утворена при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.

 • Відповідно до Закону Вищу кваліфікаційну комісію суддів України було наділено повноваженнями добору суддів, спеціальної підготовки суддів та дисциплінарного провадження щодо них. Організацію спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовку суддів, підвищення їх кваліфікації, проведення науково-дослідної роботи тощо покладено на Національну школу суддів, що була утворена при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.Дякуємо за увагу!

 • Дякуємо за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка