“Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.“Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”

 • “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”

 • Увага!

 • Втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 26 червня 2000 року № 240 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів».“Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”

 • “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”

 • 7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України розробити єдині зразки обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

 • 2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України розробити єдині зразки обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.1.3. Дотримання вимог і рекомендацій щодо порядку здійснення документування, встановлених цією Інструкцією, є обов’язковим для всіх працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

 • 1.3. Дотримання вимог і рекомендацій щодо порядку здійснення документування, встановлених цією Інструкцією, є обов’язковим для всіх працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

  • Працівники, прийняті на роботу, повинні бути ознайомлені з вимогами Інструкції та виконувати їх.


1.4. Державний нагляд (контроль) за виконанням вимог цієї Інструкції здійснюють

 • 1.4. Державний нагляд (контроль) за виконанням вимог цієї Інструкції здійснюють

 • ДІНЗ

 • центральні органи виконавчої влади

 • місцеві органи управління освітою2. Документування діяльності та загальні вимоги до складання та оформлення документів загальноосвітніх навчальних закладів

 • 2. Документування діяльності та загальні вимоги до складання та оформлення документів загальноосвітніх навчальних закладів

 • 2.3. Діловодство ведеться державної мовою.

 • Документи, які надсилаються іноземним адресатам, оформлюються української мовою або мовою держави-адресата, або однією з мов міжнародного спілкування.зразки бланків

 • зразки бланків

 • реквізити (зміни)

  • найменування ЗНЗ
  • ідентифікаційний код
  • поштова адреса із зазначенням індексу підприємства зв’язку
  • номер телефону, e-mail
  • номер р/р у фінансовій установі
  • місце для зазначення дати, реєстраційного індексу
  • посилання на дату та реєстраційний індекс вхідного документа


Одеська загальноосвітня

 • Одеська загальноосвітня

 • школа-інтернат № 5 І-ІІІ ступенів

 • вул. Дача Ковалевського, 85, м. Одеса, 65038

 • Тел./факс 0 (482) 44-66-62,

 • е-mail: odschool@ukr.net

 • Код ЄДРПОУ 03072632

 • Від ____________№ ____________

 • На № _________ від ____________Одеська загальноосвітня школа-інтернат № 5 І-ІІІ ступенів

 • Одеська загальноосвітня школа-інтернат № 5 І-ІІІ ступенів

 • вул. Дача Ковалевського, 85, м. Одеса, 65038, тел./факс 0 (482) 44-66-62,

 • е-mail: odschool@ukr.net Код ЄДРПОУ 03072632

 • Від _______№ ____________ 

 • На № _____від ____________найменування ЗНЗ

  • найменування ЗНЗ
  • ідентифікаційний код
  • поштова адреса із зазначенням індексу підприємства зв’язку
  • номер телефону, e-mail
  • номер р/р у фінансовій установі
  • назва виду документа (крім листів)
  • дата
  • реєстраційний індекс документа
  • заголовок до тексту
  • текст
  • підпис


ВИМОГИ

 • ВИМОГИ

 • до оформлення документів,

 • що виготовляються за допомогою друкувальних засобів або комп'ютерної техніки

 • 8.Тексти документів постійного зберігання друкуються на одному боці аркуша. Документи із строком зберігання до 5 років можна друкувати на лицьовому і зворотному боці аркуша.На документах, що складають у ЗНЗ його найменування повинно відповідати найменуванню, зазначеному в статуті. Скорочене найменування ЗНЗ застосовується в разі, коли воно офіційно зафіксовано у статуті. Скорочене найменування подають у дужках (або без них) нижче повної, окремим рядком у центрі.

 • На документах, що складають у ЗНЗ його найменування повинно відповідати найменуванню, зазначеному в статуті. Скорочене найменування ЗНЗ застосовується в разі, коли воно офіційно зафіксовано у статуті. Скорочене найменування подають у дужках (або без них) нижче повної, окремим рядком у центрі.Примірний перелік документів, що затверджуються з проставлянням грифа затвердження

 • Примірний перелік документів, що затверджуються з проставлянням грифа затвердження

 • 1. Акти (акт прийому-передачі загальноосвітнього навчального закладу; акт приймання й передачі будівель, приміщень, земельних ділянок у користування закладу).

 • 2. Номенклатура справ.

 • 3. Звіти (звіт про основну діяльність; звіт про відрядження тощо).

 • 4. Описи справ. • 5. Плани (план роботи загальноосвітнього навчального закладу на поточний рік; робочий навчальний план; план роботи структурного підрозділу загальноосвітнього навчального закладу на поточний рік (за наявності) тощо).

 • 6. Посадові інструкції.

 • 7. Графіки.

 • 8. Правила внутрішнього трудового розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.

 • 9. Розклад занять.

 • 10.Статути (положення) установ (статут загальноосвітнього навчального закладу, положення про структурний підрозділ закладу (за наявності)).

 • 11. Штатні розписи.Якщо документ адресовано юридичній особі або її структурному підрозділу без зазначення посадової особи, їх найменування наводяться у називному відмінку.

 • Якщо документ адресовано юридичній особі або її структурному підрозділу без зазначення посадової особи, їх найменування наводяться у називному відмінку.

 • Поштова адреса зазначається у разі надсилання документа разовим кореспондентам.

 • Якщо документ адресовано керівникові юридичної особи або його заступникові, найменування юридичної особи входить до складу найменування посади адресата, яке наводиться у давальному відмінку.Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування юридичної особи та її структурного підрозділу наводять у називному відмінку, а посаду і прізвище адресата – у давальному.

 • Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування юридичної особи та її структурного підрозділу наводять у називному відмінку, а посаду і прізвище адресата – у давальному.

 • У разі надсилання документа фізичній особі спочатку зазначається у називному відмінку прізвище, ім’я та по батькові (ініціали чи ініціал імені), потім поштова адреса (вулиця, номер будинку і квартири, населений пункт, район, область, поштовий індекс).Відбитком печатки закладу засвідчують підпис посадової особи на документах з питань фінансово-господарської діяльності. Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ.

 • Відбитком печатки закладу засвідчують підпис посадової особи на документах з питань фінансово-господарської діяльності. Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ.Всі книги та журнали (крім класних), що ведуться у загальноосвітніх навчальних закладах, поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються та підписуються керівником. Підпис керівника засвідчується печаткою навчального закладу.

 • Всі книги та журнали (крім класних), що ведуться у загальноосвітніх навчальних закладах, поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються та підписуються керівником. Підпис керівника засвідчується печаткою навчального закладу.Книги обліку та видачі (реєстрації)

 • Книги обліку та видачі (реєстрації)

 • свідоцтв про базову загальну середню освіту,

 • атестатів про повну загальну середню освіту, золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» нумеруються по сторінках, прошнуровуються і підписуються керівником місцевого органу управління освітою, якому підпорядкований загальноосвітній навчальний заклад. Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного органу управління освітою.2.6. Виправлення в діловій документації засвідчуються підписом керівника та печаткою загальноосвітнього навчального закладу.

 • 2.6. Виправлення в діловій документації засвідчуються підписом керівника та печаткою загальноосвітнього навчального закладу.

 • 2.7. Вся ділова документація зберігається в спеціально обладнаних приміщеннях, шафах чи сейфах з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» і не повинна мати доступу третіх осіб.

Накази з основної діяльності та з кадрових питань (особового складу) оформлюються у друкованому вигляді. Після підписання керівником, реєструються у книгах реєстрації наказів.

 • Накази з основної діяльності та з кадрових питань (особового складу) оформлюються у друкованому вигляді. Після підписання керівником, реєструються у книгах реєстрації наказів.

 • Книги реєстрації наказів з основної діяльності (адміністративно-господарських питань), з кадрових питань (особового складу) повинні містити таку інформацію: номер наказу, дата його реєстрації, заголовок (короткий зміст).Накази поділяються на такі групи:

 • Накази поділяються на такі групи:

  • накази з основної діяльності;
  • накази з адміністративно-господарських питань;
  • накази з кадрових питань (особового складу).
 • Група наказів з кадрових питань (особового складу) має додатковий розподіл на накази тривалого і тимчасового строку зберігання.

 • Кількість наказів і періодичність їх видання визначає керівник ЗНЗ з урахуванням типу навчального закладу, його потреб та специфіки діяльності.Виокремлюють такі етапи підготовки наказів:

 • Виокремлюють такі етапи підготовки наказів:

  • вивчення суті питання;
  • складання проекту наказу;
  • оформлення наказу;
  • погодження;
  • підписання;
  • доведення наказу до виконавців.
 • До уніфікованих міжвідомчих форм первинної документації з обліку кадрів належать накази

  • про прийняття на роботу (типова форма № П-1);
  • про надання відпустки (типова форма № П-3);
  • про припинення трудового договору (контракту) (типова форма № П-4);


Для оформлення наказів використовують шрифт із такими параметрами:

 • Для оформлення наказів використовують шрифт із такими параметрами:

  • розмір – 12-14 друкарських пунктів;
  • гарнітура – Times New Roman;


Оформляйте дату наказу цифровим або словесно-цифровим способом.

 • Оформляйте дату наказу цифровим або словесно-цифровим способом.

 • Зазначайте номер наказу, який складається зі знака № і порядкового номеру наказу, після його дати.

 • Нумеруйте накази у порядку їх видання у межах календарного року.

 • Накази з основної діяльності, адміністративно-господарських питань можуть мати окрему порядкову нумерацію.

 • Починайте заголовок наказу з прийменника «Про» і продовжуйте віддієслівним іменником («Про затвердження...», «Про введення…», «Про створення...», «Про внесення змін…») або іменником, що вказує на предмет («Про підсумки...», «Про заходи…»).Викладайте зміст наказу в заголовку коротко.

 • Викладайте зміст наказу в заголовку коротко.

 • Не ставте крапку в кінці заголовка наказу.

 • Тексти наказів складаються з двох частин – констатуючої (преамбули) і розпорядчої.

 • У констатуючій частині зазначайте підставу, обгрунтування або мету видання наказу, вона починатися із слів «На виконання…», «З метою…» тощо.

 • Якщо документ видається на підставі іншого розпорядчого документа, в констатуючій частині зазначайте назву виду цього документа, його автора, дату, номер та заголовок.

 • Не ставте крапку в кінці констатуючої частини.

 • Викладайте розпорядчу частину у наказовій формі від першої особи однини.Розпочинайте розпорядчу частину наказу словом «НАКАЗУЮ», розпорядження може починатися із слова «ЗОБОВ᾿ЯЗУЮ», яке друкується з нового рядка великими літерами без відступу від лівого поля і лапок. Ставте далі двокрапку та з абзацу подавайте текст розпорядчої частини.

 • Розпочинайте розпорядчу частину наказу словом «НАКАЗУЮ», розпорядження може починатися із слова «ЗОБОВ᾿ЯЗУЮ», яке друкується з нового рядка великими літерами без відступу від лівого поля і лапок. Ставте далі двокрапку та з абзацу подавайте текст розпорядчої частини.

 • Поділяйте розпорядчу частину на пункти та підпункти, які нумеруються арабськими цифрами.

 • Форма викладу розпорядчої частини залежить від характеру рішень керівника. Якщо наведені в наказі рішення мають загальний організаційний характер, їх починають з дієслова у формі інфінітива, а виконавця не зазначають.

 • Зазначайте на початку відповідних пунктів розпорядчої частини їх виконавців, якщо рішення керівника є конкретними завданнями.Подавайте у давальному відмінку назви або прізвища виконавців рішень.

 • Подавайте у давальному відмінку назви або прізвища виконавців рішень.

 • Вказуйте обов’язково зміст завдання та реальні строки його виконання. Виконавці можуть бути названі також узагальнено («керівникам методичних об’єднань», «заступникам директора»).

 • Не застосовуйте форми «протягом тижня», «прискорити», «поліпшити», «активізувати», «звернути увагу» тощо.

 • Зміни, що вносяться до наказу (розпорядження), оформлюються окремим наказом (розпорядженням), який повинен мати такий заголовок: «Про внесення змін до наказу (розпорядження)...» із зазначенням дати, номера, заголовка розпорядчого документа, до якого вносяться зміни. Розпорядча частина наказу (розпорядження) починається з такого пункту:«1. Внести зміни до наказу (розпорядження)…».Зазначайте в останньому пункті розпорядчої частини посаду та прізвище особи, на яку покладаються функції з контролю за виконанням наказу (розпорядження).

 • Зазначайте в останньому пункті розпорядчої частини посаду та прізвище особи, на яку покладаються функції з контролю за виконанням наказу (розпорядження).

 • Пам’ятайте, що керівник підписує накази особисто. За його відсутності це покладається на особу, яка виконує обов’язки керівника.

 • Розміщуйте після підпису відмітку про ознайомлення працівника з наказом як вказівку на те, що працівник ознайомлений з наказом та бере до відома його положення.

 • Пам’ятайте, що відмітка про ознайомлення працівника з наказом містить такі складники:

  • слова «З наказом ознайомлений (ознайомлена)»;
  • особистий підпис працівника;
  • розшифрування особистого підпису – ініціали, прізвище;
  • дата ознайомлення.


Протокол – документ, який фіксує хід ведення засідань, прийняття в загальноосвітньому навчальному закладі рішень комісіями, дорадчими органами, зборами тощо.

 • Протокол – документ, який фіксує хід ведення засідань, прийняття в загальноосвітньому навчальному закладі рішень комісіями, дорадчими органами, зборами тощо.

 • Номер протоколу повинен відповідати порядковому номеру засідання.

 • Нумерація протоколів ведеться в межах календарного року окремо за кожною групою протоколів засідання відповідного колегіального органу.1. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.

 • 1. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.

 • 2. Зведення та інформація, надіслані до відома.

 • 3. Навчальні плани, програми (копії).

 • 4. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо.

 • 5. Норми витрати матеріалів.

 • 6. Вітальні листи і запрошення.

 • 7. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).

 • 8. Місячні, квартальні, піврічні звіти.

 • 9. Форми статистичної звітності.

 • 10. Договори.Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання

 • Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберіганняПерелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання

 • Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберіганняСтатут загальноосвітнього навчального закладу

 • Статут загальноосвітнього навчального закладу

 • Свідоцтво про державну атестацію загальноосвітнього навчального закладу

 • Матеріали державної атестації загальноосвітнього навчального закладу

 • Приймально-здавальні акти загальноосвітнього навчального закладу (при зміні керівництва)

 • Ліцензія на право проведення освітньої діяльності загальноосвітнім навчальним закладом (стосується приватних загальноосвітніх навчальних закладів)

 • Накази та книги реєстрації наказів з основної діяльності До ліквідації закладу

 • Документи (свідоцтва, акти, договори) на землю, споруди, майно, на право володіння, користування, розпорядження майном

 • Списки учнів загальноосвітніх навчальних закладів (алфавітна книга запису учнів)Книги обліку та видачі (реєстрації) свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту, золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», похвальних листів «За високі досягнення у навчанні» та похвальних грамот «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

 • Книги обліку та видачі (реєстрації) свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту, золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», похвальних листів «За високі досягнення у навчанні» та похвальних грамот «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

 • Особові справи працівників (картки) –

  • Після звільнення 75 років
 • Накази та книги реєстрації наказів з кадрових питань (особового складу)

  • 1накази про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням – 5 років


Журнали обліку видачі трудових книжок і вкладок до них

 • Журнали обліку видачі трудових книжок і вкладок до них

 • Трудові книжки працівників, санітарні книжки

  • До запитання, не затребувані не менше 50 років
 • Журнал реєстрації осіб потерпілих від нещасних випадків

  • 45 років після закінчення журналу


Матеріали організації та проведення атестації педагогічних працівників (списки членів, протоколи засідань, рішення атестаційної комісії; звіти і відомості про проведення атестації, заяви про незгоду з рішеннями атестаційної комісії та документи (довідки, висновки) про їх розгляд)

 • Матеріали організації та проведення атестації педагогічних працівників (списки членів, протоколи засідань, рішення атестаційної комісії; звіти і відомості про проведення атестації, заяви про незгоду з рішеннями атестаційної комісії та документи (довідки, висновки) про їх розгляд)

 • Реєстраційний журнал звернень громадян

 • Книга (журнал) внутрішнього контролю (ведеться у довільній формі)

 • Книги (журнали) реєстрації протоколів (педагогічної ради, загальних зборів (конференції) колективу, атестаційної комісії, державних атестаційних комісій тощо)Номенклатура справ

 • Номенклатура справ

 • Робочий навчальний, річний, перспективний плани роботи навчального закладу

 • Протоколи (педагогічної ради, загальних зборів (конференції) колективу, атестаційної комісії, державних атестаційних комісій тощо)

 • Накази та книги реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань

 • Посадові інструкції працівників закладу

 • Класні журнали (І-ІVта V-ХІ класів) та журнали обліку (навчальних досягнень учнів, які перебувають на індивідуальному навчанні, планування та обліку роботи гуртка, факультативу тощо, групи продовженого дня, виконання педагогічного навантаження (пропущених і замінених уроків))

Документ встановлює єдині зразки обов’язкової ділової документації для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності.

 • Документ встановлює єдині зразки обов’язкової ділової документації для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності.

  • Наведено графічні взірці та примірники обов’язкових документів, взірці сторінок з відповідними графами для заповнення учителем або класним керівником.


Про закупівлю та використання обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах

 • Про закупівлю та використання обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах

 • Лист МОН №1/9-306 від 26.04.13 року

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

 • Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

 • Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.13 р.

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку державних соціальних стандартів у сфері освіти» від 12 червня 2013 року № 499-рПро навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року

 • Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року

 • Лист МОН № 1/9-349 від 20.05.13 року

 • Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів

 • Наказ МОН № 772 від 17.06.13 року

 • Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

 • Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 рокуПро методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів

 • Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів

 • Лист МОН № 1/9-533 від 07.08.13 року

 • Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі

 • Лист ІІТЗО № 14.1/10-2824 від 27.08.13 рокуПро організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі

 • Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі

 • Лист МОН № 1/9-368 від 24.05.13 року

 • Про орієнтовний перелік навчально- методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів

 • Лист МОН № 1/9-493 від 15.07.13 рокуПро переліки навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році

 • Про переліки навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році

 • Лист МОН № 1/9-573 від 23.08.13 року

 • Про використання навчальної літератури

 • Лист МОН № 1/9-607 від 05.09.13 рокуПро використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

 • Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

 • Лист МОН № 1/9-497 від 17.07.13 рокуПро застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників

 • Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників

 • Лист МОН № 1/9-617 від 10.09.13 року

 • Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

 • Наказ МОН № 1135 від 08.08.13 рокуІндивідуальна номенклатура справ є обов’язковим документом навчального закладу, який складається для створення єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку документа за його змістом і видом, відбірку документів на державне зберігання

 • Індивідуальна номенклатура справ є обов’язковим документом навчального закладу, який складається для створення єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку документа за його змістом і видом, відбірку документів на державне зберігання

 • Зведена номенклатураНоменклатура справ призначена для встановлення в загальноосвітньому навчальному закладі єдиного порядку формування справ, забезпечення їх обліку, оперативного пошуку документів за їх змістом і видом, визначення строків зберігання справ і є основою для складення описів справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, а також для обліку справ тимчасового (до 10 років включно) зберігання.

 • Номенклатура справ призначена для встановлення в загальноосвітньому навчальному закладі єдиного порядку формування справ, забезпечення їх обліку, оперативного пошуку документів за їх змістом і видом, визначення строків зберігання справ і є основою для складення описів справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, а також для обліку справ тимчасового (до 10 років включно) зберігання.Загальні положення.

 • Загальні положення.

 • 2. Мета, завдання та основні форми організації навчальних кабінетів.

 • 3. Типи навчальних кабінетів.

 • 4. Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів.

 • Додаток 1 до п. 4.9 розділу 4 (форма інвентарної книги встановленого зразка, яка прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою);

 • Додаток 2 до п. 4.10 розділу 4 (форма матеріальної книги)

від 17.06.2013 № 770,

 • від 17.06.2013 № 770,

 • зареєстрований в Міністерстві юстиції України

 • 8 серпня 2013 р. за № 1348/23880

 • «Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів»до 20 жовтня 2013 року забезпечити подання інформації до ДІНЗ України на паперових носіях щодо дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, розміщених у межах адміністративно-територіальної одиниці, за формою № 1, затвердженою цим наказом

 • до 20 жовтня 2013 року забезпечити подання інформації до ДІНЗ України на паперових носіях щодо дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, розміщених у межах адміністративно-територіальної одиниці, за формою № 1, затвердженою цим наказомщороку до 20 жовтня, починаючи з 2014 року, подання адміністратору (розпоряднику) Єдиної державної електронної бази з питань освіти, створеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти», в електронному вигляді та ДІНЗ України на паперових носіях інформації за формою № 1

 • щороку до 20 жовтня, починаючи з 2014 року, подання адміністратору (розпоряднику) Єдиної державної електронної бази з питань освіти, створеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти», в електронному вигляді та ДІНЗ України на паперових носіях інформації за формою № 1Стаття 5. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)

 • Стаття 5. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)

 • 1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів.

 • 2. Орган державного нагляду (контролю) визначає критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності.

 • 3. Щорічно до 1 квітня орган державного нагляду (контролю) звітує про виконання планів.

 • 4. Планові заходи з державного нагляду (контролю) здійснюються за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання.

 • 5. Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів.Стаття 5. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)

 • Стаття 5. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)

 • Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначаються переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом.

 • У межах переліку питань кожен орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу має визначити ті питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль).постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 311 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)»,

 • постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 311 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)»,

 • постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 року № 910 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)», • постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року № 911 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»,

 • зазначається ступінь ризику навчального закладу з використанням таких скорочень:

 • незначний - Н,

 • середній - С,

 • високий - В.заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій;

 • заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій;

 •  прийнятний ризик - соціально, економічно, технічно і політично обґрунтований ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня;

 • ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них;у системі загальної середньої освіти суб'єкти:

 • у системі загальної середньої освіти суб'єкти:

 • які провадять господарську діяльність з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти не більш як один строк навчання, що встановлений для загальноосвітнього навчального закладу відповідного ступеня;

 • в яких під час здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освітиякі провадять господарську діяльність з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти від одного до трьох строків навчання, що встановлені для загальноосвітнього навчального закладу відповідного ступеня

 • які провадять господарську діяльність з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти від одного до трьох строків навчання, що встановлені для загальноосвітнього навчального закладу відповідного ступенящо не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику

 • що не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризикуз високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

 • з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

 • із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

 • з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років. • Дякую за увагу !Каталог: prezentaz
prezentaz -> Діяльність Головного управління юстиції у Київській області Ключові пріоритети та підсумки роботи
prezentaz -> Еволюція та будова Всесвіту
prezentaz -> Завдання університету з питань ліцензування та акредитаціїу 2015-2016 н р. Підвищення кваліфікації нпп університету
prezentaz -> Організація роботи з обдарованими та здібними дітьми в зош №6
prezentaz -> Жири у природі. Біологічна роль жирів Презентацію підготував учень 10 класу гімназії
prezentaz -> Наземні Наземні Орбітальні Підземні (детектори космічних променів)
prezentaz -> Соціологічне дослідження в різних регіонах з питань співробітництва України з єс та європейської інтеграції жовтень-грудень 2008 року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка