Процес розробки Порядку визначення питомої ваги…Дата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.


 • Процес розробки Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики


Процес розробки Порядку визначення питомої ваги…

 • Основні фактори розробки Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики (Закон України «Про електроенергетику»)

 • починаючи з 1 січня 2012 року питома вага сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, становить не менше 30 відсотків, а починаючи з 1 січня 2014 року – 50 відсотків

 • починаючи з 1 січня 2012 року, на об'єктах електроенергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж 30 відсотків

 • Кабінету Міністрів України в тримісячний термін розробити порядок визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики та їх складових

 • На сьогодні Порядок визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики розроблено, проте не погоджено та не затвердженоПроцес розробки Порядку визначення питомої ваги…

 • Законопроект 8231 (проект Закону України Про внесення змін до статті 171 Закону України “Про електроенергетику” (щодо умов стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел)):

 • Зазначений порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії застосовується за умови, що починаючи з 1 січня 2012 року питома вага сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, становить не менше 15 відсотків, з 1 січня 2013 року  - 30 відсотків, а з 1 січня 2014 року  - 50 відсотків. Додатковою умовою застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання є використання, починаючи з 1 січня 2013 року, на об'єктах електроенергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж 30 відсотків, а починаючи з 2014 року – 50 відсотків.Процес розробки Порядку визначення питомої ваги…

 • Питома вага сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єктів електроенергетики (та їх складових), що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, визначається за формулою:

 • N% - питома вага сировини, матеріалів, основних фондів, робіт і послуг українського походження в загальній вартості будівництва об'єкту електроенергетики;

 • С – сумарні вартості складових.Процес розробки Порядку визначення питомої ваги…

 • Сировина

 • Для визначення вартості сировини українського походження у загальній вартості сировини, що використовувалась у будівництві об’єкту електроенергетики (та його складових), що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, заявник надає до НКРЕ документи, що підтверджують походження всієї сировини (договори купівлі-продажу з актами прийому-передачі, платіжними дорученнями до них; рахунки-фактури на поставку сировини; паспорти, сертифікати якості, сертифікати відповідності на сировину; документи щодо ідентифікації країни-виробника сировини; ISO сертифікати; інші підтверджуючі документи.

 • Матеріали

 • Для визначення вартості матеріалів та виробів українського походження у загальній вартості матеріалів, що використовувались при будівництві об’єкту електроенергетики (та його складових), що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, заявник надає до НКРЕ документи, що підтверджують походження всіх матеріалів та виробів (договори купівлі-продажу з актами прийому-передачі, платіжними дорученнями до них; рахунки-фактури на поставку матеріалів та виробів; декларації про відповідність матеріалів та виробів, наданих відповідно Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 та всі документи у відповідності до пункту 19 зазначеного Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (за наявністю); паспорти, сертифікати якості, сертифікати відповідності на матеріали та вироби; документи, що підтверджують відповідність матеріалів та виробів вимогам чинних ДСТУ, ГОСТ, міждержавних стандартів; технічні свідоцтва підтвердження придатності виробів та матеріалів для застосування; документи щодо ідентифікації країни-виробника матеріалів та виробів; ISO сертифікати; інші підтверджуючи документи).Процес розробки Порядку визначення питомої ваги…

 • Основні фонди

 • Для визначення вартості основних фондів українського походження у загальній вартості основних фондів на об’єкті електроенергетики (та його складових), що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, заявник надає до НКРЕ документи, щодо обліку основних фондів (які безпосередньо зв’язані з технологічним процесом виробництва електричної енергії або технологічним процесом комбінованого виробництва електричної та теплової енергії), сформованих у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1-7, зокрема у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92, з розбивкою по нормам амортизаційних відрахувань та документи щодо підтвердження первісної вартості об’єктів основних засобів, а також документи щодо ідентифікації країни-виробника таких засобів (договори купівлі-продажу з актами прийому-передачі, платіжними дорученнями до них що підтверджують вартість генеруючого обладнання, трансформаторів, комунікацій тощо та паспортну документацію на таке обладнання, сертифікати якості; сертифікати відповідності; документи, що підтверджують відповідність об’єкту основних засобів вимогам чинних ДСТУ, ГОСТ, міждержавних стандартів; технічні свідоцтва; документи щодо ідентифікації країни-виробника об’єкту основних засобів; ISO сертифікати; інші підтверджуючи документи; документи, що підтверджують первісну вартість основних засобів відповідно пункту 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”).

 • Роботи та послуги

 • Для визначення вартості робіт та послуг українського походження у загальній вартості робіт та послуг, що мали місце під час будівництва об’єкта електроенергетики (та його складових), що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, заявник надає до НКРЕ документи, що підтверджують походження всіх робіт та послуг відповідно до типових форм первинних облікових документів у будівництві № КБ-2в “Акт приймання виконаних будівельних робіт” та № КБ-3 “Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 “Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві”.Процес розробки Порядку визначення питомої ваги…

 • У разі змін у проектній та проектно-кошторисній документації, що відбулися під час будівництва об'єкта електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії, заявник надає до НКРЕ обґрунтування щодо таких змін та відповідні, затверджені в установленому порядку, зміни у проектній та проектно-кошторисній документації у повному обсязі.

 • За вимогою НКРЕ заявник надає звітні форми, сформовані відповідно до сертифікованих програмних комплексів, згідно з якими здійснювався технічний нагляд за реалізацією проекту будівництва об’єкту електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії.Процес розробки Порядку визначення питомої ваги…

 • Давальницька сировина тощо:

 • У разі виробництва товарів, виробів, готової продукції тощо українським виробником з імпортованої сировини, матеріалів та, якщо такі товари, вироби, готова продукція тощо були використані заявником у будівництві об’єкту електроенергетики (та його складових), що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, заявник надає до НКРЕ документи, що містять дані щодо відсоткового співвідношення частини українського походження та інших складових у структурі готової продукції.

 • У разі виробництва товарів, виробів, готової продукції за межами території України з експортованої з території України сировини, матеріалів та, якщо такі товари, вироби, готова продукція тощо були використані заявником у будівництві об’єкту електроенергетики (та його складових), що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, заявник надає до НКРЕ документи, що підтверджують експорт з території України сировини, матеріалів, використаних у структурі імпортованої готової продукції.

 • У разі наявності операцій з давальницькою сировиною між заявником (виконавцем операції з давальницькою сировиною) та постачальником давальницької сировини (замовником), заявник подає до НКРЕ відповідні договори, що передбачають таку операцію (договори з переробки сировини тощо), які містять дані щодо обсягів, строків постачання, походження, цін на давальницьку сировину, які передаються відповідно заявнику.

 • У разі використання заявником у процесі будівництва об'єкта електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії готової продукції, що була вироблена в результаті операції з давальницькою сировиною між виробником (виконавцем) готової продукції та замовником, що надав давальницьку сировину українського походження, заявник надає НКРЕ документ, що підтверджує таку операцію (із зазначенням відсоткового співвідношення сировини українського походження та інших складових у структурі готової продукції).Процес розробки Порядку визначення питомої ваги…

 • Пропозиції інших сторін, задіяних у процесі:

 • Проведення попередніх оцінок питомої ваги сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики;

 • Розробка механізмів компенсації вартості сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження, якої бракує для забезпечення законодавчо встановлених вимог.Процес розробки Порядку визначення питомої ваги…

 • Пропозиції інших сторін, задіяних у процесі:

 • Формула розрахунку є наступною:

 • − Українське походження сировини, матеріалів та основних засобів підтверджується сертифікатом походження, виданим у встановленому порядку;

 • − Зробити Порядок визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики частиною Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності (постанова НКРЕ від 22 січня 2009 року N 32), оскільки заяви розглядаються одним органом, з однією метою, надання “зеленого” тарифу;

 • Український виробник – фізична або юридична особа, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням на її території та має виробництво товарів, виконує роботи або надає послуги на території України. Українським виробником для цілей цього Порядку вважається також постійне представництво іноземної юридичної особи, за умови, що виробництво товарів, виконання робіт та/або надання послуг здійснюється через таке постійне представництво. • Дякую за увагу

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка