Процес впровадження наукової продукціїДата конвертації03.06.2016
Розмір444 b.


Процес впровадження наукової продукції

 • Процес впровадження наукової продукції

 • Система показників ефективності

 • інноваційної діяльності


Процес впровадження наукової продукції у виробництво включає наступні етапи:

 • Процес впровадження наукової продукції у виробництво включає наступні етапи:

 • Етап № 1. Здача замовнику виконаної НДР, що супроводжується оформленням акту приймання-здачі наукової (науково-технічної) продукції.

 • Етап № 2. Дослідне випробування, тобто перевірка результатів НДР у виробничих умовах.

 • Етап № 3. Усунення організацією-виконавцем недоробок, виявлених в ході дослідного випробування.

 • Етап № 4. Безпосередньо впровадження наукової продукції, що супроводжується складанням акта про впровадження результатів НДР, який затверджується керівництвом організації-замовника та організації-виконавця • Зміст технічного завдання на виконання науково-технічної роботи

 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ виконавець відповідальний виконавець Підстава для виконання робіт: договір Класифікація роботи: прикладна Термін виконання: початок, закінчення Перелік організацій, які зацікавлені в результатах дослідження за темою Мета роботи, очікувані результати, їх практична цінність Форма та умови реалізації результатів роботи Перелік звітної документації Відомості про джерела фінансування та порядок фінансування проектних робіт Порядок оформлення і пред'явлення замовнику результатів Призначення і мета створення науково-технічної продукції вимоги до продукції, яка буде створюватися Склад і зміст робіт щодо створення науково-технічного продукта Порядок прийому і апробація розроблених науково-технічних товарів Від підприємства-виконавця Від підприємства замовника • Структура науково-технічного звіту відповідно до вимог Держстандарту України

 • титульний лист

 • список авторів

 • Реферат

 • Зміст

 • умовні позначення

 • Вступ (опис проблеми; обґрунтування актуальності роботи; мета роботи і галузь застосування; взаємозв'язок з іншими роботами

 • ОСНОВНА ЧАСТИНА (виклад відомостей про об'єкт дослідження, необхідних і достатніх для розкриття сутності даної роботи; особлива увага приділяється новизні в роботі)

 • Висновки

 • Рекомендації

 • перелік посиланьЗміст договору на виконання наукової (науково-технічної) роботи

 • Зміст договору на виконання наукової (науково-технічної) роботи

 • ДОГОВІР

 • Реквізити сторін (виконавця і замовника)

 • Предмет договору: найменування наукової (науково-технічної) продукції

 • Терміни виконання робіт

 • Вартість робіт та порядок розрахунків

 • Порядок здачі та прийому робіт

 • відповідальність сторін

 • Форс-мажорні обставини

 • Термін дії договору, юридичні адреси сторін

 • Реквізити сторін з печатками та підписами уповноважених осіб

 • ДОДАТКИ

 • Протокол узгодження договірної ціни на наукову (науково-технічну) продукцію

 • Календарний план робіт

 • технічне завдання

Для разових інвестицій чистий приведений дохід обчислюється за

 • Для разових інвестицій чистий приведений дохід обчислюється за

 • формулою:

 • де: Рk- - чисті грошові надходження у k-ом році;

 • IC - сума коштів, що інвестуються;

 • r - дисконтна ставка;

 • n - термін реалізації проекту;

 • k - крок розрахунку.

 • Формула розрахунку NPV для послідовних інвестицій має вигляд:

 • де: m період, протягом якого здійснюються інвестиції;

 • Проект, за яким NPV0, повинен бути відкинутий. Якщо NPV=0, то проект ні прибутковий, ні збитковий. Проекти з NPV0 варто приймати.

 • Правило методу NPV передбачає, що з двох альтернативних (взаємовиключних) проектів із однаковими інвестиційними витратами обирається той, який забезпечує найвище значення NPV. • індекс прибутковості є відносним показником. Це обумовлює доцільність його використання у разі вибору одного проекту з ряду альтернативних, які мають близькі значення NPV.

 • Коли значення PI1, то проект варто відкинути. За умов, коли PI=1, проект є ні прибутковим, ні збитковим. До реалізації можуть бути прийняті інвестиційні проекти тільки зі значенням PI1.Алгоритм розрахунку періоду окупності інвестицій (РР) залежить від рівномірності розподілу майбутніх грошових надходжень від проекту. Якщо чисті грошові надходження розподілені за роками рівномірно, то період окупності розраховується шляхом відношення одноразових інвестиційних витрат до розміру середньорічних грошових надходжень. При одержанні дробового числа воно округлюється у бік збільшення до найближчого цілого.

 • Алгоритм розрахунку періоду окупності інвестицій (РР) залежить від рівномірності розподілу майбутніх грошових надходжень від проекту. Якщо чисті грошові надходження розподілені за роками рівномірно, то період окупності розраховується шляхом відношення одноразових інвестиційних витрат до розміру середньорічних грошових надходжень. При одержанні дробового числа воно округлюється у бік збільшення до найближчого цілого.

 • Якщо надходження розподілені за роками нерівномірно, то період окупності визначається як мінімальна кількість років, протягом яких інвестиції будуть погашені кумулятивними надходженнями.IRR показує максимально припустимий рівень ставки дисконту, при якому NPV=0.

 • IRR показує максимально припустимий рівень ставки дисконту, при якому NPV=0.

 • За умов оцінки ефективності загальних інвестиційних витрат це може бути максимальна відсоткова ставка за кредитом, а при оцінці ефективності використання власного капіталу – найбільший рівень дивідендних виплат.

 • Значення IRR можна визначити кількома шляхами, а саме:

 • – методом пробних розрахунків, тобто знаходження значення NPV при різних дисконтних ставках до моменту виконання рівності;

 • – графічним методом. Для цього у системі координат на осі абсцис відкладається значення дисконтної ставки, а на осі ординат – значення NPV. Далі знаходиться значення NPV при двох різних дисконтних ставках і проводиться через отримані точки пряма. Її перетин з віссю абсцис вкаже значення IRR;

 • – методом лінійної екстраполяції. Для цього знову ж визначається NPV при двох дисконтних ставках, а потім використовується формула:

 • де: NPV1, NPV2 – чистий приведений дохід для різних ставок дисконту (NPV1 > NPV2);

 • r1, r2 – ставки дисконту (r1 < r2).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка