Процеси Data Mining користувачі та дії Data MiningДата конвертації22.12.2016
Розмір445 b.


 • процеси Data Mining

 • користувачі та дії Data Mining

 • дерево методів Data Mining

 • збереження даних (Data Retention)

 • дистиляція шаблонів (Data Distilled)


Засоби сучасної інформаційної технології в останній час уможливили накопичення і зберігання великих обсягів даних про бізнесові процеси. Ці дані можуть знаходитися в корпоративних базах або сховищах даних. Вони містять важливі закономірності і зв’язки між системними характеристиками, які можуть бути використані для прийняття обгрунтованих ділових рішень. Наразі виникла проблема розробки методів відкриття таких закономірностей, про існування яких користувачі можуть і не знати. Проте традиційний аналіз даних передбачує введення даних в стандартні або настроєні користувачем моделі, тобто в будь-якому випадку допускається, що зв'язки між різними показниками добре відомі і можуть бути виражені математично. Однак, в багатьох випадках зв'язки не можуть бути апріорі відомі. У таких ситуаціях моделювання стає неможливим і тут можна застосовувати дейтамайнінг (Data Mining) .

 • Засоби сучасної інформаційної технології в останній час уможливили накопичення і зберігання великих обсягів даних про бізнесові процеси. Ці дані можуть знаходитися в корпоративних базах або сховищах даних. Вони містять важливі закономірності і зв’язки між системними характеристиками, які можуть бути використані для прийняття обгрунтованих ділових рішень. Наразі виникла проблема розробки методів відкриття таких закономірностей, про існування яких користувачі можуть і не знати. Проте традиційний аналіз даних передбачує введення даних в стандартні або настроєні користувачем моделі, тобто в будь-якому випадку допускається, що зв'язки між різними показниками добре відомі і можуть бути виражені математично. Однак, в багатьох випадках зв'язки не можуть бути апріорі відомі. У таких ситуаціях моделювання стає неможливим і тут можна застосовувати дейтамайнінг (Data Mining) .Традиційно мали місце два типи статистичних аналі­зів: підтверджуючий (confirmatory analysis) і дослідницький аналіз (exploratory analysis). У підтверджуючому аналізі будь-хто має конкретну гіпотезу і в результаті аналізу або підтвер­джує, або спростовує її. Однак недоліком підтверджуючого аналізу є недостатня кількість гіпотез у аналітика. За дослідницько­го аналізу виявляють, підтверджуються чи спростовуються підхожі гіпотези. Тут система, а не користувач, бере ініціативу за аналізу даних.

 • Традиційно мали місце два типи статистичних аналі­зів: підтверджуючий (confirmatory analysis) і дослідницький аналіз (exploratory analysis). У підтверджуючому аналізі будь-хто має конкретну гіпотезу і в результаті аналізу або підтвер­джує, або спростовує її. Однак недоліком підтверджуючого аналізу є недостатня кількість гіпотез у аналітика. За дослідницько­го аналізу виявляють, підтверджуються чи спростовуються підхожі гіпотези. Тут система, а не користувач, бере ініціативу за аналізу даних.

 • Здебільшого термін «дейтамайнінг» використовується для описання автоматизованого процесу аналізу даних, в якому сис­тема сама бере ініціативу щодо генерування взірців, тобто дейтамайнінг належить до інструментальних засобів дослідницького аналізу.В загальному вигляді можна виділити три класи процесів дейтамайнінгу: відкриття, пророче моделювання і аналіз аномалій (див. рис.2). Процеси, що входять в ці класи, досить різноманітні, але в своїй основі мають низку загальниѥ оѷнак- зокрема: дані, що несуть цінну інформацію, часто глибоко приховані в середині по справжньому великих баз!даних, які інколиРмістять дані за багато років. У деяких випадках ці дані консолідуються в сховища даних; обчислювальне середовище дейтамайнінгу звичайно орієнтовано на архітектуру клієнт/сервер; найдосконаліші нові інструментальні засоби, включаючи продвинуті інструментальні засоби візуалізації, допомагають переміщувати інформаційну "руду", зариту в корпоративних файлах або архікних експортованих даних< щоб отримати корисний результат.

 • В загальному вигляді можна виділити три класи процесів дейтамайнінгу: відкриття, пророче моделювання і аналіз аномалій (див. рис.2). Процеси, що входять в ці класи, досить різноманітні, але в своїй основі мають низку загальниѥ оѷнак- зокрема: дані, що несуть цінну інформацію, часто глибоко приховані в середині по справжньому великих баз!даних, які інколиРмістять дані за багато років. У деяких випадках ці дані консолідуються в сховища даних; обчислювальне середовище дейтамайнінгу звичайно орієнтовано на архітектуру клієнт/сервер; найдосконаліші нові інструментальні засоби, включаючи продвинуті інструментальні засоби візуалізації, допомагають переміщувати інформаційну "руду", зариту в корпоративних файлах або архікних експортованих даних< щоб отримати корисний результат.Рисунок 2

 • Рисунок 2Найновіші засойи добування інформиції / текстовий дейтамайнінг - також дозволяють досліджувати корисні "непрограмовані" дані (неструктурний текст, який зберігається в різних позиціях, як наприклад, базі даних Lotus Notes, текстові файли на Internet або корпоративному Інтранет); реальним добувальником інформації часто є кінцевий користувач, котрий займається практичними обробками даних (Drill Down/Up) та іншими інструментальними засобами запиту, щоб створювати епізотичні запити і одержувати швидкі відповіді, маючи при цьому незначну комп’ютерну підготовку або не володіючи ніякою майстерністю програмування; попадання на інформаційну ”жилу" часто включає виявлення непередбаченого результату і вимагає, щоб кінцеві користувачі думали творчо;інструментальні засоби дейтамайнінгу легко комбінуються з електронними таблицями та іншими інструментальними засобами розробки програмного забезпечення. Тому здобуті в результаті дейтамайнінгу дані можуть бути швидко і легко аналізуватися та оброблюватися; через великі обсяги даних інколи необхідно використовувати паралельне виконання дейтамайнінгу.

 • Найновіші засойи добування інформиції / текстовий дейтамайнінг - також дозволяють досліджувати корисні "непрограмовані" дані (неструктурний текст, який зберігається в різних позиціях, як наприклад, базі даних Lotus Notes, текстові файли на Internet або корпоративному Інтранет); реальним добувальником інформації часто є кінцевий користувач, котрий займається практичними обробками даних (Drill Down/Up) та іншими інструментальними засобами запиту, щоб створювати епізотичні запити і одержувати швидкі відповіді, маючи при цьому незначну комп’ютерну підготовку або не володіючи ніякою майстерністю програмування; попадання на інформаційну ”жилу" часто включає виявлення непередбаченого результату і вимагає, щоб кінцеві користувачі думали творчо;інструментальні засоби дейтамайнінгу легко комбінуються з електронними таблицями та іншими інструментальними засобами розробки програмного забезпечення. Тому здобуті в результаті дейтамайнінгу дані можуть бути швидко і легко аналізуватися та оброблюватися; через великі обсяги даних інколи необхідно використовувати паралельне виконання дейтамайнінгу.Відомі п'ять загальних типів інформації, що можуть бути одержані засобами дейтамайнінгу:

 • Відомі п'ять загальних типів інформації, що можуть бути одержані засобами дейтамайнінгу:

 • класифікація: дозволяє робити висновок щодо визначення характеристик конкретної групи (наприклад, споживачі, які були втрачені через дії конкурентів);

 • кластерізація: ототожнює групи елементів, які використовують спільно зображуючий параметр сигналу даних (кластерізація відрізняється від класифікації, бо не вимагається наперед визначена характеристика);

 • асоціація: ідентифікує зв'язки або відношення між подіями, які відбувалися колись (наприклад, зміст кошика відвідань магазину за покупками)

 • упорядковування: подібно асоціації, крім того, установлюється зв'язок в часовому вимірі (наприклад, повторний візит до супермаркету або фінансове планування виготовлення продукту);

 • прогнозування: оцінює майбутні значення, засновані на взірцях, здобутих з великого набору даних (наприклад, прогнозування попиту).Необхідно відрізняти описані щойно процеси від дій дейтамайнінгу, за допомогою яких процеси дейтамайнінгу мо­жуть бути виконані, і користувачів, які виконують ці дії. Спершу про користувачів. Дії дейтамайнінгу, зазвичай, виконуються трьома різними типами користувачів: виконавцями (executives), кінцевими користувачами (end users) і аналітиками (analysts). Усі користувачі, як правило, виконують три види дії дейтамайнінгу всередині корпоративного середовища: епізодичні; стратегічні; безперервні (постійні).

 • Необхідно відрізняти описані щойно процеси від дій дейтамайнінгу, за допомогою яких процеси дейтамайнінгу мо­жуть бути виконані, і користувачів, які виконують ці дії. Спершу про користувачів. Дії дейтамайнінгу, зазвичай, виконуються трьома різними типами користувачів: виконавцями (executives), кінцевими користувачами (end users) і аналітиками (analysts). Усі користувачі, як правило, виконують три види дії дейтамайнінгу всередині корпоративного середовища: епізодичні; стратегічні; безперервні (постійні).

 • Безперервні і стратегічні дії дейтамайнінгу часто стосуються безпосередньо виконавців і менеджерів, хоч аналітики також мо­жуть у цьому їм допомагати.Технології дейтамайнігу використовують велике число методів, частина з яких запозичена з інструментарію штучного інтелекту, іншу частину складають або класичні статистичні методи, або іноваційні методи, породжені останніми досягненнями інформаційної технології. Верхній рівень дихотономії технологій дейтамайнінгу може бути оснований на тому, чи зберігаються дані після дейтамайнінгу, чи вони дистилюються для подальшого використання.

 • Технології дейтамайнігу використовують велике число методів, частина з яких запозичена з інструментарію штучного інтелекту, іншу частину складають або класичні статистичні методи, або іноваційні методи, породжені останніми досягненнями інформаційної технології. Верхній рівень дихотономії технологій дейтамайнінгу може бути оснований на тому, чи зберігаються дані після дейтамайнінгу, чи вони дистилюються для подальшого використання.

 • На рис. 3. показано класифікаційне дерево методів дейтамайнінгу, де кідображені основні класи і підкласи методів, причому гілкування можна продовжити,`четез те, що низка методів, наприклам, кластерний аналїз, нейромережі, дерева рішень включають0багато різновидів. Зупинимося на короткому аналізі складових дерева методів дейтамайнінгу, приділяючи йільѩе уваги тим з них, які мало висвітлені в україпомовній літературі.Рисунок 3

 • Рисунок 3В той час, як при дистиляції шаблонів ми аналізуємо дані, виділяємо взірець і потім залишаємо (або забуваємо) дані, то при підході збереження дані зберігаються для зіставляння з взірцем (шаблоном). Коли надходять нові елементи даних, то вони порівнюються з попереднім набором даних.

 • В той час, як при дистиляції шаблонів ми аналізуємо дані, виділяємо взірець і потім залишаємо (або забуваємо) дані, то при підході збереження дані зберігаються для зіставляння з взірцем (шаблоном). Коли надходять нові елементи даних, то вони порівнюються з попереднім набором даних.

 • Кластерний аналіз – це спосіб групування багатовимішних об‹єктів, що базується на зображенні результатів окремих спостережень точками геометричного0простору"з наступним виділенням груп як “грон” цих точок. Термін “кластерний аналіз” запропонований К. Тріоном в 1939 р. (cluster -грона, скупчення, пучок англ.).

 • Синонімами (хоч з обмовками і не завжди) виступають вирази: автоматична класифікація, таксономія, розпізнавання без навчання, розпізнавання образів без вчителя, самонавчання та інш. В дейтамайнінгу кластерний аналіз використовується в основному для задач таксономії.Основна мета цього виду аналізу - виділити в початкових багатовимірних даних такі однорідні підмножини, щоб об'єкти всередині груп були схожі у відомому значенні один на одного, а об'єкти з різних груп не схожі. Під “схожими” розуміється близькість об'єктів в багатовимірному просторі ознак, і тоді задача зводиться до виділення в цьому просторі природних скупчень об'єктів, які і вважаються однорідними групами.

 • Основна мета цього виду аналізу - виділити в початкових багатовимірних даних такі однорідні підмножини, щоб об'єкти всередині груп були схожі у відомому значенні один на одного, а об'єкти з різних груп не схожі. Під “схожими” розуміється близькість об'єктів в багатовимірному просторі ознак, і тоді задача зводиться до виділення в цьому просторі природних скупчень об'єктів, які і вважаються однорідними групами.

 • В кластерному аналізі використовуються десятки різних алгоритмів і методів (один з таких методів - K-Means реалізований в системі дейтамайнінгу KnowledgeSTUDIO).

 • Метод “найближчого сусіда” (“nearest neighbor”) - добре відомий приклад підходу, який основується на збереження даних. При цьому набір даних тримається в пам'яті для порівняння з новими елементами даних. Коли презентується новий запис для передбачення, знаходяться “відхилення" між ним і подібними наборами даних, і найбільш подібний (або найближче сусідній) ідентифікується.Наприклад, якщо розглядається новий споживач банківських послуг, то атрибути пропонованого клієнта порівнюються з всіма існуючими банківськими клієнтами (наприклад, вік і прибуток перспективного порівняно з віком і прибутком існуючих клієнтів). Потім множина найближчих “сусідів” для перспективного клієнта вибирається на підставі найближчого значення прибутку, віку тощо. При такому підході використовується термін “K-найближчий сусід" (K-nearest neighbor”). Термін означає, що вибираються K верхніх (самих найближчих ) сусідів (наприклад, десять верхніх) для розгляду розгляду в перспективі. Наступне найближче порівняння виконується, щоб вибрати серед нових продуктів (наприклад, послуг банку), що найбільш відповідає перспективі на основі продуктів, які використовуються верхніми K сусідами. Добре відомим прикладом програмного продукту з компонентами найближчим сусідом є система Darwin™ корпорації TMC.

 • Наприклад, якщо розглядається новий споживач банківських послуг, то атрибути пропонованого клієнта порівнюються з всіма існуючими банківськими клієнтами (наприклад, вік і прибуток перспективного порівняно з віком і прибутком існуючих клієнтів). Потім множина найближчих “сусідів” для перспективного клієнта вибирається на підставі найближчого значення прибутку, віку тощо. При такому підході використовується термін “K-найближчий сусід" (K-nearest neighbor”). Термін означає, що вибираються K верхніх (самих найближчих ) сусідів (наприклад, десять верхніх) для розгляду розгляду в перспективі. Наступне найближче порівняння виконується, щоб вибрати серед нових продуктів (наприклад, послуг банку), що найбільш відповідає перспективі на основі продуктів, які використовуються верхніми K сусідами. Добре відомим прикладом програмного продукту з компонентами найближчим сусідом є система Darwin™ корпорації TMC.Звичайно, дуже дорого тримати всі дані, і тому інколи зберігається тільки множина “типових випадків", наприклад, набір із ста “типових клієнтів", як основа для порівняння. Цей підхід часто називається міркування за аналогією (на основі аналогічних випадків).

 • Звичайно, дуже дорого тримати всі дані, і тому інколи зберігається тільки множина “типових випадків", наприклад, набір із ста “типових клієнтів", як основа для порівняння. Цей підхід часто називається міркування за аналогією (на основі аналогічних випадків).

 • Міркування за аналогією (case-based reasoning - CBR) або міркування за прецендентами (аналогічними випадками). Даний метод має дуже просту ідею – щоб зробити прогноз на майбутнє або вибрати правильне рішення, система CBR находить близькі аналогії в минулому при різних ситуаціях і відбирає ту відповідь, яка за схожими ознаками була правильною. Інструментальні засоби міркування за прецендентами знаходять записи в базі даних, які подібні до описаних записів. Користувач описує, як сильний зв'язок має бути перед тим, щоб пропонувати увазі новий випадок. Ця категорія інструментальних засобів також зветься міркування на основі пам’яті (memory-based reasoning).При цій технології вибирають взірець або шаблон з набору даних, потім використовують його з різними намірами. Природно, тут виникають перші два запитання: Які типи шаблонів можуть бути вибрані і як вони будуть подаватися? Очевидно, шаблон потрібно виразити формально. Ця альтернатива приводить до чотирьох виокремлених підходів: логічні методи, візуалізація, крос-табуляційні (Cross- tabulational) методи і на основі рівнянь (equational).

 • При цій технології вибирають взірець або шаблон з набору даних, потім використовують його з різними намірами. Природно, тут виникають перші два запитання: Які типи шаблонів можуть бути вибрані і як вони будуть подаватися? Очевидно, шаблон потрібно виразити формально. Ця альтернатива приводить до чотирьох виокремлених підходів: логічні методи, візуалізація, крос-табуляційні (Cross- tabulational) методи і на основі рівнянь (equational).Логічні методи (підходи). Методи логічного підходу в системах дейтамайнінгу можуть бути розділені на чотири групи: нечіткі запити і аналізи, правила, дерева рішень, генетичні алгоритми.

 • Логічні методи (підходи). Методи логічного підходу в системах дейтамайнінгу можуть бути розділені на чотири групи: нечіткі запити і аналізи, правила, дерева рішень, генетичні алгоритми.

 • Нечіткі запити і аналізи (Fuzzy Query and Analysis). Ця категорія інструментальних засобів дейтамайнінгу основується на відгалуженні математики, що називається нечіткою логікою (fuzzy logic), або логікою невпевненості і розмитості (fuzziness). Вона надає рамку для виявлення розмитості і рангування результатів запитів. Компанія Fuzzy Tech, яка розробляє програмне забезпечення нечітких запитів, має Web-сайт з цікавою і досить повною інформацією про цей інструментальний засіб (http://www.fuzzytech.com/index.htm).

 • Правила. Правила продукції достатньо відомі, зокрема вони досить часто застосовуються в правило-орієнтованих СППР. Розглянемо основні інші різновиди правил та особливості їх застосування в дейтамайнінгу.

 • Логічні зв'язки між елементами ділових процесів звичайно частіше за все подаються як правила. Найпростіші типи правил виражаються умовними або афінними (асоціативними) зв'язками (відношеннями).Умовне правило є твердження типу: Якщо умова 1 -- Тоді умова 2.

 • Умовне правило є твердження типу: Якщо умова 1 -- Тоді умова 2.

 • Наприклад, в демографічній базі даних може мати місце правило: Якщо “професія=Атлет - Тоді вік < 30” . Тут порівнюється значення полів даної таблиці тобто, використовується представлення виразом "атрибут-значення". В даному прикладі Професія є атрибут, а Атлет - значення.

 • Афінінна логіка (Affinity logic) є чітка як в термінах мови вираження, так і в термінах структури даних, які використовуються. Афінний аналіз (або асоціативний аналіз) є пошук взірців і умов, які описують як різні елементи “групуються разом " або “ставляться разом" в серії подій або транзакцій. Афінне правило має форму: Коли елемент (позиція) 1- Також елемент (позиція) 2.

 • Приклад цього є “Коли фарба, Також пензель фарби”. Проста система афінного аналізу аналізу використовує таблицю транзакцій (наприклад, табл.1), щоб ідентифікувати елементи, що становлять групу елементів транзакцій.Тут, поле “номер транзакції” використовується, щоб створити групу елементів, в той час як відповідне поле включає об’єкти, які групуються. У цьому прикладі, схожість (affinity) тразакцій 123 і 124 є пара (фарба, пензель фарби). Логічні умови і асоціації часто комбінуються, створюючи гібридну структуру - прозору (transparent) логіку.

 • Тут, поле “номер транзакції” використовується, щоб створити групу елементів, в той час як відповідне поле включає об’єкти, які групуються. У цьому прикладі, схожість (affinity) тразакцій 123 і 124 є пара (фарба, пензель фарби). Логічні умови і асоціації часто комбінуються, створюючи гібридну структуру - прозору (transparent) логіку.

 • Правила можуть також працювати добре на багатовимірних даних і OLAP даних, тому що вони можуть мати справу з діапазонами числових даних і їхніх логічних форматів, що дозволяє розглядати шаблони вздовж багатократної розмірності.

 • Правила індукції. Правила iндукції -- це процес перегляду набору даних і створення взірців. За допомогою автоматичного дослідження набору даних, як показано на рис. 4, система індукції формує гіпотези, які приводять до взірців (шаблонів). Процес по суті подібній до того, як людина-аналітик проводить дослідницький аналіз.

Таблиця 1

 • Таблиця 1Потрібно також відрізняти нечіткі (fuzzy) і неточні (inexact) правила. Неточні правила часто мають “фіксований" коефіцієнт довіри, тобто кожне правило має специфічне ціле число або процент (як наприклад 70%), який представляє достовірність. Правила індукції може відкрити дуже загальні правила, які мають справу з цифровими і нецифровими даними. Ці правила можуть комбінуватися з умовними і афінними (спорідненими) твердженнями в гібридних шаблонах (взірцях). Ключове питання полягає в переході від плоских баз даних до даних багатовимірних шаблонів OLAP-систем.

 • Потрібно також відрізняти нечіткі (fuzzy) і неточні (inexact) правила. Неточні правила часто мають “фіксований" коефіцієнт довіри, тобто кожне правило має специфічне ціле число або процент (як наприклад 70%), який представляє достовірність. Правила індукції може відкрити дуже загальні правила, які мають справу з цифровими і нецифровими даними. Ці правила можуть комбінуватися з умовними і афінними (спорідненими) твердженнями в гібридних шаблонах (взірцях). Ключове питання полягає в переході від плоских баз даних до даних багатовимірних шаблонів OLAP-систем.

 • Найвідомішими прибічниками систем генерування правил є компанії Information Discovery, Inc. і Ultragem Corporation, кожна з яких має різний підхід до використання правил. Система Data Mining SuiteTM компанії Information Discovery використовує правила індукції (між іншими методами), в той час, як Ultragem покладається на генетичні алгоритми. Data Mining Suite генерує багатовимірні правила від баз даних багатотабличних SQL безпосередньо. Ultragem генерує правила через генетичні мутації.Дерева рішень. Дерева рішень (decision trees) є одним з найбільш популярних підходів до рішення задач Data Mining. Дерева рішень виражають просту форму умовної логіки, вони створюють ієрархічну структуру класифікуючих правил типу “ЯКЩО …ТО”. Система дерева рішень просто ділить таблицю для аналізу даних в менші таблиці за допомогою вибору підмножин, основаних на значеннях для даного атрибута. Зважуючи на те, як ділиться таблиця, ми отримуємо різні алгоритми дерева рішень, як наприклад, CART (Classificatfon and Regression Trees), CHAID (Chi Square Automatic Interaction Detec­tion), C4.5 , ID3, See5, Sipina та інші.

 • Дерева рішень. Дерева рішень (decision trees) є одним з найбільш популярних підходів до рішення задач Data Mining. Дерева рішень виражають просту форму умовної логіки, вони створюють ієрархічну структуру класифікуючих правил типу “ЯКЩО …ТО”. Система дерева рішень просто ділить таблицю для аналізу даних в менші таблиці за допомогою вибору підмножин, основаних на значеннях для даного атрибута. Зважуючи на те, як ділиться таблиця, ми отримуємо різні алгоритми дерева рішень, як наприклад, CART (Classificatfon and Regression Trees), CHAID (Chi Square Automatic Interaction Detec­tion), C4.5 , ID3, See5, Sipina та інші.

 • Для прикладу розглянемо набір записів (табл.2), що характеризує прибутковість збуту продуктів різними фірмами в різних регіонах. Дерево рішень, створене за цією таблицею, показане на рис.5. Для першого гілкування вибраний атрибут Штат, щоб почати виділення розділів розгалудження, потім атрибут - Фірма-виробник. Звичайно, якщо є 100 стовпців в таблиці, питання, які атрибути потрібно вибрати першими, стає критичним.Фактично, в багатьох випадках, включаючи наведену вище таблицю, немає апріорі найкращих атрибутів, і який би атрибут для дерева рішень спершу не вибраний, завжди буде пошкодження інформації. Наприклад, два факти: (a) “Голубі продукти мають високий прибуток" та (б) “Арізона має нижчий прибуток" не можуть ніколи бути одержані з дерева рішень, що відповідає таблиці. Ми можемо або отримати факт (a) або факт (б) з дерева, але не обидва, тому що дерево рішень вибирає один специфічний атрибут для виділення розділів в кожній стадії. Правила і крос-табуляція, з другого боку, можуть відкрити обидва ці факти.

 • Фактично, в багатьох випадках, включаючи наведену вище таблицю, немає апріорі найкращих атрибутів, і який би атрибут для дерева рішень спершу не вибраний, завжди буде пошкодження інформації. Наприклад, два факти: (a) “Голубі продукти мають високий прибуток" та (б) “Арізона має нижчий прибуток" не можуть ніколи бути одержані з дерева рішень, що відповідає таблиці. Ми можемо або отримати факт (a) або факт (б) з дерева, але не обидва, тому що дерево рішень вибирає один специфічний атрибут для виділення розділів в кожній стадії. Правила і крос-табуляція, з другого боку, можуть відкрити обидва ці факти.

 • На даний час досить велике число продавців пропонують пакети програмного забезпечення, які основуються на методах дерева рішень як наприклад, CART. Сюди входять американські корпорації IBM, Pilot Software, Business Objects, Cognos, NeoVista, SAS, Angoss і Integral Solutions (ISL) та інші. Більшість цих систем дозволяє інтерактивне дослідження даних з деревами рішень. Самими поширеними програмними продуктами дейтамайнінгу, що основуються на деревах рішень, є See5/C5.0 (RuleQuest, Австралія), Clementine (Integral Solutions, Великобританія), SIPINA (University ofLyon, Франція), IDIS (Information Discovery, США). В програмному продукті дейтамайнінгу KnowledgeSTUDIO пропонується п'ять алгоритмів дерев рішень. Вартість систем варіюється від 1 до 10 тис. дол.Генетичні алгоритми. Генетичні алгоритми також генерують правила з наборів даних, але не слідують дослідженням, орієнтованим протоколом правил індукції. Замість цього, вони покладаються на ідею “мутації" (“mutation”), щоб зробити зміни в шаблонах з метою отрамання підходящої форми шаблону завдяки селекції (відбору). Генетична операція кросовера (cross-over) є фактично дуже подібною до дій, пов’язаних з отриманням гібриду рослин і/або тварин. Обмін генетичним матеріалом хромосом (chromosomes) також базується на тому ж методі. У випадку правил, матеріал, який обмінюється, є частина шаблону, який правило описує.

 • Генетичні алгоритми. Генетичні алгоритми також генерують правила з наборів даних, але не слідують дослідженням, орієнтованим протоколом правил індукції. Замість цього, вони покладаються на ідею “мутації" (“mutation”), щоб зробити зміни в шаблонах з метою отрамання підходящої форми шаблону завдяки селекції (відбору). Генетична операція кросовера (cross-over) є фактично дуже подібною до дій, пов’язаних з отриманням гібриду рослин і/або тварин. Обмін генетичним матеріалом хромосом (chromosomes) також базується на тому ж методі. У випадку правил, матеріал, який обмінюється, є частина шаблону, який правило описує.

 • Головний фокус в генетичних алгоритмах є комбінування шаблонів з правил, які були відкриті до цього, в той час як в правилах індукції головний фокус обробки є набори даних.Візуалізація даних. Візуалізація даних (Data visualization) – це інструментальні засоби графічного зображення комплексних зв'язків в багатовимірних даних з різних перспектив або точок зору, представлення даних і узагальнюючої інформації з використанням графіки, анімації, 3-D дисплеїв та інших мультимедійних засобів. Графічне подання інформації засобами візуалізації має на меті забезпечення спостерігача якісним розумінням контексту інформації.

 • Візуалізація даних. Візуалізація даних (Data visualization) – це інструментальні засоби графічного зображення комплексних зв'язків в багатовимірних даних з різних перспектив або точок зору, представлення даних і узагальнюючої інформації з використанням графіки, анімації, 3-D дисплеїв та інших мультимедійних засобів. Графічне подання інформації засобами візуалізації має на меті забезпечення спостерігача якісним розумінням контексту інформації.

 • Візуалізація даних відноситься до інструментальних засобів дейтамайнінгу, які трансформують комплексні формули, математичні зв'язки або інформацію сховища даних в діаграми або інші легко зрозумілі моделі. Статистичні інструментальні засоби подібно кластерному аналізу або дереву класифікації і регресії CART часто є компонентами інструментальних засобів візуалізації даних. Аналітики можуть візуалізувати кластери або досліджують бінарне дерево, яке створюється за допомогою класифікування записів.Крос-табуляція (Cross Tabulation). Крос-табуляція (Cross Tabulation) або перехресна табуляція (перехресні табличні дані) є основна і дуже проста форма аналізу даних, добре відома в статистиці і широко використовувана для створення звітів. Двохвимірна крос-таблиця (cross-tab) подібна до електронної таблиці як щодо заголовків рядків і стовпців, та і щодо атрибутних значень. Комірки (cells ) в таблиці являють собою агреговані операції, звичайно ряд атрибутних значень, що зустрічаються разом. Багато крос-таблиць за ефективністю рівноцінні до трьохвимірних ствопчатих гістограм (3D bar graph), що показують сумісно зустрічаючі рахунки.

 • Крос-табуляція (Cross Tabulation). Крос-табуляція (Cross Tabulation) або перехресна табуляція (перехресні табличні дані) є основна і дуже проста форма аналізу даних, добре відома в статистиці і широко використовувана для створення звітів. Двохвимірна крос-таблиця (cross-tab) подібна до електронної таблиці як щодо заголовків рядків і стовпців, та і щодо атрибутних значень. Комірки (cells ) в таблиці являють собою агреговані операції, звичайно ряд атрибутних значень, що зустрічаються разом. Багато крос-таблиць за ефективністю рівноцінні до трьохвимірних ствопчатих гістограм (3D bar graph), що показують сумісно зустрічаючі рахунки.

 • Наприклад, крос-таблиця для рівня прибутку, отримана шляхом аналізу вихідної табл. 2, може мати вигляд, як показано в табл. 3. В таблицю не включені поля “Фірма-виробник” і “Місто”, тому що крос-таблиця буде дуже великою. Однак, слід звернути увагу на той факт, що співпадання рахунків для полів “Голубий” і “Високий” перевищує інші і вказує на сильніший зв'язок.Маючи справу з малим рядом нецифрових значень, крос-таблиці є достатньо простими, щоб використовувати і знаходити деякі умовні логічні зв'язки (але не атрибутну логіку, афінну або інші форми логіки). Крос-таблиці звичайно виконуються для чотирьох класів проблем: коли число нецифрових значень зростає; коли особа має справу з номерними значеннями; коли включаються декілька кон’юнкцій (логічних множень); коли відношення базуються не тільки на підрахунках. Агенти (Agents) і довірчі мережі (belief networks) є варіаціями теми крос-таблиць.

 • Маючи справу з малим рядом нецифрових значень, крос-таблиці є достатньо простими, щоб використовувати і знаходити деякі умовні логічні зв'язки (але не атрибутну логіку, афінну або інші форми логіки). Крос-таблиці звичайно виконуються для чотирьох класів проблем: коли число нецифрових значень зростає; коли особа має справу з номерними значеннями; коли включаються декілька кон’юнкцій (логічних множень); коли відношення базуються не тільки на підрахунках. Агенти (Agents) і довірчі мережі (belief networks) є варіаціями теми крос-таблиць.

Програмні агенти. Термін “агент" інколи використовується (серед інших), щоб звернутися до крос-таблиць, які графічно показані в мережі і дозволяють тільки кон’юнкції (тобто операції логічного множення “І”). У цьому контексті термін агент є ефективним еквівалентом до терміну “пара: поле-значення ".

 • Програмні агенти. Термін “агент" інколи використовується (серед інших), щоб звернутися до крос-таблиць, які графічно показані в мережі і дозволяють тільки кон’юнкції (тобто операції логічного множення “І”). У цьому контексті термін агент є ефективним еквівалентом до терміну “пара: поле-значення ".

 • Наприклад, якщо розглядати крос-таблицю, можна визначити 6 “агентів" (КОЛІР: голубий; КОЛІР: Червоний; КОЛІР: Зелений; ШТАТ: CA; ШТАТ: AZ; ШТАТ: NY) для мети (ПРИБУТОК: Високий) і графічно показати їх (рис. 6). Зауважимо, що тут ваги 100 і 50 є просто відсотками кількості значень, що приєднуються з метою (тобто, вони представляють рівень впливу, а не ймовірність).Подібно іншим методам крос-таблиць, коли мають справу з цифровими значеннями, агенти вимагають розбити числа в фіксовані “блоки", (наприклад, розбити ВІК на три вікові класи: (1-30), (31-60), (61-100)). Звичайно, дані можуть утримувати шаблони, які перекривають будь-які з цих областей (наприклад, область (28-37)) і вони не будуть виявлені агентом. І, якщо діапазони вибрані дуже вузькі, то буде пропущено дуже багато з більших шаблонів. Крім того, ця нездатність мати справу з цифровими проблемами зберігається і для багатовимірних даних. Головним прибічником технології агента є корпорація DataMindTM, котра рекомендує використовувати мережі агентів, щоб обчислити “впливи". Фокус уваги в DataMind - аналіз даних кінцевого користувача, показуючи при цьому впливи у вигляді мережі агентів.

 • Подібно іншим методам крос-таблиць, коли мають справу з цифровими значеннями, агенти вимагають розбити числа в фіксовані “блоки", (наприклад, розбити ВІК на три вікові класи: (1-30), (31-60), (61-100)). Звичайно, дані можуть утримувати шаблони, які перекривають будь-які з цих областей (наприклад, область (28-37)) і вони не будуть виявлені агентом. І, якщо діапазони вибрані дуже вузькі, то буде пропущено дуже багато з більших шаблонів. Крім того, ця нездатність мати справу з цифровими проблемами зберігається і для багатовимірних даних. Головним прибічником технології агента є корпорація DataMindTM, котра рекомендує використовувати мережі агентів, щоб обчислити “впливи". Фокус уваги в DataMind - аналіз даних кінцевого користувача, показуючи при цьому впливи у вигляді мережі агентів.Довірчі мережі. Довірчі мережі (Belief Networks), що інколи називаються каузальними (причинними) мережами (causal networks)), також покладаються на співпадання підрахунків (co-occurence counts), але як за графічним виконанням, так і відображенням імовірностей трошки відмінні від агентів.

 • Довірчі мережі. Довірчі мережі (Belief Networks), що інколи називаються каузальними (причинними) мережами (causal networks)), також покладаються на співпадання підрахунків (co-occurence counts), але як за графічним виконанням, так і відображенням імовірностей трошки відмінні від агентів.

 • Довірчі мережі звичайно ілюструються з використанням графічної презентації розподілу ймовірності (отриманого від підрахунків). Довірча мережа є орієнтованим графом (directed graph), що складається з вершин (змінні представлення) і дуг (представлення імовірносної залежності) між вершинами змінних.Приклад довірчої мережі зображений на рис.7, де показано заради простоти тільки атрибут “колір”. Рисунок відображає частину крос-таблиці, наведеної раніше. Кожна вершина містить умовний розподіл ймовірності, який описує зв'язок між вершиною і породжуючими елементами (parents) цієї вершини. Граф довірчої мережі ациклічний. Порівнюючи даний рисунок з рис. 6, можна побачити, що дуги в цій схемі означають імовірносну залежність між вершинами, скоріше, ніж “впливи" обчислень крос-таблиці.

 • Приклад довірчої мережі зображений на рис.7, де показано заради простоти тільки атрибут “колір”. Рисунок відображає частину крос-таблиці, наведеної раніше. Кожна вершина містить умовний розподіл ймовірності, який описує зв'язок між вершиною і породжуючими елементами (parents) цієї вершини. Граф довірчої мережі ациклічний. Порівнюючи даний рисунок з рис. 6, можна побачити, що дуги в цій схемі означають імовірносну залежність між вершинами, скоріше, ніж “впливи" обчислень крос-таблиці.

Підходи на основі рівнянь Equational Approaches). Основний метод виразу взірців (шаблонів) в цих системах є скоріше “поверхнева конструкція” ніж логічний вираз або обрахунки співпадання. Такі системи звичайно використовують множину рівнянь, щоб визначити „поверхню” всередині числового простору, потім вимірюють дистанцію (відхилення) від цієї поверхні.

 • Підходи на основі рівнянь Equational Approaches). Основний метод виразу взірців (шаблонів) в цих системах є скоріше “поверхнева конструкція” ніж логічний вираз або обрахунки співпадання. Такі системи звичайно використовують множину рівнянь, щоб визначити „поверхню” всередині числового простору, потім вимірюють дистанцію (відхилення) від цієї поверхні.

 • Рисунок 7Підхід дейтамайнінгу на основі рівнянь включає статистичні методи і нейромережі. Оскільки висвітлення питань використання нейромереж в задачах дейтамайнінгу вимагає досить багато місця, а з іншого боку ці питання опубліковані в низці україномовних видань, то наразі обмежимося декількома коментарями щодо статистичних методів.

 • Підхід дейтамайнінгу на основі рівнянь включає статистичні методи і нейромережі. Оскільки висвітлення питань використання нейромереж в задачах дейтамайнінгу вимагає досить багато місця, а з іншого боку ці питання опубліковані в низці україномовних видань, то наразі обмежимося декількома коментарями щодо статистичних методів.

 • Як правило, сучасні статистичні пакети, поряд з традиційними статистичними методами, включають також і елементи дейтамайнінгу. Відомим недоліком статистичних систем є високі вимоги щодо спеціальної підготовки користувачів. Крім того, потужні сучасні статистичні пакети (наприклад, SAS, SPSS, STATGRAPICS, STATISTICA, STADIA) є досить громіздкими для масового застосування в фінансах і бізнесі, до того ж вони досить дорогі – від $1000 до $8000.

 • Має місце ще принципово суттєвий недолік статистичних пакетів, котрий обмежує застосування їх в дейтамайнінгу. Мова йде про те, що більшість методів, що входять до статистичних пакетів, засновані на статистичній парадигмі, в якій головними фігурантами слугують усереднені характеристики вибірки. А ці характеристики при дослідженні реальних складних життєвих феноменів перетворюються в фіктивні характеристики.Зображене на рис.3. дерево методів дейтамайнінгу не покриває всієї множини використовуваних на даний час засобів видобування взірців інформації. Коротко зупинимося на деяких із методів, які не відображені на класифікаційній схемі, виділяючи при цьому аспекти впровадження в реально діючі системи дейтамайнінгу.

 • Зображене на рис.3. дерево методів дейтамайнінгу не покриває всієї множини використовуваних на даний час засобів видобування взірців інформації. Коротко зупинимося на деяких із методів, які не відображені на класифікаційній схемі, виділяючи при цьому аспекти впровадження в реально діючі системи дейтамайнінгу.

 • Нелінійні регресійні методи. Пошук залежності цільових змінних від інших ведеться в формі функцій якогось певного вигляду. Наприклад, в одному з найбільш вдалих алгоритмів цього типу - методі групового обліку атрибутів (МГОА) залежність шукають в формі поліномів. Очевидно, що цей метод дає більш статистично значущі результати, ніж нейронні мережі. Це робить даний метод досить перспективним для аналізу фінансових і корпоративних даних. Прикладом системи, де реалізовані методи МГОА, є система NeuroShell компанії Ward Systems Group.Еволюційне програмування. Сьогодні це сама молода і найбільш перспективна гілка data mining, реалізована, зокрема, в системі PolyAnalyst. Суть методу в тому, що гіпотези про вигляд залежності цільової змінної від інших змінних формулюються системою у вигляді програм на деякій внутрішній мові програмування. Процес побудови цих програм будується як еволюція в світі програм (цим метод трохи схожий на генетичні алгоритми). Коли система знаходить програму, досить точно виражаючу шукану залежність, вона починає вносити в неї невеликі модифікації і відбирає серед побудованих таким чином дочірніх програм ті, які підвищують точність. Таким способом система "вирощує" декілька генетичних ліній програм, які конкурують між собою в точності вираження шуканої залежності.

 • Еволюційне програмування. Сьогодні це сама молода і найбільш перспективна гілка data mining, реалізована, зокрема, в системі PolyAnalyst. Суть методу в тому, що гіпотези про вигляд залежності цільової змінної від інших змінних формулюються системою у вигляді програм на деякій внутрішній мові програмування. Процес побудови цих програм будується як еволюція в світі програм (цим метод трохи схожий на генетичні алгоритми). Коли система знаходить програму, досить точно виражаючу шукану залежність, вона починає вносити в неї невеликі модифікації і відбирає серед побудованих таким чином дочірніх програм ті, які підвищують точність. Таким способом система "вирощує" декілька генетичних ліній програм, які конкурують між собою в точності вираження шуканої залежності.

 • Спеціальний транслюючий модуль системи PolyAnalyst переводить знайдену залежність з внутрішньої мови системи на зрозумілу користувачеві мову (математичні формули, таблиці та інше.), роблячи їх легкодоступними. Всі ці заходи приводять до того, що PolyAnalyst показує в деяких задачах аналізу, зокрема, фінансових ринків Росії вельми високі показники.Алгоритми обмеженого перебору. Алгоритми обмеженого перебору були запропоновані в середині 60-х років М.М. Бонгардом для пошуку логічних закономірностей в даних. Відтоді вони продемонстрували свою ефективність при розв’язуванні безлічі задач в самих різних областях.

 • Алгоритми обмеженого перебору. Алгоритми обмеженого перебору були запропоновані в середині 60-х років М.М. Бонгардом для пошуку логічних закономірностей в даних. Відтоді вони продемонстрували свою ефективність при розв’язуванні безлічі задач в самих різних областях.

 • Ці алгоритми обчислюють частоти комбінацій простих логічних подій в підгрупах даних. На основі аналізу обчислених частот робиться висновок про корисність тієї або іншої комбінації для встановлення асоціації в даних, для класифікації, прогнозування тощо.Найбільш яскравим сучасним представником цього підходу є система WizWhy підприємства WizSoft. Хоча автор системи Абрам Мейдан не розкриває специфіку алгоритму, покладеного в основу роботи WizWhy, за наслідками ретельного тестування системи були зроблені висновки про наявність тут обмеженого перебору (вивчалися результати, залежності часу їх отримання від числа аналізованих параметрів і ін.).Автор WizWhy стверджує, що його система виявляє логічні правила типу if-then в даних. Насправді це, звичайно, не так. По-перше, максимальна довжина комбінації в if-then правила в системі WizWhy рівна 6, і, по-друге, з самого початку роботи алгоритму проводиться евристичний пошук простих логічних подій, на яких потім будується весь подальший аналіз. Зрозумівши ці особливості WizWhy, неважко було запропонувати просте тестове завдання, яке система не змогла взагалі вирішити. Інший момент - система видає рішення за прийнятний час тільки для порівняно невеликої розмірності даних.

 • Автор WizWhy стверджує, що його система виявляє логічні правила типу if-then в даних. Насправді це, звичайно, не так. По-перше, максимальна довжина комбінації в if-then правила в системі WizWhy рівна 6, і, по-друге, з самого початку роботи алгоритму проводиться евристичний пошук простих логічних подій, на яких потім будується весь подальший аналіз. Зрозумівши ці особливості WizWhy, неважко було запропонувати просте тестове завдання, яке система не змогла взагалі вирішити. Інший момент - система видає рішення за прийнятний час тільки для порівняно невеликої розмірності даних.

 • Проте, система WizWhy є на сьогоднішній день одним з лідерів на ринку продуктів Data Mining. Це не позбавлено підстав. Система постійно демонструє вищі показники при рішенні практичних задач, чим решта всіх алгоритмів. Вартість системи біля $ 4000, кількість продажів - 30000.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка