Проектні технології: від теорії до практики (перша частина) Технологія – у перекладі з грецькоїДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ (ПЕРША ЧАСТИНА)


Технологія – у перекладі з грецької –

 • Технологія – у перекладі з грецької –

 • сукупність способів переробки матеріалів, виготовлення виробів і процеси, що супроводять ці види робіт. (Словник іншомовних слів).ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ • Метод проектів виник у 20-роки минулого століття у США.

 • Спершу його називали “методом проблем” з ідеєю побудови навчання на активній основі, через доцільну діяльність учня.

 • Під проектом у той час розуміли цільовий акт діяльності, в основі якого знаходиться інтерес дитини.

 • Проблема мусила походити з реального життя, знайома і значуща для дитини.В. Х. Кілпатрик дав таку класифікацію проектів:

 • В. Х. Кілпатрик дав таку класифікацію проектів:

 • - створювальний проект, пов’я- заний із трудовою діяльністю;

 • - споживчій – підготовка екскурсій, розробка і надання різних послуг;

 • - проект розв’ язання проблеми;

 • - проект – вправа. • Робота над проектом складається з усвідомлення учнем мети, оформлення задуму, розробки організаційного плану, роботи за планом, підбиття підсумків у вигляді письмового звіту.Метод проектів привернув увагу російських педагогів на початку XX ст. У 1905 р. під керівництвом С. Т. Шацького було організовано групу працівників, які намагалися запроваджувати проектні технології у практику викладання.

 • Метод проектів привернув увагу російських педагогів на початку XX ст. У 1905 р. під керівництвом С. Т. Шацького було організовано групу працівників, які намагалися запроваджувати проектні технології у практику викладання.

 • Це було недостатньо продумано і послідовно, через що метод проектів було засуджено і заборонено в 1931 р.КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯРобота над проектом – це практика особистісно - орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.

 • Робота над проектом – це практика особистісно - орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.

 • Навчальне проектування орієнтоване на самостійну діяльність учнів. Воно передбачає розв’язання проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, а з іншого – інтегрування знань, умінь із різних галузей науки, техніки, творчості.Суть проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань та демонструвати практичне застосування надбаних знань

 • Суть проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань та демонструвати практичне застосування надбаних знаньМЕТА І ЗАВДАННЯ • Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня.

 • Під час використання технології розв’язується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань, розвивається критичне мислення.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ • 1. Не лише передати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти їх аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, вміти робити висновки.

 • 2. Сприяти здобуттю учнем комунікативних навичок, виконуючи різноманітні соціальні ролі (лідера, виконавця).

 • 3. Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати, робити висновки.ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЇ • Наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми, що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її розв’язання.

 • Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів.

 • Самостійна(індивідуальна, групова, парна) діяльність учнів.

 • Структурування змістової частини проекту.

 • Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, висунення гіпотези, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз, підбиття підсумків, коригування, висновок. • Результати проектів повинні бути матеріальними, тобто відповідно оформленими – відеофільм, альбом, бортжурнал, комп’ютерна газета, альманах тощо.ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ

ХАРАКТЕР КООРДИНАЦІЇБезпосередній, тобто з відкритою координацією. Учитель бере участь у проекті у своєму власному статусі, направляє роботу, організує окремі етапи проекту. Тут важливою є відмова від авторитарного керівництва, робота в співдружності з учнями, зберігаючи консультуючі функції, але не нав’язуючи своє рішення.

 • Безпосередній, тобто з відкритою координацією. Учитель бере участь у проекті у своєму власному статусі, направляє роботу, організує окремі етапи проекту. Тут важливою є відмова від авторитарного керівництва, робота в співдружності з учнями, зберігаючи консультуючі функції, але не нав’язуючи своє рішення.З прихованою координацією (можливо у телекомунікаційних проектах). Координатор виступає як повноправний учасник проекту й не виявляє свій статус учителя в період діяльності груп – учасників. Свій вплив він здійснює за рахунок лідерських і професійних якостей за критерієм компетентності.

 • З прихованою координацією (можливо у телекомунікаційних проектах). Координатор виступає як повноправний учасник проекту й не виявляє свій статус учителя в період діяльності груп – учасників. Свій вплив він здійснює за рахунок лідерських і професійних якостей за критерієм компетентності.ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЕКТИІнформаційні проекти спрямовані на навчання збирання інформації, її аналізу та використання.

 • Інформаційні проекти спрямовані на навчання збирання інформації, її аналізу та використання.

 • Учні відшукують і накопичують відомості, наприклад, про композиторів, музичні інструменти, музичні стилі та напрямки.

 • Кінцевим продуктом інформаційного проекту може бути реферат, опитування, оформлення стенду, колаж тощо.Організація роботи

 • Організація роботи

 • 1. Записати та вивчити відповідну інформацію, що вже відома.

 • 2. З’ясувати, яка інформація ще потрібна і де її можна здобути.

 • 3. Здобути інформацію з різних доступних джерел, зібрати дані.

 • 4. Зафіксувати зібрані дані у вигляді нотаток, діаграм, таблиць, схем, записів на плівку, фотографій, електронних файлів.

 • 5. Порівняти зібрані дані та впорядкувати матеріал.ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИДослідницькі проекти вимагають чіткого визначення загальної проблеми дослідження, його головної мети, конкретних завдань та методів їх розв’язання. Вони мають структуру, наближену до наукових досліджень.

 • Дослідницькі проекти вимагають чіткого визначення загальної проблеми дослідження, його головної мети, конкретних завдань та методів їх розв’язання. Вони мають структуру, наближену до наукових досліджень.

 • Робота за таким проектом може мати циклічний характер і відбуватися впродовж тривалого часу.ІГРОВІ ПРОЕКТИІгровий проект передбачає виконання ігрових ролей у моделях. Це можуть бути ролі історичних постатей, казкових героїв, персонажів літературних творів, соціальні або професійні ролі.

 • Ігровий проект передбачає виконання ігрових ролей у моделях. Це можуть бути ролі історичних постатей, казкових героїв, персонажів літературних творів, соціальні або професійні ролі.

 • Обов’язково намічаються проблема й мета проекту.

 • Ігрові проекти можуть здійснюватися у формі явної подорожі, конференції, симпозіуму, журналістського розслідування.

 • Також може бути використані сюжети літературних творів, казок. Кінцевим продуктом проекту буде вистава чи виступ театрального гуртка.ТВОРЧІ ПРОЕКТИНе завжди можна чітко визначити структуру творчого проекту. Проте у цьому випадку діяльність учасників проекту спрямована на те, щоб створити оригінальне есе або вірш, придумати казку або оповідання, малюнок, колаж, відеофільм, свято тощо.

 • Не завжди можна чітко визначити структуру творчого проекту. Проте у цьому випадку діяльність учасників проекту спрямована на те, щоб створити оригінальне есе або вірш, придумати казку або оповідання, малюнок, колаж, відеофільм, свято тощо. • За характером контактів проекти поділяються на внутрішні та міжнародні.

 • За кількістю учасників проекти поділяються на особистісні, парні та групові.

 • За тривалістю проведення розрізняються короткодіючі(кілька уроків з програми одного предмета), середньої тривалості(від тижня до місяця), довготривалі (кілька місяців).СХЕМА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ

Роль учителя1. Вчитель, як організатор проектної діяльності, виконує такі функції:

 • 1. Вчитель, як організатор проектної діяльності, виконує такі функції:

 • - допомагає учневі у пошуку інформації;

 • - координує процес роботи над проектом;

 • - підтримує і заохочує учнів, допомагає їм не виконуючи за них їх роботу.

 • 2. Вчитель мусить сприяти розвитку критичного і творчого мислення учнів.

 • 3. Він має сприяти колективній чи індивідуальній роботі, створювати доброзичливу атмосферу.4.Він має вільно орієнтуватися у міждисциплінарному середовищі, опанувати сучасні комунікативні інтерактивні методи.

 • 4.Він має вільно орієнтуватися у міждисциплінарному середовищі, опанувати сучасні комунікативні інтерактивні методи.

 • 5. Під час перших застосувань проектної технології, вчитель є ініціатором і спрямовує роботу учнів.

 • 6. Учитель заохочує учнів висловлювати свою думку, брати участь в обговоренні та виконанні проекту, використовуючи фрази на зразок: “ Відмінно!”, “Прекрасно!”, “Фантастично!”, “Дуже гарно!”, “Молодець!”.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПроектна технологія дозволяє одночасно і більш ефективно формувати в учнів низку ключових компетентностей, перш за все – “уміння вчитись”, тобто вміння самостійно здобувати знання у будь – якому вимірі “простору навчання”.

 • Проектна технологія дозволяє одночасно і більш ефективно формувати в учнів низку ключових компетентностей, перш за все – “уміння вчитись”, тобто вміння самостійно здобувати знання у будь – якому вимірі “простору навчання”.Співпраця учнів між собою та з учителем під час виконання проектів сприяє формуванню соціальної компетентності.

 • Співпраця учнів між собою та з учителем під час виконання проектів сприяє формуванню соціальної компетентності.

 • Учні навчаються спільно визначати проблеми і мету діяльності, ефективно співпрацювати, бути ініціативними і відповідальними за прийняття рішень, обґрунтовано долати суперечки.Проектна технологія дає можливість широко використовувати комп’ютер та Інтернет для пошуку, обробки інформації та роботи з нею, для презентації матеріалів проекту і, таким чином, формувати компетентності і інформаційних і комунікативних технологій.

 • Проектна технологія дає можливість широко використовувати комп’ютер та Інтернет для пошуку, обробки інформації та роботи з нею, для презентації матеріалів проекту і, таким чином, формувати компетентності і інформаційних і комунікативних технологій.

 • У цьому найбільш плідними виявляються телекомунікаційні проекти.До переваг проектної діяльності належить розвиток різноманітних здібностей учнів:

 • До переваг проектної діяльності належить розвиток різноманітних здібностей учнів:

 • - вільне і точне володіння мовою;

 • - вибір засобів досягнення кінцевого результату самими виконавцями;

 • - конструктивне спілкування, співпрацювання, взаємодія, взаємодопомога, подолання суперечок;

 • - використовування різних організаційних форм роботи;

 • - використання різноманітних засобів дизайну(плакатів, друкованих матеріалів, колажів тощо).

 • - добирання різноманітних наочних матеріалів: фотографій, малюнків, графіків тощо).Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка