Проектування розвитку інноваційного потенціалу вчителя в системі шкільної освіти Виконала заступник директора Новомосковської зош №18 Довбиш В. ВДата конвертації29.05.2016
Розмір445 b.


Проектування розвитку інноваційного потенціалу вчителя в системі шкільної освіти

 • Виконала заступник директора Новомосковської ЗОШ № 18 Довбиш В.В.


Завдання сучасної освіти - це, перш за все, - виховання компетентної, духовно багатої, здібної до творчої співпраці особистості.Кожен з нас пам`ятає своє шкільне дитинство... Тримаючись за мамину руку, ми потрапляли у великий невідомий світ, де зустрічали наших учителів, які були провідниками і своєрідними індикаторами цього світу.

 • Кожен з нас пам`ятає своє шкільне дитинство... Тримаючись за мамину руку, ми потрапляли у великий невідомий світ, де зустрічали наших учителів, які були провідниками і своєрідними індикаторами цього світу.

 • Процес оновлення неможливий без вдосконалення професійної компетентності учителя - усвідомлення себе як інноваційної особистості через самоаналіз власного «Я», відходу від стереотипів, відкритості до нового досвіду і готовності до змін. Школі сьогодні потрібен педагог –психолог , дослідник , фасилітатор , науковець, актор , здатний креативно розв`язувати професійні завдання, співпрацювати і вести за собою. А головне той, що любить і розуміє дітей.Який він є сучасний вчитель ?

 • Молодіжні-неформали мають свої уявлення про виховання дітей, жадають дитячої прихильності. Вони - яскраві

 • вигадники. Творчі натури при них розцвітають, примітивні ж одержують можливість «нічогонеробства». Такі

 • вчителі часто домагаються того, що діти їм починають довіряти більше, ніж батькам. Але. захоплення помітно

 • слабшає. Народна любов» дає збій, тому що уроки нецікаві, по підручнику, нічого сучасного,

 • екстремального, незрозуміле оцінювання, відчуженість від учнів на уроках, нерозуміння індивідуальних

 • психофізіологічних та емоційних особливостей кожної дитини.

 • Загартованих можна впізнати по ледачих жестах і заклопотаних поглядах. Вони ні у що не

 • втручаються, охайно вписують програму в журнал, заходять до класу і задають

 • «наступний параграф». Клас слухняно його переписує, бо цей учитель може наставити низьких

 • оцінок. І їх потім уже не виправиш – знайти таких педагогів після уроків неможливо! А

 • переписавши п'ять сторінок можна отримати «8», трохи менше - «7»... Трійки ставлять найбільш

 • ледачим, тому відсоток успішності у таких педагогів - високий! Батьки прихильно ставляться до

 • них. Та й самі вчителі роблять враження приємних і м'яких людей.

 • «Тигри в засідці». Такі вчителі смакують помилку, породжуючи в учнях відчуття непевності.

 • Вони сприймають помилку як черговий привід нагородити учня ярликом. Вони ніколи не зможуть

 • створити атмосферу довірчого спілкування та стати співробітниками учнів. Такі дії приводить дітей

 • до остраху дати неправильну відповідь, заважає вільно говорити, веде до психологічної пригніченості.

 • «Байдужі» - найчастіше взагалі ігнорують помилки учнів.

 • Головне провести урок та виконати програму.

 • «Ілюзіоністи» підказують учневі правильний варіант відповіді або відразу, як тільки помилка зроблена,

 • або навіть не чекаючи її виникнення. При цьому в такого роду вчителів виникає ілюзія, що учні цілком

 • непогано володіють предметом, у той час як будь-який тест свідчить про зворотне. До чималого подиву

 • самого педагога.

 • Учитель-співробітник при виникненні помилки підказує, де

 • треба шукати правильний варіант, і залишає учня «у

 • відповідальній самітності», даючи йому можливість самому

 • вирішити задачу. Такий учитель завжди поруч.

 • Це найкращий тип учителя.Мета проекту: створення моделі становлення професійно компетентного педагога сучасної освітньої установи, визначення ролі управлінської діяльності у професійному вдосконаленні сучасного учителя.

 • Упродовж ряду років система освіти традиційно функціонувала з метою формування знань, умінь і навичок і, відповідно, протягом цього ж ряду років вирощувався виконавець – учитель - транслятор основ наукових знань.

 • Розвиток передбачає зміну стилю управління і взаємодії в педагогічному колективі.

 • Щоби перейти в режим розвитку, необхідно вирішити кілька проблем:Значимий учитель сьогодні - це професіонал і особистість. Він не просто займає робоче місце, а й презентує своїм особистим ставленням до того, що складає зміст його роботи.

 • Значимий учитель сьогодні - це професіонал і особистість. Він не просто займає робоче місце, а й презентує своїм особистим ставленням до того, що складає зміст його роботи.

 • Щоби стати значимим, сьогодні необхідне практичне оволодіння тими видами педагогічної культури, до яких учитель готовий тільки теоретично. Потрібні практичні навички в роботі по-новому

 • Якісна школа, якісний учитель, технологічно грамотний і педагогічно культурний, допомагають становленню якісної держави. Управління системою, що розвивається, вимагає звертання до потенціалу самоорганізації вчителів. Тому необхідно створювати умови для пробудження внутрішніх можливостей кожного вчителя. При створенні ситуації діалогу, проблемності, критичного ставлення, концептуальності, рефлексії вчитель почне працювати на своєму особистому рівні, будучи при цьому учасником співуправління процесом навчання, спільного цілепокладання, проектування і перетворення змісту знань, умов стимулювання науково-дослідної діяльності.

 • Складовими професійної кваліфікації є:

 • професійна компетентність, особистісні якості,

 • кінцевий результат роботи вчителя.

 • Ключовими управлінськими аспектами є: внутрішкільний контроль (ВШК), атестація вчителя, підвищення кваліфікації вчителя - триєдина робота з кадрами.Сучасна школа потребує вчителя нового типу, який володіє високою фаховою кваліфікацією та професійною культурою, здатний об`єктивно осмислювати педагогічні явища й факти, критично оцінювати й творчо перетворювати педагогічну дійсність.

 • Сучасна школа потребує вчителя нового типу, який володіє високою фаховою кваліфікацією та професійною культурою, здатний об`єктивно осмислювати педагогічні явища й факти, критично оцінювати й творчо перетворювати педагогічну дійсність.

 • Це пов`язано із проблемами саморозвитку особистості та творчою самореалізацією педагога, новими концептуальними підходами до реформування загальної середньої освіти.

 • У вчителя з`явилася реальна можливість виявити себе справжнім творцем навчального процесу, реалізувати свій духовний потенціал.Інноваційний підхід як найвищий ступінь креативного росту педагога є особливо актуальним для характеристики освітніх нововведень Поняття "інноваційна діяльність" відбиває не лише особливості процесу повного оновлення технологій навчання, що ґрунтується на гуманістичному підході як цілісної орієнтації. Це перебудова особистісних установок педагога та колективу в цілому.

 • Сприйняття інноваційних процесів потребує від кожного вчителя відповідного внутрішнього стану готовності (мотивації), який передбачає перебудову педагогічного мислення, руйнування стереотипів педагогічної діяльності.

НОВОМОСКОВСЬКА ЗОШ № 18

 • У школі функціонує цілісна системи роботи з педагогічними кадрами через взаємозв’язок тематичних засідань педагогічної ради, семінарів-практикумів, шкільних методичних об`єднань, конференцій, професійних тренінгів, консиліумів, індивідуальних консультацій та співбесід, фестивалів педагогічної майстерності, роботи школи передового досвіду та школи молодого вчителя, мобільних творчих груп.

 • Інтерактивні форми роботи стимулюють вчителя до активної діяльності, творчого неспокою, пошуку нових форм та методів роботи.

 • Ефективна, змістовна, глибинна творча праця членів педагогічного колективу сприяє формуванню потреби самовдосконалюватися, надихає на творчі відкриття, реалізацію набутого потенціалу, забезпечує створення інноваційно компетентнісного освітнього середовища.

 • Провідними принципами діяльності школи є:

 • створення ситуації успіху в усіх сферах шкільної життєдіяльності та відкриття учням позитивних перспектив їхнього життєвого шляху;

 • виявлення і розвиток у кожної дитини її індивідуальних здібностей та обдарувань;

 • розвиток життєвої компетентності з орієнтацією на духовні цінності;

 • посилення мотивації до самоосвіти та самовдосконалення особистості;

 • розширення життєвого простору учнів за рахунок самоактуалізації особистості у різних сферах шкільної життєдіяльності.

 • Для того, щоб процес становлення компетентної особистості випускника школи відповідав вимогам часу, учитель сам повинен створювати себе як інноваційну особистість через самоаналіз власного «Я», відходу від стереотипів, відкритості до нового досвіду і готовності до змін. • За результатами проведених опитувань, визначаючи якість курсової перепідготовки, педагоги школи вказують на цінність знань, отриманих на курсах, щодо оволодіння інноваціями в освітній діяльності, впровадження інтерактивних методик у практику роботи, методу проектів, технологій продуктивного навчання; вміння проводити й аналізувати моніторингові дослідження, ознайомлення з новими програмами та вимогами до викладання навчальних предметів, отримання психологічної допомоги та розширення психолого-педагогічної обізнаності, вміння застосовувати інформаційні технології, вдосконалювати вміння спілкуватися українською мовою.В основу методичної роботи школи покладено відпрацювання моніторингової діагностики якості освітньої діяльності, яка включає в себе відслідковування рівня навчання та виховання учнів, психологічні характеристики класів та школярів, роботи вчителя, контроль і управління.

 • В основу методичної роботи школи покладено відпрацювання моніторингової діагностики якості освітньої діяльності, яка включає в себе відслідковування рівня навчання та виховання учнів, психологічні характеристики класів та школярів, роботи вчителя, контроль і управління.Пріоритетні напрямами діяльності методичних служб:

 • Пріоритетні напрямами діяльності методичних служб:

 • організація методичної роботи як цілісної системи, спрямованої на задоволення реальних потреб педагогів у неперервному підвищенні професійної компетентності;

 • здійснення методичної роботи на діагностичній основі;

 • формування у педагогів позитивної мотивації до підвищення власної фахової майстерності, інноваційної діяльності;

 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

 • здійснення особистісно орієнтованого підходу до задоволення реальних потреб у підвищенні фахової майстерності має відбуватися на діагностичній основі.Центр освітнього процесу для педагога – дитина, яка не є чистим аркушем паперу, яка живе на певному віковому рівні, і, якій не можна давати знання, як хворому силоміць ліки.

 • Центр освітнього процесу для педагога – дитина, яка не є чистим аркушем паперу, яка живе на певному віковому рівні, і, якій не можна давати знання, як хворому силоміць ліки.Самоосвiта — це усвiдомлена потреба в постiйному вдосконаленнi своєї професійної дiяльностi, шлях вiд епiзодичної самоосвiтньої дiяльностi вчителя до планово усвiдомленої. який пролягає через осмислення й створення особистої «Я-концепцiї».

 • Самоосвiта — це усвiдомлена потреба в постiйному вдосконаленнi своєї професійної дiяльностi, шлях вiд епiзодичної самоосвiтньої дiяльностi вчителя до планово усвiдомленої. який пролягає через осмислення й створення особистої «Я-концепцiї».

 • Самоосвiтня дiяльнiсть вчителя включає:

 • науково-дослiдницьку роботу щодо реалiзацiї iндивiдуальної науково-методичної проблемної теми;

 • вивчення наукової, методичної та навчальної лiтератури;

 • участь у групових i колективних формах методичної роботи;

 • вивчення досвiду своїх колег;

 • теоретичне обгрунтування і практичну апробацiю власного досвiду.

 • Опрацювання методики впровадження самоосвiтньої дiяльностi вiдбувається через наступні етапи:

 • дiагностичний: дiагностика ускладнень педагога, розробка концептуальних основ, участь у навчальних i установчих семiнарах;

 • органiзацiйний: створення матерiальних умов, пiдготовка науково-методичних матерiалiв, мотивацiя;

 • практичний: послiдовне вирiшення всiх завднь, монiторинг, корекцiя;

 • узагальнюючий: дослiдження ефективностi, аналiз результатiв, розробка прогнозу. • Творчо працюючий вчитель є самоактуалізованою особистістю, Людиною, що створила себе сама – “self made man “.

 • Між творчістю людини та відчуттям особистого задоволення існує позитивний зв`язок, бо людина – це частина природи, а природа монотонною не буває.

 • Творчість – це захоплення, а захоплення людини відбувається через “диво” – сильне і раптове переживання або враження.

 • За словами Б.Слуцького :

 • Ничему меня не научит

 • То, что тычет, талдычет и жучит…Кожен вчитель визначає чотири компоненти власного «Я»:

 • Кожен вчитель визначає чотири компоненти власного «Я»:

 • «актуальне Я» — яким себе бачить учитель на даний час;

 • «ретроспективне Я» — яким учитель себе бачить та оцінює стосовно початкових етапiв своєї працi:

 • «iдеальне Я» — яким учитель хотів би бути;

 • «рефлексивне Я» — оцінка керiвниками школи, колегами, учнями та батьками.Творчий педагог — це особистiсть, яка пiд впливом зовнiшнiх чинникiв набула потрiбних для актуалiзацiї творчого потенцiалу додаткових мотивiв, особистiсних утворень, здiбностей, якi допомагають досягги творчих результатiв.

 • Творчий педагог — це особистiсть, яка пiд впливом зовнiшнiх чинникiв набула потрiбних для актуалiзацiї творчого потенцiалу додаткових мотивiв, особистiсних утворень, здiбностей, якi допомагають досягги творчих результатiв.Один з варіантів моделі

 • Один з варіантів моделі

 • “вчитель, якого чекають»:

 • шляхетнiсть, професiйнiсть, креативнiсть, активнiсть, розум, знання;

 • любов та повага до дiтей, почуття гумору, доброта, справедливiсть, комунiкативнiсть, вмiння слухати;

 • зацiкавленiсть, ерудицiя, iнтелiгентнiсть, культура, поряднiсть, тактовнiсть;

 • Компетентнiсть.

 • Через педагогiчнi умiння розкривається структура професiйної компетентностi педагога, знання, ментальнiсть, вмiння, досвiд, педагогiчна етика. • Сучасному суспільству потрібний управлінець нової генерації, який досконало володіє теорією соціального управління, специфікою керівного процесу, психологією управління, педагогічним менеджментом, педагогічними та інформаційними технологіями, вміє організувати колектив на здійснення науково-дослідної та експериментальної роботи.

У роботі використана психолого-педагогічна література та ресурси Інтернет, матеріали з досвіду роботи

 • У роботі використана психолого-педагогічна література та ресурси Інтернет, матеріали з досвіду роботи

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка