Професійна компетентністюь здатність керівника навчального закладу ефективно здійснювати свою професійну діяльністьДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.Професійна компетентністюь - здатність керівника навчального закладу ефективно здійснювати свою професійну діяльність.

 • Професійна компетентністюь - здатність керівника навчального закладу ефективно здійснювати свою професійну діяльність.

 • Компоненти професійної компетентності:

 • когнітивний (знання),

 • операційний (набір способів дій, за допомогою яких здійснюється сама діяльність) та

 • аксіологічний (наявність певних цінностей, які індивід не лише засвоїв зовні, він сам є індивідуальністю, яка має здатність усвідомлювати та рефлексувати власні цінності, порівнювати, оцінювати себе та інші об’єкти, проектувати майбутній стан).Квалітологія - це триєдина наука, що охоплює:

 • Квалітологія - це триєдина наука, що охоплює:

 • теорію якості (Quality System),

 • теорію оцінки якості (кваліметрію - Assessment, Evaluation),

 • теорію управління якістю (Management and Monitoring of Quality).

 • Кваліметрія – це наука, що розробляє способи вимірювання якісних характеристик будь-якого об’єкту або системи.

 • Управління якістю освіти – це процес переведення наявної якості освіти у стан із бажаними (заданими) показниками.Моніторинг - це вища форма організованості інформаційної діяльності.

 • Моніторинг - це вища форма організованості інформаційної діяльності.

 • Якість освіти - це відповідність певній нормі, стандарту.

 • Якість освіти це сукупність властивостей і характеристик освітнього процесу, які надають їм здатність задовольняти освітні потреби споживачів освітніх послуг.

Моніторинг якості освіти - спеціальна система збору, обробки, зберігання і розповсюдження інформації про стан освіти, прогнозування на підставі об'єктивних даних динаміки і основних тенденцій її розвитку та розробка науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування освітньої галузі.

 • Моніторинг якості освіти - спеціальна система збору, обробки, зберігання і розповсюдження інформації про стан освіти, прогнозування на підставі об'єктивних даних динаміки і основних тенденцій її розвитку та розробка науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування освітньої галузі.

система освіти

 • система освіти

 • результати навчальної діяльності

 • характеристики учасників освітнього процесу

 • відносини споживачів освітніх послуг з освітнім середовищем (оточуючим соціумом);

 • процеси функціонування й розвитку освітніх систем та управління ними

 •  діяльність

 • діяльність

 • явища

 • компоненти освітнього процесу:

  • умови та засоби реалізації (матеріально-технічні, санітарно-гігієнічні, правові, кадрові, фінансові, навчально-методичні умови та ін.);
  • організація (контингент та його диференціація за різними ознаками, режим роботи, розпис навчальних занять);
  • наслідки (результати запровадження освітніх реформ, змін навчальних програм і освітніх стандартів тощо).


визначати якість навчальних досягнень учнів, рівень їх соціалізації;

 • визначати якість навчальних досягнень учнів, рівень їх соціалізації;

 • вивчати зв'язок між успішністю учнів (студентів) і соціальними умовами їх життя, результатами роботи педагогів, рівнем їх соціального захисту, моральними установками, запитами, цінностями тощо);

 • оцінювати якість ресурсів (кадрових, навчально-методичних, матеріально-технічних тощо);

 • виявляти фактори, які чинять вплив на хід і результати освітнього процесу з метою зменшення їх негативного впливу (або, навіть, і нейтралізації).Ключові питання:

 • Ключові питання:

 • Необхідність впровадження у НЗ

 • Статус результатів

 • Основні завдання (призначення)

 • Відмінні ознаки • І етап: Цілепокладання та планування дослідження.

  • Виокремлення та словесне оформлення освітньої проблеми як предмету дослідження.
  • Визначення мети та завдань дослідження.
  • 3. Визначення об’єкту дослідження.
  • 4. Розрахунок та формування вибірки.
  • 5. Побудова графіку дослідження:
  • - визначення термінів і процедур дослідження;
  • - підбір та підготовка (навчання) координаторів дослідження.
  • 6. Визначення критеріїв та показників оцінювання.
  • 7. Вибір методів дослідження.


ІІ етап: Розробка інструментарію.

 • ІІ етап: Розробка інструментарію.

 • 1. Розробка тестів та їх апробація, одержання стандартизованого тесту.

 • 2. Розробка анкет та їх апробація.

 • 3. Підготовка інстуктивно-методичних матеріалів для координаторів дослідження всіх рівнів, учасників дослідження.

 • 4. Вибір статистичних і математичних методів обробки та обрахунку одержаних результатів дослідження.ІІІ етап: Проведення дослідження.

 • ІІІ етап: Проведення дослідження.

 • 1. Пілотне дослідження (підготовка учасників, проведення інструктажу).

 • 2. Основне дослідження.

 • IV етап: Збір та обробка результатів.

 • V етап: Аналіз та інтерпретація результатів дослідження.

 • 1. Узагальнення статистичної інформації.

 • 2. Виявлення факторів впливу.

 • 3. Підготовка рекомендації щодо корекційної роботи, усунення негативних факторів, формування освітньої політики тощо.Лукіна Т.О. Вимірювання та управління якістю освіти: Навч.-метод. матеріали. -К.: Експрес-об’ява, 2007. – 50 с.

 • Лукіна Т.О. Вимірювання та управління якістю освіти: Навч.-метод. матеріали. -К.: Експрес-об’ява, 2007. – 50 с.

 • Лукіна Т.О. Готовність педагогів до запровадження компетентнісного навчання учнів // Управління освітою. – 2014. - № 10 (334). – С 18-24.

 • Лукіна Т.О. Оцінювання та управління якістю загальної середньої освіти: Навчальний модуль для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів районних (міських) відділів освіти та обласних управлінь освіти і науки. - К.: ЦІППО, 2007. – 72 с.

 • Методика і технологія оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу: посібник / ав.: Ляшенко О.І., Лукіна Т.О., Булах І.Є., Мруга М.Р. - К.: Педагогічна думка, 2012. – 160 с.

 • Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти: Монографія / кол. ав.: Ляшенко О.І., Лукіна Т.О., Ващенко Л.С. та ін. - К.: Педагогічна думка, 2013. – 160 с.Каталог: images -> content -> institutes -> cipo -> kaf UPOP -> metod material
metod material -> Закон України „Про освіту"// Освіта. 1995. 5-12 березня. Закон України „Про освіту"
metod material -> На межі ХХІ століття розвиток світової цивілізації став визначатися трьома основними факторами
metod material -> Інклюзивна освіта відповідно до Саламанської Декларації та
metod material -> Когнітивний або пізнавальний домен (сфера) – знання та вміння
cipo -> Поява нових інформаційно-комунікаційних технологій; поява нових інформаційно-комунікаційних технологій
cipo -> Керівники освітніх організацій мусять бути готовими до впровадження інновацій в освітній процес відповідно до вимог сьогодення, володіти механізмами регулювання в трансформаційні періоди, які б сприяли як розвитку освітньої організації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка