Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничій дім "Освіта", 2013 рік"Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
ТипПрограма


Організація навчання російської мови та літератур у 6 класі як одній із ланок шкільної філологічної освіти: нормативний і методичний аспекти

 • Приходько Аліна Ігорівна,

 • методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти


У 2014-2015 навчальному році вивчення світової літератури у 5-6 класах здійснюватиметься за програмою “Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.:Видавничій дім “Освіта”, 2013 рік”.

 • У 2014-2015 навчальному році вивчення світової літератури у 5-6 класах здійснюватиметься за програмою “Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.:Видавничій дім “Освіта”, 2013 рік”.

 • У 7-9 класах за програмою “Світова література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.:Ірпінь:Перун,2005 рік”Вивчення світової літератури у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством:

 • Вивчення світової літератури у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством:

 • 1. Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. Світова література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2014.

 • 2. Волощук Є.В. Світова література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2014.Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (укладачі: Голобородько Є.П., Озерова Н.Г., Михайловська Г.О., Стативка В.І., Давидюк Л.В., Бикова К.І., Яновська Л.Г., Кошкіна Ж.О.- Київ:Видавничий дім “Освіта”, 2013 рік);

 • Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (укладачі: Голобородько Є.П., Озерова Н.Г., Михайловська Г.О., Стативка В.І., Давидюк Л.В., Бикова К.І., Яновська Л.Г., Кошкіна Ж.О.- Київ:Видавничий дім “Освіта”, 2013 рік);

 • Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (укладачі: Баландіна Н.Ф., Синиця І.А., Фролова Т.Я., Бойченко Л.А. - Київ:Видавничий дім “Освіта”, 2013 рік);

 • Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу) (укладачі: Курач Л.І., Корсаков В.О., Фідкевич О.Л., Ґудзик І.П. - Київ:Видавничий дім “Освіта”, 2013 рік).Вивчення російської мови за рахунок варіативної частини здійснюватиметься за наступними програмами:

 • Вивчення російської мови за рахунок варіативної частини здійснюватиметься за наступними програмами:

 • Російська мова (курс за вибором). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. / Т.Я. Фролова. 2010;

 • Программа для средних общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке. Русский язык. Факультативный курс. 5-11 классы / Л.В. Давидюк. 2010.

 • Факультативний курс російської мови за редакцією Крюченкової О. Ю.У випадку, коли російська мова вивчається за рахунок варіативної частини як предмет, необхідно користуватися навчальними програмами за ред. Баландіної Н. Ф. або Ґудзик І. П., Корсакова В. О., скоригувавши їх зміст на відповідну кількість годин, визначену у робочих навчальних планах загальноосвітнього навчального закладу.

 • У випадку, коли російська мова вивчається за рахунок варіативної частини як предмет, необхідно користуватися навчальними програмами за ред. Баландіної Н. Ф. або Ґудзик І. П., Корсакова В. О., скоригувавши їх зміст на відповідну кількість годин, визначену у робочих навчальних планах загальноосвітнього навчального закладу.

 • Скоригована програма має погоджуватися на засіданні методичного об’єднання загальноосвітнього навчального закладу та затверджуватися директором навчального закладу.Вивчення інтегрованого курсу “Література" (російська та світова) у 6 класах здійснюватиметься за навчальною програмою:

 • Вивчення інтегрованого курсу “Література" (російська та світова) у 6 класах здійснюватиметься за навчальною програмою:

 • Література (російська та світова) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (укладачі: Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Корнієнко О.А., Мельник А.О., Храброва В.Є., Мухин В.А., Данілова І.Н. – Київ:Видавничий дім “Освіта”, 2013 рік)

Семестровий бал є результатом оцінювання досягнень учня у таких аспектах:

 • Семестровий бал є результатом оцінювання досягнень учня у таких аспектах:

 • – слухання-розуміння (аудіювання);

 • – говоріння (діалогічне мовлення; монологічне мовлення: усний переказ, усний твір);

 • – читання (вголос та мовчки);

 • – письмо (списування, диктант, письмовий переказ, письмовий твір);

 • – відомості про мову, мовні вміння;

 • – ведення зошитів.

 • Семестровий бал виводиться на основі тематичних оцінок, кількість контрольних робіт визначається згідно з таблицею переліку контрольних видів робіт.Якщо за контрольну роботу з теми учень отримав 8 балів, а серед поточних оцінок переважають значно нижчі (або значно вищі) бали, то тематичну оцінку знижують (підвищують) на 1–2 бали (залежно від різниці між показниками поточного оцінювання та результатами перевірної роботи).

 • Якщо за контрольну роботу з теми учень отримав 8 балів, а серед поточних оцінок переважають значно нижчі (або значно вищі) бали, то тематичну оцінку знижують (підвищують) на 1–2 бали (залежно від різниці між показниками поточного оцінювання та результатами перевірної роботи).Семестровий бал виставляють на основі тематичних оцінок за кожну тему, та оцінок за обов’язкові контрольні роботи з різних видів мовленнєвої діяльності

 • Семестровий бал виставляють на основі тематичних оцінок за кожну тему, та оцінок за обов’язкові контрольні роботи з різних видів мовленнєвої діяльностіКонтрольна перевірка здійснюється фронтально та індивідуально.

 • Контрольна перевірка здійснюється фронтально та індивідуально.

 • Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання та вміння.

 • Фронтальні контрольні роботи з аудіювання та читання мовчки здійснюються лише один раз на рік наприкінці другого семестру.

 • Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог; усний переказ, усний твір) та читання вголос.

 • Оцінювання говоріння здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок протягом семестру, щоб кожний учень за семестр (рік) одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу, усного твору.

 • Читання вголос оцінюється також індивідуально один раз на рік, оцінки накопичуються протягом семестру.За умови, коли учитель має можливість здійснити додаткову перевірку того чи іншого виду навчальної діяльності (наприклад, провести перевірку аудіювання не один раз, а двічі на рік, перевірку читання вголос у окремих учнів не один раз, а двічі), то для виведення підсумкової оцінки береться кращий показник з відповідного виду роботи.

 • За умови, коли учитель має можливість здійснити додаткову перевірку того чи іншого виду навчальної діяльності (наприклад, провести перевірку аудіювання не один раз, а двічі на рік, перевірку читання вголос у окремих учнів не один раз, а двічі), то для виведення підсумкової оцінки береться кращий показник з відповідного виду роботи.У класному журналі повинні бути колонки: «диктант» («списування»), «аудіювання»*, «діалог»*, «усний переказ»*, «усний твір»*, «письмовий переказ» та/чи «письмовий твір», «читання вголос»*, «читання мовчки», «зошити».

 • У класному журналі повинні бути колонки: «диктант» («списування»), «аудіювання»*, «діалог»*, «усний переказ»*, «усний твір»*, «письмовий переказ» та/чи «письмовий твір», «читання вголос»*, «читання мовчки», «зошити».

Для учнів 5 класів чинними є рекомендації, надані у листі Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013р. №1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі».

 • Для учнів 5 класів чинними є рекомендації, надані у листі Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013р. №1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі».

 • Для 6 класів методичні рекомендації надані у листі МОН України №1/9-343 від 1 липня 2014 року «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі».

 • Також чинними залишаються рекомендації надані у листі МОНУ від 01.06.12 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін».Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»

 • Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 30.05.2014 №302 «Про припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»П.2.2. Не допускати збору додаткової, не передбаченої законодавством України, звітності та інформації, від підпорядкованих навчальних закладів.

 • П.2.2. Не допускати збору додаткової, не передбаченої законодавством України, звітності та інформації, від підпорядкованих навчальних закладів.

 • П.3.2. Забезпечувати права педагогічних працівників на вільний вибір форм, методів, засобів навчання, визначати результативність їх педагогічної діяльності винятково за рівнем якості знань учнів та докладеними до цього зусиллями педагогічних працівників.

 • П.3.5. Дозволити педагогічним працівникам використання будь-яких інформаційних, довідкових матеріалів, не заборонених законодавством України, при підготовці до навчальних занять та позакласних заходів.Щодо використання посібників, що містять календарно-тематичний план і конспекти (плани-конспекти) уроків нагадуємо, що вчитель-словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо:

 • Щодо використання посібників, що містять календарно-тематичний план і конспекти (плани-конспекти) уроків нагадуємо, що вчитель-словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо:

 • 1. Посібник має гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • 2. Від дати надання грифу посібникові минуло не більше п’яти років.

 • Лише вчителі, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст», повинні самостійно складати конспект (план-конспект) уроку із використанням матеріалів методичних посібників з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу.Навчально-методична література, яка має гриф Міністерства і схвалена для використання у загальноосвітніх навчальних закладах: навчально-методичні комплекти до підручників, у тому числі книжки для вчителя із календарно-тематичним плануванням уроків, щорічно зазначаються в Переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для основної і старшої школи й друкуються на початку навчального року в «Інформаційному збірнику».

 • Навчально-методична література, яка має гриф Міністерства і схвалена для використання у загальноосвітніх навчальних закладах: навчально-методичні комплекти до підручників, у тому числі книжки для вчителя із календарно-тематичним плануванням уроків, щорічно зазначаються в Переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для основної і старшої школи й друкуються на початку навчального року в «Інформаційному збірнику».Пріоритетні напрямки методичної роботи з учителями-філологами

 • Пріоритетні напрямки методичної роботи з учителями-філологами

 • ● Одним із пріоритетних напрямків у вивченні філологічних дисциплін має стати формування сталого інтересу до прочитання творів вітчизняних і зарубіжних авторів, виховання культури спілкування.

 • ● У процесі організованого переходу на новий Державний стандарт базової й повної загальної середньої освіти – освітня галузь «Мови та літератури» – та навчання за новими навчальними планами й програмами у викладанні філологічних предметів зростає роль інноваційних технологій. Одним із продуктивних напрямків такої роботи має стати використання компютерних технологій.Пріоритетні напрямки методичної роботи з учителями-філологами

 • Пріоритетні напрямки методичної роботи з учителями-філологами

 • ● Для підготовки молодого покоління до повноцінного функціонування в полікультурному просторі варто широко використовувати можливості навчальних курсів російської та української мов з метою виховання толерантності й поваги до національних традицій рідного народу та інших народів світу.

 • ● Адаптувати методику вивчення мов та літератур до принципів особистісно-орієнтованої педагогіки, що передбачає залучення школярів до цінностей національної та світової культури, формування духовного світу школяра; розвиток його індивідуальності, критичного мислення.Актуальні питання методики викладання філологічних дисциплін

 • Актуальні питання методики викладання філологічних дисциплін

 • 1. В умовах стратегічного розвитку освіти вчитель має виступати в якості організатора всіх активних видів діяльності учня як компетентний консультант і помічник, що відходить від традиційних поглядів на процес навчання, за якими головним було забезпечення засвоєння знань, поданих у готовому вигляді.

 • 2. Визначальною ознакою вивчення мов та літератур за новими навчальними програмами є зміщення акцентів на готовність учня застосовувати здобуті знання й набуті вміння й навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті.

 • 3. Удосконалювати технологізацію навчально-виховного процесу: наукову вмотивованість кожного етапу навчання, максимальну спрямованість на ефективний результат.Актуальні питання методики викладання філологічних дисциплін

 • Актуальні питання методики викладання філологічних дисциплін

 • 4. Перебудовувати методику проведення уроку мови й літератури відповідно до нової освітньої мети: формувати цікавого й освіченого співрозмовника, а не наповнювати голову дитини науковими визначеннями і поняттями.

 • 5. Працювати над удосконаленням і поглибленням методики аналізу художнього твору, враховуючи специфіку програмових творів у середніх і старших класах. Під час вивчення й аналізу художнього твору передусім звертати увагу на його самобутність і неповторність.

 • 6. Перевагою має стати особистісно-орієнтований підхід до навчання, який зумовлює використання відповідних методів і форм навчання, сфокусованих на учневі, – диспутам, груповій роботі, рольовій грі, керованим дослідженням, забезпечуючи перехід від авторитарної до гуманістичної освітньої парадигми.Актуальні питання методики викладання філологічних дисциплін

 • Актуальні питання методики викладання філологічних дисциплін

 • 7. Цілеспрямовано працювати над розвитком мовленнєвої діяльності учнів у взаємозвязку чотирьох її видів – слухання, говоріння, читання, письма.

 • 8. У процесі навчальної діяльності використовувати елементи нових освітніх технологій, що забезпечують умови розвитку, реалізації природного потенціалу учнів.

 • 9. Поліпшити позакласну роботу, особливу увагу звернути на підготовку та проведення олімпіад, конкурсів, тижнів рідної мови та літератури, мов національних меншин, світової літератури, відзначення мовно-літературних ювілейних дат тощо.Актуальні питання методики викладання філологічних дисциплін

 • Актуальні питання методики викладання філологічних дисциплін

 • 10. Розробити цілеспрямовану систему роботи із виявлення й підготовки філологічно обдарованої учнівської молоді з метою підвищення результативності навчальних досягнень. Активізувати роботу із обдарованими учнями для підготовки їх до участі в олімпіадах, конкурсах, роботі МАН.

 • 11. Дбати про забезпечення та оновлення змістового наповнення шкільних кабінетів української мови та літератури, інших мов національних меншин і світової літератури.

 • 12. Учителям постійно дбати про проведення уроків на сучасному рівні та здійснювати самоаналіз своєї викладацької діяльності.Теми, рекомендовані для обговорення на засіданнях шкільних методичних об’єднань вчителів світової літератури та мов національних меншин

 • Теми, рекомендовані для обговорення на засіданнях шкільних методичних об’єднань вчителів світової літератури та мов національних меншин

 • Використання тестових технологій у процесі вивчення української мови та літератури, мов національних меншин і світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах.

 • 2. Компетентнісний підхід у навчанні мови.

 • 3. Метод навчальних проектів як засіб реалізації компетентнісного підходу.

 • 4. Проектні технології на уроках української мови, російської мови та літератур.5. Розвиток інформаційної компетентності учнів як умова досягнення високої якості шкільної мовної освіти.

 • 5. Розвиток інформаційної компетентності учнів як умова досягнення високої якості шкільної мовної освіти.

 • 6. Розвиток критичного та креативного мислення на уроках словесності.

 • 7. Сучасні педагогічні технології навчання української мови та літератури, мов національних меншин і світової літератури.

 • 8. Формування писемного мовлення школярів: нові форми роботи.9. Організація допрофільної підготовки та переходу на профільне навчання.

 • 9. Організація допрофільної підготовки та переходу на профільне навчання.

 • 10. Професійно-особистісний розвиток словесника в сучасній школі.

 • 11. Сучасні вимоги до узагальнення, опису та поширення педагогічного досвіду.

 • 12. Організація та методика роботи з обдарованими учнями.

 • 13. Технологія диференційованого навчання мови та літератури в старших класах у процесі підготовки до ДПА та ЗНО.

 • 14. Комплексне використання наочності на уроках мови та літератури.“Хочеш бути мудрим, навчись розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати і припиняти говорити, коли нічого більше сказати”

 • “Хочеш бути мудрим, навчись розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати і припиняти говорити, коли нічого більше сказати”

 • Йоганн Каспар Лафатер

 • вул. Пушкінська, 24, каб. 12

 • роб. 731-12-34

 • моб. 096-789-44-37

 • MetodRus@ukr.netПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка