Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"Дата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
ТипПрограмаПрограма економічних реформ на 2010-2014 роки “ЗАМОЖНЕ СУСПІЛЬСТВО, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА, ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВА”, підготовлена Комітетом з економічних реформ при Президентові України, містить наступні положення щодо реформування та модернізації сфери державних закупівель:

 • Програма економічних реформ на 2010-2014 роки “ЗАМОЖНЕ СУСПІЛЬСТВО, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА, ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВА”, підготовлена Комітетом з економічних реформ при Президентові України, містить наступні положення щодо реформування та модернізації сфери державних закупівель:

  • в рамках заходів, щодо стабілізації Державного бюджету України, з метою посилення фінансового контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, запровадження ефективного моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору, визначення конкурентних процедур держзакупівель та унеможливлення корупційної практики в сфері державних закупівель, необхідне прийняття законів про державні закупівлі та про державну допомогу підприємствам відповідно до стандартів Європейського союзу та Світової організації торгівлі (Директиви 2004/18/ЄС і 89/668/ЄС);
  • в рамках міжнародної інтеграції та співпраці, а також дерегуляції діяльності бізнесу й розвитку підприємництва необхідне здійснення секторальних реформ і адаптація національного законодавства й регуляторних практик до європейських стандартів у сферах, пов'язаних зі створенням зони вільної торгівлі і формуванням асоціативних відносин між Україною і Європейським союзом, в т.ч. щодо державних закупівель.


Директива 2004/18/ЄС від 31/03/2004 р. про координацію процедур з проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг містить опис наступних методів закупівлі: рамковий договір, центральний орган закупівлі, динамічна система закупівель, електронний аукціон або процедура конкурентного діалогу.

 • Директива 2004/18/ЄС від 31/03/2004 р. про координацію процедур з проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг містить опис наступних методів закупівлі: рамковий договір, центральний орган закупівлі, динамічна система закупівель, електронний аукціон або процедура конкурентного діалогу.

 • При цьому Директива підкреслює:

   • доцільність створення централізованих систем державних закупівель, що, з огляду на великий обсяг закупівель, допомагає посилити чесну конкуренцію та модернізувати процес державної закупівлі;
   • необхідність впровадження повністю електронної динамічної системи закупівель задля широко поширення закупівель та встановлення специфічних правил щодо встановлення та керування такою системою, щоб забезпечити чесне ставлення до кожного суб’єкта економічної діяльності, який бажає взяти участь у такій закупівлі.
  • З огляду на те, що використання технології електронного аукціону в подальшому тільки зростатиме, така технологія закупівлі дозволяє державному замовнику за допомогою встановленого списку осіб, що подали тендерні пропозиції, та можливості брати участь новим особам, мати широкий вибір тендерних заявок, та дозволяє якомога оптимальніше використовувати державні кошти.
Федеральний закон № 94-ФЗ від 21.07.2005 р. “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” містить докладний опис процедури державних закупівель з використанням технологій електронних аукціонів.

 • Федеральний закон № 94-ФЗ від 21.07.2005 р. “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” містить докладний опис процедури державних закупівель з використанням технологій електронних аукціонів.

 • Існуючі напрацювання:

   • створено дієву інформаційну та торговельну інфраструктуру, що інтегрується до компонентів Загальноросійського державного інформаційного центру, в т.ч. автоматизованої інформаційної системи «Державна інформаційна система про торги», що забезпечує взаємодію існуючих електронних майданчиків для проведення аукціонів й інших видів державних і муніципальних закупівель із забезпеченням цілісності й автентичності електронних документів;
   • застосовано вимоги до обов'язкового електронного документообігу (далі – ЕДО) між учасниками торгів із застосуванням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).
  • Розпорядженням Уряду РФ від 17.12.2009 р. визначено 5 операторів електронних торговельних майданчиків (ЕТП)
   • «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»;
   • ОАО «Единая электронная торговая площадка»;
   • ЗАО «Сбербанк—Автоматизированная система торгов»;
   • ЗАО «ММВБ»;
   • ОАО «РТС».
  • З 01.01.2011 р. для 90% номенклатури державних закупівель в РФ запроваджені обов'язкові електронні торги.
1. Єдиний критерій відбору переможця при застосуванні електронних реверсивних аукціонів (далі – ЕРА) – найкраща ціна. Вага цього критерію при застосуванні ЕРА – 100%. На відміну від інших процедур закупівель, при проведенні ЕРА у учасників існує можливість зменшення ціни.

 • 1. Єдиний критерій відбору переможця при застосуванні електронних реверсивних аукціонів (далі – ЕРА) – найкраща ціна. Вага цього критерію при застосуванні ЕРА – 100%. На відміну від інших процедур закупівель, при проведенні ЕРА у учасників існує можливість зменшення ціни.

 • 2. Оперативність процедур ЕРА:

  • ефективний та оптимізований регламент ЕРА, використання електронного документообігу (ЕДО) та автоматизація низки етапів закупівель програмно-апаратними засобами електронного майданчика дозволяють значно скоротити час на підготовку, проведення та визначення результатів державних закупівель (з 7 до 3-4 тижнів)
  • закупівлі здійснюються із застосуванням електронних майданчиків (ЕМ) у мережі Інтернет в режимі “реального часу”, з використанням ЕДО та електронного цифрового підпису (ЕЦП), що забезпечує оперативність укладення та оформлення договірних відносин.
 • 3. Конкурентність:

  • забезпечується за рахунок збільшення кола та географії учасників закупівель (через зручність укладення договорів та доступність реєстрації на електронному майданчику) і забезпечення анонімності учасників закупівель.
 • 4. Відсутність кваліфікаційних вимог:

  • процедура ЕРА дозволяє не вимагати попередньої кваліфікації учасників завдяки обов'язковості грошового забезпечення заявки на участь в ЕРА. Тим не менш, існують обставини, що унеможливлюють укладання договору між замовником та переможцем ЕРА: доведена участь у змовах, економічних, корупційних злочинах, процедура банкрутства або ліквідація суб`єкта господарювання, відсутність необхідних ліцензій та дозволів.


5. Доступність (як наслідок, розширення кола замовників та учасників, їх географії):

 • 5. Доступність (як наслідок, розширення кола замовників та учасників, їх географії):

  • засоби зв’язку, які використовуються при проведенні процедури ЕРА, мають бути загальнодоступними, не обмежувати участь осіб у процедурі ЕРА та не обмежувати можливість замовників одержувати необхідні товари та послуги за найбільш низькими цінами (п. 1 ст. 392 розділу VІІІ1),
  • оператор ЕМ не може одержувати винагороду від замовників та/або Уповноваженого органу за використання електронного майданчика, від учасників за реєстрацію на електронному майданчику, за участь в процедурі ЕРА, чи за одержання інформації про закупівлю, на одержання якої учасник має право відповідно до законодавства з питань державних закупівель (п. 3 ст. 392 розділу VІІІ1),
  • оператор ЕМ має право одержувати винагороду з учасника, з яким укладено договір про закупівлю; розмір винагороди становить не більше 50 НМДГ (п. 4 ст. 392 розділу VІІІ1).
 • 6. Умова про забезпечення анонімності учасників закупівель (п. 2 ст. 392 розділу VІІІ1) та замовників, в т.ч. при наданні роз'яснень щодо документації ЕРА (п. 1 ст. 397 розділу VІІІ1):

  • унеможливлює необґрунтовану відмову у допуску до участі в ЕРА;
  • дозволяє мінімізувати можливість змови замовників та учасників ЕРА;
  • дозволяє мінімізувати вплив замовника на процес визначення переможця;
  • є загальним дієвим запобіжником щодо виникнення корупціогенних ризиків в сфері державних закупівель.
 • 9. Мінімізація витрат на формування та адміністрування звітності:

  • уніфікація та стандартизація документації ЕРА, оголошень, повідомлень та звітності, а також їх автоматичне формування програмно-апаратними засобами ЕМ дозволяє зменшити витрати для учасників закупівель, замовників та Уповноваженого органу.
 • 10. Аналітика і контроль:

 • Електронна стандартизована форма звітів дозволяє:

  • формувати та підтримувати в актуальному стані бази даних щодо цін, зафіксованих протягом ЕРА, та інші аналітичні вибірки з метою контролю і регулювання процедур державних закупівель і стану товарних ринків,
  • здійснювати моніторинг учасників закупівель та контроль замовників з боку Мінекономрозвитку та інших органів державної влади в межах їхньої компетенції.
 • 11. Широке коло предметів закупівлі, по яких застосовується процедура ЕРА:

  • товари, роботи та послуги, що піддаються мінімальній стандартизації; перелік яких затверджується КМУ за поданням Міністерства економічного розвитку і торгівлі (п. 3 ст. 391 розділу VІІІ1), як Уповноваженого органу у сфері державних закупівель.


 • Вся інформація, обмін якою здійснюють замовники, абоненти та оператор ЕМ під час процедури ЕРА, а саме:

  • реєстраційна інформація;
  • документація електронного реверсивного аукціону;
  • заявки;
  • конкурентні заявки;
  • оголошення, запити, роз`яснення, звіти, вся інша інформація та документація, пов’язані з проведенням процедур ЕРА (п. 1 ст. 393 розділу VІІІ1)
 • надається у вигляді електронних документів, які є оригіналами та мають однакову юридичну силу з паперовою формою документів (ч. 1 ст. 14).

 • Розгалужена мережа акредитованих центрів сертифікації ключів, побудована в Україні за останні роки (в тому числі і за участі органів державної влади), дозволяє забезпечити доступ до отримання послуг ЕЦП для значного кола замовників та учасників державних закупівель.

Після прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” передбачається додаткове врегулювання з боку Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо розроблення та затвердження:

  • Після прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” передбачається додаткове врегулювання з боку Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо розроблення та затвердження:
  • стандартної документації електронного реверсивного аукціону;
  • примірного договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти;
  • вимог до операторів електронних майданчиків, порядку конкурсного відбору операторів електронних майданчиків, регламенту роботи електронних майданчиків, примірного договору з оператором електронного торговельного майданчика;
  • форми оголошення про проведення процедури електронного реверсивного аукціону;
  • форми повідомлення про відміну процедури електронного реверсивного аукціону;
  • форми звіту про результати електронного реверсивного аукціону.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка