Програма приватизації Програма закриття шахт Програма безпеки праці і охорони здоров’яДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.
ТипПрограма

Програма приватизації

 • Програма приватизації

 • Програма закриття шахт

 • Програма безпеки праці і охорони здоров’я

 • Програма пом’якшення екологічних наслідків

 • Програма соціального пом’якшення1. Удосконалення законодавчої та регуляторної бази

 • 1. Удосконалення законодавчої та регуляторної бази

 • Провести аналіз діючого законодавства, особливо в сфері приватизації, концесій у вугільній промисловості, захисту інвестицій, процедур банкрутства, заходів соціального пом'якшення, пенсійного забезпечення, комунальних послуг, охорони здоров'я і місцевого самоврядування

 • 2. Інституційне посилення і зміни

 • Створити міжгалузевий керівний орган для координації дій всіх сторін яких стосуватимуться реформи вугільного сектору

 • Створити інституцію для ліквідації нежиттєздатних шахт

 • Створити інституції для координації заходів для надання захисту вивільненим робітникам і пенсіонерам

 • Зменшити кількість інституцій, які мають проводити перевірку шахтЗмінити функції Міністерства енергетики і вугільної промисловості відповідно до роботи вугільної галузі в умовах вільного ринку, альтернативно розглянути можливість створення в Україні “вугільного регулятора”

 • Змінити функції Міністерства енергетики і вугільної промисловості відповідно до роботи вугільної галузі в умовах вільного ринку, альтернативно розглянути можливість створення в Україні “вугільного регулятора”

 • Новостворені інституції мають підпорядковуватись безпосередньо Кабінету Міністрів і працювати як компактні, ефективні і прозорі агентства

 • Вдосконалити діючу систему професійно-технічних училищ

 • 3. Підготувати і запровадити принципи вільного ринку

 • Закрити компанію “Вугілля України” або альтернативно приватизувати компанію під дуже суворим контролем Антимонопольного Комітету

 • Необхідно забезпечити тісну координацію реформ вугільної і енергетичної галузей з врахуванням можливостей їх вертикальної інтеграціїВизначені нелегальні шахти необхідно легалізувати, а решту закрити

 • Визначені нелегальні шахти необхідно легалізувати, а решту закрити

 • Вугільним компаніям необхідно надати статус юридичних осіб

 • Забезпечити лібералізацію імпорту і експорту вугілля

 • Ціноутворення має базуватися на принципах ринкової економіки

 • Проаналізувати можливості приватизації інститутів вугільної галузі

 • Зняти обмеження на імпорт гірничого обладнання

 • Припинити надання субсидій нежиттєздатним шахтам і спрямувати ресурси на покращення безпеки праці на шахтах, пом'якшення соціальних наслідків реформ, прискорити закриття шахт, надати підтримку колишнім підрозділам шахт, наприклад, об'єктам місцевої інфраструктури, транспорту

 • Запровадити систему рентних платежів за використання надр (на рівні 2-7% of від ціни реалізації вугілля на шахті)Розширити геологорозвідку нових покладів вугілля

 • Розширити геологорозвідку нових покладів вугілля

 • Забезпечити вільний доступ до інформації щодо нових покладів вугілля з метою залучення інвестицій на нові шахти

 • Від самого початку забезпечити чітке визначення вимог гірничого дозволу (ліцензії) і умов їх отримання

 • Вимоги мають передбачати наявність професійних знань, плану діяльності, концепції розроблення (обсяги, графіки, витрати)

 • Від самого початку залучати до участі в процесі змін всі ключові зацікавлені сторони (профспілки, місцеві громади, місцеві і регіональні органи влади тощо)Успішна приватизація має бути відкритою, прозорою і недискримінаційною

 • Успішна приватизація має бути відкритою, прозорою і недискримінаційною

 • Україна має стати більш привабливою з точки зору легкості ведення бізнесу завдяки серйозним покращенням в наступних сферах:

 • Реєстрація підприємств

 • Отримання дозволів на будівництво

 • Реєстрація власності

 • Оподаткування

 • Міжнародна торгівля

 • Ліквідація підприємств

 • 3. Покращення законодавчої та інституційної бази в сфері

 • Купівлі землі і прав власності

 • Необхідних ліцензій і дозволів

 • Подальшого спрощення системи оподаткування шляхом зменшення бюрократії та більшої прозоростіРеформування системи господарчих судів

 • Реформування системи господарчих судів

 • Розроблення ефективного законодавства з питань неплатоспроможності/банкрутства

 • Усунення бар'єрів в міжнародній торгівлі для вугільної галузі

 • Координація заходів з приватизації вугільної галузі і транспортного сектору

 • Поступове зменшення субсидій в усіх галузях економіки

 • Ліквідація по можливості всіх державних монополій і лібералізація ринку

 • Дотримання антимонопольного законодавства

 • 4. Розробити широку рекламно-інформаційну програму для залучення інвестицій в Україну

 • 5. Для підвищення ефективності процесу створити Агентство з приватизації стратегічних об'єктів або новий підрозділ у Фонді Державного МайнаПризначити для проведення приватизації досвідчені міжнародні банки і великі консультаційні компанії і встановити контакти з донорами для залучення фінансування (ЄС, Світовий Банк, USAID, ЄБРР)

 • Призначити для проведення приватизації досвідчені міжнародні банки і великі консультаційні компанії і встановити контакти з донорами для залучення фінансування (ЄС, Світовий Банк, USAID, ЄБРР)

 • Кожний “приватизатор” відповідатиме за приватизацію пулу з приблизно 10 шахт

 • Заздалегідь надати інформацію та підготувати всі зацікавлені сторони

 • Створити юридично незалежні вугільні компанії

 • Шахти потрібно приватизувати без боргів. Всі борги перед державними і напівдержавними організаціями на момент приватизації потрібно списати

 • Відділити від шахт не ключові активи (місцеву інфраструктуру з водопостачання, центрального опалювання, об'єкти культурного призначення тощо)

 • По кожній шахті, призначеній на приватизацію, підготувати коротку брошуру (рекламний проспект)

 • ВСІМ потенційним учасникам приватизаційного процесу забезпечити абсолютно вільний доступ до ВСІЄЇ інформації

 • Проаналізувати можливості приватизації шляхом ліквідації • 10. Не дозволяти внесення приватних інвестицій у державні шахти до їх приватизації

 • 11. Спрямувати кошти від приватизації на розв'язання соціальних і екологічних проблем шахтарських регіонів

 • 12. Якомога скоріше започаткувати пілотну програму приватизації 7 – 10 шахт для з'ясування певних непередбачуваних проблем (наприклад, юридичних)

 • 13. За прогнозами витрати на приватизацію однієї шахти становитимуть приблизно 3,5 млн грн. (приблизно 280 млн грн. на рекомендовану програму приватизації)

 • Потенційно протягом 15-24 місяців, на відміну від поточних термінів у 15-24 роки

 • Можливість продажу в процесі приватизації всіх придатних для реалізації активів

 • Можливість одержання міжнародної технічної допомоги (особливо, з боку Німеччини та Польщі)

 • Фінансова допомога від потенційних донорівПровести аналіз та вдосконалити діючу законодавчу базу

 • Провести аналіз та вдосконалити діючу законодавчу базу

 • Провести оцінку та аналіз діючої інституційної структури, яка на даний час відповідає за закриття шахт. Запровадити запропоновані зміни

 • Визначити пріоритетність закриття шахт

 • Визначити відповідну методологію закриття окремих шахт

 • Розробити детальний технічний проект для кожного запланованого закриття

 • Підготувати і провести фізичну ліквідацію підземної інфраструктури і далі наземної інфраструктури

 • Керівництво та нагляд за процесом закриття пропонується доручити регіональним агентствам з реструктуризації вугільного сектору

Заходи соціального пом'якшення (ЗСП) є міжгалузевим завданням; для цього потрібно здійснити трансформацію в різних сферах відповідних політик

 • Заходи соціального пом'якшення (ЗСП) є міжгалузевим завданням; для цього потрібно здійснити трансформацію в різних сферах відповідних політик

 • ЗСП потребують координації на найвищому можливому рівні, оскільки охоплюють широке коло проблем, в тому числі питання соціальної політики, ринку праці, освіти, економіки, розвитку промисловості, торгівлі, регіонального розвитку, охорони здоров'я, фінансів, юстиції тощо.

 • ЗСП в першу чергу необхідно проводити на місцевому рівні;

 • Для того, щоби заходи соціального пом'якшення дійшли до цільових бенефіціарів, необхідно забезпечити наявність відповідних механізмів комунікації і координації

 • Для того, щоби ЗСП були успішними і дали відчутні результати на місцевому рівні, фінансування, наприклад, у формі грантів необхідно надавати постраждалим громадам для виконання там ЗСП.продовжити оцінку і розробку карт забруднених ділянок

 • продовжити оцінку і розробку карт забруднених ділянок

 • розробити систему екологічного управління ділянок закритих шахт на основі оцінки ризиків

 • вдосконалити навчання персоналу екологічних служб шахт

 • підсилити кадровий склад екологічних служб

 • вдосконалення екологічного управління на шахтах забезпечить кращі показники діяльності шахт- зміни культури праці

 • - зміни культури праці

 • - впровадження систем управління безпекою та охороною праці на основі стандартів OHSAS

 • - впровадження стандартів безпеки і гігієни праці, що відповідають вимогам директив ЄС та нормам МОП

 • - вдосконалення стандартів профілактики охорони здоров'я

 • - вдосконалення проведення дегазації та утилізації метану на шахтах • Витрати на проведення приватизації: 280 млн гривень

 • Витрати на закриття шахт: 4 000 млн гривень

 • Витрати на заходи соціального пом'якшення

 • Витрати на заходи екологічного пом'якшення • Використання частини коштів, отриманих від приватизації шахт

 • Кредити і гранти міжнародних фінансових інституцій і донорів

 • Технічна допомога міжнародних інституцій

 • Фінансування з державного бюджету УкраїниКаталог: upload -> files
files -> Ольга Ольга
files -> «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 4 клас»
files -> Географічні дослідження на території України Перші дослідження Території України
files -> Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного
files -> Чинники формування суспільно активної молоді цільові групи (1) Молоді люди віком 18–25 років
files -> Юридична компанія jurimex
files -> Життєвий шлях


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка