Програма реформ Президента України «Стратегія розвитку України 2020»Дата конвертації27.05.2016
Розмір445 b.
ТипПрограмаУгода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та План заходів з імплементації Угоди, що передбачає реформу державної служби відповідно до європейських стандартів

 • Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та План заходів з імплементації Угоди, що передбачає реформу державної служби відповідно до європейських стандартів

 • Угода про фінансування (Контракт для України з розбудови держави) між Урядом України та Європейською Комісією, піписаний у Брюсселі 15.05.2014, відповідно до якого здійснюється підтримка ЄС реформ в Україні, зокрема за напрямом реформування системи державного управління)

 • Програма реформ Президента України «Стратегія розвитку України 2020»

 • Коаліційна угода парламентських фракцій

 • Програма діяльності Кабінету Міністрів України

 • План законодавчого забезпечення реформ в УкраїніЗапроваджується компетентнісна модель управління людськими ресрурсами

 • Запроваджується компетентнісна модель управління людськими ресрурсами

 • Вступ на державну службу та просування відбуватиметься майже виключно за конкурсом на основі особистих якостей та досягнень кандидатів

 • Здійснюється поділ на політичні посади та посади державної служи та стверджується принцип політичної неупередженості

 • Документ спрямований на формування штатного розпису органів влади за функціональною ознакою

 • Запроваджуються нові підходи до оцінювання державних службців

 • Підвищуються кваліфікаційні вимоги

 • Встановлюється нова модель оплати праці державного службовця та його кар`єної мотиваціїДержавна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:

 • Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:

 • аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівні та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;

 • забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

 • забезпечення надання доступних і якісних адміністративних, послуг;

 • здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;

 • управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;

 • управління персоналом державних органів;

 • реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавствомДержавний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, їх апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби

 • Державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, їх апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної службипрофесійна компетентність – здатність особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку

 • професійна компетентність – здатність особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку1) Секретаріату Кабінету Міністрів України;

 • 1) Секретаріату Кабінету Міністрів України;

 • 2) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

 • 3) місцевих державних адміністрацій;

 • 4) органів прокуратури;

 • 5) органів військового управління;

 • 6) закордонних дипломатичних установ України;

 • 7) державних органів, особливості проходження державної служби в яких визначені статтею 91 цього Закону;

 • 8) інших державних органів.Президента України, главу АПУ, постійного представника ПУ в АРК та його заступників, членів КМУ, перших заступнів та заступнів міністірв, голову та членів низки колегіальних органів, секретаря РНБ, голову Держкомітету зтелебачення та радіомовлення України, його азступників, голову фонду держмайна України, його заступників, нардепів, Уповноваженого ВРУ з прав людини та його представників, службовців НБУ, депутатів ВР АРК, голову РМ АРК та його заступників, міністірв АРК, депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самововрядування, суддів, прокурорів, працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих державними органами; військовослужбовців ЗСУ, інших законних військових формувань, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, працівників патронатних служб

 • Президента України, главу АПУ, постійного представника ПУ в АРК та його заступників, членів КМУ, перших заступнів та заступнів міністірв, голову та членів низки колегіальних органів, секретаря РНБ, голову Держкомітету зтелебачення та радіомовлення України, його азступників, голову фонду держмайна України, його заступників, нардепів, Уповноваженого ВРУ з прав людини та його представників, службовців НБУ, депутатів ВР АРК, голову РМ АРК та його заступників, міністірв АРК, депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самововрядування, суддів, прокурорів, працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих державними органами; військовослужбовців ЗСУ, інших законних військових формувань, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, працівників патронатних службДіяльність працівників державного органу, яка не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 цього Закону

 • Діяльність працівників державного органу, яка не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 цього Закону“А” - вищі державні службовці

  • “А” - вищі державні службовці
  • Державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники; державні секретарі міністерств; керівники центральних органів виконавчої влади, їх заступники; голови місцевих державних адміністрацій; керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України; керівники апаратів Конституційного суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, їх заступники
  • “Б” - керівники підрозділів
  • керівники структурних підрозділів апарату Кабінету Міністрів України, міністерств, центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, керівників територіальних органів та їх структурних підрозділів, їх заступники; заступники голів місцевих державних адміністрацій; керівники апаратів апеляційних та місцевих судів, керівники структурних підрозділів апаратів судів, їх заступники; заступники керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України
  • “В” – виконавці
  • всі інші посади державної служби, не віднесені до категорій “А” та “Б” (спеціалісти)


1) бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії "А". На час державної служби на посаді категорії "А" особа зупиняє своє членство в політичній партії;

 • 1) бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії "А". На час державної служби на посаді категорії "А" особа зупиняє своє членство в політичній партії;

 • 2) обіймати посади в керівних органах політичної партії;

 • 3) суміщати державну службу з виконанням повноважень депутата місцевої ради, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії "А";

 • 4) залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;

 • 5) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях.Здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу на основі особистих якостей та досягнень

 • Здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу на основі особистих якостей та досягнень

 • Без проведення конкурсу призначення забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом

 • Випробувальний термін – до 6 місяцівєдині вимоги до професійної компетентності претендентів на посади

 • єдині вимоги до професійної компетентності претендентів на посади

 • триступеневий порядок відбору: перевірка кваліфікаційних вимог (освіта, досвід); тестування; співбесіда

 • відкритість конкурсного відбору та включення представників громадськості до складу конкурсних комісій

 • єдиний веб-сервіс для розміщення оголошень про вакантні посади державної служби

 • робота Комісії з питань вищого корпусу державної служби, інших конкурсних комісійпо одному представнику, визначеному:

 • по одному представнику, визначеному:

 • Верховною Радою України (за поданням профільного Комітету)

 • Президентом України

 • Кабінетом Міністрів України

 • Державною судовою адміністрацією України

 • СПО репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та СПО сторони роботодавців на національному рівні

 • керівник Нацдержслужби (за посадою)

 • керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (за посадою)

 • чотири представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертного середовища відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів • погоджує вимоги до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”;

 • проводить конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії “А” та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду;

 • розглядає пропозиції та надає згоду на дострокове звільнення з посади за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, та повідомляє про своє рішення суб’єкта призначення і центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;

 • вносить пропозиції суб’єкту призначення щодо переведення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу у випадках, передбачених статтею 34 цього Закону;

 • здійснює дисциплінарні провадження щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, та вносить суб’єкту призначення пропозиції за наслідками дисциплінарного провадження

 • затверджує перелік посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлює категорії посад державної служби за поданням керівника державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України.Голови МДА призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням КМУ. Пропозиції щодо кандидатів на посади голів МДА вносить КМУ Комісія [з питань вищого корпусу державної служби] за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному цим Законом.

 • Голови МДА призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням КМУ. Пропозиції щодо кандидатів на посади голів МДА вносить КМУ Комісія [з питань вищого корпусу державної служби] за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному цим Законом.

 • Керівник Апарату Верховної Ради України призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України у порядку, визначеному Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України

 • Керівник апарату Адміністрації Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

 • В апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України, затвердження переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорій посад державної служби здійснюється Комісією [з питань вищого корпусу державної служби] за поданням керівника державної служби з урахуванням критеріїв, визначених частиною четвертою статті 3 цього Закону.

 • Повноваження керівника державної служби в органах прокуратури здійснює керівник відповідного органу прокуратури.1) Кабінет Міністрів України;

 • 1) Кабінет Міністрів України;

 • 2) Нацдержслужба;

 • 3) Комісію з питань вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні комісії;

 • 4) керівників державної служби (держсекретарі);

 • 5) служби управління персоналом.Конкурс на зайняття посади державної служби категорії “Б” у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.

 • Конкурс на зайняття посади державної служби категорії “Б” у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.

 • Конкурс на зайняття посади державної служби категорії “Б”, крім тих, що зазначені в абзаці другому цієї частини, та категорії “В” проводить конкурсна комісія у складі не менш як п’ять осіб, утворена керівником державної служби у державному органі. При цьому до неї можуть залучатися (на конкурсній основі) представники громадських об`єднань1) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” - до суду;

 • 1) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” - до суду;Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

 • Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

 • Інформація про те, що відповідна посада стала вакантною, повідомляється другому за результатами конкурсу кандидату протягом п’яти календарних днів.1. Без конкурсу можна перевести:

 • 1. Без конкурсу можна перевести:

 • 1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, в тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби в органі;

 • 2) на рівнозначну або нижчу посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби в органі, з якого переводиться державний службовець та керівника державної служби в органі, до якого переводиться державний службовець.

 • Державний службовець, призначений на посаду без конкурсу, не може бути переведений на вищу посаду без проведення конкурсу.

 • 2. Переведення здійснюється лише за згодою державного службовця.

 • 3. Не допускається переведення в іншу місцевість державного службовця - вагітної жінки або особи, яка є єдиним опікуном дитини до 15 років, а також державного службовця, який у встановленому законодавством порядку визнаний інвалідом. Не допускається таке переведення також у разі виникнення у державного службовця особливо важливих особистих або сімейних обставин.

 • 4. У разі переведення державного службовця на іншу посаду йому виплачується заробітна плата, що відповідає посаді, на яку його переведено.

 • 5. Переведення не повинно бути прихованим покараннямУ разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації державного органу переведення державного службовця на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду в державному органі, якому передаються повноваження та функції такого органу, здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу.

 • У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації державного органу переведення державного службовця на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду в державному органі, якому передаються повноваження та функції такого органу, здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу.

 • Під час передачі або делегування повноважень і функцій від державного органу до органу місцевого самоврядування переведення державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування здійснюватися без обов’язкового проведення конкурсу в разі відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та за умови вступу на службу вперше за результатами конкурсу.1. В органах виконавчої влади може здійснюватися ротація державних службовців – планове переміщення державного службовця з однієї посади на іншу посаду одного рівня.

 • 1. В органах виконавчої влади може здійснюватися ротація державних службовців – планове переміщення державного службовця з однієї посади на іншу посаду одного рівня.1) у Секретаріаті Кабінету Міністрів України — Державний секретар Міністр Кабінету Міністрів України;

 • 1) у Секретаріаті Кабінету Міністрів України — Державний секретар Міністр Кабінету Міністрів України;

 • 2) у міністерстві — державний секретар міністерства;

 • 3) в іншому центральному органі виконавчої влади — керівник відповідного органу;

 • 4) у державних органах, посади керівників яких належать до посад державної служби, — керівник відповідного органу;

 • 5) в інших державних органах або в разі прямого підпорядкування окремій особі, яка займає політичну посаду, — керівник апарату (секретаріату)1. Мають громадяни України, яким виповнилось 18 років, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:

 • 1. Мають громадяни України, яким виповнилось 18 років, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:

 • 1) магістра – для посад категорій “А” і “Б”;

 • 2) бакалавра, молодшого бакалавра – для посад категорії “В”.

 • 2. На державну службу не може вступити особа, яка:

 • 1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

 • 2) визнана в установленому законом порядку недієздатною або обмежено дієздатною;

 • 3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

 • 4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

 • 5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили

 • 6) має громадянство іншої держави;

 • 7) не пройшла спец. перевірку або не надала згоду на її проведення;

 • 8) підпадає під заборону, встановлену ЗУ «Про очищення влади».Для посад категорій “А” – загальний стаж не менше 7 років, на керівних посадах у відповідній сфері – не менше 3 років, вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;

 • Для посад категорій “А” – загальний стаж не менше 7 років, на керівних посадах у відповідній сфері – не менше 3 років, вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;

 • Для посад категорій “Б” в державному органі (вся країна, одна чи кілька областей) та його апараті – досвід роботи на посадаж “Б” та “В” або керівних – не менеше 2 років;

 • Для посад категорій “Б” в державному органі (в інших випадках) та його апараті – те саме, але стаж не менше 1 року;

 • До посад категорій “В” – наявність вищої освіти молодшого бакалаврського або бакалаврського рівня9 рангів

 • 9 рангів

 • Присвоюються такі ранги:

 • державним службовцям, які займають посади державної служби категорії “А”, - 1, 2, 3 ранг;

 • державним службовцям, які займають посади державної служби категорії “Б”, – 3, 4, 5, 6 ранг;

 • державним службовцям, які займають посади державної служби категорії “В”, – 6, 7, 8, 9 ранг.ЩОРІЧНЕ

 • ЩОРІЧНЕ

 • Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”, здійснюється безпосереднім керівником державного службовця та керівником самостійного структурного підрозділу; оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади категорії “А”, здійснюється суб’єктом призначення.

 • За підсумками оцінювання результатів службової діяльності виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.

 • У разі отримання державним службовцем негативної оцінки проводиться не раніше, ніж через три місяці повторне оцінювання результатів його службової діяльності.

 • Отримання держслужбовцем відмінної оцінки є підставою для його преміювання та переважного просування по державній службі відповідно до цього Закону.

 • У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до цього Закону.Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.

 • Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.

 • Положення про систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.забезпечує визначення потреб у професійному навчанні державних службовців відповідно до вимог професійних стандартів;

 • забезпечує визначення потреб у професійному навчанні державних службовців відповідно до вимог професійних стандартів;

 • формує пропозиції щодо обсягів державного замовлення на професійне навчання державних службовців

 • організовує із залученням навчальних закладів навчання державних службовців з метою удосконалення рівня володіння ними державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, а також іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, у випадках, коли володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;

 • сприяє розвитку системи навчальних закладів, що здійснюють професійне навчання державних службовців, делегує їм повноваження з визначення змісту навчання державних службовців відповідно до вимог професійних стандартів;

 • організовує із залученням навчальних закладів розроблення освітньо-професійних програм у галузі знань “Публічне управління та адміністрування” та їх погодження, а також розробляє професійні програми спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців на основі професійних компетенцій і погоджує такі програми1) посадового окладу;

 • 1) посадового окладу;

 • 2) надбавки за вислугу років;

 • 3) надбавки за ранг державного службовця;

 • 4) виплати за додаткове навантаження: виконання обов’язків тимчасово відсутного держслужбовця – в розмірі 50% його посадового окладу;

 • 5) виплати за додаткове навантаження – за вакантною посадою (зарахунок економії фонду зарплати за відпоаідною посадою)

 • 6) премії (у разі встановлення)Мінімальний розмір посадового окладу на найнижчій посаді державної служби не може бути меншим ніж два розміри мінімальної заробітної плати.

 • Мінімальний розмір посадового окладу на найнижчій посаді державної служби не може бути меншим ніж два розміри мінімальної заробітної плати.

 • 1) у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України:

 • група 1 – 7 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 2 – 6,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 3 – 6 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 4 – 5,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 5 – 5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 6 – 4,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 7 – 4 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 8 – 3.5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 9 – 3 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • 2) у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя:

 • група 1 – 6 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 2 – 5,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 3 – 5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 4 – 4,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 5 – 4 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 6 – 3,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 7 – трьох мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;

 • група 8 – 2,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 9 – 2 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • 3) у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення:

 • група 1 – 5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 2 – 4,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 3 – 4 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 4 – 3, мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 5 – 3 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 6 – 2,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 7 – 2 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 8 – 1,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 9 – 1 мін. розмірів посадового окладу д/ссхема посадових окладів на посадах державної служби визначається щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту закону України про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції державних органів

 • схема посадових окладів на посадах державної служби визначається щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту закону України про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції державних органів

 • співвідношення мінімальних розмірів посадових окладів найнижчої та найвищої групи посад становить 1 до 7

 • мінімальний розмір посадового окладу групи 9 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, становить:

   • з 1 січня 2017 року - 1,25 розміру мінімальної заробітної плати;
   • з 1 січня 2018 року - 1,5 розміру мінімальної заробітної плати;
   • з 1 липня 2018 року - 1,75 розміру мінімальної заробітної плати;
   • з 1 січня 2019 року - 2 розміри мінімальної заробітної плати.
 • оптимізація структури державних органів та встановлення співвідношення кількості керівних посад (категорії А і Б) до посад виконавців (категорія В) не більше ніж 1 до 3

 • збереження фонду оплати праці в державних органах1) оголошення подяки;

 • 1) оголошення подяки;

 • 2) нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу;

 • 3) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;може надаватися тимчасове службове житло – у випадку та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України

 • може надаватися тимчасове службове житло – у випадку та порядку, визначених Кабінетом Міністрів УкраїниПенсійне забезпечення державних службовців здійснюється на загальних засадах відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

 • Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється на загальних засадах відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”1) порушення Присяги державного службовця;

 • 1) порушення Присяги державного службовця;

 • 2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;

 • 3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;

 • 4) дії, що шкодять авторитету державної служби;

 • 5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень;

 • 6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку; інших внутрішніх документів, затверджених в установленому порядку;

 • 7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;

 • 8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;

 • 9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб;

 • 10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;

 • 11) неповідомлення керівнику державної служби в органі про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;

 • 12) прогул державного службовця (в тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

 • 13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

 • 14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення.1) зауваження;

 • 1) зауваження;

 • 2) догана;

 • 3) попередження про неповну службову відповідність;

 • 4) звільнення з посади державної службиУтворюється у кожному державному органі для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку

 • Утворюється у кожному державному органі для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступкуРезультатом розгляду дисциплінарної справи є пропозиції Комісії або подання дисциплінарної комісії, які мають рекомендаційний характер для суб’єкта призначення (але обов`язкові для розгляду).

 • Результатом розгляду дисциплінарної справи є пропозиції Комісії або подання дисциплінарної комісії, які мають рекомендаційний характер для суб’єкта призначення (але обов`язкові для розгляду).

 • Суб’єкт призначення протягом 10 календарних днів зобов’язаний прийняти рішення на підставі пропозиції Комісії або подання дисциплінарної комісії або надати вмотивовану відмову протягом цього строкуСкликаються виборним органом первинної профспілкової організації, яка діє в державному органі (за наявності) або службою управління персоналом.

 • Скликаються виборним органом первинної профспілкової організації, яка діє в державному органі (за наявності) або службою управління персоналом.

 • Питання на розгляд загальних зборів (конференції) державних службовців державного органу виносяться з ініціативи керівника державної служби, виборного органу первинної профспілкової організації, яка діє в державному органі (у разі її створення), або державних службовців державного органу.

 • Загальні збори є правомочними, якщо у них бере участь більше половини загальної кількості державних службовців державного органу, а конференція – більше половини делегатів.Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

 • Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”Має набрати чинності з 1 травня 2016 р.

 • Має набрати чинності з 1 травня 2016 р.

 • Дякую за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка