Програма виховання дітей та учнівської молоді в УкраїніДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні

 • Категорія слухачів

 • Викладачі професійно-теоретичної підготовки


Мета: підвищити існуючий рівень компетентності щодо особливостей національного виховання в умовах інтеграції України в європейський освітній простір.

 • Мета: підвищити існуючий рівень компетентності щодо особливостей національного виховання в умовах інтеграції України в європейський освітній простір.Мета виховання

 • Виховання громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, здатного виявляти національну гідність, знати свої обов'язки і права, цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, поводитися компетентно, бути конкурентноспроможним, успішно самореалізовуватися в соціумі як громадянин,сім‘янин, професіонал, носій культури.Система виховних завдань:

 • Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за себе, турбота про молодших та хворих;

 • Виховання правової культури, поваги о Конституції України, Законів України, державної символіки;

 • Культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, зв‘язку з природою, повага до жінки, толерантності;

 • Формування почуття господаря: господарської відповідальності , підприємливості, ініціативності, свідомого ставлення до життя в умовах ринкових відносин;

 • Охорона й зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров ‘я;

 • Забезпечення базової культури, розвиток естетичних потреб і почуттів;

 • Формування екологічної культури, гармонізація відносин особистості з природою;

 • Спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.Система виховних завдань:

 • Забезпечення спрямованих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних умов;

 • Реалізація індивідуального підходу до особистості, відмова від уніфікації в процесі виховання, від орієнтації на “ усередненого” вихованця;

 • Сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду, успадкуванню ними духовних надбань українського народу;

 • Виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;

 • Формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;Зміст вихованняЦіннісне ставлення до людей виявляється у:

 • моральній активності особистості;

 • прояві чуйності;

 • чесності;

 • правдивості;

 • працелюбності;

 • справедливості;

 • гідності;

 • милосерді;

 • толерантності;

 • совісті;

 • миролюбності;

 • доброзичливості;

 • готовності допомогти іншим;

 • обов'язковості;

 • добросовісності;

 • ввічливості;

 • делікатності;

 • тактовності;

 • умінні працювати з іншими;

 • здатності прощати і просити пробачення;

 • протистояти проявам несправедливості, жорстокості.Показники моральної вихованості особистостіЦіннісне ставлення до себе

 • Сформованість активної життєвої позиціїЦіннісне ставлення до природи:

 • усвідомлення цінності природи в житті людини;

 • усвідомлення самоцінності природи;

 • почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них;

 • здатність особистості гармонійно співіснувати з природою, поводитись компетентно, екологічно безпечно;

 • критична оцінка споживацько-утилітарного ставлення до природи;

 • уміння протистояти проявам екологічної кризи;

 • активна участь у практичних природоохоронних заходах;

 • здійснення природоохоронної діяльності з власної ініціативи;

 • посильне екологічне просвітництво.

 • Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.Ціннісне ставлення до праці

 • Усвідомлення соціальної значущості праціЦіннісне ставлення до мистецтва

 • ЕрудиціяВиховні технологіїСкладові виховних технологій

 • Форми

 • організаціїАктивні форми і методи виховної роботи

 • ТренінгиНапрямки впровадження інтерактивних технологій виховання

 • У процесі викладання предметів гуманітарного та природничого циклів;

 • у процесі позакласної, позашкільної виховної діяльності, у роботі з батьками;

 • через загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади, спеціальні заклади;

 • через взаємодію з дитячими і молодіжними громадськими організаціями;

 • через діяльність органів учнівського самоврядування;

 • через законодавчу політику у галузі освіти, охорони здоров'я, соціальної діяльності щодо виховної роботи з учнівською молоддю.Родинне виховання

Виховання в професійно-технічних навчальних закладах

 • Складова цілісного

 • освітнього процесуМета професійно-технічного виховання

 • Формування особистості фахівцяОсновні напрямки виховної діяльності в ПТНЗ

Основна мета: створення умов для зміцнення фізичного, духовного здоров'я, психічного комфорту, соціального благополуччя дітей і молоді шляхом визначення пріоритету здорового способу життя як основного чинника збереження та зміцнення здоров'я, утвердження свідомого ставлення та громадської відповідальності на власне здоров'я.

 • Основна мета: створення умов для зміцнення фізичного, духовного здоров'я, психічного комфорту, соціального благополуччя дітей і молоді шляхом визначення пріоритету здорового способу життя як основного чинника збереження та зміцнення здоров'я, утвердження свідомого ставлення та громадської відповідальності на власне здоров'я.Завдання: консолідація зусиль щодо здійснення державної політики у сфері охорони здоров'я, спрямованої на забезпечення прав громадян на якісну і доступну медико-санітарну допомогу та створення умов для формування здорового способу життя.

 • Завдання: консолідація зусиль щодо здійснення державної політики у сфері охорони здоров'я, спрямованої на забезпечення прав громадян на якісну і доступну медико-санітарну допомогу та створення умов для формування здорового способу життя.

Критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життяСписок рекомендованої літератури:

 • Основна:

 • Бех І., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді //Світ виховання. – 1(20). - 2007. – С.23-34.

 • Концепція розвитку професійно-технічної освіти в Україні на період до 2014 р.

 • Національна доктрина розвитку освіти //Книга класного керівника: Довідково-методичне видання /Упоряд.. С.В.Кириленко, Н.І.Косарєва. - Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. - 560 с. - С.189-202.

 • Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні //Книга класного керівника: Довідково-методичне видання /Упоряд. С.В.Кириленко, Н.І.Косарєва. - Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. - 560 с. - С.288-327.

 • Оржеховська В.М., Тарасова Т.В. Духовність – це здоров'я молодого покоління: Навч.-метод. пос. Вид. 2-е, доп. - Тернопіль, 2005. -216 с., іл.

 • Педагогика профессионального образования: Учеб. пособие /Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Академия, 2004. - 368 с.

 • Сухомлинский В. А. Духовный мир школьника (подросткового и юношеского возраста). — М., 1961. — С.5.

 • Додаткова:

 • Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. - М., 2001.

 • Белкин А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство. - Челябинск, 2004.

 • Волченська Т.В. Морально-духовне виховання. Частина I. Духовне здоров'я: Навчально-методичний посібник. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2006. – 36 с.

 • Зиньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. - М.: Школа-Пресс, 1996. - 272 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка