Програма вищого рівня з регулювання бухгалтерського обліку І аудиту модуль 4Дата конвертації01.06.2016
Розмір601 b.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ВИЩОГО РІВНЯ З РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ - МОДУЛЬ 4

 • Регулювання аудиту в Європейському законодавстві (Acquis Communautaire)

 • Ендрю Дж. Попхем

 • Голова Робочої групи з аудиту FEE


Наша програма на сьогодні

 • Восьма директива – в редакції від 1984 р.

 • Події після оприлюднення чинної редакції директиви

 • Запропоновані зміни до Восьмої директивиВосьма директива законодавства про підприємства від 10 квітня 1984 р. (84/253/EEC)

 • Четверта та Сьома директиви законодавства про підприємства визначають сферу застосування обов’язкового аудиту, проте не містять вказівок щодо того, хто має право проводити такий аудит

 • Восьма директива законодавства про підприємства має на меті організувати діяльність з видачі дозволів аудиторам та аудиторським фірмам на проведення обов’зкового аудиту в країнах-членах Європейського союзуВосьма директива законодавства про підприємства від 10 квітня 1984 р.

 • Основні положення директиви

 • Видача дозволів (реєстрація) аудиторів для проведення обов’язкового аудиту

 • Кваліфікаційні вимоги до аудиторів

 • Принципи незалежності та сумлінності, а також санкції за іхнє порушення

 • Видача дозволів аудиторським фірмам

 • Оприлюднення реєстру аудиторів, що мають право проведення обов’язкового аудитуВосьма директива законодавства про підприємства від 10 квітня 1984 р. 1. Видача дозволів (реєстрація) аудиторам на проведення обов’язкового аудиту

 • З 1984 р. в ЄС обов’язковий аудит може проводитись лише аудиторами та аудиторськими фірмами, що мають відповідний дозвіл.

 • Для отримання дозволу на проведення обов’язкового аудиту аудиторові (фізичній особі) необхідно виконати наступні три вимоги:

  • Виконати кваліфікаційні вимоги, що містяться в директиві (стаття 4)
  • Мати добру репутацію (стаття 3)
  • Не займатись будь-якою діяльністю, яка є не сумісною, відповідно чинному законодавству, з діяльністю з проведення обов’язкового аудиту (стаття 3)


Восьма директива законодавства про підприємства від 10 квітня 1984 р. 1. Видача дозволів (реєстрація) аудиторам на проведення обов’язкового аудиту

 • Вимоги до фізичної особи для надання дозволу на проведення обов’язкового аудиту:

  • Досягнувши вхідного університетського рівня,
  • Пройти:
   • курс теоретичного навчання,
   • курс пракuчного навчання
   • іспит на перевірку професійної компетентності рівня випускного іспиту вищого навчального закладу, що проводиться або визнається державою.


Восьма директива законодавства про підприємства від 10 квітня 1984 р. 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів

 • Надання детальних даних про

  • зміст теоретичних знань
  • практичне навчання аудиторів
 • складає основу директиви.

 • Директива також дозволяє країнам-членам ЄС визнавати сертифікати іншої країн-члена або зарубіжної країниВосьма директива законодавства про підприємства від 10 квітня 1984 р. 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів

 • Восьма директива не зупиняється детально на питаннях етики. Її вимоги зводяться до того, що аудитори для отримання дозволів повинні:

  • виконувати аудиторські перевірки на засадах професійної сумлінності (стаття 23)
  • бути незалежними відповідно чинного законодавства країни-члена, яка висуває вимоги про проведення обов’язкового аудиту. (стаття 24)
  • нести відповідальність із накладанням відповідних санкцій в разі невиконання аудиторських перевірок у відповідності з цими принципами


Восьма директива законодавства про підприємства від 10 квітня 1984 р. 3. Принципи незалежності та сумлінності, а також санкції за їхнє порушення

 • Етичні вимоги висуваються до фізичних осіб, які проводять обов’язковий аудит від імені аудиторської фірми. (стаття 25)

 • Ні співвласники, ані керівники аудиторських фірм, які не мають аудиторських дозволів, не можуть втручатись в проведення аудиту у будь-який спосіб, який зазіхав би на незалежність фізичних осіб, що діють від імені таких аудиторських фірм. (стаття 27)Восьма директива законодавства про підприємства від 10 квітня 1984 р. 4. Видача дозволів аудиторським фірмам

 • В залежності від вимог чинного законодавства кожної окремої країни-члена ЄС обов’язковий аудит може проводитись юридичними особами або підприємствами інших організаційно-правових форм, фірм або партнерств (аудиторських фірм) (стаття 2)

 • Для отримання дозволу аудиторська фірма повинна виконати наступні дві вимоги:

  • Фізичні особи, що діють від імені аудиторської фірми, повинні виконати кваліфікаційні вимоги та отримати відповідний дозвіл, якщо це вимагається країною-членом..
  • Вимоги щодо більшості власників та керівництва


Восьма директива законодавства про підприємства від 10 квітня 1984 р. 5. Оприлюднення реєстру аудиторів з правом проведення обов’язкового аудиту

 • Країни-члени ЄС повинні забезпечувати оприлюднення прізвищ та адрес всіх фізичних осіб та аудиторських фірм, які отримали дозвіл на проведення обов’язкового аудиту.

 • Наступна інформація повинна оприлюднюватись стосовно кожного аудитора або аудиторської фірми із дозволом на проведення обов’язкового аудиту:

  • прізвища та адреси фізичних осіб, що мають дозвіл на проведення обов’язкового аудиту від імені аудиторських фірм;
  • прізвища та адреси власників або акціонерів аудиторської фірми;
  • прізвища та адреси членів адміністративного або керівного органу аудиторської фірми.


Ключові події після 1984 р.Модернізація Восьмої директиви

 • Чому зараз?

 • Восьма директива не веде мови про стандарти аудиту, забезпечення якості або громадський нагляд.

 • Етичні вимоги Восьмої директиви видаються сформульованими занадто загальними термінами. Тиск з боку США після ситуації з Сарбейнз Окслі.

 • Тиск з боку Європарламенту після ситуації з Пармалат.Модернізація Восьмої директиви

 • Представлення проекту нової редакції директиви Єврокомісією в березні 2004 р.

 • Радою членів-країн ЄС затверджено нову редакцію в грудні 2004 р.

 • Очікується голосування Європарламенту в вересні 2005 р.

 • Якщо всі три установи дійдуть згоди щодо єдиної редакції, що є імовірним, директиву буде доопрацьовано і оприлюднено на початку 2006 р. Країнам-членам буде надано 24 місяці на введення в дію нових положень.

Наша програма на сьогодні……

 • З метою уникнення дублювання з іншими модулями програми Світового банку ми обговоримо:

 • Інші модулі буде присвячено

  • Реєстрації та взаємному визнанню 20 вересня
  • Нагляду 29 листопада
  • Освіті 31 січня
  • Етиці 14 лютог


1. Стандарти аудиту

 • Країни-члени ЄС повинні зажадати від аудиторів та аудиторських фірм проведення обов’язкового аудиту у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Єврокомісією

 • Прийняті міжнародні стандарти аудиту повинні оприлюднюватись у повному обсязі усіма офіційними мовами Європейської спільноти в Офіційному журналі Європейського Союзу1. Стандарти аудиту

 • Єврокомісія прийматиме міжнародні стандарти аудиту до застосування Європейською спільнотою лише в тому випадку, коли вони:

  • є загально прийнятими міжнародними стандартими, розробленими в рамках належного процесу та громадського нагляду на засадах прозорості;
  • сприяють забезпеченню високого рівня достовірності та якості річної або консолідованої фінансової звітності; та
  • ведуть до підвищення суспільного добробуту Європейського Союзу


1. Стандарти аудиту

 • Цілі, що ховаються за офіційним формулюванням:

 • Ухвалити цілісний набір стандартів, якими можуть стати лише Міжнародні стандарти аудиту (МСА), що їх видає IAASB

 • Прийняти рішення про порядок звітування технічного комітету, на якого буде покладено відповідальність за оцінку технічної досконалості стандартів

 • Рік за роком Єврокомісією будуть регулярно прийматись нові стандарти з їхнім подальшим включенням до складу Європейського законодавства.1. Стандарти аудиту

 • Основні питання до обговорення в галузі встановлення стандартів

 • Готовність ЄС і надалі співпрацювати з IAASB

 • Зближення МСА та стандартів США

 • Чіткість та можливість застосування МСА

 • Кого буде представлено в технічному комітеті? Наглядові органи? Професія?1. Стандарти аудиту

 • Впровадження на національному рівні:

 • Країни-члени ЄС можуть застосовувати національний стандарт аудиту до тих пір, поки Єврокомісія не прийме МСА, який врегульовував би відповідну тематику.

 • Країни-члени ЄС повинні увести директиву в дію впродовж двох років, причому їм надається додатковий дворічний період для усунення зайвих додаткових вимог.1. Стандарти аудиту

 • Введення в дію на національному рівні:

 • Країни-члени можуть встановлювати аудиторські процедури або вимоги на додаток до МСА лише в тому випадку, коли такі процедури та вимоги виходять зі спеціальних положень національного законодавства щодо сфери застосування обов’язкового аудиту.

 • У виняткових випадках, в разі виникнення серйозної правової проблеми, можливим є часткове використання вимог МСА.

 • Необхідно розробити механізм для чіткого виконання цих правил.1. Стандарти аудиту Аудиторський звіт

 • Аудиторський звіт

 • Останнє оновлення МСА 700 полегшує застосування звітності за МСА в Європі, особливо тому, що воно чітко розділяє звіт про фінансову звітність та інші декларації щодо виконання (національних) нормативно-правових вимог.

 • В разі виконання обов’язкового аудиту аудиторською фірмою аудиторський звіт повинен підписуватись принаймні аудитором (ами), що має (мають) відповідний дозвіл, і діє (діють) від імені аудиторської фірми.1. Стандарти аудиту Фінансова звітність груп компаній

 • IAASB розпочав роботу над фінансовою звітністю груп компаній нещодавно – затвердження стандарту очікується в найближчому майбутньому. Ситуація довкола Пармалат підняла питання з розподілом обов’язків.

 • В США виникають питання з аудиторською документацією при проведенні аудиту груп компаній.1. Стандарти аудиту Фінансова звітність груп компаній

 • Аудитор групи компаній несе повну відповідальність за аудиторський звіт щодо консолідованої фінансової звітності.

 • Аудитор групи здійснює перевірку і складає перевірочну документацію по відношенню до аудиторської роботи, виконаної іншими аудиторами в рамках аудиту групи компаній.

 • Документація повинна бути достатньою для здійснення належної перевірки роботи аудитора групи компаній відповідною компетентною установою.1. Стандарти аудиту Фінансова звітність груп компаній

 • Співробітництво між регуляторними органами різних країн забезпечить можливість передачі робочих аудиторських паперів, що відносяться до компонентів групи.

 • За відсутності угоди про співробітництво аудитор групи несе відповідальність за забезпечення належного подання на вимогу органів громадського нагляду документації щодо аудиту групи. Тому він повиненl

  • зберігати копію такої документації,
  • домовитись з аудитором третьої країни про належний та необмежений доступ на вимогу
  • вдатись до інших належних дій.


2. Забезпечення якості

 • Збірка рекомендацій ЄС, видана в листопаді 2000 р.

 • Принципи цих рекомендацій введені в нову редакцію директиви для затвердження в якості обов’язкових.

 • Має застосування до всіх видів аудиту, не лише аудиту лістингових компаній.

 • Організація забезпечення якості відрізняється в різних країнах-членах.

 • Необхідно знайти оптимальний баланс між незалежністю, компетентністю та ресурсами.2. Забезпечення якості

 • Системи забезпечення якості повинні бути незалежними від перевірюваних обов’язкових аудиторських перевірок та аудиторів, на яких поширюється громадський нагляд.

 • Фінансування системи забезпечення якості повинно бути захищеним від будь-якого неналежного впливу з боку аудиторів та аудиторських фірм з правом проведення обов’язкового аудиту.

 • Система забезпечення якості повинна мати достатні ресурси.2. Забезпечення якості

 • Особи, що виконують перевірки з метою забезпечення якості, повинні мати:

  • Необхідну професійну освіту та належний досвід в галузі обов’язкового аудиту та фінансової звітності.
  • Спеціальну освіту щодо проведення перевірок із забезпечення якості.


2. Забезпечення якості

 • Відбір аудиторів для проведення перевірок із забезпечення якості повинен:

  • Здійснюватись на основі об’єктивної процедури
  • Забезпечити відсутність конфліктів інтересів між тим, хто здійснює перевірку, та аудитором або аудиторською фірмою, що є її об’єктом.


2. Забезпечення якості

 • Перевірка з забезпечення якості повинна:

  • Оцінювати систему внутрішнього контролю якості фірми
  • Включати достатній обсяг перевірок по відношенню до вибірки аудиторських справ
  • Мати на меті оцінити:
   • дотримання стандарті в аудиту
   • дотримання викононання вимог про незалежність
   • кількість та якість витрачених ресурсів
   • аудиторські гонорари


2. Забезпечення якості

 • Перевірки з забезпечення якості повинні відбуватись щонайменше раз на шість років

 • Звіт про перевірку забезпечення якості повинен містити основні висновки зовнішньої перевірки забезпечення якості.

 • Висновки щодо окремих аудиторських фірм не оприлюднюються, натомість щорічно органом, що відповідає за систему забезпечення якості, публікуються узагальнюючі результати її функціонування.2. Забезпечення якості

 • Аудитори та аудиторські фірми з правом проведення обов’язкового аудиту повинні врахувати рекомендації перевірок з забезпечення якості впродовж стандартного періоду.

 • Якщо рекомендації не враховуються, аудитори підпадають під дисциплінарні санкції.3. Розслідування (в разі несумлінної практики) та санкції

 • Системи розслідувань мають бути створені для відслідковування, виправлення та запобігання випадків неналежного виконання обов’язкового аудиту.

 • Розслідування проводиться в разі:

  • Скарг з боку третіх осіб
  • Відсутності дій з боку аудитора щодо впровадження рекомендацій перевірки з забезпечення якості
  • Спеціальної ініціативи наглядового органу


3. Розслідування та санкції

 • Дисциплінарні санкції вже знаходять відображення в чинній редакції Восьмої директиви. Нова редакція посилює систему розслідувань та санкцій.

 • Країни-члени повинні застосовувати ефективні та відповідні санкції по відношенню до аудиторів та аудиторських фірм з правом проведення обов’язкового аудиту, коли перевірки не здійснюються із дотриманням положень директиви.3. Розслідування та санкції

 • Санкції за несумлінну практику можуть бути:

  • Кримінальне покарання;
  • Цивільна відповідальність (відшкодування);
  • Дисциплінарні санкції.
 • Заходи та санкції проти аудиторів та аудиторських фірм з правом проведення обов’язкового аудиту повинні належним чином оприлюднюватись. Санкції можуть включати можливість скасування дозволу.4. Аудит підприємств громадської відповідальності (ПГВ)

 • Визначення ПГВ: лістингові компанії, великі банки та страхові компанії

 • Обов’язкові комітети з аудиту повинні підтримувати аудитора

 • Частіші перевірки якості роботи аудиторських фірм

 • Фірми повинні оприлюднювати звіти про дотримання “громадської відповідальності”, в яких вони оцінюють механізми контролю якості, як власні, так і власної мережі.5. Міжнародні аспекти

 • Основні питання трансатлантичного діалогу про співпрацю в галузі регулювання.

  • Можливість видачі дозволів аудиторам третіх країн на складання аудиторського звіту про компанію, зареєстровану в ЄС
  • Реєстрація аудиторів третіх країн при складанні аудиторського звіту про лістингові компанії ЄС
  • Організація співробітництва між регуляторними установами (компетентними органами ЄС та третіх країн) про надання доступу до аудиторських паперів в інших країнах.


Висновки

 • Метою регулювання аудиту є підвищення якості аудиту з метою захисту інтересів суспільства.

 • Система регулювання ЄС розвивається з 1984 р.

 • Після прийняття країнами-членами нова директива призведе до значного вдосконалення всієї системи.

 • Додаткові дії буде здійснено на рівні регуляторних органів, а також на рівні бухгалтерської професії, включаючи європейську бухгалтерську професію, для забезпечення належного розвитку та впровадження принципів.Каталог: INTECAADVPRO -> Resources -> 1934132-1134768381626
1934132-1134768381626 -> Інформація про єфб історія Методи роботи Програма роботи План дій в регіоні Східної І Центральної Європи (1992-2002 рр.) Роль для нових країн Довідкова інформація про єфб
Resources -> Джон Хегарті Група Світового банку
Resources -> Мсбо/мсфз в Естонії та мсбо/мсфз для малих та середніх підприємств Ріта Ілліссон
Resources -> Роль розробника національних стандартів бухгалтерського обліку в єс зміст Співробітництво з Європою
Resources -> Доповідач: Джералдіна МакВини Управління політики бухгалтерського обліку та аудиту
Resources -> Структура презентації Введення: модернізація Восьмої директиви Закону єс про господарські товариства
Resources -> „План дій 2003 комюніке (2003) 284 остаточне Комісії – План подальших дій “
1934132-1134768381626 -> Положення про аудит в Естонії Рада з питань аудиту 1995 Господарський кодекс 1999 Закон про аудит; Рада аудиторів 2000 Стандарти аудиту


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка