Програма з фінансової звітності та інституційного зміцненняДата конвертації01.06.2016
Розмір583 b.


ДОРОГА В ЄВРОПУ – ПРОГРАМА З ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ

 • Громадський нагляд

 • за аудиторською діяльністю

 • Девід ДЕВЛІН

 • Президент


Чому громадський нагляд стоїть у порядку денному?

 • Дві основні причини для розгляду питання громадського нагляду:

 • Інтереси суспільства

 • Чи може саморегульована приватна структура виступати в якості єдиного відповідального за дотримання інтересів суспільства, наприклад, за прийняття стандартів фінансової звітності чи аудиту?

 • Достовірність і довіра

 • В який спосіб діяльність аудиторів може продемонструвати наявність на своїх місцях відповідних структур, які б запобігали випадковостям ?

 • Чи може саморегульована приватна структура бути надійною та ефективною дисциплінарною структурою без будь-якого втручання суспільства ?Громадський нагляд - Що це таке?

 • Організація чи система для керівництва чи нагляду за застосуванням державного регулювання і професійних стандартів у процесі діяльності з обов’язкового аудиту.

 • Вона відокремлена від уряду чи інших регуляторів (скажімо, ринку цінних паперів) і її роль полягає у нагляді, аніж контролі.

 • “ …. Регулюючі органи можуть бути уповноважені представляти громадські інтереси, проте … громадський нагляд повинен враховувати також потенційну роль інших зацікавлених сторін. Жоден керівний орган чи зацікавлена сторона не мають можливості однаково ефективно охопити всі ці різнопланові інтереси … “ (Звернення Європейської Комісії, 21 травня 2003 р.)Професійна діяльність та інтереси суспільства

 • Потенціал для конфліктів між вільною конкуренцією та захистом споживача

  • Дехто доводить, що технічні стандарти та правила професійної етики можуть негативно впливати на розвиток конкуренції
  • Підтримання довіри до наданих послуг вимагає заходів з гарантування високої якості послуг і розуміння з боку користувачів
 • Функція аудиту має специфічні особливості, вона є основним елементом забезпечення достовірності у ланцюгу фінансової звітності, яка передбачає значний суспільний інтересПрофесія та інтереси суспільства

 • Слід віднайти правильний баланс між:

  • Саморегулюванням з боку фахівців, які займають найкращі позиції, щоб правильно зрозуміти технічні моменти бухгалтерського обліку та аудиту, і
  • Державним регулюванням, яке передбачає оцінку дисбалансів по конкретному місцю на ринку і досягнення більш широких соціально-економічних цілей
 • Два аспекти, які слід розрізняти і відокремлювати один від одного:Професія та інтереси суспільства

 • Обговорення питання громадського нагляду не нове (розглядалося у Звіті Організації економічного співробітництва та розвитку за 1985 р.), проте, воно отримало новий стимул внаслідок скандалів у великих кампаніях, що мали місце у 2000 році, та прийняття Акту Сарбейнз-Окслі (Sarbanes-Oxley) в США

  • У 2000 р. Європейський Союз схвалив Рекомендацію про гарантії якості для обов’язкового аудиту – мінімальні вимоги
  • У 2002 р. IOSCO надрукувала принципи нагляду за аудиторською діяльністю
  • У 2005 р. Європейський Союз прийняв Восьму директиву про обов’язковий аудит, зокрема, окрему главу про громадський нагляд
 • У презентації порівнюються два останні документиПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМІСІЙ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ(“IOSCO”)

 • Ефективний нагляд за бухгалтерською професією і незалежною аудиторською діяльністю є принципово важливим для надійності та цілісності процесу складання фінансової звітності.

 • У 2002 році Технічний комітет “IOSCO” розробив шість загальних принципів нагляду за аудиторськими фірмами та аудиторами, тобто, нагляду за фінансовою звітністю тих кампаній, цінні папери яких обертаються на регульованому ринку.ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМІСІЙ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ(“IOSCO”)

 • Механізм, який передбачає, що аудитори мають належну кваліфікацію та компетентність до того, як отримати ліцензію на проведення аудиту, і підтримують фаховий рівень надалі. Також повинен існувати механізм скасування дозволу на проведення аудиту підприємств, цінні папери яких обертаються на регульованому ринку, якщо аудитор не підтримує належний фаховий рівень.

 • Механізм, який передбачає, що аудитори незалежні від підприємств, які вони перевіряють, як фактично, так і офіційно. Ефективні стандарти, регулярні оцінки і регуляторний нагляд, як правило, підвищують вірогідність збереження незалежності.ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМІСІЙ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ(“IOSCO”)

 • Повинен існувати механізм, який забезпечить, що орган, який діє в інтересах суспільства, здійснює нагляд над якістю та проведенням аудиторської діяльності, незалежності та етичних норм, що застосовуються в цій країні, а також факторів контролю якості.

 • Повинен існувати механізм, який передбачатиме, що аудитори повинні виконувати дисциплінарні вимоги органу з нагляду за аудиторською діяльністю, і цей орган є незалежним від аудиторської діяльності або, якщо професійний аудиторський орган виконує функції органу з нагляду, його перевіряє незалежний орган.ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМІСІЙ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ(“IOSCO”)

 • (4 наступних) Такий орган з нагляду за аудиторською діяльністю повинен

  • Працювати в інтересах суспільства
  • Мати відповідний склад
  • Мати належний статут, де вказані обов’язки та повноваження
  • Мати належне фінансування, непідконтрольне аудиторській професії.


ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМІСІЙ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ(“IOSCO”)

 • Орган з нагляду за аудиторською діяльністю повинен мати право призначати заходи з розв’язання виявлених проблем і ініціювати та/чи здійснювати дисциплінарні процедури, щоб накласти відповідні санкції на аудиторів і аудиторські фірми.

 • Стосовно підприємств, які працюють на міжнародному рівні або пройшли міжнародний лістинг, членам IOSCO пропонується надавати одне одному, безпосередньо або за погодженням з органом з нагляду за аудиторською діяльністю країни, максимально допустиму підтримку при перевірці чи розслідуванні справ.ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМІСІЙ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ(“IOSCO”)

 • У 2004 році IOSCO здійснила наступне дослідження:

 • Більшість країн мають офіційний орган, який існує для безпосереднього нагляду за аудиторами, проте, характеристики цих органів значно відрізняються, якщо говорити про повноваження, обов’язки, джерела фінансування, рівень активності, ступінь незалежності від професії та ступінь залучення держави.

 • У більшості країн розслідування того, як проводиться аудит, і наскільки дотримана професійна етика, та дисциплінарні дії застосовуються органом з нагляду без консультацій або схвалення організаціями чи окремими представниками аудиторської професії.Директива Європейського Союзу про порядок проведення обов’язкового аудиту

 • Європейський Союз нещодавно прийняв нову Директиву про порядок проведення обов’язкового аудиту. Країни-члени ЄС повинні внести відповідні зміни щодо нових правил у своє національне законодавство до 2008 року (через 24 місяці після опублікування в Офіційному бюлетені ЄС).

 • Ця директива організовує комплексну систему регулювання обов’язкового аудиту, зокрема, і громадського нагляду.Директива Європейського Союзу про порядок проведення обов’язкового аудиту

 • Директива про порядок проведення обов’язкового аудиту містить такі положення про громадський нагляд:

  • Принципи (стаття 31)
  • Співробітництво між системами громадського нагляду на рівні Співтовариства (ЄС) (стаття 32)
  • Взаємовизнання заходів з регулювання між країнами-членами ЄС (стаття 33)
  • Співробітництво з компетентними органами з третіх країн (стаття 47)


Ефективна система громадського нагляду за аудиторами та аудиторськими фірмами з правом проведення обов’язкового аудиту повинна функціонувати в усіх країнах-членах ЄС

 • Ефективна система громадського нагляду за аудиторами та аудиторськими фірмами з правом проведення обов’язкового аудиту повинна функціонувати в усіх країнах-членах ЄС

 • Слід охопити всіх аудиторів, а не лише аудиторів, котрі здійснюють аудит фінансової звітності підприємств, цінні папери яких обертаються на регульованому ринку

  • Система повинна встановити різні вимоги до підприємств, що становлять суспільний інтерес, та іншими підприємствами


Директива Європейського Союзу про порядок проведення обов’язкового аудиту

 • У Директиві застосовується вислів “система громадського нагляду”

  • Це не вимагає окремого єдиного органу чи правління: система може мати різні форми чи різні рівні
  • Громадський нагляд може мати неоднаковий ступінь участі громадськості для різних видів обов’язків (наприклад, реєстрація / встановлення стандартів / забезпечення якості / розслідування та дисциплінарні заходи)


Директива Європейського Союзу про порядок проведення обов’язкового аудиту

 • Системою громадського нагляду не повинні керувати практикуючі фахівці

  • Непрактикуючі фахівці повинні мати знання у сфері, в якій здійснюється аудит
  • Допускається лише невелика частка практикуючих спеціалістів
  • Члени наглядових органів відбираються на основі незалежної та прозорої процедури призначення
 • Фінансування повинне бути достатнім і не залежати від небажаного впливу аудиторівДиректива Європейського Союзу про порядок проведення обов’язкового аудиту

 • Система громадського нагляду повинна нести кінцеву відповідальність за нагляд за:

  • А) Затвердженням і реєстрацією аудиторів та аудиторських фірм, які здійснюють обов’язковий аудит і
  • Б) Прийняттям стандартів з етики, внутрішнього контролю якості аудиторських фірм і аудиту
  • В) постійним підвищенням кваліфікації, забезпеченням якості
  • Г) Системами розслідування та дисциплінарних заходів.


Директива Європейського Союзу про порядок проведення обов’язкового аудиту

 • Система громадського нагляду повинна мати право у разі необхідності проводити розслідування діяльності аудиторів та аудиторських фірм, що проводять обов’язковий аудит, і право на застосування відповідних заходів.

 • Система громадського нагляду повинна бути прозорою. Це означає опублікування програм роботи на рік і звітів про діяльність.Директива Європейського Союзу про порядок проведення обов’язкового аудиту

 • Взаємовизнання регуляторних заходів

 • На взаємних засадах компетентні органи країни-члена ЄС можуть затвердити і зареєструвати аудитора з третьої країни в якості аудитора, який здійснює обов’язковий аудит

 • Зареєстровані аудитори і аудиторські фірми з третіх країн підлягають контролю з боку системи нагляду цієї країни-члена, системи забезпечення якості, розслідуванням і санкціям

  • На взаємній основі країни-члени ЄС можуть скасувати чи змінити цю вимогу, якщо аудитори з третіх країн підлягають контролю з боку системи нагляду, системи забезпечення якості, розслідуванням і санкціям третьої країни, які відповідають належним вимогам


Директива Європейського Союзу про порядок проведення обов’язкового аудиту

 • Cпівробітництво між системами громадського нагляду

  • В ЄС країни-члени забезпечують, щоб заходи з регулювання сприяли ефективному співробітництву між системами нагляду на рівні Співтовариства (ЄС)
  • Також можливе налагодження співробітництва між компетентними органами третіх країн
   • Ціль – зробити можливими розслідування і передачу робочих документів аудиту чи інших документів від аудиторів або аудиторських фірм з правом проведення обов’язкового аудиту, за умов визнання відповідності та чітких рамок систем нагляду, що існують у цих країнах


Висновки

  • Громадський нагляд за суб’єктами аудиторської діяльності підвищує достовірність фінансової звітності
  • В країнах ЄС громадський нагляд охоплює всіх аудиторів, а в США – лише аудиторів великих підприємств
  • До різних видів діяльності з нагляду за аудитом застосовуються різні системи, проте: (a) нагляд відокремлений від держави і (б) остаточна відповідальність і надалі покладається на більшість з непрактикуючих фахівців
  • Необхідна узгодженість систем нагляду, особливо, щоб оцінити відповідність цих систем і розслідувати випадки транскордонної діяльності


Каталог: INTECAADVPRO -> Resources -> 1934132-1136843884813
Resources -> Інформація про єфб історія Методи роботи Програма роботи План дій в регіоні Східної І Центральної Європи (1992-2002 рр.) Роль для нових країн Довідкова інформація про єфб
1934132-1136843884813 -> Джон Хегарті Група Світового банку
1934132-1136843884813 -> Мсбо/мсфз в Естонії та мсбо/мсфз для малих та середніх підприємств Ріта Ілліссон
Resources -> Роль розробника національних стандартів бухгалтерського обліку в єс зміст Співробітництво з Європою
Resources -> Доповідач: Джералдіна МакВини Управління політики бухгалтерського обліку та аудиту
Resources -> Структура презентації Введення: модернізація Восьмої директиви Закону єс про господарські товариства
Resources -> „План дій 2003 комюніке (2003) 284 остаточне Комісії – План подальших дій “
1934132-1136843884813 -> Закон 1997 р про Палату аудиторів та аудиторську діяльність 1997 р. Створення Палати як саморегульованого органу 2001р. Угорські стандарти на основі Міжнародних стандартів аудиту (мса) 2002 р система зовнішнього контролю якості


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка