Програми Європейського СоюзуДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.Програми Європейського Союзу

 • Програми Європейського Союзу

 • Програми ЄС відрізняються за формою, змістом і видами діяльності, але всі вони створюються Європейським Союзом задля підтримки та забезпечення мобільності знань, навиків і спільних розробок для подальшої інтеґрації (передусім розвитку Внутрішнього ринку ЄС) та перетворення Євросоюзу на найбільш конкурентоспроможну економіку світуПрограми ЄС спрямовані на

 • Програми ЄС спрямовані на

 • підтримку ініціатив з налагодження та розвитку співпраці, обміну досвідом, спільних розробок і міжкультурного діалогу між окремими експертами та дослідниками, малими та середніми підприємствами, науковими та дослідницькими установами й неурядовими організаціями держав – членів ЄС.ЄС розробив цілу серію нових програм, які реалізовуватимуться в рамках фінансової перспективи 2007–2013 років.

 • ЄС розробив цілу серію нових програм, які реалізовуватимуться в рамках фінансової перспективи 2007–2013 років.

 • Ці програми покликані сприяти розвитку інновацій, підтримувати економічне зростання та створення робочих місць нової якості в державах-членах.

 • Програми діятимуть у рамках пріоритетів ЄС, а саме сталого економічного розвитку, солідарності, безпеки та збільшення ролі ЄС у світі.

 • Більшість програм реалізує свої пріоритети через проекти.Сутність проекту у рамках програми ЄС?

 • Сутність проекту у рамках програми ЄС?

 • Проекти мають на меті підтримку мобільності осіб, розвиток нових знань та/або посилення діяльності у сферах, що є пріоритетними для ЄС.

 • Проекти виконуються консорціумами за участі організаций – представників кількох держав – членів ЄС. Учасники консорціуму мають взяти на себе формальне зобов’язання щодо використання людських та інших ресурсів на виконання проекту.

 • Розмір бюджету та внутрішня організація проекту відрізняються залежно від програми.

 • У рамках проектів можливі такі види діяльності:

 • створення мереж,

 • обмін досвідом,

 • міжнаціональний доступ до інфраструктури,

 • проведення досліджень,

 • організація конференцій та експертних обговорень та ін.

 • Можливі також проекти, в рамках яких надається підтримка вже наявним проектам на національному або транснаціональному рівнях. Проекти фінансуються на 5 0–70% (у окремих випадках на 8 0%) з бюджету Спільноти, а необхідний залишок покриваєься з інших джерел, які шукає виконавець (з державних бюджетів своїх країн або за рахунок внесків приватних установ і грантів міжнародних організацій). Інформація щодо конкурсів проектів публікується всіма офіційними мовами ЄС в Офіційному журналі ЄС (EU Official Journal, OJ),

 • детальну інформацію можна отримати тут: http://eur-lex.europa.eu/.Фінансування програм

 • Фінансування програм

 • Програми ЄС, спрямовані на діяльність усередині ЄС, фінансуються за рахунок бюджету Спільноти.

 • Кожна держава – член ЄС робить щорічні внески на реалізацію програм. Тому участь громадян та організацій цих країн у проектах покривається за рахунок бюджету Спільноти.

 • Згідно з фінансовими правилами ЄС, участь представників третіх країн (у тому числі кандидатів на вступ) не може покриватися за рахунок бюджету Спільноти, тому треті країни в разі участі в програмі також роблять внески з власних бюджетів.Інформування про програми та проекти як обов’язковий складник

 • Інформування про програми та проекти як обов’язковий складник

 • Інформація про програми (та проекти, що діють в їхніх рамках) розповсюджується через інформаційні пункти, які працюють у кожній державі – члені ЄС і третіх країнах, що беруть участь у програмах.

 • Ці пункти також проводять тренінги та семінари щодо правил і процедур отримання коштів та реалізацію проектів з бюджету Спільноти.

 • У разі необхідності Європейська Комісія також може надавати інформацію про програми ЄС.Усі програми ЄС відкриті для повної участі держав-членів.

 • Усі програми ЄС відкриті для повної участі держав-членів.

 • Це означає, що держави-члени долучаються до створення й адміністрування програми (через консультації з Європейською Комісією та відрядження національних представників до роботи у відповідних Генеральних директоратах Єврокомісії) та до розробки й виконання проектів у рамках програм (через участь окремих громадян та організацій).Повна участь країн-сусідів

 • Повна участь країн-сусідів

 • (у тому числі України) можлива у:

 • Рамковій програмі конкурентоспроможності та інновацій (CIP)

 • Програмі захисту споживачів

 • Програмі “Митниця 2013”

 • Програмі “Охорона здоров’я”Часткова участь – партнерство

 • Часткова участь – партнерство

 • Країни, що не є членами ЄС, можуть також бути частково залучені до Програм та отримати статус “партнера”. Така форма долучення не передбачає участі в адмініструванні програми (наприклад, відрядження експертів до Єврокомісії) та фінансових внесків на це.

 • Країни-партнери можуть залучатися до реалізації певних заходів у рамках програм.Україна може бути партнером у таких 15 програмах ЄС:

 • Україна може бути партнером у таких 15 програмах ЄС:

 • Механізм Спільноти щодо цивільного захисту

 • Фінансовий інструмент цивільного захисту

 • “Культура”

 • Європейський фонд реґіонального розвитку

 • Основні права та юстиція

 • “Еркюль II” (Правосуддя, безпека, економіка, фінанси, державне управління)

 • Програма навчання впродовж життя

 • Марко Поло (Транспорт, вантажні перевезення, охорона навколишнього середовища)

 • МЕДІА–2007

 • “Перикл” (боротьба з підробкою Євро)

 • Спеціальна програма “Попередження і протидія злочинності” (части-

 • на Загальної програми “Безпека та забезпечення свобод”)

 • Спеціальна програма “Попередження тероризму, вироблення готовності й управління наслідками та інші ризики, пов’язані з безпекою

 • (частина Загальної програми “Безпека та забезпечення свобод”)

 • Статистична програма ЄС 2008–2012

 • Молодь у дії 2007–2013

 • Надання пан’європейських послуг електронного урядування державним адміністраціям, підприємствам і громадянам

 • (IDABC)Процедура долучення до програм ЄС

 • Процедура долучення до програм ЄС

 • Уряд України та Європейська Комісія розпочали переговори щодо рамкової угоди, яка має закріпити інтерес обох сторін щодо співпраці в рамках програм. Паралельно з процесом переговорів українська сторона повинна почати розгляд та обговорення програм, повністю або частково відкритих для неї.Відкриті Програми для України

 • Відкриті Програми для України

 • 1. Рамкова програма конкурентоспроможності та інновацій

 • (The Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

 • 2. Програми захисту прав споживачів

 • (Consumer Policy Programmes)

 • 3. Митниця 2013 (Customs 2013)

 • 4. Охорона здоров’я (Public Health)

 • 5. Дослідницька програма організації повітряного руху в єдиному європейському повітряному просторі

 • SESAR (the Single European Sky ATM Research Programme)Відкриті частково

 • Відкриті частково

 • 1. Механізм Спільноти щодо цивільного захисту (Community Mechanism for Civil Protection )

 • 2. Фінансовий інструмент цивільного захисту (Civil Protection Financial Instrument )

 • 3. Програма “Культура” (“Culture” Programme)

 • 4. Європейський фонд реґіонального розвитку (European Regional Development Fund (ERDF)

 • 5. Основні права та юстиція (Fundamental Rights and Justice )

 • 6. Програма “Еркюль II” (Hercule II )

 • 7. Програма навчання впродовж життя ( Lifelong Learning Programme )

 • 8. Марко Поло (Marco Polo)

 • 9. MEDIA 2007

 • 10. Програма “Перикл” (Pericles)

 • 11. Спеціальна програма “Попередження і протидія злочинності”*

 • (Speciic Programme ‘Prevention of and Fight against Crime’)

 • 12. Спеціальна програма “Попередження тероризму, вироблення готовності й управління наслідками та інші ризики, пов’язані з безпекою”*

 • (Speciic Programme ‘Prevention, Preparedness and Consequence Management

 • of Terrorism and other Security Related Risks’ )

 • 13. Статистична програма Спільноти 2008–2012

 • (The Community Statistical Programme 2008 to 2012)

 • 14. Молодь у дії 2007–2013 (Youth in Action 2007–2013 )

 • 15. Надання пан‘європейських послуг електронного урядування державним адміністраціям, підприємствам і громадянам (Interoperable Delivery of pan-European Government Services to public Administrations, Businesses and Citizens (IDABC)ІII. Закриті для України

 • ІII. Закриті для України

 • 1. Фонд солідарності Європейського Союзу

 • (The European Union Solidarity Fund)

 • 2. Програма Спільноти для поліпшення функціонування систем оподаткування на Внутрішньому ринку (Фіскаліс 2013)

 • (Community programme to improve the operation of taxation systems in the internal market (Fiscalis 2013)

 • 3. Рамкова програма солідарності та управління міграційними потоками 2007–2013

 • (Framework programme on solidarity and the management of migration lows for the period 2007–2013)

 • 4. ТЄМ–Е (Транс’європейські мережі в енергетиці)

 • (TEN–E (Trans-European networks in the energy)

 • 5. ТЄМ–Т (Транс’європейські транспортні мережі)

 • (TEN–T (Trans-European transport networks)

 • 6. Європа для громадян (Europe for Citizens)

 • 7. ЖИТТЯ + (LIFE +) (охорона навколишнього середовища)

 • 8. ПРОГРЕС (PROGRESS) (соціальна політика) • Приклади ПрограмРамкова програма конкурентоспроможності та інновацій

 • Рамкова програма конкурентоспроможності та інновацій

 • (The Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

 • Сфера Підприємництво – середній і малий бізнес, інновації, інформаційно-комунікаційні технології, Енергетична сфера

 • Термін дії 2007–2013

 • Бюджет 3 621 млн. євро

 • Програма підприємництва та інновацій – 2 166 млн. євро

 • Програма підтримки політики у сфері інформаційно-комунікаційних технологій – 728 млн. євро

 • Програма “Розумна енергія – Європа” – 727 млн. євро

 • Координатор Генеральний директорат з питань підприємництва та промислової політики (Enterprise and Industry DG, http://ec.europa.eu/enterprise/index)

 • Інтернет- сторінка http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

 • Місія Підвищення конкурентоспроможності підприємств ЄС. Програму спрямовано на малі та середні підприємства, вона підтримуватиме інноваційну діяльність (зокрема екоінновації), забезпечуватиме кращий доступ до фінансування та надаватиме послуги з підтримки бізнесу в реґіонах. Програма також підтримуватиме застосування інформаційно-комунікаційних технологій і розвиток інформаційного

 • суспільства. Пропагуватиме збільшення використання відновлюваних джерел енергії та енергоефективність

 • CIP складається з трьох компонентів:

 • Програма підприємництва та інновацій

 • Програма підтримки політики у сфері інформаційно-комунікаційних технологій

 • Програма “Розумна енергія – Європа”Основні види діяльності

 • Основні види діяльності

 • CIP функціонує через використання різних інструментів. Зокрема для підтримки підприємств використовують наступні фінансові інструменти:

 • Механізм фінансування росту та інновацій для малих і середніх підприємств (Growth and Innovative SME Facility), що забезпечує капітал на заснування та початок функціонування Новоутворених малих і середніх підприємств. Нова можливість CIP – надання супровідного капіталу впродовж етапу росту підприємств Механізм гарантій для малих і середніх підприємств, який полегшує доступ до фінансування (позик чи лізингу), мікрокредитів та акціонерного капіталу чи квазікапіталу. Цей механізм також містить новий інструмент сек’юрітизації для кредитних портфелів банків для залучення додаткового позикового фінансування для малих і середніх підприємств

 • Новий механізм, що сприяє співпраці між національними і реґіональними програмами для просування інновацій у підприємницькій сфері, даючи підприємствам користатися з ідей, передових технологій і можливостей на ринках інших реґіонів

 • Форма участі Всі держави – члени ЄС беруть повну участь у Програмі

 • Програма також відкрита для:

 • країн-кандидатів згідно з Рамковими угодами або Рішенням Ради з Асоціації західно-балканських країн згідно з умовами Рамкових угод інших третіх країн, якщо це передбачено відповідними угодами з ЄС

 • Участь країн EFTA/EEA в Програмі (зокрема у компоненті 2) було формалізовано в червні 2007 р.

 • Так, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія є “асоційованими членами” компоненту 2. Організації з цих країн можуть отримувати фінансування з 2007 р.

 • Передумови для участі третіх країн

 • Рамкова угода з ЄС, Меморандум про взаєморозуміння

 • Фінансові внески третіх країн

 • Участь у Програмі передбачає фінансові внески третьої країниПрограми захисту прав споживачів (Consumer Policy Programmes)

 • Програми захисту прав споживачів (Consumer Policy Programmes)

 • Сфера Захист прав споживачів

 • Термін дії 2007–2013

 • Бюджет 156,8 млн. євро

 • Координатор Генеральний директорат з питань охорони здоров’я та захисту прав споживачів Health and Consumer Protection DG,

 • http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

 • Інтернет-сторінка EU Consumer Policy Strategy 2007–2013,

 • http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/doc/EN_99.pdf

 • Місія Підтримка та моніторинг політик держав-членів і внесок у захист здоров’я, безпеки та економічних інтересів споживачів, підтримка прав споживачів на інформацію, освіту та організацію в спілки задля захисту інтересів. Програма діє в рамках споживчої політики ЄС, що спрямована на:

 • Надання достовірної інформації, створення прозорості ринку та довіру, що випливає з ефективного захисту прав споживачів

 • Збільшення добробуту споживачів відносно ціни, вибору, якості, різноманітності, доступності та безпеки

 • Захист споживачів від серйозних ризиків і загроз, які вони не можуть здолати індивідуальноУчасть у Програмі

 • Участь у Програмі

 • Можливими учасниками Програми є:

 • держави – члени ЄС

 • країни EFTA/EEA

 • країни – кандидати на вступ до ЄС та потенційні кандидати

 • треті країни, особливо в рамках Європейської політики сусідства

 • Передумови для участі третіх країн

 • Рамкова Угода з ЄС, Меморандум про взаєморозуміння

 • Програми захисту прав споживачів

 • Фінансування проектів в рамках Програми

 • Дії в рамках Програми частково покриваються з бюджету ЄС

 • Інша корисна інформація

 • Україна та ЄС вже співпрацюють у сфері захисту прав споживачів. Проект “Спільнота споживачів та громадські об’єднання”, що здійснюється в Україні, є спільною ініціативою ЄС та Програми розвитку ООН. Загальний бюджет проекту: 3,15 млн. євро, 3 млн. з яких було надано ЄС. Координатор проекту: ПРООН. Термін дії: квітень 2006 – грудень 2008

 • Мета: підвищення споживчої свідомості українських громадян через поширення інформації про Товари та послуги, доступні на українському ринку, сприяння доступу до результатів незалежних тестувань, а також до інформації про права споживачів і механізми їх захистуCustoms 2013 — Митниця 2013

 • Customs 2013 — Митниця 2013

 • Сфера Митниця, обмін інформацією

 • Термін дії 2008–2013*

 • Бюджет 323,8 млн. євро

 • Координатор Генеральний директорат з питань податків і митного союзу

 • Taxation and Customs Union DG, http://ec.europa.eu/dgs/taxation_customs/index_en.htm

 • Інтернет-сторінка http://www.ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_strategy/index_en.htm

 • Місія Сприяння розвитку загальноєвропейського електронного митного середовища, яке забезпечить відповідність митниці потребам Внутрішнього ринку ЄС, гарантуватиме захист фінансових інтересівСпільноти та сприятиме підвищенню безпеки

 • Мета Допомога митницям держав – членів ЄС у діях зі сприяння торгівлі та спрощення та прискорення митних процедур

 • Основні види діяльності

 • Системи зв’язку й обміну інформацією для національних митниць, Семінари, Робочі візити

 • Навчальні заходи

 • Форма участі третіх країн

 • Повну участь беруть держави – члени ЄС

 • Програма також відкрита для країн-кандидатів, потенційних кандидатів (після укладення відповід-

 • них Рамкових угод), а також окремих країн-партнерів Європейської політики сусідства

 • Передумови для участі третіх країн

 • Участь країн – партнерів ЄПС можлива за умови, що їх митне законодавство і методи управління

 • достатньо наближені до стандартів ЄС. Детальну інформацію про передумови можна отримати

 • через офіційний запит до Європейської Комісії

 • Часткове Фінансування Програми з боку ЄСОхорона здоров’я, соціальна політика

 • Охорона здоров’я, соціальна політика

 • Термін дії 1 січня 2008 – 31 грудня 2013

 • Бюджет 321,5 млн. євро

 • Координатор Генеральний директорат з питань охорони здоров’я та споживчої політики

 • Health and Consumer Protection DG, http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

 • Виконавче агентство з охорони здоров’я

 • Public Health Executive Agency, http://ec.europa.eu/phea/what_is_phea/what_is_phea_en.htm

 • Інтернет- сторінка http://ec.europa.eu/health/index_en.htm

 • Мета Програму створено, щоб доповнити, підтримати та підвищити ефективність політики у сфері Охорони здоров’я, яку провадять держави – члени ЄС

 • Завдання Поліпшення охорони здоров’я громадян

 • Пропагування здорового способу життя, зокрема зменшення нерівностей у доступі до медичної допомоги

 • Створення та поширення інформаційних матеріалів, присвячених охороні здоров’я

 • Основні види діяльності

 • Поліпшення охорони здоров’я громадян:

 • Стимулювання здорового способу життя:

 • Збір і розповсюдження інформації щодо здоров’я:Форма участі третіх країн

 • Форма участі третіх країн

 • Програма відкрита для участі:

 • держав – членів ЄС

 • країн EFTA/EEA відповідно до Угоди EEA

 • країн-кандидатів та потенційних кандидатів відповідно до умов Рамкової угоди зі Спільнотою інших третіх країн, зокрема Європейської політики сусідства

 • Передумови для участі третіх країн

 • Рамкова угода з ЄС, підписання Меморандуму про взаєморозуміння

 • Процедура долучення до Програми

 • Організації країн, які підписали Меморандум про взаєморозуміння і погоджуються з пріоритетами Програми, можуть вносити пропозиції як основні учасники або асоційовані учасники в спільних проектах, які фінансуються Програмою. Організації країн, які не підписали Меморандум про взаєморозуміння, можуть бути партнерами або субпідрядниками в спільних проектах з організаціями країн – учасниць Програми

 • Фінансування проектів в рамках Програми

 • ЄС частково фінансує проекти в рамках ПрограмиПрограма “Культура (“Culture” Programme)

 • Програма “Культура (“Culture” Programme)

 • Сфера Культура, мистецтво, транскордонне співробітництво

 • Термін дії 2007–2013

 • Бюджет 400 млн. євро

 • ЄК має забезпечити зв’язок між Програмою та іншими фінансовими інструментами Спільноти,

 • особливо зі Структурними фондами та іншими інструментами з освіти, навчання, досліджень,

 • інформаційного суспільства, громадянства, молоді, спорту, мов, соціального включення, зовнішніх

 • стосунків ЄС і боротьби з усіма формами дискримінації

 • Координатор Генеральний директорат з питань освіти та культури

 • Education and Culture DG, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

 • Європейська виконавча агенція з освіти, аудіовізуальної продукції та культури

 • The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

 • Інтернет-сторінка http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

 • Мета Зміцнення культурної сфери, яка ґрунтується на спільному культурному європейському спадку,

 • через поглиблення співробітництва між гравцями у сфері культури країн – учасниць Програми

 • Завдання Підтримка транснаціональної мобільності професіоналів у сфері культури

 • Заохочення переміщення витворів мистецтва так само, як і художніх та культурних продуктів, за

 • межі національних кордонів держав – членів ЄС

 • Програма спрямована на неаудіовізуальні підприємства, які займаються розвитком культури,

 • Зокрема невеличкіх підприємства, які не зорієнтовані на отримання прибутку

 • Інформування про Програму Культурні контактні пункти

 • ККП було відкрито в усіх 27 державах–членах ЄС, у країнах EFTA/EEA та країнах-кандидатах

 • (Туреччині та Хорватії). ККП надають підтримку організаціям цих країн для участі у Програмі

 • через: розповсюдження інформації про Програму, надання інформації щодо Програми фінансової

 • підтримки в рамках Програми для потенційних кандидатів, надання технічної допомоги кандидатам

 • на отримання грантів у рамках ПрограмиФорма участі третіх країн

 • Форма участі третіх країн

 • За певних умов програма відкрита для участі:

 • країн EFTA/EEA

 • країн-кандидатів відповідно до Рамкових угод з ЄС

 • Програма є також відкритою для співробітництва з іншими третіми країнами, що уклали угоди про співробітництво зі Спільнотою (в яких згадуються питання культури)

 • Фінансування проектів в рамках Програми

 • Перелік усіх підтриманих проектів Програми:

 • http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2000/project_annuel/projects1_en.html

 • Європейська Комісія

 • Education and Culture DG

 • Culture Policy and Intercultural Dialogue Unit

 • Ms. Gyongyi MIKITA, Policy Officer

 • gyongyi.mikita@ec.europa.eu

 • Тel. +32 2 295 67 38European Regional Development Fund (ERDF)

 • European Regional Development Fund (ERDF)

 • The ERDF is intended to help reduce imbalances between regions of the Community. The Fund was set up in 1975 and grants financial assistance for development projects in the poorer regions. In terms of financial resources, the ERDF is by far the largest of the EU’s Structural Funds.

 • Source: DG Regional Policy - INFOREGIOЄвропейський фонд реґіонального розвитку

 • Європейський фонд реґіонального розвитку

 • (European Regional Development Fund (ERDF)

 • Сфера Реґіональна політика, соціальна політика

 • Термін дії Заснований 1975 року

 • Бюджет 347,41 млрд. євро на 2007–2013 рр.

 • Координатор Генеральний директорат з питань реґіональної політики

 • Regional Policy DG, http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm

 • Інтернет-сторінка http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_en.htm

 • Місія Посилення економічної та соціальної рівності в ЄС через вирівнювання дисбалансу між реґіонами

 • Завдання Фонд надає підтримку через:

 • Пряму інвестиційну допомогу компаніям задля створення робочих місць (особливо малим і середнім підприємствам) Інвестиції в інфраструктури, пов’язані з дослідженнями та інноваціями, телекомунікаціями, охороною навколишнього середовища, енергетикою та транспортом

 • Фінансові інструменти для підтримки реґіонального та місцевого розвитку й для сприяння співпраці між містами та реґіонамиІнструменти технічної допомоги базуються на напрямах:

 • Інструменти технічної допомоги базуються на напрямах:

 • інновації та економіка, що базується на знаннях:

 • посилення реґіональної спроможності до досліджень і технологічного розвитку,

 • сприяння інноваціям і розвитку підприємництва

 • посилення фінансового інжинірингу компаній, залучених до розвитку економіки, що базується на знаннях навколишнє середовище та попередження ризиків: очищення забруднених територій, посилення енергоефективності, підтримка запровадження “чистого” транспорту в містах і розробка планів із запобігання та обмеження природних і технологічних ризиків

 • доступ до послуг транспорту та телекомунікацій, які становлять загальний економічний інтерес

 • У рамках завданняЄвропейська територіальна співпраця” Фонд спрямовує допомогу за такими напрямами:

 • розвиток економічної та соціальної прикордонної співпраці

 • встановлення та розвиток транснаціональної співпраці, включно з двосторонньою співпрацею між прибережними реґіонами

 • посилення ефективності реґіональної політики через розвиток і співпрацю реґіонів, створення мереж та обмін досвідом між реґіональними та місцевими органами владиФінансування Конвергенція – 81,54% бюджету Фонду

 • Фінансування Конвергенція – 81,54% бюджету Фонду

 • Реґіональна конкурентоспроможність і зайнятість – 15,94% бюджету Фонду

 • Європейська територіальна співпраця – 2, 52% бюджету Фонду

 • Детальна інформація про розподіл коштів Фонду:

 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_210/l_21020060731en00250078.pdf

 • Приклади проектів

 • Проекти, профінансовані Фондом

 • http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/index_en.cfm

 • Форма участі третіх країн

 • Діяльність Фонду спрямована на держави – члени ЄС. Треті країни можуть брати часткову участь у заходах, фінансованих Фондом

 • Участь України У липні 2006 року Європейський фонд реґіонального розвитку оголосив конкурс проектів у рамках Програми сусідства Польща– Білорусь– Україна для надання співфінансування транскордонних партнерських проектів на ділянках білоруського та українського кордонів у Підляському, Мазовецькому, Люблінському і Підкарпатському воєводствах Польщі; у Львівській, Волинській та Закарпатській областях України; Брестській, Гродненській і західних районах Мінської області Білорусі.

 • Мета: посилення транскордонного інституційного співробітництва та підвищення якості людських ресурсів. Фінансування надається Фондом в рамках INTERREG у розмірі 4,9 млн. євро та програмиТАСІS з транскордонної співпраці ЄС у розмірі 1 млн. євро

 • Детальна інформація про результати конкурсу та підтримані проекти: http://www.proeuropa.info/Марко Поло (Marco Polo)

 • Марко Поло (Marco Polo)

 • Сфера Транспорт, вантажні перевезення, охорона навколишнього середовища

 • Термін дії 2007–2013 (продовження Програми Марко Поло 2003–2006)

 • Бюджет 450 млн. євро на період 2007–2013 (75 млн. євро на період 2003–2006)

 • Координатор Генеральний директорат з питань енергетики та транспорту

 • Energy and Transport DG, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.html

 • Інтернет-сторінка http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/2/index_en.htm

 • Мета та завдання

 • Програма підтримуватиме заходи зі зменшення завантаженості доріг, поліпшення екологічних показників транспортної системи через переміщення частини автомобільних перевезень на інші види транспортування. Це сприятиме активізації змішаних* перевезень і раціоналізації використання транспортної системи та зменшення шкідливості для довкілля

 • Основні види діяльності

 • Заходи з інтермодального переміщення для зміщення економічно доцільного обсягу вантажів (враховуючи поточні ринкові умови) з автошляхів на малі судна, залізницю і внутрішні водні шляхи сполучення; появи нових видів послуг або вдосконалення наявних

 • Заходи-каталізатори для усунення структурних ринкових перешкод у європейському вантажоперевезенні через інноваційну концепцію вантажоперевезень неавтомобільними шляхами

 • Марко Поло

 • * Сюди не включено авіаперевезення, оскільки цей вид транспорту передбачає менші зовнішні витрати порівняно з автомобільним транспортомЗаходи спільного навчання для примноження знань у секторі вантажної логістики і розробки

 • Заходи спільного навчання для примноження знань у секторі вантажної логістики і розробки

 • Вдосконалених методів і процедур співробітництва на ринку вантажоперевезень через співробітництво та обмін новітніми досягненнями

 • Заходи концепції “Морські магістралі” для прямої доставки вантажів через перенесення останніх з довгих автомобільних дистанцій на невеликі судна й інші види транспорту, особливо через питання логістики, обладнання, продуктів і надаваних послуг

 • Заходи з уникнення дорожнього перевантаження для інтеґрації транспорту у сферу виробничої логістики через зменшення попиту на перевезення вантажу ввтострадами та зменшення викидів газів. Заходи цього типу мають бути інноваційними і не повинні негативно позначитися на виробництві продукції і працівниках, зайнятих на виробництві

 • Приклади проектів Програми

 • http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/archive/Участь у Програмі

 • Участь у Програмі

 • Участь у Програмі відбувається на рівні комерційних підприємств держав – членів ЄС, країн EFTA/EEA, країн-кандидатів і так званих близьких третіх країн

 • Наразі всі країни EFTA/EEA беруть повноцінну участь у Програмі, очікується підписання спеціальної угоди між ЄС і Хорватією щодо повноцінної участі останньої.

 • Участь третіх близьких країн може бути реалізованою за умови підписання рамкової угоди між країною та ЄС і відповідної спеціальної угоди. Однак підприємства цих країн можуть брати участь у проектах Програми навіть за відсутності спеціальної угоди, якщо витрати на території цих країн не покриваються Програмою

 • Підтримку може здобути проект консорціуму, до складу якого входить щонайменше два комерційні підприємства (або дочірні підприємства, коли підприємство А контролює більш як 50% підприємства Б, обидва створені у різних країнах) з двох різних країн, одна з яких – держава – член ЄС

 • Підтримуються проекти щодо міжнародних шляхових сполучень, пов’язані з послугами вантажоперевезення. Однак проекти з розвитку інфраструктури, досліджень і розвитку не підтримуватимуться

 • Передумови для участі

 • Рамкова угода з ЄС, Меморандум про взаєморозуміння

 • Фінансування Програма покриває видатки на території держав – членів ЄС або країн, що беруть участь у Програмі в рамках Рамкової угоди/Меморандуму про взаєморозумінняПрограма закрита для України

 • Програма закрита для України

 • LIFE + — ЖИТТЯ +

 • Сфера Охорона навколишнього середовища

 • Термін дії 2007–2013

 • Бюджет 2 143 млн. євро

 • 50% бюджету передбачено для проектів збереження природи та біологічних форм життя

 • Координатор Генеральний директорат з питань довкілля

 • Environment DG, http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm

 • Інтернет - сторінка http://ec.europa.eu/environment/life/

 • Завдання Сприяння виконанню, оновленню та розвитку політики та законодавства Спільноти у сфері охорони довкілля, зокрема включенню питань довкілля до політик в інших сферах та сприяння сталому розвитку.

 • Підтримка виконання 6-ї Програми дій ЄС* з навколишнього середовищаОсновні види діяльності

 • Основні види діяльності

 • Фінансування Спільноти може набирати різних форм: через угоди про отримання гранту (рамкової угоди про партнерство, участь у фінансових механізмах і фондах або співфінансування операційних чи цільових грантів) або через тендери (для придбання послуг і товарів)

 • Три компоненти:

 • Природа та біологічне різноманіття”

 • Програма співфінансуватиме обмін кращим досвідом і демонстрацією проектів, що сприяють впровадженню директив про птахів і природне середовище, а також інноваційні та демонстраційні проекти, спрямовані на виконання цілей комунікації ЄК про “Зупинку браку біологічного розмаїття до 2010 р. і далі”. Щонайменше 50% бюджету Програми повинно виділятися на цей компонент

 • “Політика та врядування у сфері охорони довкілля”

 • Програма співфінансуватиме виконання політики ЄС у сфері навколишнього середовища, розвитку

 • інноваційних підходів, технологій, методів та інструментів, бази знань про політику та законодавство у галузі довкілля, моніторинг (включно з тривалим моніторингом лісів)

 • “Інформування й комунікація”

 • Програма співфінансуватиме проекти, спрямовані на інформаційні кампанії у сфері довкілля, охорони природи, біологічного розмаїття, а також проекти щодо попередження лісових пожеж (інформаційні кампанії, спеціальні тренінги) • За більш детальною інформацією щодо діючих Агенцій та Програм

 • Європейського Союзу

 • звертайтеся до нас!ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 • Київське Бюро Німецького Товариства Технічного Співробітництва (GTZ)

 • тел: +380 44 581 19 56 чи 57

 • факс: +380 44 581 19 54, htpp://www.gtz.de

 • Інститут Розвитку Глобального Суспільства,

 • тел., факс: + 380 456 55 48

 • E-mail: usmo@bk.ru , oirgo@ya.ruПитання для обговорення

 • Питання для обговорення

 • після кави-брейку:

 • В яких програмах ви приймаєте участь? Ваш досвід.

 • Якими інституційними інструментами ви користувалися або користуєтеся?

 • На ваш погляд у яких сферах ви маєте проблеми, які можна було б вирішити використовуючи інституційні інструменти?

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка