Просте ускладнене реченняДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.Просте ускладнене речення

 • Просте ускладнене речення

 • Вогонь і вода добрі служити, але лихі панувати1.Підкреслити граматичну основу речення.

 • 1.Підкреслити граматичну основу речення.

 • 2.Відділити кожну граматичну основу скісною рискою і пронумерувати.

 • 3.Знайти сполучний засіб на межі кожної частини простого речення.Прочитайте. Доведіть, що одне речення – просте з однорідними членами, а інше – ССР (застосуйте метод “спіралі знань”).

 • Прочитайте. Доведіть, що одне речення – просте з однорідними членами, а інше – ССР (застосуйте метод “спіралі знань”).

 • 1. Доброта, і людяність, і гуманізм не можна брати поза соціальним та історичним розумінням

 • (Є.Шабліовський).

 • 2.То він почував себе сильним,спосібним до великих вчинків,то знову зневіра підкрадалася до нього

 • (Б.Лепкий).

Спіймайте у свої долоні промінчики сонячного ССР і за допомогою правил поясніть вживання сполучників сурядності та семантико-синтаксичні відношення у крилатих висловах роману-балади В.Шевчука “Дім на горі”.

 • Спіймайте у свої долоні промінчики сонячного ССР і за допомогою правил поясніть вживання сполучників сурядності та семантико-синтаксичні відношення у крилатих висловах роману-балади В.Шевчука “Дім на горі”.

 • 1. Не лихо ми сіємо, а добро.

 • 2. Світла в тебе душа,доню,а на світло завжди нетля

 • летить. Не пускай її в душу ніколи.

 • 3. Людина – денне створіння,і для ясності її думок

 • потрібне cонце.Лексичний словничок: “мораль, етика”.

 • Лексичний словничок: “мораль, етика”.

 • Мораль – норми,що регулюють поведінку людей. Основною її функцією є узгодження вчинків окремих осіб з інтересами інших людей.

 • Етика – теорія моралі, що аналізує природу моральних відносин. Головну увагу надає обгрунтуванню моральної, доброчесної поведінки людини, прагнучи дати відповідь на питання про добро, зло…

 • Затримайте ще на мить у долонях промінці ССР. Спробуйте передати своє світовідчуття, розкриваючи зміст попередніх крилатих висловів.Проведіть лінгвістичне дослідження.

 • Проведіть лінгвістичне дослідження.

 • Замініть протиставний сполучник на єднальний. Поясніть, як це вплинуло на змістові зв’язки в реченні. Чи можна ці сполучники назвати антонімічними?

 • 1. Дув теплий вітер,а в небесній блакиті весну славили жайворонки(П.Панч).

 • 2.Ніби підганяючи, позаду хльоскали блискавиці, а над самою головою тріщало грому сіре склепіння(П.Панч).

 • 3. Жаль буде життя, та нічого не зробиш(М.Стельмах).Кома

 • Кома

 • Ставиться завжди між частинами ССР. Наприклад: Прилинув вітер, і в нічній хатині він про весняну волю заспівав. Крім частин ССР а) з’єднаних неповторювальними єднальними і(й), та(і); розділовими (чи,або) сполучниками, якщо на початку речення є спільна обставина або неповнозначне слово, зокрема частка (тільки, лише) Наприклад: Тільки ллється на землю блискучий світ сонця і грає сонячна хвиля. б)між частинами ССР – двома питальними, спонукальними, окличними, називними та безосоьовими реченнями, з’єднаними сполучником і. Наприклад: Хай навколо вирує життя і утвердиться

 • мир на землі!Тире Ставимо між частинами ССР, з’днаними сполучниками і(й),та(і),й,а, якщо вони виражають швидку чи несподівану зміну подій або різке протиставлення. Наприклад: Ще сонячні промені сплять – досвітні

 • Тире Ставимо між частинами ССР, з’днаними сполучниками і(й),та(і),й,а, якщо вони виражають швидку чи несподівану зміну подій або різке протиставлення. Наприклад: Ще сонячні промені сплять – досвітні

 • вогні вже горять.

 • Крапка з комою

 • Між частинами ССР, якщо вони дуже поширені або далекі за змістом. Наприклад: Все зраділо,стрічаючи день; і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий, погожий.Записати ССР, поставити розділові знаки і пояснити їх методом “прес” (1. я вважаю; 2. тому що; 3. отже).

 • Записати ССР, поставити розділові знаки і пояснити їх методом “прес” (1. я вважаю; 2. тому що; 3. отже).

 • 1. Дощик перестав і все навколо запахло, посвіжішало (Г.Тютюнник).

 • 2. Не всі серця дадуться хробаку і не всі шляхи у круг закуто(М.Бажан).

 • 3. Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе!Весна і молодість(М.Рильський)Підніміться, будь ласка, зі своїх місць. Підніміть вгору правий лікоть і в повітрі пропишіть ліктем слово ДОБРО. Те ж саме проробіть із лівим ліктем.

 • Підніміться, будь ласка, зі своїх місць. Підніміть вгору правий лікоть і в повітрі пропишіть ліктем слово ДОБРО. Те ж саме проробіть із лівим ліктем.Скласти ССР за поданими графічними схемами на морально-етичну тему : “Доброта і милосердя врятує світ”.

 • Скласти ССР за поданими графічними схемами на морально-етичну тему : “Доброта і милосердя врятує світ”.

 • [ ] , і [ ]

 • То [ ] , то [ ]

 • [ ] , але [ ]

 • Не тільки [ ] , а й [ ]

 • [ ] , та й [ ]З поданих груп слів складіть загадки і запишіть їх, ставлячи розділові знаки.

 • З поданих груп слів складіть загадки і запишіть їх, ставлячи розділові знаки.

 • В, на, лісі, плаче, робилося, в, а, майстерні, родилося, руках.

 • скрипка

 • 2. По, ходила, зоря-зоряниця, знайшло, ключі, а, полю, загубила, зійшло, сонце, ключі.

 • роса

 • 3. Водою, над, шелестить, стоїть, бородою, дід.

 • очерет

 • Який музичний інструмент є душею нашого народу?1.Речення складне, якщо в ньому:

 • 1.Речення складне, якщо в ньому:

 • А)дві і більше граматичних основ;

 • Б)дві граматичні основи;

 • В)головні і другорядні члени.

 • 2.Складносурядним є речення,в яких прості речення:

 • А)рівноправні за змістом і граматично,з’єднані сурядними сполучниками;

 • Б)з’єднані сполучниками підрядності;

 • В)без сполучників.

 • 3.Сполучники,за допомогою яких поєднуються прості речення у ССР,діляться на:

 • А)прості й складні;

 • Б)умовні,причини,часові;

 • В)єднальні,протиставні,розділові.

7.Кома між частинами ССР не ставиться:

 • 7.Кома між частинами ССР не ставиться:

 • А)якщо прості речення з’єднані розділовими сполучниками;

 • Б)якщо прості речення з’єднані сполучником і мають спільну частку;вставне слово,або якщо воно спонукальне чи питальне;

 • В)якщо іде мова про послідовність подій чи явищ.

 • 8.Якщо прості речення у ССР дуже поширені,далекі за змістом,мають свої розділові знаки,то ставимо:

 • А)кому;

 • Б)тире;

 • В)крапку з комою.

 • 9.Котре із речень є складносурядним?

 • А)Добре знати зимою,що знов навесні ти побачиш обличчя трав.

 • Б)Тече вода в синє море,та не витікає.

 • В)Вдалині хиталися дерева та сирів задуманий прибій.10.Якщо друга частина ССР виражає висновок,наслідок,то ставимо:

 • 10.Якщо друга частина ССР виражає висновок,наслідок,то ставимо:

 • А)двокрапку;

 • Б)тире;

 • В)Крапку з комою.

 • 11.Якщо частини ССр з’єднані одиничним сполучником і є питальними:

 • А)кома ставиться;

 • Б)коми не треба ставити;

 • В)ставимо тире.

 • 12.Скласти одне речення з однорідними членами,а інше – ССР.Ось і закінчився наш урок. У вас у кожного на парті лежить чистий аркуш паперу. Напишіть кожен свої думки, вибравши із поданих незакінчених речень своє.

 • Ось і закінчився наш урок. У вас у кожного на парті лежить чистий аркуш паперу. Напишіть кожен свої думки, вибравши із поданих незакінчених речень своє.

 • - Із цього заняття я йду із…

 • - Після цього заняття я зможу…

 • - Для мене сьогодні важливим було…

 • - Сьогодні я навчився…

 • - До цього я не вмів, а тепер вмію…

 • - У мене виникли думки, (почуття)…1. Рідна мова 9 клас. М.Я. Плющ, В.І.Тихоша -К., “Освіта”.2002.

 • 1. Рідна мова 9 клас. М.Я. Плющ, В.І.Тихоша -К., “Освіта”.2002.

 • 2. Українська мова. Дидактичні матеріали 9 клас. -Тернопіль.2001.

 • 3. Узагальнення й систематизація знань з української мови 10 клас. Л.І.Забашта. -К., “Освіта”.1991.

 • 4.Дидактичний матеріал з української мови 9 клас. Т.Г. Ужченко. -К., “Радянська школа”.1991.

 • 5.Українська мова 9 клас. Л.М.Гордєєва. -Харків, “Ранок”. 2000.Здор Світлана Вікторівна, вчитель української мови і літератури

 • Здор Світлана Вікторівна, вчитель української мови і літератури

 • Черкаського колегіуму “Берегиня”.Каталог: public -> oipopp -> repository -> dcr
dcr -> Прийменник як службова частина мови Кифорук Оксана Вікторівна
dcr -> Знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки; знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки
dcr -> Завдання : розкрити роль прислівників у художніх, науково-популярних і ділових текстах
dcr -> Читання “Дощиком”
dcr -> «Квітни мово, наша рідна. Дмитро Білоус. Віра поета в неминуче відродження рідного слова у поезіях \"Вічно жива\" та \"Хліб і слово\"»
dcr -> Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів Мета
dcr -> Ходи більше …бігай. Ходи більше …бігай


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка