Протягом останнього десятиріччя спостерігається значне збільшення кількісних показників хвороб нирокДата конвертації08.06.2016
Розмір446 b.
#5056Протягом останнього десятиріччя спостерігається значне збільшення кількісних показників хвороб нирок.

 • Протягом останнього десятиріччя спостерігається значне збільшення кількісних показників хвороб нирок.І. Гострі пошкодження нирок

 • І. Гострі пошкодження нирок

 • ІІ. Швидкопрогресуючі ураження нирок

 • ІІІ. Хронічна хвороба нирок (ХХН)

 • ІV. Інфекції сечової системи

 • V. Пізній гестоз

 • VІ. Пошкодження (хвороби) трансплантованої нирки

 • VІІ.Сечокам’яна хвороба

 • VІІІ.Некласифіковані зміниПервинні гломерулярні ураження

 • Первинні гломерулярні ураження

 • (гломерулонефрит)

 • Вторинні гломерулярні ураження

 • (системні хвороби сполучної тканини; цукровий діабет; амілоїдоз; вірусний гепатит; артеріальна гіпертензія; ВІЛ, СНІД; пізні гестози)

 • Спадкові нефропатії (гломерулярні, тубулярні, кистозні, змішані)

 • Хронічний неінфекційний тубулоінтерстиціальний нефрит, включаючи хронічний пієлонефрит

 • Хронічна хвороба трансплантованої нирки

Класичний: за визначенням концентрації креатиніну плазми, його добової секреції з сечею та хвилинного діурезу (проба Реберга).

 • Класичний: за визначенням концентрації креатиніну плазми, його добової секреції з сечею та хвилинного діурезу (проба Реберга).

 • Розрахунковий метод Cocrofta – Gaulta, MDRD.

 • Найбільш точними є із застосуванням інуліну, іоталамату, парааміногіпурату. • двобічне імуноопосередковане захворювання нирок з переважним ураженням ниркових клубочків та залученням до патологічного процесу ниркових канальців, інтерстиціальної тканини та судинГострий гломерулонефрит (який був недіагностований, невилікуваний або в силу невідомих причин хронізувався

 • Гострий гломерулонефрит (який був недіагностований, невилікуваний або в силу невідомих причин хронізувався

 • В інших випадках етіологія невідома (чинниками можуть бути віруси, вакцини, фарм. препарати, органічні розчинники, алкоголь, тощо)Розвиток хронічного гломерулонефриту зумовлений:

 • Розвиток хронічного гломерулонефриту зумовлений:

 • Аутоімунними механізмами

 • Неімунними механізмами: гіперкоагуляція, підвищення внутрішньосудинного згортання крові, випадіння фібрину у клубочкових капілярах, підвищення в крові концентрації кінінів, серотоніну, гістаміну, реніну, простагландинів

Мезангіопроліферативний ГН

 • Мезангіопроліферативний ГН

 • Мезангіокапілярний ГН (мембранозно – проліферативний ГН)

 • Мембранозний ГН

 • Фокально – сегментарний гломерулосклероз (гіаліноз)

 • Фібропластичний ГН

 • Мінімальні зміни (ліпоїдний нефроз)Проліферація переважно мезангіальних клітин, збільшення мезангіального матриксу і дифузне розширення гломерулярних базальних мембран (виділяють три підтипи цієї форми)

 • Проліферація переважно мезангіальних клітин, збільшення мезангіального матриксу і дифузне розширення гломерулярних базальних мембран (виділяють три підтипи цієї форми)залежать від варіанту та стадії захворювання

 • залежать від варіанту та стадії захворювання • Артеріальна гіпертензія відсутня, сечовий синдром:

 • скарг, як правило, немає

 • є лише зміни в загальному аналізі сечіНефротичний синдром:

 • Нефротичний синдром:

 • скарги на загальну слабість, втомлюваніть,

 • об’єктивно: - набряки (як правило, масивні),

 • - дистрофічні зміни шкіри,

 • - нефротичні кризи (приступи сильного болю у животі, що супроводжуються перитонеальними симптомами, гарячкою, зниженням діурезу, нагадують тромбоз мезентеріальних артерій, потребують негайної консультації хірурга),

 • - зниження опірності організму до інфекційних захворювань, погано лікуються інтеркурентні захворювання (фурункульоз, пневмонія, бешиха, тощо), які нерідко є причиною смерті хворогоАртеріальна гіпертензія наявна:

 • Артеріальна гіпертензія наявна:

 • скарги на

 • - головний біль

 • - погіршення зору

 • - безсоння

 • об’єктивно:

 • - артеріальна гіпертензія

 • - гіпертрофія лівого шлуночка

 • - ознаки серцевої недостатності

 • - наявність церебральних та кардіальних ускладненьПорушення функція нирок

 • Порушення функція нирок

 • (стадія хронічної ниркової недостатності):

 • симптоми відповідно до її ступеняЗагальний аналіз сечі

 • Загальний аналіз сечі

 • - протеїнурія до 3 г/добу при сечовому синдромі, від 3,5 до 30 - 60 г/добу - при нефротичному

 • - при артеріальній гіпертензії рівень протеїнурії дещо знижується

 • - еритроцитурія

 • - циліндрурія(гіалінові, зернисті, навіть восковидні при нефротичному синдромі)

 • - інколи лейкоцитурія (переважно при нефротичному синдромі, як ознака ураження інтерстицію)Проба Нечипоренка (збільшення кількості еритроцитів (>50000 в 1 мл сечі визначається як гематуричний компонент), рідше лейкоцитів)

 • Проба Нечипоренка (збільшення кількості еритроцитів (>50000 в 1 мл сечі визначається як гематуричний компонент), рідше лейкоцитів)

 • Аналіз сечі за Зимницьким (поява ніктурії, ізостенурії при артеріальній гіпертензії, з подальшим розвитком гіпоізостенурії, змінами добового діурезу).Загальний аналіз крові (анемія, яка посилюється по мірі прогресування захворювання, прискорення ШОЕ).

 • Загальний аналіз крові (анемія, яка посилюється по мірі прогресування захворювання, прискорення ШОЕ).

 • Біохімічний аналіз крові (гіпо-, диспротеїнемія, гіперхолестеринемія, наростання активності трансаміназ, ЛДГ, відхилення гемостазу в бік гіперкоагуляції. При розвитку ХНН підвищення рівня креатиніну і сечовини, а також зменшення клубочкової фільтрації і зниження концентраційної функції нирок).Біопсія нирок з наступним патоморфологічним дослідженням нефробіоптата є золотим стандартом діагностики хронічного гломерулонефриту (виявляють мезангіо-проліферативний, мезангіокапілярний, мембранозний, лобулярний, фібропластичний Гн, фокально – сегментарний гломерулосклероз (гіаліноз)).

 • Біопсія нирок з наступним патоморфологічним дослідженням нефробіоптата є золотим стандартом діагностики хронічного гломерулонефриту (виявляють мезангіо-проліферативний, мезангіокапілярний, мембранозний, лобулярний, фібропластичний Гн, фокально – сегментарний гломерулосклероз (гіаліноз)).

 • УЗД (виявляє гладкі контури, незмінені або зменшені при ХНН розміри, підвищену ехогенність нирок).

 • ЕКГ (ознаки гіпертрофії лівого шлуночка при наявності артеріальної гіпертензії та ХНН).ГН з мінімальними змінами – 80 % нефротичного синдрому у дітей

 • ГН з мінімальними змінами – 80 % нефротичного синдрому у дітей

 • Мезангіопроліферативний ГН – ізольований сечовий, нефротичний синдром (5 – 10 %), макро – та мікрогематурія

 • Мезангіокапілярний ГН - нефротичний синдром (15% - діти, 30% – дорослі), ізольований сечовий синдром з гематурією, артеріальна гіпертензія

 • Мембранозний ГН – нефротичний синдром (30 – 40 %)

 • Фокально – сегментарний гломерулосклероз (гіаліноз) – нефротичний синдром (15 – 25 %), артеріальна гіпертензія

 • Фібропластичний ГН – нефротичний синдром (50 %), артеріальна гіпертензія, хронічна ниркова недостатністьХронічний пієлонефрит

 • Хронічний пієлонефрит

 • Нефропатія вагітних

 • Тубулоінтерстиціальний нефрит

 • Алкогольне ураження нирок

 • Амілоїдоз

 • Діабетична нефропатія

 • Ураження нирок при дифузних захворюваннях сполучної тканиниМета:

 • Мета:

 • досягнення ремісії

 • сповільнення темпів прогресування у стадію ХНН

 • попередження і усунення ускладненьЛікування проводиться у спеціалізованому стаціонарі

 • Лікування проводиться у спеціалізованому стаціонарі

 • Режим при загостренні ліжковий або напівліжковий

 • Дієта, переважно, відповідає столу №7Симтоматична терапія:

 • Симтоматична терапія:

 • Сечогінні препарати (перевагу надають петльовим діуретикам)

 • Гіпотензивні середники (інгібітори АПФ (А), пролонговані антагоністи кальцієвих каналів, при неефективності препаратів базисного ряду застосовують агоністи імідазолінових рецепторів (моксонідин) тощо)

 • Гіполіпідемічні препарати (статини (С) та інші)Глюкокортикостероїди (А) (показані при нефротичному синдромі, але протипоказані при наявності артеріальної гіпертензії і ХНН)

 • Глюкокортикостероїди (А) (показані при нефротичному синдромі, але протипоказані при наявності артеріальної гіпертензії і ХНН)

 • Цитостатики (застосовують при нефротичному синдромі, при резистентності до глюкокортикостероїдів)

 • Антикоагулянти і антиагреганти (при нефротичному синдромі резистентному до глюкокортикоїдів та цитостатиків)

На стадії ХНН (ХХН ІІ і вище) показані

 • На стадії ХНН (ХХН ІІ і вище) показані

 • - дезінтоксикаційна терапія

 • - корекція електролітного гемостазу

 • - кислотно – лужної рівноваги

 • - ентеросорбція

 • - симптоматична терапія

 • - нирковозамісна терапія:

 • - гемодіаліз

 • - перитонеальний діаліз

 • - трансплантація ниркиФітотерапія

 • Фітотерапія

 • Відвари шипшини, чорноплідної горобини; Канефрон

 • Фізіотерапевтичні процедури – не показані

 • Санаторно – курортне лікування

 • Рекомендуються санаторії Південного берегу Криму (Ялта), напівпустель (Туркменістан (Байрам – Алі), Єгипет)

 • Показання: сечовий і нефротичний синдром у догіпертензивній і гіпертензивній стадіях

 • Протипоказання: ХГн з гематуричним компонентом, високий ступінь гіпертензії, виражена декомпенсація серцево – судинної системи, порожнинні набряки, значна анемія, гіпопротеїнемія, ураження нирок при ревматичних захворюваннях

Інфекційно – індуковане вогнищеве запалення інтерстицію нирок з формуванням рубців і наступним ураженням всіх структур нефрона

 • Інфекційно – індуковане вогнищеве запалення інтерстицію нирок з формуванням рубців і наступним ураженням всіх структур нефронаІнструментальні інвазивні методи обстеження і лікування

 • Інструментальні інвазивні методи обстеження і лікування

 • Обструкція сечовивідних шляхів

 • Везико – уретеральний рефлюкс

 • Статева активність

 • Використання діафрагм та спермицидів

 • Вагітність

 • Цукровий діабет

 • Неінфекційна патологія нирок

 • Переохолодження- Ускладнений

 • - Ускладнений

 • - Неускладнений

 • За кількістю уражених нирок:

 • - Однобічний

 • - Двобічний

 • Фази перебігу хронічного пієлонефриту

 • - Активного запалення

 • - Латентного запалення

 • - РемісіїВроджені та набуті анатомічні аномалії

 • Вроджені та набуті анатомічні аномалії

 • Функціональні порушення сечових шляхів

 • Наявність цукрового діабету, сечокам’яної хвороби, СНІДу, хронічної серцевої недостатності, вагітності, ниркової недостатності

 • ІСС, що виникла після виконання інструментальних методів дослідження та лікування

 • Похилий та старечий вік незалежно від статіХХН І стадія: неускладнений пієлонефрит

 • ХХН І стадія: неускладнений пієлонефрит

 • ХХН ІІ стадія: ускладнений пієлонефрит, артеріальна гіпертензія ІІІ ст. ІІ ст., анемія легкого ступеня

 • ХХН ІІІ стадія: полікистоз нирок дорослого типу, ускладнений пієлонефрит, артеріальна гіпертензія ІІІ ст. ІІ ст., анемія середнього ступеня тяжкостіДіагноз “пієлонефрит” встановлюють на підставі:

 • Діагноз “пієлонефрит” встановлюють на підставі:

 • - чітко зібраного анамнезу

 • - фізикального обстеження та

 • - лабораторних данихУ фазі загострення клінічні прояви характерні для хронічного пієлонефриту можуть нагадувати гострий пієлонефрит, проте мають меншу ступінь вираженості

 • У фазі загострення клінічні прояви характерні для хронічного пієлонефриту можуть нагадувати гострий пієлонефрит, проте мають меншу ступінь вираженості

 • Важливою особливістю є відсутність синдрому інтоксикації і гострих ускладнень початкового періода гострого пієлонефрита (олігурія, сепсис, плеврит)Анамнез:

 • Анамнез:

 • - виявлення факторів, що сприяють формуванню інфекційного процесу в нирках

 • - встановлення критеріїв ускладненого пієлонефриту

 • Фізикальне обстеження:

 • - вимірювання температури тіла

 • - пальпація нирок і надлобкової ділянки

 • - огляд гінеколога/уролога з обов'язковим виключенням уретриту, вагініту або цервіциту (за умов ускладненого пієлонефриту або рецидивуючого перебігу захворювання)

 • Для діагностики неускладненого пієлонефриту фізикальні дослідження є низькочутливими і малоспеціфічномиЗагальний аналіз крові (не обов’язково)

 • Загальний аналіз крові (не обов’язково)

 • - лейкоцитоз, зміщення лейкоцитарної формули вліво

 • - прискорення ШОЕ

 • Аналіз сечі

 • - лейкоцитурія

 • - можлива еритроцитурія

 • - помірна протеїнурія (до 1 г/л)

 • Бактеріологічне дослідження зразків сечі

 • - бактеріурія понад 102 – 105 КУО/мл

 • - найчастіші збудники: E.coli, S.faecalis, Proteus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Enterococcus spp.,тощо

 • Біохімічний аналіз крові:

 • - частіше патологічні зміни відсутні

 • - можливе підвищення сечовини і креатинінуУЗД, КТ, МРТ нирок (можливі зміни)

 • УЗД, КТ, МРТ нирок (можливі зміни)

 • - асиметричні розміри нирок, зменшення розмірів нирки

 • - деформація чашечково – мискової системи

 • - зменшення товщини паренхіми (вогнищево і тотально)

 • - відсутнє чітке диференціювання синусу від паренхіми -

 • - при обструкції: гідронефроз, конкременти

 • Екскреторна урографія:

 • - запізнення виділення і зниження інтенс-сті контрастування

 • - нерівні контури і зменшення розмірів ураженої нирки

 • - деформація чашечково – мискової системи і її ущільнення

 • - порушення тонусу чашечково – мисочкової системи

 • - зниження ренально – кортикального індексу

 • Радіонуклідні методи:

 • - одно – або двобічне порушення виведення радіофармпр-туУсунення порушень уродинаміки

 • Усунення порушень уродинаміки

 • Лікування інфекції

 • - після посіву сечі на стерильність і визначення чутливості до антибіотиків

 • - до отримання результатів бакдослідження сечі враховуються дані попередніх досліджень сечі

 • - об’єм і тривалість терапії залежить від віку статі, наявності ускладнень, супутньої патології і частоти рецидивів

 • - препарати вибору: фторхінололни ІІ і ІІІ генерації (IV генерації не використовують, оскільки вони не досягають адекватної концентрації в сечі)

 • - при непереносимості: цефалоспорини з грамнегативною активністю

Тривалість лікування 14 діб з наступним бакпосівом сечі, за необхідності продовжують до 21 дня

 • Тривалість лікування 14 діб з наступним бакпосівом сечі, за необхідності продовжують до 21 дняПри рецидиві (виявлення того ж самого збудника) ПН антибактеріальна терапія продовжується ще на тиждень

 • При рецидиві (виявлення того ж самого збудника) ПН антибактеріальна терапія продовжується ще на тиждень

 • При реінфекції (виявлення інших мікроорганізмів) лікування згідно бакпосіву ще на 14 днів

 • більше 3 епізодів на рік – тривала профілактика:

 • - триметоприм-сульфометаксазол 180/90 мг/добу або 3 дні на тиждень

 • - нітрофурантоїн – 50 мг/день

 • - триметоприм 50 мг (1/2 таблетки в день)Проводиться за умов підтвердження ерадикації мікроорганізмів після основного курсу антибактеріальної терапії:

 • Проводиться за умов підтвердження ерадикації мікроорганізмів після основного курсу антибактеріальної терапії:

 • - журавлиний сік – 300 мл/добу або лактобакцили 100 мл/добу 5 днів на тиждень впродовж 6 місяцівдоведена ефективність половинних доз наступних препаратів:

 • доведена ефективність половинних доз наступних препаратів:

 • ко – тримаксазол 0,24

 • нітрофурантоїн 0,05

 • цефалексин 0,25

 • норфлоксацин 0,2

 • ципрофлоксацин 0,125

 • офлоксацин 0,1

 • Всі антибактеріальні засоби приймаються протягом 6 – 12 місяців, 1 р/д, 5 днів на тиждень або одноразово перед статевим актом

симптомокомплекс, який розвивається у кінцевій стадії хронічних двобічних захворювань нирок внаслідок поступової незворотньої загибелі функціонуючих нефронів і характеризується зниженням функції нирок із розвитком порушень гомеостазу:

 • симптомокомплекс, який розвивається у кінцевій стадії хронічних двобічних захворювань нирок внаслідок поступової незворотньої загибелі функціонуючих нефронів і характеризується зниженням функції нирок із розвитком порушень гомеостазу:

 • - змінами водно – електролітного складу і

 • - кислотно – лужної рівноваги організму

 • на тлі гіперазотеміїХронічна ниркова недостатність у зв’язку зі специфікою симптоматики, універсальністю механізмів порушення гомеостатичних функцій виділяється як окремий, автомний від первинної патології стан, що незалежно від останнього потребує

 • Хронічна ниркова недостатність у зв’язку зі специфікою симптоматики, універсальністю механізмів порушення гомеостатичних функцій виділяється як окремий, автомний від первинної патології стан, що незалежно від останнього потребує

 • єдиного лікувального підходучастота ХНН коливається в різних країнах від 100 до 600 на 1 млн. дорослого населення

 • частота ХНН коливається в різних країнах від 100 до 600 на 1 млн. дорослого населення

 • Кількість хворих на ХНН подвоюється кожні 6-8 років

 • На сьогодні у світі налічується 1 млн 470 тис хворих з термінальною ХНН

 • Використання замісних методів лікування -гемодіалізу та алотрансплантації нирок значно подовжило тривалість життя хворих з ХНН.

 • У Європі 124 хворим ХНН на 1 млн. населення проводиться лікування діалізом. У Швеції загальна кількість хворих, які лікуються гемодіалізом, за шість років зросла з 103 до 208 на 1 млн.населенняПорушення обміну речовин та ендокринні захворювання (подагра, цукровий діабет, гіперпаратиреоз)

 • Порушення обміну речовин та ендокринні захворювання (подагра, цукровий діабет, гіперпаратиреоз)

 • Хронічний гломерулонефрит

 • Хронічний пієлонефрит

 • Полікистоз нирок

 • Природжені та набуті тубулопатії

 • Колагенози (СЧВ, ССД, РА, дерматоміозит, тощо)

 • Первинні ураження серця і судин (гіпертонічна хвороба, стеноз ниркових артерій, системний атеросклероз)

 • Порушення прохідності сечових шляхів (СКХ, гідронефроз, піонефроз, рак сечового міхура, аденома, рак простати), тощо

 • Сприяючі фактори

 • Часті переохолодження, загострення основного захворювання, інтеркурентні захворрювання

 • Недотримання режиму, дієти, порушення режиму медикаментозного лікуванняЕкскреторна (видільна) – виведення з організму кінцевих продуктів білкового обміну (сечовини, креатиніну, сечової кислоти та ін.), інших ендогенних метаболітів і речовин, які вводяться екзогенно шляхом фільтрації в клубочках і секреції в канальцях.

 • Екскреторна (видільна) – виведення з організму кінцевих продуктів білкового обміну (сечовини, креатиніну, сечової кислоти та ін.), інших ендогенних метаболітів і речовин, які вводяться екзогенно шляхом фільтрації в клубочках і секреції в канальцях.

 • Гомеостатична – 1) збереження об’єму рідинних середовищ організму, 2) підтримання в них адекватної кількості іонів та осмотично активних речовин; 3) підтримка кислотно – лужної рівноваги, 4) участь у метаболізмі білків, жирів, вуглеводів.

 • Інкреторна (ендокринна) – синтез біологічно активних речовин: реніну, простагландинів, активних метаболітів віт.D3, натрійуретичного пептиду, еритропоетину, тощо.Патогенетичні механізми розвитку ХНН однотипні, незалежно від захворювання, що до неї привели

 • Патогенетичні механізми розвитку ХНН однотипні, незалежно від захворювання, що до неї привели

 • Нирки мають великі резервні можливості: зменшення кількості діючих нефронів до 50 % не супроводжується клінічними проявами ХНН

 • Зменшення ШКФ приводить до накопичення уремічних токсинів (сечовини, креатиніну, середні молекули, феноли, поліаміни, тощо) наслідком чого є:

 • уповільнення всіх обмінних процесів;

 • затримка натрію, магнію, калію, фосфору;

 • затримка рідини і натрію;

 • порушення синтезу вітаміну D і гіпокальціемія;

 • збільшення продукції паратгормону;

 • анемії;

 • збільшення проникності судинної стінки;

 • гіперкоагуляціяХНН характеризується одночасним підвищенням сечовини і креатиніну.

 • ХНН характеризується одночасним підвищенням сечовини і креатиніну.

 • Ізольоване підвищення сечовини:

 • - наявність посиленого катаболізму

 • - шлунково – кишкові кровотечі

 • - вживання кортикостероїдів

 • - захворювання печінки

 • Ізольоване підвищення креатиніну:

  • - прояв гіперактивності симпатичної системи
  • - вживання цефалоспоринів або бісептолу


ХНН розвивається поступово

 • ХНН розвивається поступово

 • Початкові симптоми: загальна слабість, втомлюваність, головний біль, погіршення апетиту, спрага, збільшення добового діурезу, ніктурія

 • При огляді: блідість шкіри і слизових, інколи із слідами розчухів і явищами геморрагічного діатезу; пастозність обличчя, набряки під очима, в поперековій ділянці на ногах; хворі загальмовані, пригнічені, рідше збудженіАстенічний (слабість, втома, апатія, обмеження і втрата працездатності)

 • Астенічний (слабість, втома, апатія, обмеження і втрата працездатності)

 • Дистрофічний (сухість і свербіж шкіри, м’язова слабість, атрофія м’язів, схудення аж до кахексії

 • Шлунково-кишковий (гіркота в роті, анорексія, нудота, блювота, біль в епігастрії (уремічний гастрит), проноси (уремічний, виразковий ентероколіт), панкреатопатія, шлунково – кишкові кровотечі)

 • Серцево-судинний (АГ –100 %, міокардіодистрофія –70 %,перикардит, лівошлуночкова недостатність, дилятаційна кардіоміопатія, кальцифікація судин і серця)

 • Плевро-пульмональний (уремічний пульмоніт, плеврит, нефрогенний набряк легень, пневмонія)

 • Ураження центральної і периферичної нервової системи (неврастенічний синдром, інсомнія, уремічна полінейропатія, м’язова слабість, енцефалопатія, психози)Кістково – суглобовий синдром (вторинний гіперпаратиреоз, уремічна остеоартропатія, ренальна фіброзна остеодистрофія, ниркова остеомаляція, уремічна подагра. Остеопатія поєднується з міопатією)

 • Кістково – суглобовий синдром (вторинний гіперпаратиреоз, уремічна остеоартропатія, ренальна фіброзна остеодистрофія, ниркова остеомаляція, уремічна подагра. Остеопатія поєднується з міопатією)

 • Ендокринні порушення (уремічний гіпогонадизм, гіперпаратиреоз, уремічний псевдодіабет, гіпоглікемії. зниження секреції СТГ і ТТГ)

 • Порушення системи імунітету (схильність до інфекцій, новоутворів, зниження фагоцитозу)

 • Порушення КЛР – метаболічний ацидоз (нудота, анорексія, задишка, дихання Куссмауля)

 • Гематологічна система: анемія і геморагічний діатез (зниження толерантності до фізичного навантаження, дистрофічні зміни в органах і тканинах, метрорагія)

 • Порушення водного балансу (поліурія, гіпостеноурія, гіпоізостенурія, ніктурія, олігурія, ознаки гіпергідратації)Дегідратація

 • Дегідратація

 • Системна і/або ниркова інфекція

 • Гіпертензія

 • Нефротоксичні препарати

 • Обструкція сечовивідних шляхів

 • Серцева недостатність

 • Гіперглікемія

 • Ішемія нирокКлінічний аналіз крові

 • Клінічний аналіз крові

 • Біохімічний аналіз крові (білок та фракції, сечовина, креатинін, білірубін, трансамінази, електроліти, КЛР, залізо сироватка, коагулограма, час згортання крові)

 • Загальний аналіз сечі

 • Добовий діурез, контроль маси тіла, кількості випитої рідини

 • Добова протеїнурія,

 • Кліренс ендогенного креатиніну (клубочкова фільтрація)

 • Аналіз сечі за Зимницьким

 • Аналіз сечі за Нечипоренко

 • Аналіз сечі на флору і чутливість до антибіотиків

 • УЗД

 • Дослідження очного дна

 • Рентгенографія ОГП

 • ЕКГ, ЕхоКССтупінь клубочкова креатинін Cтадія

 • Ступінь клубочкова креатинін Cтадія

 • ХНН фільтрація крові ХХН

 • - >90 <0,123 І

 • 1 <90>60 >0,123<0,176 ІІ

 • 2 <60>30 >0,176<0,352 ІІІ

 • 3 <30>15 >0,352<0,528 ІV

 • 4 <15 >0,528 VХХН ІІ стадія, хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, вторинна гіпертензія, ІІІ стадія, ІІ ступінь. ХНН І

 • ХХН ІІ стадія, хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, вторинна гіпертензія, ІІІ стадія, ІІ ступінь. ХНН І

 • СЧВ, ХХН ІІІ стадія, хронічний гломерулонефрит, вторинна гіпертензія ІІІ стадія, ІІІ ступінь, анемія середнього ступеня тяжкості. ХНН ІІЦукровий діабет 2 тип, ХХН ІІ стадія: діабетична нефропатія, нефротичний синдром, вторинна гіпертензія, вторинна анемія середньої важкості . ХНН І

 • Цукровий діабет 2 тип, ХХН ІІ стадія: діабетична нефропатія, нефротичний синдром, вторинна гіпертензія, вторинна анемія середньої важкості . ХНН І

 • ХХН ІІІ стадія, хронічний обструктивний пієлонефрит, загострення, вторинна гіпертензія. ХНН ІІВизначається стадією і темпом прогресування ХНН

 • Визначається стадією і темпом прогресування ХНН

 • Основним завданням терапії є:

 • 1) корекція і підтримка гомеостазу, насамперед

 • а) водно – електролітного балансу,

 • б) кислотно – лужної рівноваги,

 • в) зменшення утворення та посилення виведення кінцевих продуктів білкового обміну

 • 2) покращення самопочуття хворих і

 • 3) сповільнення прогресування хворобиКорекція артеріальної гіпертензії

 • Корекція артеріальної гіпертензії

 • Зменшення внутрішньоклубочкової гіперфільтрації

 • Ліквідація протеїнурії

 • Усунення дефіцитної анемії

 • Корекція кальцій-фосфорного обміну

 • Корекція глікемії

 • Корекція дисліпідеміїПо мірі прогресування ХХН можливості ренопротективної терапії зменшуються, уступаючи місце замісній терапії

 • По мірі прогресування ХХН можливості ренопротективної терапії зменшуються, уступаючи місце замісній терапіїХворим призначають лікування основного захворювання (при необхідності), навіть на останніх стадіях ХНН:

 • Хворим призначають лікування основного захворювання (при необхідності), навіть на останніх стадіях ХНН:

 • корекцію гіперглікемії у хворих на діабетичну нефропатію

 • антибактеріальну терапія при загостренні хронічного пієлонефриту

 • усунення обструкції сечових шляхів

 • лікування серцевої недостатності, тощоЗабезпечення незамінними амінокислотами

 • Забезпечення незамінними амінокислотами

 • Зниження азотистого навантаження

 • Компенсацію енергетичних втратДієта № 7Б, а в термінальній стадії №7Г

 • Дієта № 7Б, а в термінальній стадії №7Г

 • Зменшення вживання білка з їжею (низькобілкова дієта)

 • Контроль споживання рідини

 • Зменшення вживання продуктів що містять: К+, Na+, Mg2+,фосфатиобмеження вмісту білків до 60 – 40 – 20 г/добу, оскільки продукти їх розпаду не виводяться нирками і отруюють організм, надають перевагу тваринному білку,

 • обмеження вмісту білків до 60 – 40 – 20 г/добу, оскільки продукти їх розпаду не виводяться нирками і отруюють організм, надають перевагу тваринному білку,

 • При зниженому екзогенному поступленні білка він синтезується в організмі хворого з сечовини (що зменшує азотисте навантаження) при наявності достатньої кількості незамінних амінокислот

 • Джерела незамінних амінокислот:

 • - 2 яєчних білка щодня, один невеликий кусочок сирого несоленого сала в тиждень

 • - Кетостерил (кетоперален) 4 – 8 т тричі на добу під час їжіконтролюють надходження фосфатів, натрію, калію, води;

 • контролюють надходження фосфатів, натрію, калію, води;

 • жири дозволяється вживати у будь – якому вигляді, проте перевага надається жирам тваринного походження;

 • джерелом вуглеводів можуть бути всі продукти рослинного походження, крім бобових, горіхів, грибів; рекомендуються борошняні стравиДоведено, що збільшення тривалості життя пацієнтів за рахунок зменшення кардіоваскулярних ризиків, можливе, в першу чергу, за рахунок зниження артеріального тиску і зменшення/ліквідації протеїнурії

 • Доведено, що збільшення тривалості життя пацієнтів за рахунок зменшення кардіоваскулярних ризиків, можливе, в першу чергу, за рахунок зниження артеріального тиску і зменшення/ліквідації протеїнуріїЦільовий артеріальний тиск для всіх вікових груп незалежно від наявності порушення функції нирок є менше 130 і 80 мм рт.ст. при протеїнурії менше 1г за добу

 • Цільовий артеріальний тиск для всіх вікових груп незалежно від наявності порушення функції нирок є менше 130 і 80 мм рт.ст. при протеїнурії менше 1г за добу

 • Цільовий артеріальний тиск при діабетичній нефропатії або за наявності протеїнурії більше 1 г за добу при інших захворюваннях нирок менший за 125 і 75 мм рт.ст., жорсткий контроль передбачає зниження діастолічного тиску до 75 мм рт.ст, особливо у молодих пацієнтів

 • (Praga M. Slowing the progression of renal failure//Kid.Int.-2002.- Vol.61.N5.-P.18)інгібітори АПФ ( лізиноприл (5 – 40 мг), еналаприл (2,5 – 40 мг), моноприл, квадроприл).

 • інгібітори АПФ ( лізиноприл (5 – 40 мг), еналаприл (2,5 – 40 мг), моноприл, квадроприл).

 • Антагоністи рецепторів до ангіотензину II (лозартан, вальсартан, ірбесартан, кандесартан)

 • Блокатори кальцієвих рецепторів групи ніфедіпіну – амлодипін (2,5 – 10 мг/добу), дилтіазему - діакордін ретард (60 – 240 мг/добу)

 • Блокатори бета-адренорецепторів – целіпролол, бетаксолол

 • Інгібітори імідазолінових рецепторів (моксонідин)

 • Петльові діуретики фуросемід (20 – 320 мг/добу), індапамід

 • За умови злоякісних форм гіпертензії та наявності ознак лівошлуночкової недостатності препарати вводять в/в (гіперстат, нітропрусид натрію)Інгібітор АПФ/БРАТ ІІ потрібні незалежно від наявності артеріальної гіпертензії, в стартовій дозі, оскільки позитивно впливають на клубочкову гемодинаміку і зниження протеїнурії.

 • Інгібітор АПФ/БРАТ ІІ потрібні незалежно від наявності артеріальної гіпертензії, в стартовій дозі, оскільки позитивно впливають на клубочкову гемодинаміку і зниження протеїнурії.

 • При АГ інгібітор АПФ/БРАТІІ призначають від стартової дози до ефективної (під контролем добової протеїнурій).

 • Корекція дози не проводиться до рівня ШКФ 30 мл/хв, креатиніна 350 мкмоль/л, після чого доза препарату переглядається.

 • Перевагу слід надавати препаратам з печінковим шляхом виведення (спіраприл, трандалоприл) або подвійним шляхом виведення (раміприл).

 • БРАТ ІІ призначають при непереносимості інгібітора АПФ, в комбінації з ним або самостійноДля кризової ситуації показано вибір каптоприла по 12,5 – 50 мг під язик з повтором по показах кожні 30 хв; або клонідін (клофелін) 0,15 мг, через 30 хв 0,075 мг до 6 раз, під контролем АТ

 • Для кризової ситуації показано вибір каптоприла по 12,5 – 50 мг під язик з повтором по показах кожні 30 хв; або клонідін (клофелін) 0,15 мг, через 30 хв 0,075 мг до 6 раз, під контролем АТ

 • + фуросемід від 40 мгEUCLID(зменшує прогресування нефропатії при ЦД І типу, у пацієнтів з нормальним АТ, мікроальбумінурією)

 • EUCLID(зменшує прогресування нефропатії при ЦД І типу, у пацієнтів з нормальним АТ, мікроальбумінурією)

 • ALLHAT (менший ризик розвитку ниркового діабету в порівнянні з діуретиками)

 • ATLAS (безпечність високих доз при СН, в т.ч. при ЦД)

 • ELVERA(зменшує масу лівого шлуночка і покращує діаст функцію у літніх людей з нелікованою АГ)

 • GISI – 3 ( покращує виживанння і функцію ЛШ при ІМ)

 • SMILE-2 (ІМ)Входить у тріаду кардіоренального синдрому

 • Входить у тріаду кардіоренального синдрому

 • Анемію слід починати лікувати відразу по її виявленню і так само агресивно як і гіпертензію, цукровий діабет чи дисліпідемію

 • Рання корекція анемії сприяє:

 • - подовженню додіалізного періоду

 • - сповільнює зниження функції нирок

 • - підвищує якість і тривалість життя пацієнтів за рахунок органопротекції (серця, головного мозку)Цільові рівні

 • Цільові рівні

 • Для чоловіків і жінок в постменопаузі гемоглобіну- 120 Г/Л, гематокриту 33 %

 • Для жінок в пременопаузі і в пацієнтів у препубертатному періодах

 • гемоглобіну- 110 Г/Л, гематокриту 33 %

 • (але не більше 130 г/л)

 • National Kidney Foundation Clinical Practice Guidelines for Anemia of Chronic Kidney Disease:Update2000 Am.J.Kid. Dis.37:S182-238,2001Застосування еритропоетинстимулюючих агентів

 • Застосування еритропоетинстимулюючих агентів

 • Пероральне або довенне введення препаратів заліза

 • ГемотрансфузіїПровідну роль в патогенезі анемії має зниження синтеза еритропоетина нирками

 • Провідну роль в патогенезі анемії має зниження синтеза еритропоетина нирками

 • До призначення еритропоетину визначають рівень заліза з метою корекції його до цільового рівня (ознаки залізодефіцитної анемії: залізо сироватки - < 10 мкмоль/л, феритини - < 100 нг/мл, трансферин - < 0,3 г/л, рівень сатурації трансферину - <17%)

 • Еритропоетин альфа (Епрекс, Епобіокрин, Еповітан), бета (Рекормон), дарбапоетин (Аранесп), CERA (мірцера)Моніторинг (1 – 3 р/міс) рівня Нв і рівня обміну заліза (ферритин>200 нг/мл, сатурація трансферину>20%) з їх корекцією (пероральне або довенне введення препаратів заліза)

 • Моніторинг (1 – 3 р/міс) рівня Нв і рівня обміну заліза (ферритин>200 нг/мл, сатурація трансферину>20%) з їх корекцією (пероральне або довенне введення препаратів заліза)

 • Терапія вважається ефективною, якщо гемоглобін зростає на 1-2 г/л/добу, а кількість ретикулоцитів на 20% через 5-7 днів

 • Якщо через 1 місяць лікування еритропоетином приріст гемоглобіну не сягає 12 г/л, а гематокриту – 2-4%, то дозу збільшують на 25 – 50 %, а при нормалізації червоною крові, дозу зменшують на 25 % та продовжують без обмежень тривалостіПрепарати заліза призначають, після визначення його в крові.

 • Препарати заліза призначають, після визначення його в крові.Для перорального прийому оптимальними є препарати сульфата заліза з аскорбіновою кислотою (для кращої абсорбції)

 • Для перорального прийому оптимальними є препарати сульфата заліза з аскорбіновою кислотою (для кращої абсорбції)

 • Застосування фолієвої кислоти (5 – 15 мг/доб), вітаміна В12 (500 – 1000 мкг/доб), вітаміна В6 (50 – 100 мг/доб)Гемотрансфузії (довенне введння одногрупної біосумісної еритроцитарної маси чи відмитих еритроцитів)

 • Гемотрансфузії (довенне введння одногрупної біосумісної еритроцитарної маси чи відмитих еритроцитів)

 • відносять до невідкладних міроприємств при еритропоетин резистентності з рівнем гемоглобіну < 60 г/л, при масивних крововтратах внаслідок великої кількості побічних дій: ризик інфікування ВІЛ, вірусами гепатита, пригнічення гемопоеза, алергічні реакції, поровантаження залізом, гемосидероз печінки, погіршення результатів трансплантації, збільшення ризику смерті)Про адекватне лікування анемії свідчить збільшення кількості ретикулоцитів через 2 тижні від початку програмного лікування анемії

 • Про адекватне лікування анемії свідчить збільшення кількості ретикулоцитів через 2 тижні від початку програмного лікування анеміїESAM study (n=10803)

 • ESAM study (n=10803)

 • ESRD-CIP (n=6664)

 • Продемонстровано ефективність і безпечність підшкірного введення епоетину бета один раз на тижень і більшу економічну ефективність в порівнянні з довенним введенням 2-3 рази на тижденьПри прогресуванні ХНН знижується вміст кальцію в крові і збільшується фосфату і як результат підвищена секреція паратгормону з розвитком остеодистрофії

 • При прогресуванні ХНН знижується вміст кальцію в крові і збільшується фосфату і як результат підвищена секреція паратгормону з розвитком остеодистрофії

 • СахР>4,44 ммоль2/л2, загальний ПТГ>70 пг/мл (цільові рівні: СахР 2,82 – 4,44 ммоль2/л2, фосфора 1,0 – 1,61 ммоль/л, ПТГ (150 – 300 пг/мл)

 • Кальцифікація судин і серця (Ехо, КТ)

 • Денситометрія (Т<1 – остеопенія, Т<2,5 остеопороз)при гіпокальціємії призначають комбіновані препарати карбонату кальцію з вітаміном D3 (зокрема, кальцемін по 1 – 2 таблетки на добу місяцями), нативні вітаміни D2 і D3 – ергокальциферол і холекальциферол, активні метаболіти вітаміну D – 1,25(ОН)2D3 – кальцитріол і 1альфа(ОН)D3 – альфакальцидол

 • при гіпокальціємії призначають комбіновані препарати карбонату кальцію з вітаміном D3 (зокрема, кальцемін по 1 – 2 таблетки на добу місяцями), нативні вітаміни D2 і D3 – ергокальциферол і холекальциферол, активні метаболіти вітаміну D – 1,25(ОН)2D3 – кальцитріол і 1альфа(ОН)D3 – альфакальцидол

 • для корекції гіперфосфатемії – фосфатні біндери (ренагель), L-амінокислоти (кетостерил), кальцію карбонат, альмагель, ентеросорбція

 • для зниження продукції паратгормону – ергокальциферол, оксидевіт; тахістин, остеохін);Встановлено, що гіперхолестеринемія:

 • Встановлено, що гіперхолестеринемія:

 • збільшує швидкість погіршення функції нирок, у зв’язку не лише з атеросклеротичним ураженням ниркових судин, але і прямою нефротоксичною дією ліпідів

 • Найбільш ефективними є статини:

 • аторвастатин (ліпримар), симвасатин (вазіліп), ловастатин (мевакор), тощоГіпоазотемічні фітопрепарати: хофітол, леспенефрил, леспефлан,байкамін

 • Гіпоазотемічні фітопрепарати: хофітол, леспенефрил, леспефлан,байкамін

 • Ентеросорбція: активоване вугілля, ентеросгель, ентеродез, поліфепан, сорбекс, тощо

 • Кишковий діаліз

 • Форсування діареї

 • Шлунковий лаваж з промиванням шлунку

корекція ацидозу проводиться з урахуванням стану водного обміну та рівня гіпертензії (100 – 150 мл 4,2 % розчину натрію гідрокарбонату, 100 – 200 мл 10 % розчину натрію лактату або цитрат натрію, які протипоказані при наявності серцевої недостатності, набряку легень, вираженої гіпертензії. У цих випадках перевагу надають карбонату кальцію 1 – 2 г 4 – 6 разів на добу. Рекомендують також пероральні антацидині препарати (гідроокис алюмінію). Виражений ацидоз, особливо на тлі гіпертензії, є прямим показанням до гемодіалізу

 • корекція ацидозу проводиться з урахуванням стану водного обміну та рівня гіпертензії (100 – 150 мл 4,2 % розчину натрію гідрокарбонату, 100 – 200 мл 10 % розчину натрію лактату або цитрат натрію, які протипоказані при наявності серцевої недостатності, набряку легень, вираженої гіпертензії. У цих випадках перевагу надають карбонату кальцію 1 – 2 г 4 – 6 разів на добу. Рекомендують також пероральні антацидині препарати (гідроокис алюмінію). Виражений ацидоз, особливо на тлі гіпертензії, є прямим показанням до гемодіалізу

 • корекція гіперкаліємії (10 – 20 % розчин глюкози з інсуліном)

Метод базується на дифузії з крові до діалізуючого розчину через напівпроникну мембрану уремічних токсинів, електролітів, що затримуються в крові при уремії

 • Метод базується на дифузії з крові до діалізуючого розчину через напівпроникну мембрану уремічних токсинів, електролітів, що затримуються в крові при уреміїПоказання:

 • Показання:

 • ХНН ІV (ХХН V)

 • (креатинін крові понад 0,529 ммоль/л, ШКФ менше 15 мл/хв

 • Стійка олігурія (менше 500 мл на добу)

 • Клінічні ознаки уремії (набряк легень, ексудативний плеврит, полінейропатія, тощо)

 • Гіпергідратація

 • Гіперкаліемія (понад 7 г/л)метод очищення крові грунтується на тому, що в черевну порожнину вводять, а потім виводять спеціальний діалізуючий розчин, в який дифундують токсичні речовини; роль напівпроникної мембрани відіграє очеревина; для проведення діалізу встановлюють катетер в черевну порожнину).

 • метод очищення крові грунтується на тому, що в черевну порожнину вводять, а потім виводять спеціальний діалізуючий розчин, в який дифундують токсичні речовини; роль напівпроникної мембрани відіграє очеревина; для проведення діалізу встановлюють катетер в черевну порожнину).

 • Застосовують для тривалого діалізу у хворих з утрудненим судинним доступом, за відсутності гемодіалізної апаратури, при ознаках вираженої серцево – судинної декомпенсації.Покази до пересадки – перший та другий періоди термінальної стадії хронічної ниркової недостатності.

 • Покази до пересадки – перший та другий періоди термінальної стадії хронічної ниркової недостатності.

 • Даний метод лікування дозволяє значно підвищити рівень медичної, трудової та соціальної реабілітації хворих на хронічну ниркову недостатність.Проте залишається гострою проблема подолання тканинної несумісності для утримання алотрансплантату.

 • Проте залишається гострою проблема подолання тканинної несумісності для утримання алотрансплантату.

 • Імуносупресії досягають призначенням цитостатичних препаратів (імуран, селсепт, азатіоприн), циклоспорину А (сандимун), глюкокортикоїдів (преднізолон, метипред).

 • При загибелі трансплантата, внаслідок відторгнення лікувальна тактика зводиться до видалення пересадженої нирки і переведення хворого на хронічний гемодіаліз.http://rutube.ru/tracks/1930976.html?v=04a969be7aedbd498b78a1b4e31e3983

 • http://rutube.ru/tracks/1930976.html?v=04a969be7aedbd498b78a1b4e31e3983

 • http://www.health-ua.org/video/?video=344

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка