Проведення експертизи працездатностіДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.Проведення експертизи працездатності обумовлене значним виливом захворюваності з тимчасовою та стійкою непрацездатністю на здоров'я населення, економічними втратами суспільства та пов'язане з юридичними аспектами.

 • Проведення експертизи працездатності обумовлене значним виливом захворюваності з тимчасовою та стійкою непрацездатністю на здоров'я населення, економічними втратами суспільства та пов'язане з юридичними аспектами.Проведення експертизи працездатності обумовлене наявністю в нашій країні системи державного соціального страхування, яка передбачає соціальний захист громадян при непрацездатності і є одним із прав, зафіксованих у статті 46 Конституції, Кодексі законів про працю та ряді інших законів України. Підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню ясі робітники та службовці, що працюють за наймом на підставі трудового договору з адміністрацією організації, установи, підприємства.

 • Проведення експертизи працездатності обумовлене наявністю в нашій країні системи державного соціального страхування, яка передбачає соціальний захист громадян при непрацездатності і є одним із прав, зафіксованих у статті 46 Конституції, Кодексі законів про працю та ряді інших законів України. Підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню ясі робітники та службовці, що працюють за наймом на підставі трудового договору з адміністрацією організації, установи, підприємства.Послідовність дій лікаря при проведенні експертизи тимчасової непрацездатності.

 • Послідовність дій лікаря при проведенні експертизи тимчасової непрацездатності.

Видача документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність здійснюється лікуючим лікарем (фельдшером) при пред'явленні паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу непрацездатного.

 • Видача документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність здійснюється лікуючим лікарем (фельдшером) при пред'явленні паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу непрацездатного.

 • Видача та продовження документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, здійснюються тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем (фельдшером), про що робиться відповідний запис у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого з обґрунтуванням тимчасової непрацездатності.

У разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою, внаслідок алкогольного, токсичного сп'яніння чи дії наркотиків, що визначається ЛКК у порядку, встановленому спільним наказом МВС України, МОЗ України та Міністерства юстиції України від 24.02.95 N 114/38/15-36-18( z0055-95 ) "Про затвердження Інструкції про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я та проведення огляду з використанням технічних засобів“ зареєстрованим Міністерством юстиції України 07.03.95 за N 55/591, видається листок непрацездатності з обов'язковою позначкою про це в ньому та в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.

 • У разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою, внаслідок алкогольного, токсичного сп'яніння чи дії наркотиків, що визначається ЛКК у порядку, встановленому спільним наказом МВС України, МОЗ України та Міністерства юстиції України від 24.02.95 N 114/38/15-36-18( z0055-95 ) "Про затвердження Інструкції про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я та проведення огляду з використанням технічних засобів“ зареєстрованим Міністерством юстиції України 07.03.95 за N 55/591, видається листок непрацездатності з обов'язковою позначкою про це в ньому та в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.

Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) створюється при наявності в штаті не менше, ніж 15 лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

 • Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) створюється при наявності в штаті не менше, ніж 15 лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

У разі лікування в стаціонарі листок непрацездатності видається лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення за весь період стаціонарного лікування. У разі потреби продовження лікування в амбулаторних умовах листок непрацездатності може бути продовжено на термін до 3 календарних днів з обов'язковим обґрунтуванням у медичній карті стаціонарного хворого та витягу з неї.

 • У разі лікування в стаціонарі листок непрацездатності видається лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення за весь період стаціонарного лікування. У разі потреби продовження лікування в амбулаторних умовах листок непрацездатності може бути продовжено на термін до 3 календарних днів з обов'язковим обґрунтуванням у медичній карті стаціонарного хворого та витягу з неї.Тимчасово непрацездатним особам, направленим на консультацію, обстеження, лікування в лікувально-профілактичні заклади за межі адміністративного району, листок непрацездатності видається за рішенням ЛКК на необхідну кількість днів зурахуванням проїзду.

 • Тимчасово непрацездатним особам, направленим на консультацію, обстеження, лікування в лікувально-профілактичні заклади за межі адміністративного району, листок непрацездатності видається за рішенням ЛКК на необхідну кількість днів зурахуванням проїзду.На період проведення інвазивних методів обстеження та лікування (ендоскопія з біопсією, хіміотерапія за інтермітуючим методом, гемодіаліз тощо) в амбулаторних умовах листок непрацездатності видається лікуючим лікарем - згідно з рішенням ЛКК.

 • На період проведення інвазивних методів обстеження та лікування (ендоскопія з біопсією, хіміотерапія за інтермітуючим методом, гемодіаліз тощо) в амбулаторних умовах листок непрацездатності видається лікуючим лікарем - згідно з рішенням ЛКК.

 • У разі протезування у стаціонарах протезно-ортопедичних підприємств системи Міністерства праці та соціальної політики України листок непрацездатності видається на час протезування іпроїзду до стаціонару і назад.ЛКК, а в разі її відсутності - лікуючий лікар з дозволу головного лікаря, може призначити непрацездатному внаслідок професійного захворювання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1662 ( 1662-2000-п ) "Про затвердження переліку професійних захворювань" або захворювання на туберкульоз тимчасове переведення на іншу роботу з видачею листка непрацездатності терміном до 2 місяців. Переведення рекомендується, якщо хворий непрацездатний за своїм основним місцем роботи може повноцінно виконувати іншу роботу без порушення процесу лікування. У разі потреби переведення на легшу роботу у зв'язку з іншими захворюваннями видається висновок ЛКК. Листок непрацездатності в цьому разі не видається.

 • ЛКК, а в разі її відсутності - лікуючий лікар з дозволу головного лікаря, може призначити непрацездатному внаслідок професійного захворювання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1662 ( 1662-2000-п ) "Про затвердження переліку професійних захворювань" або захворювання на туберкульоз тимчасове переведення на іншу роботу з видачею листка непрацездатності терміном до 2 місяців. Переведення рекомендується, якщо хворий непрацездатний за своїм основним місцем роботи може повноцінно виконувати іншу роботу без порушення процесу лікування. У разі потреби переведення на легшу роботу у зв'язку з іншими захворюваннями видається висновок ЛКК. Листок непрацездатності в цьому разі не видається.Для догляду за хворим членом сім'ї листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім'ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд.

 • Для догляду за хворим членом сім'ї листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім'ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд.

 • Для догляду за дорослим членом сім'ї та хворою дитиною, старшою 14 років, при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах листок непрацездатності видається на термін до 3 днів. Як виняток, залежно від важкості перебігу захворювання та побутових умов, цей термін може бути продовжений за рішенням ЛКК, а в разі її відсутності - головного лікаря, але не більше 7 календарних днів.Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування.

 • Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування.Листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю і пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів вагітності воднораз на 126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 - після).

 • Листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю і пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів вагітності воднораз на 126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 - після).У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, на підставі запису в історії пологів та обмінній карті вагітної, засвідченого підписом головного лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу, де відбувались пологи, за місцем спостереження за вагітною додатково видається листок непрацездатності на 14 календарних днів, крім жінок, яких віднесено до I-IV категорій постраждалих у наслідок аварії наЧАЕС.

 • У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, на підставі запису в історії пологів та обмінній карті вагітної, засвідченого підписом головного лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу, де відбувались пологи, за місцем спостереження за вагітною додатково видається листок непрацездатності на 14 календарних днів, крім жінок, яких віднесено до I-IV категорій постраждалих у наслідок аварії наЧАЕС.Жінкам, які належать до I-IV категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, видається листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю і пологами з 27 тижнів вагітності тривалістю180 календарних днів (90 днів на період допологової відпустки і 90- на період післяпологової відпустки).

 • Жінкам, які належать до I-IV категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, видається листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю і пологами з 27 тижнів вагітності тривалістю180 календарних днів (90 днів на період допологової відпустки і 90- на період післяпологової відпустки).

Інвалідність це соціальна недостатність (дезадаптація) внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги.

 • Інвалідність це соціальна недостатність (дезадаптація) внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги.Експертизу стійкої непрацездатності, або інвалідності, проводить медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які з 1992 р. підпорядковані МОЗ України. МСЕК організовують з розрахунку на 100 тисяч дорослого населення за адміністративно-територіальним поділом і за профілем. Адміністративно-територіально МСЕК поділяються на обласні, центральні міські, районні.

 • Експертизу стійкої непрацездатності, або інвалідності, проводить медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які з 1992 р. підпорядковані МОЗ України. МСЕК організовують з розрахунку на 100 тисяч дорослого населення за адміністративно-територіальним поділом і за профілем. Адміністративно-територіально МСЕК поділяються на обласні, центральні міські, районні.

 • До складу міської (районної) МСЕК входять три лікарі-експерти. За профілем МСЕК бувають загальні та спеціалізовані. До складу МСЕК загального профілю входять: терапевт, хірург, невролог, до складу спеціалізованої - два лікарі провідного профілю та один терапевт або невролог.У МСЕК з метою виявлення компенсаторно-адаптивних проходять огляд громадяни, які частково чи повністю втратиш внаслідок захворювання, травм, вроджених дефектів, що обмежують к життє­діяльність, а також ті, Ідо за чинним законодавством мають право на соціальну допомогу.

 • У МСЕК з метою виявлення компенсаторно-адаптивних проходять огляд громадяни, які частково чи повністю втратиш внаслідок захворювання, травм, вроджених дефектів, що обмежують к життє­діяльність, а також ті, Ідо за чинним законодавством мають право на соціальну допомогу.Направлення для огляду хворого у МСЕК видають лікарсько-консультативні комісії (ЛКК) відповідного лікувально-профілактичного закладу за формою, затвердженою МОЗ, після клінічних обстежень, що підтверджують стійкий чи незворотний характер захворювання, та в тому разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п'яти місяців у зв'язку з одним і тим же захво­рюванням за останні дванадцять місяців. При туберкульозі та профзахворюванні ці терміни становлять 10-12 місяців.

 • Направлення для огляду хворого у МСЕК видають лікарсько-консультативні комісії (ЛКК) відповідного лікувально-профілактичного закладу за формою, затвердженою МОЗ, після клінічних обстежень, що підтверджують стійкий чи незворотний характер захворювання, та в тому разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п'яти місяців у зв'язку з одним і тим же захво­рюванням за останні дванадцять місяців. При туберкульозі та профзахворюванні ці терміни становлять 10-12 місяців.МСЕК проводить огляд хворих за місцем проживання чи лікування при пред'явленні паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, лікарняного листка та відповідного направлення не пізніше семи днів. Якщо хворий за станом здоров'я не може з'явитися на МСЕК, огляд проводять удома чи в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні.

 • МСЕК проводить огляд хворих за місцем проживання чи лікування при пред'явленні паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, лікарняного листка та відповідного направлення не пізніше семи днів. Якщо хворий за станом здоров'я не може з'явитися на МСЕК, огляд проводять удома чи в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні.

 • При недоцільності продовження терміну тимчасової непрацездатності, лікарняний листок закривають датою огляду.

 • В разі визнання хворого інвалідом інвалідність встановлюють з дня надхо­дження до МСЕК документів.

виявлення причин, встановлення груп інвалідності, надання трудових рекомендацій інвалідам. Подекуди після огляду хворого МСЕК може санкціонувати продовження листка непрацездатності для завер­шення лікування.

 • виявлення причин, встановлення груп інвалідності, надання трудових рекомендацій інвалідам. Подекуди після огляду хворого МСЕК може санкціонувати продовження листка непрацездатності для завер­шення лікування.

Найчастішим видом інвалідності е інвалідність від загального захворювання, яка встановлюється за двох умов:

 • Найчастішим видом інвалідності е інвалідність від загального захворювання, яка встановлюється за двох умов:Причиною інвалідності внаслідок професійного захворювання є:

 • Причиною інвалідності внаслідок професійного захворювання є:Інвалідність внаслідок трудового каліцтва може бути результатом травми, яку отримано:

 • Інвалідність внаслідок трудового каліцтва може бути результатом травми, яку отримано:Інвалідність з дитинства встановлюється підліткам до 16 років (учням до 18 років), якщо захворювання, що призвело до інвалідності, виникло до цього віку та до початку роботи за наймом.

 • Інвалідність з дитинства встановлюється підліткам до 16 років (учням до 18 років), якщо захворювання, що призвело до інвалідності, виникло до цього віку та до початку роботи за наймом.

 • Причинний зв'язок інвалідності з хворобами, перенесеними в дитинстві. встановлюється за наявності документів лікувально-профілактичних закладів, що свідчать про початок захворювання чи перенесену травму до І6-річного віку (для тих, хто навчається - до 18-річного віку).

 • Найбільш частою причиною інвалідності з дитинства є природжені дефекти розвитку та травми. • Інвалідність до початку трудової діяльності встановлюється в тих випадках, коли захворювання чи травма, що призвели до інвалідності, виникли після 16 років (а в учнів - після 18 років), але до початку трудової діяльності.

Наказом МОЗ, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.05.97 № 166/129 затверджено положення про систему експертизи із встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізую­чого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорно­бильській АЕС.

 • Наказом МОЗ, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.05.97 № 166/129 затверджено положення про систему експертизи із встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізую­чого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорно­бильській АЕС.

Кожна група інвалідності визначається на певний термін із зазначенням строку переосвідчення. Переосвідчення осіб працездатного віку може бути через 1-3 роки. Направлення на переосвідчення раніше визначеного терміну може бути лише у випадку необхідності перегляду групи внаслідок погіршення стану хворого.

 • Кожна група інвалідності визначається на певний термін із зазначенням строку переосвідчення. Переосвідчення осіб працездатного віку може бути через 1-3 роки. Направлення на переосвідчення раніше визначеного терміну може бути лише у випадку необхідності перегляду групи внаслідок погіршення стану хворого.Досить часто група інвалідності встановлюється без зазначення терміну переосвідчення тобто безстрокове. Це буває в разі:

 • Досить часто група інвалідності встановлюється без зазначення терміну переосвідчення тобто безстрокове. Це буває в разі:1. Рівень інвалідності або показник вперше визнаних інвалідами

 • 1. Рівень інвалідності або показник вперше визнаних інвалідами

 • Число осіб, вперше визнаних інвалідами з числа

 • робітників та службовців х 10000

 • Середня кількість робітників і службовців

 • Показник по Україні – 47,7 на 10 тис. населення

 • 2.     Показник ступеня (важкості) інвалідності

 • Число інвалідів певної групи (І, ІІ, ІІІ) х 100

 • Число всіх інвалідів

 • 3. Показник причин інвалідності по формах хвороб (структура інвалідності)

 • Число осіб, визнаних інвалідами певною

 • нозологічною формою х 100

 • Число всіх інвалідів • 4. Показник розподілу вперше визнаних інвалідами по вікових групах

 • Число інвалідів певної вікової групи х 100

 • Число всіх інвалідів

 •   

 • 5. Показник повної трудової та медичної реабілітації

 •  

 • Число невизнаних інвалідами з числа

 • пересвідчених х 100

 • Число переосвідченихКаталог: data -> kafedra -> internal -> socmedic -> presentations
presentations -> Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
presentations -> Типи медико-статистичної інформації: типи медико-статистичної інформації
presentations -> — це комплексне всебічне дослідження всіх сторін діяльності підприємства на основі використання елементів економічної діяльності, відповідних джерел інформації, вивчення окремих, виявлення і вимірювання впливу факторів на результати діяльності
presentations -> 1. Біостатистика та медична статистика як наука
presentations -> Інформації про чисельність і склад населення. Методика медико-демографічних досліджень. Чисельність і склад населення. Механічний рух населення. Природний рух населення
presentations -> Статистична звітність
presentations -> Навантаження лікаря первинної медичної допомоги
presentations -> Клінічна епідеміологія


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка