Проведення уроку на основі сучасних наукових досягнень, перспективного педагогічного досвіду, закономірностей навчального процесуДата конвертації09.06.2016
Розмір556 b. • проведення уроку на основі сучасних наукових досягнень, перспективного педагогічного досвіду, закономірностей навчального процесу;

 • проведення уроку на основі методик гуманних дидактичних концепцій;

 • особистісна спрямованість;

 • оптимальне поєднання і системна реалізація на уроці дидактичних принципів. • формування і розвиток в учнів національної свідомості, самосвідомості та ментальності;

 • формування в учнів високої духовності;

 • формування і розвиток в учнів активної життєвої настанови, допомога в самоактуалізації та самореалізації у навчальному процесі та майбутній професійній діяльності;

 • вміле поєднання дидактичних, розвивальних і виховних завдань кожного уроку та їх творче спрямування на формування і розвиток всебічно і гармонійно розвиненої особистості.спрямованість кожного уроку на максимальний розвиток здібностей кожного учня, його провідних психічних рис;

 • спрямованість кожного уроку на максимальний розвиток здібностей кожного учня, його провідних психічних рис;

 • направленість кожного уроку на «зону найближчого розвитку» учня та її творче проектування і реалізація;

 • проведення занять з урахуванням індивідуально-психічних особливостей кожного учня та активна допомога, в його самовдосконаленні тощо.чітке визначення освітніх завдань кожного уроку;

 • чітке визначення освітніх завдань кожного уроку;

 • оптимальне визначення змістового компонента кожного уроку з урахуванням особистісної спрямованості навчально-виховного процесу;

 • широке використання методів, прийомів і способів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів та їхнього творчого розвитку.організаційні (чіткість, раціональне використання часу, обладнання, дисципліна тощо);

 • організаційні (чіткість, раціональне використання часу, обладнання, дисципліна тощо);

 • управлінські (цілеспрямованість, оперативність, конкретність, стиль управління тощо);

 • санітарно-гігієнічні (температура, освітленість, працездатність, перевтома тощо);

 • етичні (рішучість, вимогливість, принциповість, справедливість, тактовність тощо);

 • психологічні (врахування індивідуально-психічних особливостей учнів, психічного стану учнів і вчителя, настрою вчителя та ін.) тощо. • ?????

 • 1. Рівень проведення та успішність уроку залежить тільки від особистості вчителя, майстра. 2. Рівень проведення та успішність уроку залежить від запасу знань вчителя, майстра. 3. Рівень проведення та успішність уроку залежить тільки від рівня підготовленості учнів. 4. Рівень проведення та успішність уроку залежить від майстерності вчителя, майстра та знань учнів у рівній мірі. • Загальний поведінковий характер класу

 • Індивідуальні психологічні особливості учнів

 • Емоційний клімат в класному колективі

 • Ступінь складності матеріалу

 • Індивідуальний стиль діяльності вчителя

Інтерактивне навчання

 • Інтерактивне навчання

  • дати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;
  • відібрати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням “ключ” до засвоєння теми;
  • під час самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або “граючись” виконали його;
  • на одному занятті можна використовувати одну (максимум - дві) інтерактивних вправи, а не їх калейдоскоп;
  • глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу і на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі;
  • проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, що не були пов’язані з інтерактивними вправами;
  • це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть школяра у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесі навчального пізнання


Групова (фронтальна) форма організації навчальної діяльності учнів – робота в групах, малих групах, парах

 • Групова (фронтальна) форма організації навчальної діяльності учнів – робота в групах, малих групах, парах

  • Співробітництво (кооперація) — це спільна діяльність учнів для досягнення загальних цілей
   • позитивна взаємозалежність
   • особистісна взаємодія, що стимулює діяльність
   • індивідуальна і групова підзвітність
   • навички міжособистісного спілкування і спілкування в невеликих групах
   • обробка даних про роботу групи
   • розвиток навичок міжособистісного спілкування, вмінь уникнення конфліктних ситуацій при вирішенні спірних питань


 • “Ефективність уроку, результати роботи вчителя – це не кращі відповіді окремих учнів. А хороші знання всіх учнів

 • В.Сухомлинський

 • “НЕ бійся, що не знаєш, бійся, що не навчишся

 • китайська мудрістьурок розпочинати обов’язково одразу після дзвоника;

 • урок розпочинати обов’язково одразу після дзвоника;

 • до його початку готувати записи на дошці і перевіряти справність обладнання;

 • до класу ставити запитання чітко, “не провокувати” учнів на перепитування;

 • уникати багатослівних інструкцій, стежити, щоб мовленнєва активність учителя не перебивала цілісного сприймання матеріалу учнями;

 • динамічно переходити від одного виду роботи до іншого;

 • систематично проводити короткочасні перевірки за картками;

 • застосовувати ущільнені вправи, які дають змогу учням до одного запису виконувати кілька завдань, що не тільки економить час, а й сприяє різнобічному розгляду об’єкта;

 • намагатись одночасно працювати з різними групами учнів (наприклад: 3 учні працюють біля дошки, 4 виконують індивідуальні завдання, з іншими вчитель працює фронтально).Розподіл уроку на етапи, чітке визначення дидактичної мети кожного уроку, її дотримання, повідомлення її дітям.

 • Розподіл уроку на етапи, чітке визначення дидактичної мети кожного уроку, її дотримання, повідомлення її дітям.

 • Відтворення раніше вивченого матеріалу, відновлення в пам’яті опорних знань учнів.

 • Приступаючи до вивчення нового матеріалу, систематично створювати пошукові ситуації, спонукаючи дітей самостійно знаходити шляхи до виконання завдання і, що дуже важливо, доводити їх правильність.

 • Урізноманітнення тренувальних вправ на уроці, застосування яскравих наочних посібників і дидактичних матеріалів, подаючи навчальні завдання в ігровій формі.

 • Самостійна робота учнів.

 • Мотивація навчальної діяльності кожного учня, підкреслення необхідності знань у повсякденному житті.

 • Індивідуальний підхід до кожного учня. Робота на кожному уроці кожного учня.

 • Диференційований підхід.

 • Створення таких умов, які б забезпечували засвоєння програмового матеріалу під час його первинного вивчення, викликаючи інтерес до пізнавальної діяльності.

 • Своєчасний і дієвий контроль результатів навчання.Перевірка д/з, актуалізація опорних знань повинна виконувати контролюючу + навчальну функції

 • Перевірка д/з, актуалізація опорних знань повинна виконувати контролюючу + навчальну функції

 • Вивчення нового матеріалу ефективне тільки тоді, коли учень стежить за думкою вчителя, сам робить висновки, працює з увагою та інтересом

 • Закріплення вивченого

  • виконання тренувальних та складних вправ
  • залікова система перевірки знань
 • Домашнє завдання має бути посильним (диференційованим), збуджувати думку учнів, викликати в них інтерес до вивчення предметаКерування пізнавальною діяльністю учнів на основі закономірностей і принципів навчання; володіння методикою вимірювання знань, вихованості, творчих здібностей учнів, їхньої фізичної сили і здоров'я.

 • Керування пізнавальною діяльністю учнів на основі закономірностей і принципів навчання; володіння методикою вимірювання знань, вихованості, творчих здібностей учнів, їхньої фізичної сили і здоров'я.

 • Напружена, досконало організована і результативна пізнавальна діяльність учнів.

 • Творчий, нестандартний підхід до розв'язання проблемних ситуацій, зв'язок змісту, форм і методів навчання

 • Диференційований підхід до окремих груп учнів. Ефективне використання кожної робочої хвилини уроку.

 • Атмосфера демократизму, гуманізація і гуманітаризація, діловитість, стимулювання дружного спілкування, прогнозування ходу навчальної діяльності, вибір на цій основі досконалої технології досягнення запрограмованих результатів.

 • Чергування праці та відпочинку, діалог з учнями “Нудні уроки тільки й можуть, що викликати ненависть до викладача й до того, що викладається” (Ж.-Ж.Русcо)

 •  “Нудні уроки тільки й можуть, що викликати ненависть до викладача й до того, що викладається” (Ж.-Ж.Русcо)

 •  “У навчанні важливіша методика, а не знання” ( А.Монтагю)

 •  “Хто намагається розібратися в хорошому і негативному на своїх уроках, той уже досяг половини успіху” (В.Сухомлинський)

 •   “Учитель, який передає дитині лише знання, - це ремісник, той, хто виховує характер, - справжній митець у своїй справі” (Софія Русова)

 • “До хорошого уроку вчитель готується все життя” (В.Сухомлинський)Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка