Провести моніторинг попередньої Національної програми із залученням нуо та забезпеченням відповідного фінансуванняДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.

Провести моніторинг попередньої Національної програми із залученням НУО та забезпеченням відповідного фінансування

 • Провести моніторинг попередньої Національної програми із залученням НУО та забезпеченням відповідного фінансування

 • Забезпечити бюджетне фінансування на реалізацію Національної програми протидії торгівлі людьми у відповідності із прогнозованими витратами на державному та місцевому рівнях за всіма напрямками

 • Контролювати виконання поточної Національної програми протидії торгівлі людьми

 • Створити посаду Національного координатора, який працюватиме за підтримки свого окремого штату

 • Забезпечити ефективне та регулярне функціонування Міжвідомчої ради та координаційних рад, створених на обласному рівні

 • Призначити незалежного Національного доповідача чи визначити іншій незалежний механізм моніторингу

 • Укласти Меморандуми про взаєморозуміння для координації між представниками державних органів та громадянського суспільства (НУО та профспілки)Вжити заходів для зменшення вразливості груп, що перебувають у несприятливих соціальних та економічних умовах

 • Вжити заходів для зменшення вразливості груп, що перебувають у несприятливих соціальних та економічних умовах

 • Докладати більших зусиль для знеохочення попиту на послуги осіб, постраждалих від торгівлі людьми з метою усіх форм експлуатації

 • Забезпечити реєстрацію всіх дітей при народженні як превентивного заходу проти торгівлі людьми

 • Проводити дослідження торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, торгівлі іноземними громадянами, ввезеними в Україну з метою різних форм експлуатації, торгівлі з метою вилучення органів та внутрішньої торгівлі на території України

 • Спрямовувати заходи з підвищення обізнаності на вразливі групи із акцентом на виявлених потребах; інформувати їх про нові тенденції, наприклад, торгівля людьми з метою трудової експлуатації, вилучення органів та торгівля людьми в межах України

 • Посилити заходи протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, залучаючи інспекторів контролю за умовами праці, профспілки, агенції з працевлаштування, бізнес та громадянське суспільство, а також стимулювати приватний сектор, профспілки та інститути громадянського суспільства до прийняття відповідних кодексів поведінки

 • Запровадити чіткі критерії реєстрації агентств з працевлаштування та проводити моніторинг їх діяльностіАктивно розслідувати всі повідомлення про торгівлю людьми та експлуатацію, зокрема жінок та дітей з інвалідністю в спеціальних закладах

 • Активно розслідувати всі повідомлення про торгівлю людьми та експлуатацію, зокрема жінок та дітей з інвалідністю в спеціальних закладах

 • Забезпечити кримінальне переслідування та засудження торгівців людьми з урахуванням пропорційності та тяжкості таких злочинів

 • Забезпечити кримінальне переслідування та засудження державних службовців, причетних до вчинення цих злочинів

 • Переглянути визначення торгівлі людьми, а також ввести чітке формулювання про те, що відповідальність за експлуатацію настає незалежно від того, чи давала жертва на неї свою згоду

 • Встановити кримінальну відповідальність за користування послугами осіб, які є об’єктом експлуатації, з усвідомленням, що особа, яка їх надає, – жертва торгівлі людьми

 • Притягувати до кримінальної відповідальності юридичних осіб

 • Запровадити спеціалізацію слідчих, прокурорів і суддів

 • Забезпечити періодичну підготовку з питань розслідування торгівлі людьми та прав жертв працівників правоохоронних органів, прокурорів, суддів для захисту жертв, сприяння отриманню ними компенсації та забезпечення обвинувачення торговцямЗвільняти від покарання жертв торгівлі людьми за причетність до незаконної діяльності під примусом (напр. поки триває процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, імовірних жертв не повинні карати за порушення, пов’язані з міграцією)

 • Звільняти від покарання жертв торгівлі людьми за причетність до незаконної діяльності під примусом (напр. поки триває процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, імовірних жертв не повинні карати за порушення, пов’язані з міграцією)

 • Використовувати заходи для захисту жертв і свідків торгівлі людьми, зокрема дітей, обов’язково інформувати жертв про їх права та наявні засоби захисту

 • Здійснювати моніторинг, виявлення, розслідування та ліквідацію усіх форм торгівлі людьми із використанням інформаційних технологій

 • Забезпечити проведення фінансових розслідувань злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, а також посилити співпрацю між правоохоронними органами, державними структурами і приватним сектором у боротьбі із діяльністю, пов’язаною із відмиванням грошей

 • Зміцнити міжнародну співпрацю між установами в країнах походження, призначення і транзиту, зокрема, шляхом створення спільних слідчих груп

 • Заохочувати приватний сектор, включаючи банки та ІТ кампанії, сприяти попередженню всіх форм торгівлі людьми та ліквідації мереж торгівлі людьми, зокрема, шляхом надання відповідним органам інформації, пов’язаної з такими злочинамиЗабезпечити, щоб всі фахівці, які можуть контактувати з імовірними жертвами торгівлі людьми (працівники правоохоронних органів, інспектори контролю за умовами праці, спеціалісти з захисту дітей, соціальні працівники, медичні працівники тощо), повною мірою усвідомлювали порядок проактивної ідентифікації жертв, встановлення їм відповідного статусу та надання допомоги

 • Забезпечити, щоб всі фахівці, які можуть контактувати з імовірними жертвами торгівлі людьми (працівники правоохоронних органів, інспектори контролю за умовами праці, спеціалісти з захисту дітей, соціальні працівники, медичні працівники тощо), повною мірою усвідомлювали порядок проактивної ідентифікації жертв, встановлення їм відповідного статусу та надання допомоги

 • Посилити виявлення жертв внутрішньої торгівлі людьми, зокрема серед ВПО

 • Вдосконалити виявлення випадків торгівлі людьми в контексті прикордонного контролю, зокрема, можливих жертв торгівлі людьми серед іноземців

 • Звертати особливу увагу на ідентифікацію іноземних жертв торгівлі людьми в Україні, зокрема серед неповнолітніх, розлучених із сім’єю, нелегальних мігрантів та шукачів притулку, в т.ч. шляхом проведення навчання й дотримання працівниками ДМС чітких обов’язкових процедур

 • Підвищити роль інспекторів контролю за умовами праці та інших відповідних фахівців у виявленні жертв торгівлі людьми з метою трудової експлуатації

 • Зміцнити потенціал спеціалістів, які мають контакт із дітьми та іншими особами, які використовуються у жебрацтві, з метою ідентифікації та негайного вилучення таких осіб із ситуації торгівлі людьмиЗабезпечити, щоб усі передбачені законом заходи з надання допомоги гарантувалися на практиці, відповідали стандартам якості, і щоб усі жертви торгівлі людьми мали фактичний доступ до неї, зокрема до початку розслідування

 • Забезпечити, щоб усі передбачені законом заходи з надання допомоги гарантувалися на практиці, відповідали стандартам якості, і щоб усі жертви торгівлі людьми мали фактичний доступ до неї, зокрема до початку розслідування

 • Виділити необхідні людські та фінансові ресурси, по потребі, всім надавачам допомоги жертвам торгівлі людьми, зокрема у випадках, коли така допомога делегується НУО

 • Виділити кошти, достатні для створення додаткових притулків для реабілітації та соціальної інтеграції жінок та дівчат, які постраждали від торгівлі людьми

 • Змінити законодавство з тим, щоб період реабілітації та обмірковування тривав принаймні 30 днів і не залежав від подання заяви на отримання статусу жертви чи від будь-якої іншої додаткової вимоги

 • Забезпечити, щоб жертви торгівлі людьми могли скористатися правом на отримання дозволу на проживання і працевлаштування, який може поновлюватися, зокрема коли вони не можуть співпрацювати з органами влади, але мають потребу залишатися в країні з огляду на особисту ситуацію

 • Забезпечити, щоб жертв торгівлі людьми систематично інформували мовою, якою вони володіють, про право вимагати компенсацію та процедуриЗабезпечення повернення жертв торгівлі людьми з належною повагою до їхніх прав, безпеки й гідності й статусу - оцінка ризиків перед відправленням, захист від помсти і повторної торгівлі людьми, поводження в найкращих інтересах дитини

 • Забезпечення повернення жертв торгівлі людьми з належною повагою до їхніх прав, безпеки й гідності й статусу - оцінка ризиків перед відправленням, захист від помсти і повторної торгівлі людьми, поводження в найкращих інтересах дитини

 • Забезпечити жертвам реальний доступ до первинної та вторинної правової допомоги

 • Створити державний механізм виплати компенсацій і надати доступ до нього жертвам торгівлі людьми незалежно від їхнього громадянства і статусу проживання

 • Зміцнювати міжнародне співробітництво у некримінальній сфері з метою запобігання та надання допомоги українським та іноземним жертвам торгівлі людьми

 • Розробити та використовувати комплексну та узгоджену статистичну систему, зокрема щодо ідентифікації жертв та надання їм допомоги (за статтю, віком, типом експлуатації, країною походження і/або призначення тощо)Провести комплексний функціональний аналіз центральних та місцевих органів влади, що відповідають за забезпечення прав дітей, та переконатися, що відповідні обов’язки належним чином делеговані та чітко визначені в рамках нових структур

 • Провести комплексний функціональний аналіз центральних та місцевих органів влади, що відповідають за забезпечення прав дітей, та переконатися, що відповідні обов’язки належним чином делеговані та чітко визначені в рамках нових структур

 • Встановити чіткий мінімальний вік статевого повноліття та однаковий мінімальний шлюбний вік для хлопців та дівчат – 18 років

 • Запровадити стандартну процедуру та методологію оцінки віку дітей

 • Активізувати інформаційно-просвітницькі кампанії стосовно торгівлі дітьми, зосереджуючись на ризиках заманювання через обіцянки роботи та навчання за кордоном, участі в конкурсах краси тощо

 • Забезпечити Держпраці повноваженнями, кадровими, технічними та фінансовими ресурсами для здійснення систематичних та ефективних перевірок, що гарантуватимуть безумовне дотримання законодавства про дитячу працю, зокрема в неформальному секторі економіки, так і на рівні родин

 • Попереджувати торгівлю людьми в туристичній галузі, включаючи сексуальну експлуатацію дітей

 • Розробити національну стратегію профілактики, підтримки та соціальної реінтеграції дітей, які живуть та/або працюють на вулиці, збільшити кількість нових та якість роботи існуючих притулків та центрів психосоціальної реабілітації для таких дітейУсунути будь-які ризики, пов’язані з торгівлею органами, стосовно дітей з інвалідністю

 • Усунути будь-які ризики, пов’язані з торгівлею органами, стосовно дітей з інвалідністю

 • Розміщувати неповнолітніх постраждалих, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України, у відповідному безпечному житлі й забезпечити їм належно підготовлених законних опікунів

 • Вжити заходів для того, щоб концепція розвитку кримінального правосуддя у відношенні до неповнолітніх передбачала право дитини на висловлення власних поглядів і право бути почутою

 • Створити систему збору даних про дітей-жертв сексуальної експлуатації, насильства та дітей, які були завербовані чи використовувалися у воєнних діях

 • Чітко і недвозначно заборонити вербування та залучення дітей у воєнні дії і передбачати кримінальну відповідальність

 • Розробити механізм для визначення дітей, які могли бути завербовані чи використовувалися у воєнних діях, та операційні керівні принципи щодо захисту дітей під час збройних конфліктів для особового складу збройних сил України, а також для відповідних професійних груп, що працюють з дітьми, включаючи, зокрема, вчителів, працівників судової системи, офіцерів прикордонної та імміграційної служб, працівників центрів підтримки сім’ї і соціально-психологічної реабілітації

 • Посилювати надання медичної, психологічної та соціальної допомоги усім дітям, які були чи могли бути завербованими або використовувалися у воєнних діяхОбмеження допомоги з боку міжнародних фінансових інституцій, зокрема Міжнародного валютного фонду та Світового банку, а також інших донорів

 • Обмеження допомоги з боку міжнародних фінансових інституцій, зокрема Міжнародного валютного фонду та Світового банку, а також інших донорів

 • Призупинення процесу візової лібералізації

 • Економічні санкції за порушення прав людини

 • Обмежувальні заходи з метою стимуляції змін в державній політиці та підходах

 • Обмеження двосторонньої допомоги з боку США, зокрема допомоги негуманітарного та неторговельного характеру

 • Припинення фінансування участі державних службовців в освітніх та культурних програмах обмінуПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка