Психічне здоров’яДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b. • Психічне здоров’я – «це стан душевного благополуччя, яке характеризується відсутністю хворобливих психічних проявів, що забезпечує адекватну умовам дійсності регуляцію поведінки і діяльності». • Як доречно зазначив Г. Апанасенко, здоров’я – це своєрідна гармонія, внутрішньо системний порядок, який забезпечує оптимальний рівень енергетичного потенціалу, що дозволяє добре себе відчувати й на високому рівні виконувати біологічні і соціальні функції.

 • Хвороба - процес, що виникає в результаті впливу на організм шкідливого (надзвичайного) подразника зовнішнього або внутрішнього середовища, що характеризується зниженням пристосовності живого організму до зовнішнього середовища при одночасній мобілізації його захисних сил. Хвороба проявляється порушенням рівноваги організму з навколишнім середовищем, зреалізований у виникненні побічних (неадекватних) реакцій, а у людини - зниженням на час хвороби його працездатності. • Третій стан - перехідне між здоров'ям і хворобою стан, що обмежується, з одного боку, ступенем зниження резервів здоров'я і можливістю розвитку внаслідок цього патологічного процесу при незмінних умовах життєдіяльності, з іншого - початковими ознаками порушення функцій - маніфестацією патологічного процесу. Зазначені межі можуть бути кількісно охарактеризовані відповідним рівнем здоров'я. Резерви здоров'я індивіда багато в чому залежать від його фізичного стану і способу життя. • Культура здоров'я – це важливий складовий компонент загальної культури людини, що визначає формування, збереження та зміцнення її здоров'я. Культурна людина є не тільки «споживачем» свого здоров'я, але й його «виробником». Високий рівень культури здоров'я людини передбачає її гармонійне спілкування з природою й оточуючими людьми.Культура здоров'я – це не тільки сума знань, обсяг відповідних умінь і навичок, але й здоровий спосіб життя гуманістичної орієнтації. Рівень культури здоров'я визначається знанням резервних можливостей організму (фізичних, психічних, духовних) і вмінням правильно використовувати їх.

 • Культура здоров'я – це не тільки сума знань, обсяг відповідних умінь і навичок, але й здоровий спосіб життя гуманістичної орієнтації. Рівень культури здоров'я визначається знанням резервних можливостей організму (фізичних, психічних, духовних) і вмінням правильно використовувати їх. • Формування культури здоров’я студентської молоді – якісна передумова майбутньої самореалізації молодих людей, їх активного довголіття, здатності до створення сім’ї, до складної навчальної і професійної праці, суспільно-політичної і творчої активності.На Міжнародній конференції з охорони здоров’я, яка проходила в Алма – Аті у 1978 році, поняття «здоровий спосіб життя» було визначено, як: «...все в людській діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров’я, все, що сприяє виконанню людиною всіх своїх людських функцій через діяльність з оздоровлення умов життя – праці, відпочинку, побуту».

 • На Міжнародній конференції з охорони здоров’я, яка проходила в Алма – Аті у 1978 році, поняття «здоровий спосіб життя» було визначено, як: «...все в людській діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров’я, все, що сприяє виконанню людиною всіх своїх людських функцій через діяльність з оздоровлення умов життя – праці, відпочинку, побуту». • Н. Соловьева зазначє, що здоровий спосіб життя людини – це своєрідна модель її життєдіяльності, пов’язана з уявленням про особистісну та соціальну цінність здоров’я, а також засоби, форми та способи його заощадження.Здоров’язбереження в осві тньому просторі ВНЗ являє собою процес збереження і зміцнення здоров’я, спрямований на перетворення інтелектуальної та емоційної сфер особистості студента, підвищення ціннісного ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших людей на основі усвідомлення студентом особистої відповідальності за нього.

 • Здоров’язбереження в осві тньому просторі ВНЗ являє собою процес збереження і зміцнення здоров’я, спрямований на перетворення інтелектуальної та емоційної сфер особистості студента, підвищення ціннісного ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших людей на основі усвідомлення студентом особистої відповідальності за нього.Сучасний словник іншомовних слів тлумачить термін «компетентність», як авторитетність, обізнаність, поінформованість. Компетенція (лат. «competentia», від «compete» – взаємно прагну, відповідаю, підходжу) – коло повноважень будь-якої організації, установи або особи; коло питань, в яких дана особа має певні повноваження, знання, досвід».

 • Сучасний словник іншомовних слів тлумачить термін «компетентність», як авторитетність, обізнаність, поінформованість. Компетенція (лат. «competentia», від «compete» – взаємно прагну, відповідаю, підходжу) – коло повноважень будь-якої організації, установи або особи; коло питань, в яких дана особа має певні повноваження, знання, досвід».

Здоров’язберігаюча компетентність –результат політики держави, що формує у своїх громадян духовну потребу ставитися до свого здоров’я як до основної цінності, що забезпечує повне біосоціальне функціонування, фізичну та інтелектуальну працездатність, адаптацію до природних впливів та мінливості зовнішнього середовища.

 • Здоров’язберігаюча компетентність –результат політики держави, що формує у своїх громадян духовну потребу ставитися до свого здоров’я як до основної цінності, що забезпечує повне біосоціальне функціонування, фізичну та інтелектуальну працездатність, адаптацію до природних впливів та мінливості зовнішнього середовища.Основними властивостями здоров’язбережувальної компетентності є:

 • Основними властивостями здоров’язбережувальної компетентності є:

 • поліфункціональність: компетентність, яка сприяє вирішенню проблем як окремо взятого індивіда, так і всього суспільства;

 • надпредметність і міждисциплінарність: інформація про здоров’я є в усіх ланках освіти;

 • багатовимірність: зумовлена сутністю здоров’я людини як багатомірного і цілісного феномену;

 • забезпечення широкої сфери розвитку особистості: вивчення і практичне застосування способів збереження здоров’я людиною в процесі життєдіяльності.

 • Перша в світі кафедра для підготовки лікарів-санологів (валеологів) була відкрита в 1992 р. при Київському інституті удосконалення лікарів (нині Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупіка). Це кафедра спортивної медицини та санології (завідувач кафедри професор Г. Л. Апанасенко).

Центральною проблемою валеології  є ставлення до індивідуального здоров'я та виховання культури здоров'я в процесі індивідуального розвитку особистості.

    • Центральною проблемою валеології  є ставлення до індивідуального здоров'я та виховання культури здоров'я в процесі індивідуального розвитку особистості.
    • Предметом валеології є індивідуальне здоров'я і резерви здоров'я людини, а також здоровий спосіб життя.
    • Об'єктом валеології  є практично здорова, а також та що знаходиться в стані передхвороби ("третій стан") людина.


Методом валеології є кількісна та якісна оцінка здоров'я людини і його резервів, а також дослідження можливості їх підвищення.

    • Методом валеології є кількісна та якісна оцінка здоров'я людини і його резервів, а також дослідження можливості їх підвищення.
    • Основною метою валеології є максимальна реалізація успадкованих механізмів та резервів життєдіяльності людини, підтримка на високому рівні можливостей його адаптації до умов зовнішнього і внутрішнього середовища.


Основні завдання валеології: 

 • Основні завдання валеології: 

 • 1. Розробка та реалізація уявлень про сутність індивідуального здоров'я, пошук моделей його вивчення, методів оцінки і прогнозування. 

 • 2. На основі кількісної оцінки здоров'я індивіда розробка систем скринінгу і моніторингу за станом здоров'я населення. 

 • 3. Формування "психології здоров'я". 

 • 4. Розробка методології і методів формування, збереження і зміцнення індивідуального здоров'я. 

 • 5. Забезпечення первинної та вторинної профілактики захворювань шляхом підвищення рівня здоров'я. 

 • 6. Розробка програм підвищення рівня здоров'я популяцій через індивідуальне здоров'я.

 • Дякую за увагу!Каталог: data -> kafedra -> internal -> fiz reabil -> presentations
presentations -> Експертиза втрати працездатності. Експертиза втрати працездатності
presentations -> Елементи які необхідні для рослин у порівняно невеликих кількостях. Входять до складу ферментів
presentations -> Зміни в суглобі при тривалій імобілізації
presentations -> Положення керівництва процесом фізичного виховання, що об’єктивно відображають сутність і фундаментальні закономірності навчання, виховання та всебічного розвитку особистості
presentations -> За рівнозначних умов буде залежати від навколишнього середовища та гігієнічних умов за рівнозначних умов буде залежати від навколишнього середовища та гігієнічних умов
presentations -> Сучасна фахова література визначає рекламу як скероване, неособисте звернення, яке здійснюється через засоби масової інформації та інші види комунікацій
presentations -> Не можна не відзначити все зростаючий останнім часом інтерес до здорового способу життя. Рано чи пізно починаєш замислюватися, що спосіб життя, який зараз ведеш, не кращим чином позначається на здоров'ї
presentations -> Поняття про медичну активність людини; суть та мета профілактичних оглядів; Поняття про медичну активність людини; суть та мета профілактичних оглядів
presentations -> Оптимізації взаємодії суспільства
presentations -> Складовими загального процесу реабілітації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка