Психологія мислення і інтелекту Патологія мислення і інтелектуДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Психологія мислення і інтелекту Патологія мислення і інтелекту


“ Від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики – такий діалектичний шлях пізнання істини, пізнання об’єктивної реальності”.

 • “ Від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики – такий діалектичний шлях пізнання істини, пізнання об’єктивної реальності”.Мисленням називається психічний процес, який полягає у розкритті зв`язків і залежності між предметами і явищами.

 • Мисленням називається психічний процес, який полягає у розкритті зв`язків і залежності між предметами і явищами.

 • Це вища форма узагальненого і опосередкованого ( через слово) відображення у свідомості людини найбільш суттєвих властивостей предметів і явищ об’єктивної дійсності та їх взаємозв’язків.

Мислительні операції

 • Аналіз – мислительний поділ осмисленого матеріалу на складові частини і виділення окремих ознак елементів, властивостей.

 • Синтез – мисленне з’єднання в одне ціле окремих частин.

 • Порівняння – полягає у встановленні схожості і (або) відмінності між предметами і явищами.

 • Узагальнення – виділення головних загальних, найбільш характерних ознак для певного предмету, явища, ситуації

 • Абстракція – виділення окремих ознак об’єкта, що вивчається.

Конкретизація – мислительна операція, протилежна абстракції

 • Конкретизація – мислительна операція, протилежна абстракції

 • Класифікація – це поділ і наступне об’єднання предметів чи явищ більш загальним поняттям

 • Систематизація – мислений розподіл предметів і явищ в певному порядку у відповідності з існуючими між ними зв’язками.

Види мислення за формою існування

 • Наглядно – дійове (практичне) - задача вирішується безпосередньо в дії, практичній діяльності.

 • Характерне для дітей і вищих тварин.

 • Наглядно – образне мислення повязане з конкретними образами, ситуаціями, змінами в них.

 • Словесно – логічне (абстракне, теоретичне, понятійне) –оперування поняттями, судженнями, умовиводами. Задача в вирішується в словесній (вербальній) формі.

За характером розумової діяльності виділяють:

 • Мислення каузальне – причинно-наслідкове

 • Вірус грипу грип

 • Паличка tbc туберкульоз

 • Мислення кондіціональне

 • Враховуються умови виникнення того чи іншого явища

 • (грип -переохолодження

 • Tbc – неповноцінне харчування)

Форми мислення

 • Поняття – це відображення найбільш суттєвих, найбільш загальних властивостей і якостей предметів та явищ, виражене мовним знаком-словом: “дерево”, “людина”, “стіл”

 • Судження – відображає істотні зв’язки між предметами і явищами:

 • - вода гасить вогонь

 • - не все те золото, що блистить

 • Умовивід – висновок, зроблений з кількох суджень:

 • - всі метали – провідники електрики,

 • - мідь – метал, мідь – провідник електрики.

Способи умовиводів:

 • Індукція – рух думки від одиночних тверджень до загального знання.

 • Дедукція – рух думки від більш загального до менш загального – (всі тіла при нагріванні розширюються, значить камінь теж розширюється).

 • Інтуіція – стислий у часі, недостатньо усвідомлюваний безпосередній акт без попереднього логічного обмірковування.

Якості (продуктивність мислення)

 • Широта

 • Конкретність

 • Глибина

 • Самостійність

 • Критичність

 • Гнучкість

 • Послідовність

 • Темп

 • Стандартність чи оригінальність

 • Дотепність

 • Кмітливість

 • Винахідливість

Розлади мислення

 • Кількісні :

 • Пришвидшення – аж до скакання ідей

 • Уповільнення – аж до зупинки

 • Якісні порушення: за механізмом

 • В’язкість (деталізація)

 • Персеверація

 • Стереотипія

 • Вербігерація

 • Резонерство

 • Паралогічне

 • Розірваність (розчеплення)

 • Шизофазія (словесна мішанина)

Первинна безладність (інкогеренція)

 • Первинна безладність (інкогеренція)

 • Аутистичне

 • Символічне

 • Ментизм

 • Порушення за змістом:

 • Нав’язливі ідеї – раптово виникаючі думки, чужі змісту свідомості людини в даний момент, критичне ставлення до них, прагнення позбутись їх: нав’язливі спогади, страхи.

Надцінні ідеї – судження, що виникають внаслідок реальних обставин, але займають домінуюче значення у свідомості людини завдяки яскраво вираженому емоційному забарвленню. Відсутня критика і недостатня корекція.

 • Надцінні ідеї – судження, що виникають внаслідок реальних обставин, але займають домінуюче значення у свідомості людини завдяки яскраво вираженому емоційному забарвленню. Відсутня критика і недостатня корекція.

Маячні ідеї – неправильний умовивід, судження, що виникає на хворобливому грунті, не відповідає дійсності, не піддається критиці і корекції, має характер непохитного переконання.

 • Маячні ідеї – неправильний умовивід, судження, що виникає на хворобливому грунті, не відповідає дійсності, не піддається критиці і корекції, має характер непохитного переконання.

 • Маячні ідеї за змістом:

 • Переслідування

 • Стосунку (відношення)

 • Впливу

 • Іпохондричне

 • Величі

 • Неповноцінності, гріховності самоприниження, самозвинувачення

 • Нігілістичне маячення (с. Котара)

 • Індуковане маячення

Виділяють первинне і вторинне маячення

 • Виділяють первинне і вторинне маячення

 • - первинне: порушення логіки, системи суджень при збереженні чутливого пізнання

 • - вторинне: на фоні порушення сприйняття (ілюзій, галюцинацій) виникають маячні ідеї

 • Наприклад: смакові галюцинації – маячення отруєння

Основні маячні синдроми

 • Параноїдний с-м: наявні маячні ідеї різного змісту, часто мало систематизовані, які поєднуються із порушенням сприймання: ілюзіями, галюцинаціями, явищами психічного автоматизму, страхом, розгубленістю, тощо.

 • Різновидом параноїдного синдрому є с-м Кандінського-Клерамбо, який включає в себе психічні автоматизми.

Виділяють асоціативний, сенсорний і руховий психічні автоматизми

 • Виділяють асоціативний, сенсорний і руховий психічні автоматизми

 • Асоціативний(ідеаторний): відчуження власних процесів мислення: спочатку зміни темпу мислення, явища ментизму, втрата контролю над думками,с-м відкритості думок, с-м відлуння думок(інші повторюють думки хворого).

 • з часом –“передача думок“, ”телепатія“, “розмови розумом”. Це психічні галюцинації, а коли приєднується акустичний компонент, то це вербальні псевдогалюцинації.

Нерідко – сенестопатії із впевненістю в їх “зробленості”+ вплив на фізіологічні ф-ції: псують апетит, нюх,смак,затримують сечовиділення, спричинюють статеве збудження. Це сенсорний автоматизм.

 • Нерідко – сенестопатії із впевненістю в їх “зробленості”+ вплив на фізіологічні ф-ції: псують апетит, нюх,смак,затримують сечовиділення, спричинюють статеве збудження. Це сенсорний автоматизм.

 • Руховий автоматизм:

 • спочатку окремі, непотрібні мимовільні жести або мімічні рухи, далі – більш складні дії та вчинки.”Хтось рухає моїми руками”,”говорить моїм язиком”.

 • особливо яскраво відчуження”Я” проявляється при маяченні метаморфози:

 • перетворенні субєкта в іншу особу, навіть іншої статі, тварину, неживий предмет.Паранойяльний синдром характеризується наявністю систематизованого монотематичного маячення, пов’язаного з реальними подіями, але факти реальності відображаються упереджено,відповідно до маячення, іноді при формальному збереженні логічної структури доводів, але ці доведення мають 1-бічний, упереджений характер. Паронойяльні психопати.

 • Паранойяльний синдром характеризується наявністю систематизованого монотематичного маячення, пов’язаного з реальними подіями, але факти реальності відображаються упереджено,відповідно до маячення, іноді при формальному збереженні логічної структури доводів, але ці доведення мають 1-бічний, упереджений характер. Паронойяльні психопати.

 • Парафренний синдром містить абсурдні, фантастичні ідеї величі, особливої місії (Ісус Христос), надприродності, як правило, на фоні зниження інтелекту, нерідко включає явища психічного автоматизму та псевдогалюцинації.

Патологія інтелекту

 • Інтелект – це сума знань, умінь, навичок, вміння набувати нові знання і використовувати їх на практиці, особливо в новій, незвичній ситуації.

 • Інтелект формується в основному до 5–ти років, а після 5-ти років здобувається лише знання

 • Порушення інтелекту

 • -Інфантилізм – це універсальне чи часткове відставання від вікового рівня фізичного і інтелектуального розвитку.

 • -Олігофренія (малоумство) – більш важкий недорозвиток інтелекту внаслідок причин, які діяли внутрішньоутробно або в ранньому дитинстві (до 3 років).

Виділяють 3 ступені важкості:

 • Виділяють 3 ступені важкості:

 • Дебільність

 • Імбецильність

 • Ідіотія

Деменція (набуте недоумство) виникає внаслідок різних причин, що діють упродовж життя

 • Деменція (набуте недоумство) виникає внаслідок різних причин, що діють упродовж життяДякую

 • Дякую

 • за

 • увагуКаталог: data -> kafedra -> internal -> nervous desease -> presentations
presentations -> Психічні порушення при чмт. Психічні розлади судинного генезу. Актуальність
presentations -> Психологія діагностичного процесу. Психологічні основи спілкування у лікувальному процесі. “Найбільша радість – це радість людського спілкування”
presentations -> Cпадкові захворювання нервової системи Класифікація
presentations -> Розлади особистості Розумова відсталість
presentations -> Психотерапія — це наука про вплив слова на психіку людини, а через неї на весь організм людини з метою збереження і відновлення здоров'я
presentations -> Шизофренія, клініка, перебіг, методи терапії


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка