Рада тренерів з проблеми „Формування навичок здорового способу життя серед дітей і підлітків”Дата конвертації29.12.2016
Розмір445 b.


Рада тренерів з проблеми „Формування навичок здорового способу життя серед дітей і підлітків

 • Здоров’я – право кожної людини


Привітання/знайомство „Я і моє ім’я”

 • Мета:

 • познайомити учасників групи, сприяти створенню позитивного емоційного клімату в групі.

 • Час проведення: 10 хв.

 • Хід вправи.

 • Тренер пропонує учасникам по колу назвати своє ім’я та охарактеризувати себе як тренера з предмету „основи здоров’я” або „рівний рівному”, яка починається на першу літеру імені.

 • (Можна зробити за допомогою пантоміми).Прийняття правил групи

 • Мета:

 • показати необхідність вироблення та дотримання певних правил, за якими будується взаємодія людей у групі; прийняття правил для продуктивної роботи під час тренінгу.

 • Час проведення: 15 хв.

 • Обладнання:

 • кольорові аркуші (стікери) різної форми, аркуші формату А3, фломастери/ручки, ватман.

 • Хід вправи.

 • Тренер роздає кожному учаснику стікери і пропонує написати одну чи кілька умов співпраці (кожному на окремому аркуші), потрібних саме йому для ефективної роботи в групі.

 • 1. На великому аркуші прикріпити листи з написаними умовами.

 • 2. Переформулювати пропозиції щодо умов у вигляді норм поведінки (правил), необхідних для тренінгу.

 • Потім відбувається прийняття запропонованих правил тренінгу для всіх учасників групи: обговорюється кожне правило – що воно означає, для чого потрібне. І лише після того, як уся група прийме правило, тренер записує його на плакаті „Наші правила” кольоровим маркером.

 • Запитання для обговорення: Для чого ми виконували цю вправу?

 • !!!Інформація для тренера.

 • Доцільно вивісити правила на видному місці і кожне заняття починати з їхнього повторення.Міні-лекція „Що відбуватиметься на наших заняттях”

 • Мета:

 • сприяти усвідомленню учасниками теми тренінгу, ознайомити з основними темами та завданнями занять.

 • Час проведення: 10 хв.

 • Хід бесіди.

 • Тренер вітає учасників із початком роботи. Вказує на важливі проблеми сьогодення.

 • Проблема.

 • „Формування навичок здорового способу життя

 • серед дітей і підлітків

 • Мета:

 • надати методичну допомогу в оволодінні теорією та методикою впровадження у навчально-виховний процес здоров’язміцнюючих технологій, методикою формування основ здорового способу життя учнів.

 • Завдання:

 • озброїти колег необхідними знаннями, створити і поширити досвід використання наукових рекомендацій з поставленої проблеми.

 • Тема заняття.

 • Здоров’язберігаючий підхід до навчального процесу, підвищення комфорту й емоційного благополуччя дітей.

 • Обговорення та затвердження плану роботи ради тренерів.

 • Розподіл тем між членами групи для вивчення. Визначення конкретних завдань членам групи з поставленої теми (розробка методичних рекомендацій).

 • Теоретичні питання.

 • Модель „Учень – здорова особистість”.

 • Модель школи сприяння здоров’ю.

 • Робота між засіданнями.

 • 1. Вивчення літератури з проблеми.

 • 2. Створити банк здоров’язберігаючих технологій, інноваційних форм методичної роботи з даного питання з метою інтеграції знань, реалізації міжпредметних зв’язків на уроках основ здоров’я та на заняттях „рівний рівному” (тобто в урочний та позаурочний час).

 • 3.Узагальнення напрацювань засідання в матеріалах по самовдосконаленню, посібниках.Найважливішими умовами збереження здоров’я учнів є:

 • визначення в кожному навчальному закладі пріоритету охорони здоров’я в якості основного, такого, що визначає його роботу з відповідною перебудовою планів роботи і визначення довготривалих і оперативних задач.

 • Розробляється шкільна програма здоров’я, будь-яке управлінське рішення аналізується через призму його впливу на здоров’я учасників педагогічного процесу, систематично проводиться діагностика і моніторинг здоров’я суб’єктів освітньої діяльності.Найважливішими умовами збереження здоров’я учнів є:

 • Підвищення кваліфікації всіх педагогів з питань здоров’язберігаючих освітніх технологій і культури здоров’я. Одна із реальних можливостей залучення школярів до здорового способу життя, зниження в них ризику формування шкідливих звичок, багатьох психогенних і психосоматичних хвороб – введення інтегрованого предмета „Основи здоров’я”, викладання якого ґрунтується повністю на розвитку життєвих навичок. Життєві навички включають:

 • а) інтелектуальні: самооцінка, усвідомлення цінностей, аналіз проблеми і прийняття рішення, критичне та креативне мислення;

 • б) емоційно-вольові: самоконтроль, керування стресами, мотивація успіху, гартування волі;

 • в) соціальні: ефективне спілкування, асертивність, протистояння тиску однолітків, навички колективної роботи, лідерство, ведення переговорів, розв’язання конфліктів, емпатія і надання допомоги, протидія дискримінації.

 • Життєві навички сприяють розумінню базових потреб і розвитку вміння правильно задовольнити їх, благополуччю, життєвому успіху, розвитку духовності та позитивних якостей особистості.Найважливішими умовами збереження здоров’я учнів є:

 • Пропагування здорового способу життя на перших етапах шкільного навчання і далі. („Корисні звички”, „Кінезіологія” у початковій ланці; „Рівний рівному”, „Діалог”, „Школа проти СНІДу” у середній та старшій ланках).

 • Важливість ролі батьків у вихованні та розвитку дитини.Проблеми, які обговорюватимуться:

 • Створення Школи сприяння здоров’ю

 • (2009 р. Всеукраїнський конкурс шкіл сприяння здоров’ю; потреба в підготовці 3-х шкіл-супутників від кожного закладу, який має такий статус). Потрібно показати співпрацю тренерів; кабінети здоров’я, наявність тренажерів; спортивних залів; туалетів; забезпечення рухової активності учнів і вчителів; розклад уроків (без 7-8 уроків); кількість вчителів, які навчались на основі ООЖН (освіта основана на життєвих навичках); кількість учнів підготовлених за програмою „рівний рівному”; моніторинг здоров’я (кількісні і якісні показники); мікроклімат.Проблеми, які обговорюватимуться:

 • Акцент на впровадженні здоров’язберігаючих технологій: медичні технології (санітарно-гігієнічні; повітряний режим; питний режим (пляшечки з водою (джерельна вода, кринична, очищена сріблом); рідке мило в туалеті; разові рушнички; фіточаї, аромотерапія (з дозволу санепідемстанції)). Обов’язково: здоров’язбереження має пройти через весь навчальний процес. Акцент на зміні ставлень та системі цінностей.Проблеми, які обговорюватимуться:

 • Створення кабінетів основ здоров’я (тренінговий кабінет, в якому можуть проводитись заняття „рівний рівному”). Положення про кабінет. Методичні рекомендації по створенню кабінету.Проблеми, які обговорюватимуться:

 • Обов’язкові куточки „Шляхи передачі ВІЛ/СНІДу”, „Шляхи захисту від ВІЛ/СНІДу ”, телефони куди можна звернутись по допомогу (телефон шкільного психолога, медсестри, районної лікарні).Проблеми, які обговорюватимуться:

 • Години рухової активності.

 • Діяльність фітоклубів (фітобарів). Вживання фіточаїв (двічі на тиждень).Проблеми, які обговорюватимуться:

 • Виставка педідей (посібник: автор розробки (упорядник), місце, де і ким схвалено, коли, зміст, словничок термінів, список використаної літератури).

 • До роботи шкільних оздоровчих таборів залучати підлітків-інструкторів за програмою „рівний рівному”. Фіксувати кількісні і якісні показники проведеної роботи.„Передача предметів”

 • Мета:

 • Створення атмосфери довіри та гарного настрою в групі.

 • Час проведення: 10 хв.

 • Хід вправи.

 • Ведучий пропонує учасникам, що стоять у колі, невербально один одному передавати по колу наступні предмети:

 • ніжну фарфорову фігурку;

 • зернятко рису;

 • сніжинку;

 • краплинку води;

 • пір’ячко;

 • великий важкий телевізор;

 • льодяну бурульку;

 • пекучу кропиву.

 • Далі учасники самостійно пропонують предмети і речі, які невербально передаватимуть іншим.

 • Дана вправа активізує творчість, креативність учасників, розвиває уяву та відчуття власного тілу.Робота в групах

 • Мета:

 • Закріпити в учасників попередні та набуті знання здобуті на занятті; дати можливість кожному висловити свою думку.

 • Час проведення: 15 хв.

 • Хід вправи.

 • Обговорення: за і проти.

 • Години рухової активності.

 • Діяльність фітоклубів (фітобарів). Вживання фіточаїв (двічі на тиждень).Вправа „Метелики”

 • Мета:

 • з’ясувати сподівання й очікування учасників щодо заняття; визначити питання, на які слід звернути увагу в процесі роботи з групою.

 • Час проведення: 15 хв.

 • Обладнання:

 • стікери у формі метеликів, ручки, квітка.

 • Хід вправи.

 • Учасникам роздають стікери у формі метеликів, на яких вони записують, чого саме чекають від заняття. По колу промовляють уголос і приклеюють метеликів на квітку.Підведення підсумків. Вправа „Продовж фразу”

 • Мета:

 • визначити позитивні та негативні сторони заняття, оцінити його вплив на кожного учасника.

 • Час проведення: 10 хв.

 • Хід вправи.

 • Згадайте сьогоднішню роботу в групі, у своєму навчальному закладі і продовжте наступні фрази:

 • Найбільше я пишаюсь…

 • Найбільше мене хвилює…

 • Я зрозумів (ла)…

 • Мені дуже сподобалось…Вправа „Віночок побажань”

 • Мета:

 • знайомство учасників з ритуалом завершення заняття, налаштування на успіх та працю.

 • Час проведення: 5 хв.

 • Хід вправи:

 • Тренер просить кожного учасника взяти того, хто стоїть праворуч від нього, за руку і висловити побажання, але при цьому не відпускаючи руки. Потім той, кому сказали побажання, повертається до того, хто стоїть праворуч, і висловлює йому теж побажання. Після того всі потискують одне одному руки й подумки бажають найкращого тим, кого люблять.

 • !!! Інформація для тренера.

 • Заохочуйте учасників! Якщо хтось із них не може відразу включитись у гру, треба дати йому можливість поміркувати і натомість передати слово наступному учаснику, а потім знову запропонувати висловитися попередньому гравцеві.Вправа „До побачення”

 • Мета:

 • попрощатися до наступного заняття.

 • Час проведення: 5 хв.

 • Хід вправи.

 • Усі учасники стають у коло і кладуть руки (по одній) одна на одну всередину кола. Коли остання долоня лягла зверху, усі хором кажуть „До побачення”.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка