Реалізація завдань державної політики в сфері освіти розвиток професіоналізму, підвищення кваліфікації педагогічних працівниківДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b. • реалізація завдань державної політики в сфері освіти

 • розвиток професіоналізму, підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 • забезпечення готовності педагогів до роботи в умовах реформування освіти

 • модернізація системи освіти дорослихподальша розробка варіативних моделей післядипломної педагогічної освіти

 • подальша розробка варіативних моделей післядипломної педагогічної освіти

 • впровадження андрагогічного циклу безперервної освіти педагогічних працівників різних спеціальностей та структурно-функціональної моделі системи професійного розвитку керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня на основі кредитно-модульного підходу

 • розробка, апробація та впровадження інноваційних технологій розвитку освітніх систем навчальних закладів системи загальної середньої освіти

 • впровадження в систему післядипломної педагогічної освіти проектів професійного розвитку всіх категорій педагогічних працівників

 • проведення різних видів моніторингу якості загальної середньої, післядипломної педагогічної освіти та управління освітою на регіональному рівні

 • забезпечення подальшої модернізації освітньої галузі області“Структурно-функціональна модель

 • “Структурно-функціональна модель

 • системи професійного розвитку керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня”

 • (За матеріалами Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти)

 • (Наказ МОН України № 1112 від 12.12.2007 р.)професійний розвиток

 • професійний розвиток

 • професіоналізм

 • освітня практика

 • функції андрагога

 • андрагогічний цикл

 • моделі післядипломної освіти (компетентнісна, пролонгована, диференційована, диверсифікована, особистісно орієнтована)

 • науково-методичний супровід

 • проект професійного розвитку

 • професійні компетентності вчителя та керівника • розробити та апробувати на регіональному рівні структурно-функціональну модель системи професійного розвитку керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів на андрагогічних засадах з урахуванням запитів суспільства, держави, громади, особистості професіонала

неперервна освіта (frequent continuing education)

 • неперервна освіта (frequent continuing education)

 • навчання впродовж життя (life-long learning)

 • концепції освіти дорослих в Україні (розробляється в АПН України)світоглядні основи, закономірності професійного й особистісного розвитку в умовах переходу до суспільства знань, професійний розвиток на основі компетентнісного подходу

 • світоглядні основи, закономірності професійного й особистісного розвитку в умовах переходу до суспільства знань, професійний розвиток на основі компетентнісного подходу

 • теоретичні основи андрагогіки

 • науково-методичні основи підготовки андрагогів до роботи в системі післядипломної педагогічної освіти

 • принципи та технології організації післядипломної освіти педагогів на основі андрагогічного подходу

 • історія вітчизняної післядипломної освіти

 • особливості системи післядипломної педагогічної освіти в контексті європейського освітнього простору в умовах глобалізації 

 • післядипломна освіта керівних кадрів

 • післядипломна освіта різних категорій педагогів

 • зміст і технології післядипломної освітиПіслядипломна педагогічна освіта - галузь освіти дорослих, яка забезпечує неперервне вдосконалення професійних знань, умінь та навичок педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти шляхом підвищення кваліфікації, перепідготовки, спеціалізації та стажування на основі новітніх технологій, досягнень науки і виробництва

 • Післядипломна педагогічна освіта - галузь освіти дорослих, яка забезпечує неперервне вдосконалення професійних знань, умінь та навичок педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти шляхом підвищення кваліфікації, перепідготовки, спеціалізації та стажування на основі новітніх технологій, досягнень науки і виробництва

 • ППО є важливим фактором вирішення соціальних завдань щодо професійної відповідності працюючих цілям, завданням та інтересам держави, галузі, регіону, конкретного навчального закладу та особистості

 • (за В. Олійником, Енциклопедія освіти / [голов. ред. В.Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. С. 682-683)Компетентність – це відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна норма (вимога) до освітньої підготовки учня, необхідна для його якісної продуктивної діяльності в певній сфері, тобто соціально закріплений результат

 • Компетентність – це відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна норма (вимога) до освітньої підготовки учня, необхідна для його якісної продуктивної діяльності в певній сфері, тобто соціально закріплений результат

 • (за Н. Бібік Енциклопедія освіти / [голов. ред. В.Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008, С. 409-410)Професійна компетентність (лат. professio – офіційно оголошене заняття; competo – досягати, відповідати, підходити) – інтегративна характеристика ділових і особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення мети з певного виду професійної діяльності, а також моральну позицію фахівця

 • Професійна компетентність (лат. professio – офіційно оголошене заняття; competo – досягати, відповідати, підходити) – інтегративна характеристика ділових і особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення мети з певного виду професійної діяльності, а також моральну позицію фахівця

 • (за В. Лозовецькою, Енциклопедія освіти / [голов. ред. В.Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008, С. 722-723)Професійний розвиток – процес опанування педагогами нових знань, умінь, методик, технологій у сфері професійної діяльності на основі культурних, гуманістичних та демократичних цінностей, набуття нових компетентностей, що характеризується позитивною динамікою показників професіоналізму особистості та діяльності

 • Професійний розвиток – процес опанування педагогами нових знань, умінь, методик, технологій у сфері професійної діяльності на основі культурних, гуманістичних та демократичних цінностей, набуття нових компетентностей, що характеризується позитивною динамікою показників професіоналізму особистості та діяльності

 • (подано нами)

 • Професіоналізм – сукупність компетентностей, які розвиваються в системі ППО на основі культурних, гуманістичних та демократичних цінностей й дозволяють суб’єкту (керівнику загальноосвітнього навчального закладу, педагогу) здійснювати професійну діяльність у сучасних соціально-економічних умовах, застосувати їх з метою підвищення якості освіти та фасилітації особистісного розвитку учнів

 • (подано нами)Підвищення кваліфікації – складова загальної системи безперервної освіти особистості. Головною метою підвищення кваліфікації є приведення у відповідність фахової та посадово-функціональної компетентності працівників освіти з потребами та вимогами суспільства на конкретно-історичному етапі соціально-економічного розвитку українського суспільства та інтегративних процесів у всесвітньому освітянському просторі

 • Підвищення кваліфікації – складова загальної системи безперервної освіти особистості. Головною метою підвищення кваліфікації є приведення у відповідність фахової та посадово-функціональної компетентності працівників освіти з потребами та вимогами суспільства на конкретно-історичному етапі соціально-економічного розвитку українського суспільства та інтегративних процесів у всесвітньому освітянському просторі

 • (за В. Масловим, Енциклопедія освіти / [голов. ред. В.Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008, С. 675).Підвищення кваліфікації фахівців – збільшення міри і усвідомлення фахових задач і завдань та способів їх розв’язання в певній галузі продуктивної діяльності. Усвідомлення, пізнання, освоєння вище за попереднє, процес висхідного руху ступеня фахової підготовленості

 • Підвищення кваліфікації фахівців – збільшення міри і усвідомлення фахових задач і завдань та способів їх розв’язання в певній галузі продуктивної діяльності. Усвідомлення, пізнання, освоєння вище за попереднє, процес висхідного руху ступеня фахової підготовленості

 • (за С. Болтівцем, Енциклопедія освіти / [голов. ред. В.Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008, С. 675-676).Створює передумови для забезпечення наступності в розвитку професіоналізму педагогів шляхом підвищення кваліфікації на курсах і в системі науково-методичної роботи в міжкурсовий період

 • Створює передумови для забезпечення наступності в розвитку професіоналізму педагогів шляхом підвищення кваліфікації на курсах і в системі науково-методичної роботи в міжкурсовий період

 • Інститути ППО по вертикалі взаємодіють із методичними кабінетами і методичними об’єднаннями вчителів

 • В інститутах ППО поєднується науковий потенціал професорсько-викладацького складу з практичним досвідом методистів

 • Цілеспрямовано здійснюється апробація різних нововведень, узагальнюється досвід і виробляються практичні рекомендації щодо їх подальшого впровадженняваріативність післядипломної педагогічної освіти

 • варіативність післядипломної педагогічної освіти

 • cпрямованість на формування педагога-фасилітатора

 • розвиток педагогічного професіоналізму

 • готовність до освітніх змін

 • володіння методиками оцінювання якості освіти

 • використання комп’ютерної техніки як сучасного засобу навчання

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка