Реформа публічної адміністрації в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи Сучасний стан публічної адміністрації (1)Дата конвертації27.05.2016
Розмір445 b.
#566


Реформа публічної адміністрації в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи


Сучасний стан публічної адміністрації (1)

 • Сформовано більшість інститутів публічної адміністрації, в т.ч. органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, запроваджено державну службу та службу в органах місцевого самоврядування

 • Створено нову правову базу, що регламентує державне управління та місцеве самоврядування в УкраїніСучасний стан публічної адміністрації (2)

 • Результатом прийняття актів законодавства стало:

 • визначення правового статусу, компетенції та основних засад діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

 • впорядкування системи центральних органів виконавчої влади

 • закріплення політичного статусу посад міністрів, врегулювання відносин Кабінету Міністрів з іншими органами владиСучасний стан публічної адміністрації (3)

 • Спостерігається криза системи управління на центральному, регіональному та місцевому рівнях, всієї системи територіальної організації публічної влади, причинами якої є те, що:

 • відсутня єдина законодавча база та необхідна взаємоузгодженість законодавчих актів

 • закріплена в Конституції України модель організації публічної влади не в повній мірі відповідає європейським стандартам та принципам Європейської хартії місцевого самоврядуванняСучасний стан публічної адміністрації (4)

 • Публічна адміністрація не відповідає стратегічному курсу держави до демократії та європейських стандартів, оскільки є:

 • неефективною

 • схильною до корупції

 • надмірно централізованою

 • закритою від суспільства

 • громіздкою і відірваною від потреб людиниСучасний стан публічної адміністрації (5)

 • Основними причинами такого стану є:

 • незавершеність трансформації Кабінету Міністрів в орган політичного керівництва

 • неефективна організація діяльності міністерств

 • нераціональна система органів виконавчої влади на центральному рівніСучасний стан публічної адміністрації (6)

 • неефективна організація виконавчої влади на місцевому рівні

 • неефективне місцеве самоврядування та нераціональний адміністративно-територіальний устрій

 • неефективна публічна служба

 • відсутність паритетних засад у відносинах приватних фізичних та юридичних осіб з органами публічної адміністраціїДіюча система органів виконавчої владиДіюча система органів публічної адміністрації на місцевому рівнівідсутність законодавчого врегулювання організації, повноважень і порядку діяльності центральних органів виконавчої влади (Закон України “Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади” до цього часу не прийнято);

 • відсутність законодавчого врегулювання організації, повноважень і порядку діяльності центральних органів виконавчої влади (Закон України “Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади” до цього часу не прийнято);

 • система центральних органів виконавчої влади побудована без урахування пріоритетів Уряду;

 • невиправдана кількість центральних органів виконавчої влади (65) і урядових органів (46);

 • різноманітність назв, яка не відповідає покладеним на них завданням та функціям;відсутність чіткого розмежування функцій щодо:

 • відсутність чіткого розмежування функцій щодо:

 • формування державної політики;

 • управління державним майном;

 • надання адміністративних послуг;

 • контролю та нагляду;

 • наявність типологічно надлишкових функцій (близько 4 тис. функцій із 9,5 тис. мають бути перерозподілені між центральними органами виконавчої влади);

 • виконання центральними органами виконавчої влади функцій, які не властиві державі (понад 1,5 тис. функцій);

 • виконання центральними органами виконавчої влади функцій нижчого рівня державного управління (близько 500 функцій).Сутність поняття реформи публічної адміністрації

 • Реформа публічної адміністрації –

 • це перетворення в системі публічного управління в інтересах громадян з метою вдосконалення взаємодії інститутів публічної адміністрації з громадянами, надання їм якісних управлінських послуг в економічній, правовій, соціально-культурній та інших сферахМета реформи публічної адміністрації

 • Основною метою реформи є формування ефективної системи публічної адміністрації, що надаватиме якісні публічні послуги громадянам на рівні, що відповідає європейським стандартам, забезпечуватиме оптимальне використання публічних коштів та буде здатна вчасно і адекватно реагувати на соціально-економічні, зовнішньополітичні та інші викликиОсновні завдання реформування публічної адміністрації (1)

 • формування стабільної та ефективної організації та діяльності виконавчої влади на центральному, регіональному та місцевому рівнях насамперед шляхом інституційного розмежування політичних та адміністративних функцій в системі виконавчої влади

 • чітке розмежування повноважень та компетенції органів публічної влади

 • реформування адміністративно-територіального устрою на принципах доцільності та соціальної необхідностіОсновні завдання реформування публічної адміністрації (2)

 • організація професійної, політично нейтральної, авторитетної, відповідальної та відкритої публічної служби шляхом реформування та модернізації державної служби і служби в органах місцевого самоврядування

 • створення системи спроможного місцевого самоврядування шляхом децентралізації публічних завдань (повноважень) та ресурсів, створення економічно самодостатніх суб’єктів місцевого самоврядуванняОсновні завдання реформування публічної адміністрації (3)

 • зміцнення статусу приватних осіб у відносинах з органами публічної адміністрації шляхом справедливого правового регулювання адміністративної процедури, впровадження нових організаційних форм та стандартів якості адміністративних послуг, удосконалення механізму правового захисту приватних осіб у відносинах з публічною адміністрацією

 • гарантування підконтрольності публічної адміністрації політичній владі та суспільству шляхом удосконалення і посилення контрольних функцій Верховної Ради України, місцевих рад та фінансового контролю, розвитку системи адміністративного судочинства, залучення громадськості до участі в управлінні публічними справамиОсновні завдання реформування публічної адміністрації (4)

 • запровадження нової ідеології функціонування органів публічної влади як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання якісних державних і громадських послуг

 • забезпечення гласності, відкритості і прозорості в діяльності органів та інших інституцій публічної адміністраціїПринципи організації та діяльності публічної адміністрації

 • верховенство права

 • законність

 • відкритість

 • неупередженість

 • відповідальність

 • пропорційністьПередумови та проблемні питання практичної реалізації реформи публічної адміністрації (1)

 • недостатнє правове забезпечення здійснення реформи

 • законодавча невизначеність щодо відповідальності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб при проведенні реформи

 • відсутність механізму взаємодії і колективної роботи щодо управління реформоюПередумови та проблемні питання практичної реалізації реформи публічної адміністрації (2)

 • відсутність ефективних інноваційних технологій впровадження реформи

 • відсутність фінансового забезпечення здійснення реформи

 • відсутність достатнього інформування широких верств населення про конкретні заходи, що стосуються здійснення реформиНапрями здійснення реформи публічної адміністрації (1)

 • створення нової правової бази, що регламентуватиме державне управління в Україні, розробка нормативно-правових документів, необхідних для здійснення адміністративної реформи, зокрема прийняття:

 • Адміністративно-процедурного кодексу України;

 • Податкового кодексу України;Напрями здійснення реформи публічної адміністрації (2)

 • законів України:

 • - “Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади”

 • - “Про адміністративно-територіальний устрій”

 • - “Про засади державної регіональної політики”

 • - “Про місцеві державні адміністрації” (нова редакція)

 • - “Про місцеве самоврядування” (нова редакція)

 • - “Про державну службу” (нова редакція)”

 • - “Про службу в органах місцевого самоврядування”

 • (нова редакція)

 • - “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”

 • - “Про комунальну власність”

 • - “Про місцеві податки і збори”Напрями здійснення реформи публічної адміністрації (3)

 • Кабінет Міністрів УкраїниНапрями здійснення реформи публічної адміністрації (4)

 • Інші центральні органи виконавчої влади

Пропонована структура міністерстваНапрями здійснення реформи публічної адміністрації (5)

 • Реформування публічної адміністрації на місцевому та регіональному рівні

 • посилення ролі та забезпечення повсюдності місцевого самоврядування, формування самодостатніх територіальних громад

 • удосконалення адміністративно-територіального устрою з метою формування й реалізації ефективної регіональної політики та надання якісних послуг населенню

 • Концепція реформи місцевого самоврядування

 • (схвалена розпорядженням Уряду від 29 липня 2009 р. № 900, план заходів з її реалізації – від 2 грудня 2009 № 1456)

 • Концепція реформи адміністративно-територіального устрою (розробляється)Напрями здійснення реформи публічної адміністрації (6)

 • Реформування публічної служби

 • Мета - створення професійної, політично нейтральної, відповідальної та авторитетної служби

 • створення Вищої Ради державної служби

 • реформа категорійності посад державної служби

 • забезпечення конкурсних процедур при прийнятті на державну службу та просуванні по кар'єрі

 • безперервний процес професійного навчання

 • реформування системи оплати праці публічних службовців

 • визначення етичних засад публічної служби на законодавчому рівні

 • реформування інституту дисциплінарної відповідальності

 • нове антикорупційне законодавство прийняте 2009 р., набуває чинності з 1 квітня 2010 р.Напрями здійснення реформи публічної адміністрації (7)

 • Відносини публічної адміністрації з приватними особами -

 • Впровадження ідеології служіння суспільству

 • Адміністративні послуги

 • законопроект “Про адміністративні послуги” схвалено Урядом 08.12.2009 р.

 • постанова Уряду від 17.07.2009 № 737 про Тимчасовий порядок надання адміністративних послуг передбачає:

 • впровадження стандартів послуг,

 • створення єдиних офісів для їх надання,

 • заборону делегування функцій з надання держаних послуг іншим суб’єктам, крім бюджетних установ,

 • облік коштів, отриманих як плата за послуги виключно через органи Державного казначейства. Реєстр державних послуг – постанова Уряду від 27.05.2009 № 537Напрями здійснення реформи публічної адміністрації (8)

 • Відносини публічної адміністрації з приватними особами

 • Адміністративна процедура

 • Верховною Радою розглядається проект Адміністративно-процедурного кодексу (прийнято рішення про направлення на повторне перше читання)

 • Адміністративна відповідальність – лише в порядку адміністративного судочинства

 • Електронне урядуванняНапрями здійснення реформи публічної адміністрації (9)

 • Публічні підприємства, установи та організації

 • Упорядкування статусу

 • Заборона державним та комунальним підприємствам утворювати інші суб’єкти господарювання

 • Основне призначення публічних підприємств, установ та організацій – надання публічних послугЕтапи проведення реформи публічної адміністрації (1)

 • І етап

 • формування інституцій, відповідальних за реформу:

 • член Уряду з відповідними повноваженнями

 • Координаційна рада

 • схвалення плану першочергових заходів з проведення реформування

 • прийняття Закону України “Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади”

 • ІІ етап

 • прийняття базових законів

 • запровадження інституту державних секретарів

 • упорядкування системи органів виконавчої владиЕтапи проведення реформи публічної адміністрації (2)

 • ІІІ етап

 • інституційна реформа сфер державного управління за результатами функціонального обстеження

 • децентралізація і деконцентрація функцій та повноважень

 • впровадження нових законів про публічну службу

 • удосконалення системи адміністративних послуг: стандарти послуг, “універсами послуг”, електронні послуги

 • ІV етап

 • подальша децентралізація і деконцентрація

 • удосконалення професійного навчання публічних службовців

 • подальше удосконалення адміністративних послуг: підвищення стандартів якості тощоОчікувані результати здійснення в Україні реформи публічної адміністрації (1)

 • впровадження нової ефективної моделі публічної адміністрації та удосконалення системи державного управління

 • зміцнення цілісності держави в сучасних умовах глобалізації

 • раціональна, ефективна та стабільна система органів виконавчої влади на центральному, регіональному та місцевому рівняхОчікувані результати здійснення в Україні реформи публічної адміністрації (2)

 • ефективний розподіл функцій і повноважень між органами публічної влади та рівнями публічної адміністрації

 • розвиток місцевого самоврядування, спроможного вирішувати питання місцевого значення, проводити ефективну політику в інтересах громадян

 • створення професійної, політично нейтральної, ефективної, відповідальної та авторитетної публічної службиОчікувані результати здійснення в Україні реформи публічної адміністрації (3)

 • надання необхідного обсягу якісних публічних послуг громадянам

 • ефективний контроль парламенту, місцевих рад, а також інститутів громадянського суспільства за функціонуванням публічної адміністрації

 • утвердження партнерських відносин між державою та громадянином

 • стабільне підвищення рівня довіри громадян до органів публічної адміністрації

 • підвищення рівня життя українських громадян

Каталог: pluginfile.php -> 202 -> mod data -> content
pluginfile.php -> Міжпредметні зв'язки
pluginfile.php -> Старший викладач кафедри загальної та прикладної екології та зоології, кандидат медичних наук
pluginfile.php -> Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними
pluginfile.php -> Традиційна методика планування галузевої структури господарства складається з таких етапів
pluginfile.php -> Смартфо́ни — окрема категорія телефонів, які — на відміну від простих стільникових телефонів — мають більше оперативної памяті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор. Смартфо́ни
pluginfile.php -> Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату
pluginfile.php -> Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування
pluginfile.php -> В2В ( business-to-business) бізнес для бізнесу
content -> Розробка фінансових схем та інфраструктури для підтримки інновацій в Україні


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка