Регулювання економічного розвитку на регіональному рівніДата конвертації27.12.2016
Розмір444 b.


Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні

 • Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні

 • Науковий керівник: Крайник О.П., к.е.н., доц.

 • Відповідальний виконавець: Третяк Г.С., к.е.н., доц.


Політика регулювання економічними процесами на регіональному рівні зазнає змін відповідно до поглиблення процесів ринкової трансформації та при виявленні недоліків у поточних регуляторних процесах. Через це виникає необхідність проведення процедур аналізу діючих та створення нових регуляторних актів та при потребі запровадження процедури дерегулювання з метою прискорення позитивних змін в економіці регіону. Це обумовлює актуальність дослідження системи регуляторних механізмів реалізації політики регіонального економічного розвитку та має значення для вирішення проблем економічного розвитку на загальнодержавному рівні

 • Політика регулювання економічними процесами на регіональному рівні зазнає змін відповідно до поглиблення процесів ринкової трансформації та при виявленні недоліків у поточних регуляторних процесах. Через це виникає необхідність проведення процедур аналізу діючих та створення нових регуляторних актів та при потребі запровадження процедури дерегулювання з метою прискорення позитивних змін в економіці регіону. Це обумовлює актуальність дослідження системи регуляторних механізмів реалізації політики регіонального економічного розвитку та має значення для вирішення проблем економічного розвитку на загальнодержавному рівніполягають у розробці методичних засад для реалізації раціональних концепцій та напрямків розвитку окремих регіонів в умовах трансформаційного поступу реформування економіки країни ,

 • полягають у розробці методичних засад для реалізації раціональних концепцій та напрямків розвитку окремих регіонів в умовах трансформаційного поступу реформування економіки країни ,

 • виявленні елементів системи регуляторних механізмів, що формують регіональну економічну політику та встановлення взаємозв’язку між ними;

 • розроблення структурно-функціональної моделі системи регуляторних механізмів регіонального економічного розвитку,

 • виявлення впливу регуляторної політики органів державного управління та місцевого самоврядування на економічний розвиток регіону.Крайник О.П. Барвінська Є.С. Напрями підвищення конкурентноздатності регіональної економіки //Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 4 квітня 2008р., Львів ЛРІДУ НАДУ, Частина 1 - С.82-86

 • Крайник О.П. Барвінська Є.С. Напрями підвищення конкурентноздатності регіональної економіки //Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 4 квітня 2008р., Львів ЛРІДУ НАДУ, Частина 1 - С.82-86

 • Крайник О.П. Інвестиційне забезпечен-ня регіонального економічного розвитку //Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій/ Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 4 квітня 2009р., Львів, Частина 2,с.5-7

 • Крайник О.П. Інноваційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності економіки регіону.((Управління інноваційним процесом в Україні : проблеми . перспективи. ризики/Матеріали ІІ Міжнародної науково - практичної конференції 29-31 травня 2008 року Львів, В-во НУ «ЛП» С.156-158 »)

 • Крайник О.П, Біль М.М. Інноваційно-інвестиційна політика держави в туристичній галузі України // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / . – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип.16 – 500с

 • Третяк Г.С., Башнянин Г.І.Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу: методологічні проблеми метрологічного аналізу. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 502 с.

 • Третяк Г.С. Основні принципи бюджетного регулювання на місцевому рівні//Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 4 квітня 2008р., Львів ЛРІДУ НАДУ, Частина 1 - С.142-144.

 • Михайлишин Л.Р. Місцеві податки: вітчизняний та зарубіжний досвід //Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 4 квітня 2008р., Львів ЛРІДУ НАДУ, Частина 1 - С.113-116.

 • Біль М.М. Транскордонне співробітництво як інструмент державної політики регулювання туризму //Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 4 квітня 2008р., Львів ЛРІДУ НАДУ, Частина 1 - С.39-41.

 • Федорчак О.В. Формування інноваційного механізму управління в обласних державних адміністраціях //Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 4 квітня 2008р., Львів ЛРІДУ НАДУ, Частина 1 - С.145-150.

 • Третяк Г.С., Бліщук К.М. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – 120 с.

 • Крайник О.П. Інвестиційне забезпечення регіонального економічного розвитку // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (3 квітня 2009 р., Львів: ЛРІДУНАДУ, 2009, Частина 2 – С.5-7

 • Третяк Г.С. Напрями удосконалення механізмів формування місцевих бюджетів // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (3 квітня 2009 р., Львів: ЛРІДУНАДУ, 2009, Частина 2 – С.100-103

 • Михайлишин Л.Р. Проблеми фінансового забезпечення місцевого управління в Україні // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (3 квітня 2009 р., Львів: ЛРІДУНАДУ, 2009, Частина 2 – С.54-58

 • Біль М.М. Фінансово-економічний механізм державного управління туристичної галузі на регіональному рівні // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (3 квітня 2009 р., Львів: ЛРІДУНАДУ, 2009, Частина 2 – С.7-11Застосування наукових результатів за темою:

 • Застосування наукових результатів за темою:

 • 1.Модельно- репрезентативні матеріали використано:

 • - при наданні науково - методичних рекомендацій за замовленням органів державної влади. Зокрема взято участь у обговоренні проекту створення фондової біржі на теренах Львівщини (квітень 2008р.)

 • 2.Емпіричні результати використано:

 • - при обговоренні та наданні пропозицій до проекту Закону України «Про засади державної регіональної політики»

 • - при формуванні тематики магістерських робіт на замовлення державних адміністрацій

 • 3.Наукова методологія застосована:

 • - в навчальному процесі при викладанні курсів «Державне управління в економічній сфері»

 • - при підготовці семінарів з працівниками органів державного управління та місцевого самоврядуванняКількість запланованих наукових продуктів - 10

 • Кількість запланованих наукових продуктів - 10

 • Кількість виданих або поданих до друку наукових продуктів - 14Очікувані результати

 • Кількість осіб, які будуть мати практичну користь від застосування результатів НДР:

 • Слухачі центру підвищення кваліфікації (регіональна програма) - 200 ос.

 • Слухачі магістерської програми “Державне управління” під час викладання їх курсу ”Регіональна економіка” 100 ос.

 • Слухачі магістерської програми “Публічне адміністрування” під час викладання їх курсу “Державне регулювання економікою” 50 ос.

 • Студенти факультету “Економіки та менеджменту” під час викладання їх курсу “Державне регулювання економікою” 50 ос.

 • Практичні працівники органів державної влади та місцевого самоврядуванняЗастосування наукових результатів за темою при підготовці магістрів державного управління: Виконання магістерських робіт на кафедрі економічної політики за темою науково-дослідної роботи у 2009р.

 • Омелянчук І. І.Стратегічне планування економічного розвитку територій (на прикладі Бродівської РДА)

 • Зозулинець В. А.Соціально – економічний розвиток території ( на прикладі Воловецького р-ну Закарпатської обл.)

 • Кметик В. І.Соціально – економічний розвиток території ( на прикладі м. Львова)

 • Кондратюк І. Д.Стратегічне планування економічного розвитку міста (на прикладів м. Із'яслав Хмельницької обл.)

 • Савіна Л. В.Стратегічне планування розвитку території (на прикладі Чернівецької області)

 • Гуштик Н. П.Шляхи взаємодії районних державних адміністрацій та районних рад з питань соціально-економічного розвитку (на прикладі Сокальського р-ну)

 • Байтало М. В.Стратегічне планування економічного розвітку території ( на прикладі Жидачівського району)

 • Гуць А. В.Державне регулювання соціально – економічного розвитку району

 • Вишинський Т. Р.Стратегічне планування економічного розвитку територіїЗапланована тема науково-дослідної роботи кафедри економічної політики та фінансів ЛРІДУ НАДУ на 2010 рік

 • Формування факторів конкурентоспроможності економіки регіону

 • Передбачуваний науковий керівник – Крайник О.П., к.е.н., доцент

 • Відповідальний виконавець: Третяк Г.С., к.е.н., доцент.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка