Регулювання інституту центрального контрагента в Україні та світіДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Регулювання інституту центрального контрагента в Україні та світі
ПАТ “ФБ “Перспектива” (далі – Біржа) із самого початку своєї діяльності спрямувала свої зусилля на впровадження легітимних та надійних систем клірингу та розрахунків. Саме за її ініціативи у 2007 році виникла перша спеціалізована модель розрахунків з використанням рахунків, відкритих брокерами в розрахунковому банку, що дозволило впровадити торговельну технологію Order Driven Market. До цього питанням розрахункам за наслідками біржових торгів приділялося недостатньо уваги фондовими біржами, що періодично викликало конфліктні ситуації у взаємодії учасників торговельної та розрахункової (депозитарної) інфраструктури фондового ринку.

 • ПАТ “ФБ “Перспектива” (далі – Біржа) із самого початку своєї діяльності спрямувала свої зусилля на впровадження легітимних та надійних систем клірингу та розрахунків. Саме за її ініціативи у 2007 році виникла перша спеціалізована модель розрахунків з використанням рахунків, відкритих брокерами в розрахунковому банку, що дозволило впровадити торговельну технологію Order Driven Market. До цього питанням розрахункам за наслідками біржових торгів приділялося недостатньо уваги фондовими біржами, що періодично викликало конфліктні ситуації у взаємодії учасників торговельної та розрахункової (депозитарної) інфраструктури фондового ринку.

 • З 2009 року грошові розрахунки на ПАТ “ФБ “Перспектива” в більшості сегментів (ринків) проходять через спеціально створену внутрішньодержавну небанківську платіжну систему “Розрахункова Фондова система” (далі – РФС), платіжною організацією якої є ПАТ “Фінансова компанія “Сучасні Кредитні Технології” (далі – СКТ).

 • Втім, оскільки кліринг та навіть його цілком природний розподіл на грошовий кліринг і кліринг щодо цінних паперів та/або похідних був вкрай недостатньо врегульований чинним законодавством, Біржа:

 • по-перше, намагається створити більш чітке та однозначне правове підгрунтя для здійснення клірингової діяльності в Україні,

 • по-друге, разом з СКТ, що виконує грошові розрахунки за договорами, укладеними на Біржі, провела активні консультації з НБУ щодо розширення діяльності СКТ в напрямку виконання функцій грошового клірингу за технологією центрального контрагента (ССР).Тема клірингу не знайшла необхідного відображення у законодавстві та нормативному регулюванні. На поточний час в Україні є фрагментарне регулювання клірингу в Законах України „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обліку цінних паперів в Україні”, „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, „Про Національний банк України”, „Про банки та банківську діяльність”, „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні”, „Про товарну біржу”, „Про державну підтримку сільського господарства в Україні”, ряді підзаконних нормативно-правових актів.

 • Тема клірингу не знайшла необхідного відображення у законодавстві та нормативному регулюванні. На поточний час в Україні є фрагментарне регулювання клірингу в Законах України „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обліку цінних паперів в Україні”, „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, „Про Національний банк України”, „Про банки та банківську діяльність”, „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні”, „Про товарну біржу”, „Про державну підтримку сільського господарства в Україні”, ряді підзаконних нормативно-правових актів.

 • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» визначає кліринг, як фінансову послугу, але не дає навіть його визначення. В Законі України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» міститься наступне визначення: „кліринг – отримання, звірка та поточні оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов’язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів”. Закон України ”Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” містить дещо інше визначення, яке, втім, принципово не відрізняється від попереднього „кліринг – механізм, що включає збирання, сортування, реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов’язань”.

 • Діюче законодавство, що регулює клірингову діяльність, має яскраво виражений галузевий (фрагментарний) характер. Це знаходить своє відображення у тому факті, що на кожному з сегментів фінансового та товарного ринку склалося відмінне регулювання схожих відносин. В результаті в Україні набув поширення умовний синтетичний термін – так звана "розрахунково-клірингова" діяльність. Це змішує поняття клірингу (clearing) та розрахунків (settlement) і неправомірно перерозподіляє функції між біржовою, депозитарною, кліринговою та платіжною системами.

 • Тема клірингу в Україні загострилася, коли ПАТ “Українська біржа” (УБ), а згодом і ПАТ “Фондова біржа ПФТС” впровадили технологію "центрального контрагента" (Central Counterparty - ССР).

 • Нормативна неврегульованість клірингу призвела до того, що ССР розглядається винятково як торговельна, а не клірингова технологія; функції ССР в Україні у 2010 році почав виконувати звичайний торговець цінними паперами, а мотивом впровадження технології є, насамперед, унеможливлення ідентифікації контрагента за наслідками торгів.

 • Утім, у світі функції ССР інші – це не торговельна, а клірингова технологія, спрямована на максимальне зниження ризиків розрахунків, здешевлення плати за трансакції та надання додаткових комерційних можливостей учасникам розрахунків. ССР – не спосіб розрахунків, а технологія так званого "централізованого клірингу", а особа, що акумулює на себе ризики – це не звичайний брокер (який дуже умовним чином набуває інформацію про усіх контрагентів усіх учасників торгів та створює не досить очевидну в діючому правовому полі систему зниження ризиків), а нормативно врегульована послуга клірингової організації щодо забезпечення виконання зобов'язань за договорами, що укладаються на біржі.

 • Очевидно, що статус ССР – це статус технічної сторони в біржовому договорі або установи, що завдяки новації стають стороною договору, яка не має економічного зиску за цими договорами.

 • Забезпечення зобов'язань, що допущені до клірингу.

 • Управління кліринговими рахунками (захист від стягнення до завершення розрахунків).

 • Новація та припинення зобов'язань, що включені до клірингового пулу.

 • Запозичення за рахунок клірингового забезпечення та власного капіталу.

 • Підготовка документів для розрахунків.

Можливість проведення банками грошового клірингу передбачена законодавством України (Закони України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про банки та банківську діяльність”), але передбачає жорсткі обмеження ризиків з огляду на універсальність діяльності банку.

 • Можливість проведення банками грошового клірингу передбачена законодавством України (Закони України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про банки та банківську діяльність”), але передбачає жорсткі обмеження ризиків з огляду на універсальність діяльності банку.

 • Потрібно передбачити можливості:

 • Здійснення клірингу щодо цінних паперів і коштів.

 • Відкриття для брокерів та учасників клірингу клірингових рахунків для розрахунків в цінних паперах.

 • Кредитування в коштах та надання позик у цінних паперах за рахунок власного капіталу та клірингових фондів.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка