Ресурсне забезпечення розвитку виробництва біопалива в Україні: Зерно Доповідь Клименка Володимира ГеоргійовичаДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.


Ресурсне забезпечення розвитку виробництва біопалива в Україні: Зерно

 • Доповідь Клименка Володимира Георгійовича,

 • президента Української Зернової Асоціації


Передумови розвитку зернового сектору

 • Сьогодні у світі є три головні ресурси, які визначають перспективи розвитку країн на майбутнє: питна вода, зерно та нафта.

 • Україна має унікальні умови для розвитку зерновиробництва, і саме виробництво зерна повинно стати перлиною економічної корони нашої держави.Передумови розвитку зернового сектору

 • Зерновий сектор є фундаментом для більшості галузей агропромислового комплексу України, істотно впливає на добробут сільського населення і розвиток сільських територій.

 • Люди, селяни, які вирощують зерно, повинні отримувати європейські доходи.Як повинні використовуватися в Україні сільськогосподарські угіддя?

 • За оцінками експертів, для того, щоб отримати порівняно дешеве зерно та максимальний прибуток, урожайність повинна складати

 • 4-5 тонн/га.

 • Для вирішення цього завдання необхідно цілеспрямовано та послідовно розширювати ринок збуту зерна (внутрішній та зовнішній).Потужність внутрішнього та загального ринків збуту зерна в Україні

 • Внутрішнє споживання головним чином залежить від чисельності населення країни.

 • Потужність внутрішнього ринку – це внутрішнє споживання в розрахунку на гектар посівних площ (тонн/га) *

 • Загальне споживання визначається як сума внутрішнього споживання та експорту

 • Потужність загального ринку – це загальне споживання в перерахунку на гектар посівних площ (тонн/га) *

 • * - згідно методики окремих російських науковців (В.Шамаев, “АГРОСПИКЕР”)Потужність внутрішнього та загального ринків зерна окремих країн, т/га *

 • Потужність внутрішнього ринку

 • 1,91

 • 1,62

 • 5,49

 • 5,04Показники потужності ринку характеризують рівень розвитку сфери виробництва зерна, сфери переробки с/г продукції та експортну спроможність країни (зокрема інфраструктуру).

 • Показники потужності ринку характеризують рівень розвитку сфери виробництва зерна, сфери переробки с/г продукції та експортну спроможність країни (зокрема інфраструктуру).

 • Потужність загального ринку повинна відповідати урожайності високотехнологічного виробництва

 • Потужність внутрішнього ринку України у 2,87 рази менша відповідного показника для США, і у 2,64 рази менша показника для ЄС. Це говорить про значно менші у порівнянні з цими країнами обсяги використання зерна в країні (причина – невелика чисельність населення в розрахунку на с/г площі).

 • Потужність загального ринку України у 2,85 рази менша відповідного показника для США, і в 2,15 рази менша показника для ЄС . Це говорить про недостатні у порівнянні з цими країнами обсяги внутрішнього споживання та обсяги експорту, необхідні для залучення фінансових ресурсів з метою підвищення урожайності та нарощування врожаю.Як збільшити потужність загального ринку?

 • Порівняно невисока чисельність населення України та її скорочення обмежує обсяги внутрішнього споживання зерна на продовольчі потреби, що позбавляє аграріїв економічних стимулів збільшувати його виробництво.

 • Таким чином, для розвитку зернового сектору та забезпечення конкурентноздатності виробництва зерна потрібно нарощувати обсяги експорту, що не залежать від чисельності населення.Чи є для України реальним істотно збільшити обсяги виробництва зерна?

 • Для ведення прибуткового зерновиробництва Україна може і повинна за 5 років збільшити обсяги виробництва зерна щонайменше

 • до 58 млн. т (= 14,5 млн. га*4 т/га).

 • У 1990 році в Україні було зібрано 51 млн. тонн зернових і зернобобових, у тому числі 30,3 млн. тонн пшениці.

 • А що ми маємо сьогодні?Результати збирання зернових та зернобобових (включаючи кукурудзу)Результати збирання пшениці (озима та яра)Результати збирання ячменю (озимий та ярий)Результати збирання кукурудзи на зерноРезультати збирання жита (озиме та яре)Динаміка посівних площ, тисяч гаДинаміка врожайності зернових, ц/гаДинаміка валового збору, тисяч тоннАналіз даних про виробництво зерна

 • Спостерігається істотне коливання обсягів виробництва зерна по роках, викликане як змінами у посівних площах, так і відчутними змінами врожайності основних зернових (особливо у 2000 і 2003 роках).

 • Протягом останніх трьох років по більшості зернових спостерігається зменшення показників урожайності та валового збору.Якою повинна бути рентабельність для розширеного відтворення зернової галузі?

 • На думку експертів, для здійснення ефективного зерновиробництва мінімальна рентабельність виробництва зерна повинна становити 20%, а раціональна (в умовах України) - щонайменше 40%.

 • Тільки така рентабельність створює необхідні умови для оновлення основних фондів та застосування технологій виробництва зерна, які дозволяють не зменшувати, а підвищувати врожайність.

 • А що ми маємо сьогодні?Рентабельність виробництва зернових та зернобобових (включаючи кукурудзу), %Перепоною для збільшення виробництва зерна є відсутність економічних стимулів

 • Рентабельність виробництва зернових скорочується.

 • Причина - відсутність паритетного ринку збуту, нестабільність і непрогнозованість аграрної політики, штучне стримування цін на зерно в умовах зростання цін на добрива, пальне, засоби захисту рослин тощо.

 • Незважаючи на зростання доходів населення, питання ціни на зерно залишається заполітизованим, що заважає його об'єктивному розгляду.

 • Це змушує аграріїв переорієнтовувати виробництво на більш прибуткові культури, зокрема олійні. Аграрії втрачають фінансові можливості використовувати сучасні ефективні технології ведення господарства та розширювати виробничі потужності.Якщо державна політика по відношенню до зернової галузі не зміниться, чи зміняться такі тенденції зернового ринку?

 • Напевно, ні. Щоб змінити ці тенденції, потрібно спочатку змінити державну політику.26 млн.т 35 млн.т 58 млн.т (внутрішнє (урожай (потенційний споживання) 2006 року) урожай 2012 р.)

 • Куди має рухатися зернова галузь України?Фактори, які визначають вектор руху:

 • (скорочення виробництва)

 • скорочення чисельності населення України,

 • низька купівельна спроможність населення,

 • обмежувальні заходи щодо торгівлі,

 • недостатній розвиток інфраструктури,

 • непередбачуваність аграрної політики.Зернова галузь сьогодні значним чином впливає на соціальний стан на селі. Розвиток українського села зараз безпосередньо залежить від зерновиробництва. Якщо ми підемо по шляху скорочення виробництва зерна, у скрутному становищі опиняться 15 млн. людей, які проживають у сільській місцевості, частина сільських населених пунктів припинить існування.За інформацією Державного комітету статистики, за результатами 9 місяців 2006 року,

 • За інформацією Державного комітету статистики, за результатами 9 місяців 2006 року,

 • частка населення у сільській місцевості з середньодушовими сукупними витратами у місяць нижчими прожиткового мінімуму становила 63,4%

 • (у міських поселеннях - 45,7%)Для нарощування обсягів виробництва зерна до 58 млн. тонн необхідно:

 • Забезпечити законні права аграріїв вільно реалізовувати зерно за максимально сприятливими ринковими цінами, у тому числі на експорт. Іншими словами, створити для них прогнозовані економічні стимули.

 • Сприяти розвитку інфраструктури зернового ринку, в тому числі його транспортної та інформаційної складових.Одночасно, доцільно зробити наступне:

 • сприяти підвищенню конкурентноздатності вітчизняних підприємств борошномельної та хлібопекарської галузей. Для цього, окрім іншого, необхідно поступово замінювати адміністративне регулювання цін на хліб на відповідні дотації для незахищених верств населення;

 • забезпечити своєчасне та в обґрунтованих обсягах накопичення та утримання Державою запасів продовольчого зерна;Одночасно, доцільно зробити наступне:

 • підвищувати конкурентоспроможність виробників тваринницької продукції, у тому числі удосконалювати систему захисту внутрішнього ринку від “сірого” імпорту та контрабанди тваринницької продукції;

 • вивчати та застосовувати інші можливості захисту внутрішніх переробників зерна, наприклад, шляхом пільгового кредитування, відповідних державних програм.

 • Такі заходи сприятимуть ефективній конкуренції між виробниками продовольства, експортерами та виробниками біопалива.Якщо системна і цілеспрямована робота по розвитку зерновиробництва дозволить збільшити виробництво зерна в Україні протягом найближчих 5 років до 58 млн. тонн:

 • Україна задовольнятиме всі внутрішні потреби

 • (з урахуванням зростання добробуту населення, нарощування виробництва біопалива та збільшення обсягів державних закупівель зерна).

 • Експорт українського зерна може збільшитися

 • до 25 млн. тонн,

 • які портова інфраструктура України

 • здатна експортувати вже сьогодні.А може, замість експорту, спрямувати все зерно на виробництво біопалива?

 • Це недоцільно, оскільки сьогодні виробництво біопалива є прибутковим тільки за рахунок державної підтримки (субсидування).

 • Для прикладу, за оцінками експертів, виробництво біоетанолу є рентабельним при ціні на кукурудзу на рівні 70 доларів США/т.

 • Сьогодні закупівельна ціна на кукурудзу на внутрішньому ринку – 850-900 грн. за тонну.

 • Хто компенсуватиме різницю ціни? Держава?Альтернативні рішення

 • Світові лідери зернового ринку (США, ЄС) з року в рік збільшують обсяги державної підтримки для виробників біопалива.

 • 1. Україна може спробувати конкурувати з ними, збільшуючи видатки Бюджету (субсидії) на виробництво біопалива, або

 • 2. може дозволити вітчизняним виробникам зерна через ціни на зовнішньому ринку скористатися цими іноземними субсидіями і отримати додаткові доходи, необхідні для нарощування виробництва зерна.Додаткові доходи українських аграріївОкремі висновки

 • 1. Світові ціни на зернові суттєво виросли і зафіксовані на новому рівні (наприклад, середня ціна реалізації української кукурудзи на експорт у 2000 р. коливалась у межах $75-91 за тонну FOB, а станом на початок квітня 2007 р. становить $185 за тонну FOB).

 • 2. На найближчі 10 років істотне зниження світових цін на зернові неможливе.

 • 3. Стримування цін реалізації на зернові в межах України завдаватиме суттєвої шкоди виробникам зерна і поставить під загрозу добробут 15 млн. людей у сільській місцевості.Окремі висновки

 • 4. Україна через світовий бум на біопаливо має унікальні можливості отримати додаткові надходження при реалізації зерна на експорт (сьогодні це близько $40 за тонну зерна).

 • 5. За умови відсутності торгівельних обмежень, сприятливі ціни на зерно стимулюватимуть збільшення обсягів його виробництва, яке необхідне як для експорту, так і для задоволення всіх внутрішніх потреб держави, у тому числі розвитку виробництва біопалива.Окремі висновки

 • 6. На нашу думку, Державна політика повинна бути наступною:

 • А) Держава зобов'язана створити необхідні запаси продовольчої пшениці, які унеможливлять всілякі спекуляції на ринку хліба.

 • Б) Повинні бути створені умови при яких виробник безперешкодно реалізує зерно по ринкових цінах як на внутрішньому ринку, так і на експорт (від використання експортних мит, квотування та ліцензування експорту необхідно відмовитися).

 • В) Необхідно впровадити Програму продовольчої допомоги для незахищених верств населення (дотації на хліб, м’ясо, цукор).

 • Г) Необхідно впровадити програми стимулювання розвитку переробної промисловості України (хлібопекарської, м'ясомолочної, біопаливної тощо).

 • Д) Необхідно розробити та впровадити п'ятилітню (2008-2012 рр.) програму забезпечення нарощування виробництва зерна до 58 млн. тонн.Дякую за увагу!

 • Українська Зернова Асоціація

 • (+38 044) 246-62-01, 246-62-02

 • inbox@uga.kiev.ua

 • www.uga-port.org.ua

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка