Рішення при виборі медичними працівниками схем фармакотерапіїДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.
#9314


Фармакоінформатика як джерело аргументів доказової медицини та оптимального рішення при виборі медичними працівниками схем фармакотерапії.


Фармакоінформатика (Pharmacoinformatics)

 • це наука, яка займається застосуванням інформатики, починаючи від синтезу і створення лікарських засобів до їх терапевтичної ефективності на хворих (популяцію).Напрями використання фармакоінформатики:

 • лікарняні інформаційні системи, які включають економічну, медичну документацію фармакотерапії;

 • спеціалізовані центри (лікарські інформаційні центри, токсикологічні інформаційні центри);

 • підготовка студентів, лікарів,

 • навчання хворих та членів їх родин;

 • терапевтичний моніторинг рівня ліків в організмі і коригування їх дози (фармакокінетика).Практичне значення фармакоінформатики:

 • основне джерело інформації для медичних, фармацевтичних працівників;

 • аналіз літературних даних, аналіз інформації про дію ліків в організмі;

 • опрацювання медичної та економічної інформації у формі бази даних;

 • економічне обґрунтування при виборі лікарського засобу (фармакоекономічні показники);

 • інтеграція інформації, що виникає при фармацевтичній опіці хворого в аптеці у формі інформаційної системи;

 • міжнародні секції інформації про лікарські засоби діють у МФФ, у Європейському товаристві клінічної фармації.Інформаційне джерело

 • означає певний об'єкт чи суб'єкт, який надає інформацію.

 • Це може бути книга, обчислювальна програма, база даних, лікарня, лікар тощо.База даних

 • це джерело інформації, яке створене на основі суцільного тексту (повнотекстова база даних) або у формі певної структури, яка включає бібліографічну інформацію (бібліографічна база даних).Літературні джерела інформації можна класифікувати за наступними критеріями:

 • 1) правдивості і послідовності - первинні, вторинні і третинні джерела;

 • 2) спосіб опублікування - неперіодичні, періодичні і з не-встановленою періодичністю;

 • 3) доступності - опубліковані, неопубліковані джерела, стародавня література, фірмова література.Первинні інформаційні джерела

 • містять первинну інформацію, наприклад, одержані оригінальні результати конкретного дослідження.Вторинні інформаційні джерела

 • містять вторинну інформацію, яка одержана на основі первинних джерел. Це літературний огляд певної проблематики, який може бути поєднаний з бібліографічним оглядом рефератів чи баз даних, або спеціалізована праця, що подає огляд про певну проблематику (ці джерела, які служать для створення огляду, цитуються).Третинні інформаційні джерела

 • подають третинну інформацію, тобто огляд даної проблематики на основі багатьох джерел (первинних, вторинних) і особистої оцінки автора. Така інформація є синтезованою і подається в тексті, без посилання на використані джерела. Типовим прикладом є підручники й компендіуми.За способом публікації розрізняють:

 • Неперіодичні (книги, посібники, підручники, дисертаційні роботи або збірники праць),

 • Періодичні (журнали - публікуються з певною періодичністю, мають характерні ознаки (обкладинка, її колір, спеціалізований напрям),

 • з невстановленою періодичністю (виходять із невизначеним часовим інтервалом, переважно як серія публікацій).Доступність інформаційних джерел поділяється на:

 • опубліковані,

 • неопубліковані джерела,

 • стародавня література,

 • фірмова література.Літературні публікації видаються за підтримки держави, підприємств, фірм, спонсорських фондів тощо.

 • 1. Державні компендіуми про лікарські засоби;

 • • Червона книга, Жовта книга (Rote Liste, Gelbe Liste) - Німеччина;

 • • Британський національний формуляр (Вritish National Formulary) - Великобританія;

 • • Довідник Відаль (Dictionnaire Vidal) - Франція,

 • • Лікарський настільний довідник (Рhysicin’s Desk Reference), американський шпитальний формуляр (Аmerican Hospital Formulary) - США.

 • 2. Бібліографічні бази даних:

  • Медлайн (МЕDLINЕ)


В Україні є такі основні інформаційні джерела про лікарські засоби:

 • Державний реєстр лікарських засобів - містить перелік дозволених до застосування в Україні лікарських засобів, зареєстрованих Державним фармакологічним центром.

 • Компендіум - алфавітний перелік усіх зареєстрованих лікарських засобів різних виробників за торговими назвами. Видається один раз на рік.

 • Періодичні виданняЕлектронна фармацевтична бібліотека, яка доступна в Інтернеті, містить такі бази даних:

 • СINAHL - включає покажчик літератури для медсестер та інших медичних працівників, охоплює 500 журналів з 1982 року. Також наявні публікації таких організацій, як Американської асоціації медсестер і Національний союз з опіки пацієнтів.

 • НealthSTAR - містить більш як 2,5 млн цитат, рефератів статей з 1975 року, які концентруються на клінічних і неклінічних аспектах медичної допомоги, включаючи її управління, фінансування, оцінку результатів для хворих та медичного страхування.Іnternational Pharmaceutical Abstracts (ІРА) - містить близько 250 тис. статей зі світової фармацевтичної літератури з 1970 року, включаючи фармакотерапію, виробництво ліків, управління фармацевтичною службою, фармакокінетику, законодавство й вимоги в галузі лікарських засобів.

 • Іnternational Pharmaceutical Abstracts (ІРА) - містить близько 250 тис. статей зі світової фармацевтичної літератури з 1970 року, включаючи фармакотерапію, виробництво ліків, управління фармацевтичною службою, фармакокінетику, законодавство й вимоги в галузі лікарських засобів.

 • Journals@Оvid - база даних з 200 журналів із клінічної медицини, соціальних наук, медсестринства, причому з 55 журналів доступні повні тексти.Доказова фармація (Еvidence-based Pharmacy)

 • це фармація, яка інтегрує знання з фармакоекономіки, фармацевтичної опіки та доказової медицини, і зосереджується на встановленні достовірних даних про доведену ефективність, безпечність, показниках "витрати-ефективність" та результатах фармацевтичної опіки при використанні лікарських засобів.Взаємозв'язки доказової фармації з фармакоекономікою та фармацевтичною опікою

Основні міжнародні інформаційні джерела про фармакоекономічні дослідження:

 • РharmacoEconomics - міжнародний журнал фокусується на результатах фармакотерапії, співвідношенні між економічними витратами та терапевтичною ефективністю. Публікує оглядові статті та оригінальні фармакоекономічні дослідження.

 • Value of Health - офіційне періодичне видання МТФЕД (ІSPOR), публікується з 1998 року. Зосереджується на практичному використанні фармакоекономіки та результатів досліджень, а також публікує наукові дослідження, які представляються на Європейські Конгреси та Міжнародні зустрічі МТФЕД (ІSРОR).Journal of research in Pharmaceutical economics - публікує дослідження економічного аналізу лікарських засобів, включаючи порівняння з немедикаментозним лікуванням.

 • Journal of research in Pharmaceutical economics - публікує дослідження економічного аналізу лікарських засобів, включаючи порівняння з немедикаментозним лікуванням.

 • Неаlth Есоnоmісs - більш теоретичний журнал, акцентує увагу на оцінюванні медичної допомоги з економічним обґрунтуванням. Зосереджений не на фармакоекономічних дослідженнях, а на споживанні й потребі, ефективності розподілу ресурсів у системі охорони здоров'я.Еvidenсе-Ваsеd Меdісіnе Revirws - містить найкращі докази медичних досліджень для охорони здоров'я. Еvidenсе-Ваsеd Меdісіnе Revirws - це всебічні бази даних, що поєднують такі джерела:

 • Еvidenсе-Ваsеd Меdісіnе Revirws - містить найкращі докази медичних досліджень для охорони здоров'я. Еvidenсе-Ваsеd Меdісіnе Revirws - це всебічні бази даних, що поєднують такі джерела:

 • 1) База найкращих доказів (Веst Еvidence), яка містить дані з журналу „Медицина, що базується на доказах", та Медичного журналу. Тут наявні два види оглядів: систематичні огляди в конкретній галузі й оглядові статті;

 • 2) База даних Кокрана (Сосhranе Database оf Systematicіс Reviews) - містить систематичні огляди з усіх галузей медицини і фармації;Мета-аналіз

 • це статистичний аналіз об'єднаних результатів кількох клінічних досліджень однієї медичної технології (схеми лікування).

 • Полягає в тому, що дані всіх цих досліджень обробляються так, начебто це було одне велике дослідження. Розмір вибірки збільшується, дисперсія зменшується, а довірчий інтервал наближається до середнього значення, тому одержуємо статистично достовірний результат, коли можна впевнено стверджувати, що певна медична технологія краща, ніж інша (або гірша).

 • Використовується для узагальненого представлення результатів багатьох клінічних досліджень з метою посилення їх доказовості.Систематична помилка

 • це невипадкове спрямоване відхилення результатів досліджень від істинних значень. Таке спотворення даних, пов'язане з внесенням систематичної похибки, яке призводить до зміщення оцінки певних параметрів на постійну величину.Для розробки цих принципів, оптимізації методології мета-аналізу, проведення систематичних оглядів у 1992 році у Великобританії зареєстроване Товариство Кокрана

 • Для розробки цих принципів, оптимізації методології мета-аналізу, проведення систематичних оглядів у 1992 році у Великобританії зареєстроване Товариство Кокрана

 • (Сосhrаnе Соllаbоration)

 • як міжнародна

 • некомерційна

 • організація.Головним завданням Товариства Кокрана є:

 • складання систематизованих звітів, що регулярно публікуються в електронному вигляді і доступні у мережі Інтернет чи на компакт-дисках під назвою "Кокранівська база даних систематичних оглядів".Діяльність Товариства Кокрана грунтується на таких принципах:

 • 1) взаємодія учасників і дух співробітництва;

 • 2) ентузіазм учасників;

 • 3) відсутність дублювання в роботі;

 • 4) мінімізація упередженості і систематичних помилок;

 • 5) постійне відновлення даних;

 • 6) актуальність;

 • 7) доступність;

 • 8) постійне підвищення якості роботи.Робочими органами Товариства Кокрана є:

 • Групи Кокрана з опрацювання методів

 • Кокранівські групування

 • Кокранівський підрозділ із хворих і членів родин

 • Центри КокранаОсновні результати діяльності Товариства Кокрана - це Кокранівська Бібліотека (Тhе Сосhrane Lіbrаrу). До неї входять такі електронні видання:

 • База даних, що містить Кокранівські систематичні огляди

 • Бібліографічна база даних про рандомізовані клінічні дослідження

 • База даних, що містить структуровані реферати систематичних оглядівДякую за увагу !Каталог: data -> kafedra -> theacher -> farmdysc -> tryhubchak -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Деякі історичні аспекти розвитку міжнародного маркетингу. Деякі історичні аспекти розвитку міжнародного маркетингу
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 1. Складові успішної діяльності організації
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Дякую за увагу !


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка