Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-кДата конвертації29.05.2016
Розмір445 b.
ТипРішення

Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем є структурним підрозділом Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Історія кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем розпочалась у 2000 році, коли Вченою радою ДФ УАДУ було прийнято рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11.01.2000 р. № 8-к.

 • Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем є структурним підрозділом Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Історія кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем розпочалась у 2000 році, коли Вченою радою ДФ УАДУ було прийнято рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11.01.2000 р. № 8-к.Історія кафедри пов’язана з науково-педагогічною діяльністю висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій, чиїми зусиллями створювалася навчально-методична база, реалізовувалися науково-дослідні роботи та забезпечувалася якісна підготовка студентів і слухачів до подальшої самостійної роботи в умовах становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні.

 • Історія кафедри пов’язана з науково-педагогічною діяльністю висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій, чиїми зусиллями створювалася навчально-методична база, реалізовувалися науково-дослідні роботи та забезпечувалася якісна підготовка студентів і слухачів до подальшої самостійної роботи в умовах становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні.Перший завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Габрінець Володимир Олексійович (2000 – 2010 рр.);

 • Перший завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Габрінець Володимир Олексійович (2000 – 2010 рр.);

 • професор кафедри, доктор технічних наук, професор Пашковський Геннадій Сергійович (2000 – 2004 рр.);

 • доценти кафедри:

 • кандидат фізико-математичних наук, доцент Дрюченко Людмила Дмитрівна (2000 р.);

 • кандидат технічних наук, доцент Кошовий Олександр Сергійович (2004 – 2006 рр.);

 • кандидат технічних наук, доцент Заблуда Сергій Михайлович (2006 – 2007 рр.);

 • кандидат фізико-математичних наук, доцент Рева Володимир Миколайович (2006 – 2008 рр.).старші викладачі кафедри:

 • старші викладачі кафедри:

 • Єжунінов Володимир Володимирович (2000 – 2001 рр.);

 • Причиненко Артем Миколайович (2000 – 2001 рр.);

 • Хмелевський Ростислав Миколайович (2003 – 2006 рр.);

 • Шпітун Іван Іванович (2003 – 2004 рр.);

 • Кривич Євген В’ячеславович (2004 – 2006 рр.);

 • спеціалісти (фахівці) 1 категорії:

 • Безруков Олександр Володимирович (2000 – 2001 рр.);

 • Шурпицька Тетяна Петрівна (2002 – 2004 рр.);

 • Болваненко Людмила Володимирівна (2004 – 2006 рр.);

 • Шевченко Надія Борисівна (2006 – 2007 рр.).Кафедра інформаційних технологій та інформаційних

 • Кафедра інформаційних технологій та інформаційних

 • систем бере участь у підготовці фахівців освітньо - кваліфікаційних рівнів

 • «бакалавр»

 • «спеціаліст»

 • «магістр»

 • за всіма формами навчання за спеціальностями:

 • «Державне управління».

 • «Публічне адміністрування».

 • «Управління проектами».

 • «Менеджмент організацій».

 • Також кафедрою викладається низка тем за програмами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема проводяться короткотермінові тематичні курси за програмою підготовки користувачів персональних комп’ютерів.На кафедрі ведеться науково-дослідна робота та здійснюється підготовка аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

 • На кафедрі ведеться науково-дослідна робота та здійснюється підготовка аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

 • Кафедра надає експертно-консультативні послуги органам державної влади та місцевого самоврядування з питань розвитку електронного врядування, забезпечення відкритості влади, використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській практиці.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін:

 • Кафедра забезпечує викладання дисциплін:

 • Інформаційна політика в Україні

 • Інформаційні технології

 • Електронний документообіг

 • Комунікація в публічній адміністрації

 • Електронне врядування

 • Вища та прикладна математика

 • Інформаційні системи і технології

 • Інтернет-технології в адмініструванні та бізнесі

 • Інформаційна безпека підприємства

 • Статистика

 • Математичне моделювання економічної діяльності

 • Корпоративні інформаційні системи

 • Інформаційні системи в менеджменті

 • Управління ризикомНевід’ємною складовою навчальної роботи кафедри є наукова робота слухачів і студентів у межах виконання ними курсових, дипломних, магістерських робіт. З 2000 року на кафедрі, зокрема, підготовлено та успішно захищено понад 100 магістерських (2000-2011 рр.) і 10 дипломних робіт (за 2010-2011 н. р.).

 • Невід’ємною складовою навчальної роботи кафедри є наукова робота слухачів і студентів у межах виконання ними курсових, дипломних, магістерських робіт. З 2000 року на кафедрі, зокрема, підготовлено та успішно захищено понад 100 магістерських (2000-2011 рр.) і 10 дипломних робіт (за 2010-2011 н. р.).

 • Викладачі кафедри постійно беруть участь у розробці і проведенні короткотермінових тематичних курсів за програмою підготовки користувачів ПК.Основні напрямки

 • Основні напрямки

 • наукової діяльності кафедри:

 • Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку електронного урядування в Україні.

 • Методика моніторингу та оцінювання стану електронної готовності територіальних угруповань області (на прикладі Дніпропетровської області).

 • Комунікативна політика органів державної влади та місцевого самоврядування.

 • Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності навчання управлінських кадрів і прийняття управлінських рішень.

 • Математико-економічне моделювання та методи аналізу багатофункціональних систем.У період з 2006 року до теперішнього часу викладачі кафедри беруть безпосередню участь у проектах регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина».

 • У період з 2006 року до теперішнього часу викладачі кафедри беруть безпосередню участь у проектах регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина».

 • Програма інформатизації Дніпропетровської області реалізується з 2002 року і спрямована на впровадження елементів «Електронного уряду» та на вирішення завдань переходу до нового етапу розвитку суспільства – етапу інформаційного суспільства, головним змістом якого є діяльність людей, що пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стали чи не головним інструментом розвитку сучасної ринкової економіки, вони кардинально впливають на політичні процеси у всьому світі.Проект «Електронне село» - спільний проект Дніпропетровської ОДА, Координатора проектів ОБСЕ в Україні та Фонду Східна Європа.

 • Проект «Електронне село» - спільний проект Дніпропетровської ОДА, Координатора проектів ОБСЕ в Україні та Фонду Східна Європа.

 • Мета проекту:

 • Вирівнювання інформаційної нерівності в регіоні та надання доступу сільським територіям до нових знань та інформаційних ресурсів.

 • Підвищення ефективності роботи місцевого самоврядування та виконавчої влади шляхом запровадження технологій електронного урядування.

 • Збільшення різноманітності й кількості адміністративних послуг населенню та бізнесу (в електронній формі).

 • Досягнення ефективної участі всіх громадян у процесах становлення інформаційного суспільства.Дослідження стану електронного розвитку районів та міст Дніпропетровської області та розробка головних завдань регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на період 2008 – 2010 роки з урахуванням отриманих результатів досліджень.

 • Дослідження стану електронного розвитку районів та міст Дніпропетровської області та розробка головних завдань регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на період 2008 – 2010 роки з урахуванням отриманих результатів досліджень.

 • Обґрунтування показників регіональної програми «Електронна Дніпропетровщина» на 2008 – 2010 роки.

 • Розвиток концепції «електронного села» в контексті побудови інформаційного суспільства.Це, зокрема, науково-практичні конференції та міжнародні наукові конгреси, що проводились у Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутах, а також:

 • Це, зокрема, науково-практичні конференції та міжнародні наукові конгреси, що проводились у Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутах, а також:

 • 8 - 11 Українсько-польські семінари (Варшава, Польща, 2000 – 2003 рр.)

 • Всеукраїнські науково-практичні конференції «Україна наукова» (2001–2003 рр.).

 • Міжнародні науково-практичні конференції «Динаміка наукових досліджень» (м. Дніпропетровськ, 2002 – 2005 рр.)

 • VII Міжнародна наукова практична конференція «Найновите научни постижения – 2011» (Софія, Болгарія, 2011 р.)

 • III науково-практична конференція «Моделирование и прогнозирование в управлении. Методы и технологии». (Орел, Росія, 2011 р.)

 • Науково-комунікативні заходи з питань розвитку електронного врядування в Україні.На кафедрі здійснюється підготовка

 • На кафедрі здійснюється підготовка

 • наукових кадрів вищої кваліфікації:

 • 3 аспірантів

 • 1 здобувача.25 навчально-методичних розробок;

 • 25 навчально-методичних розробок;

 • понад 150 наукових статей і публікацій у матеріалах наукових комунікативних заходів;

 • 7 навчальних посібників за тематикою навчальних дисциплін кафедри.Дрешпак, В. М. Знаки та символи в державному управлінні : монографія / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 338 с.

 • Дрешпак, В. М. Знаки та символи в державному управлінні : монографія / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 338 с.

 • Дрешпак, В. М. Прес-служба установи, організації, підприємства : навч. посіб. / В.М. Дрешпак. – Д. : Журфонд, 2006. – 124 с.

 • Дрешпак, В. М. Практика взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування із засобами масової інформації : практикум / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 80 с.

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевої влади : навч. посіб. / В. М. Дрешпак, Т. М. Брус, О. В. Тинкован [та ін.]; за заг. ред. В. М. Дрешпака. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 160 с.

 • Кандзюба, С. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «MS ACCESS. Проектування та створення бази даних» / С. П. Кандзюба. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. - 60 с.

 • Кандзюба, С. П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт у середовищі Mathcad / С. П. Кандзюба, М. О. Алексеєв, Л. М. Коротенко, П. Г. Анофрієв, О. С. Шевцова. – Д. : НГУ, 2008. - 44 с.

 • Кандзюба, С. П. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Комп’ютерні мережі та телекомунікації». Пошук у мережі Internet. Основи HTML / С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - 28 c.Кандзюба, С. П. Підвищення ефективності муніципального управління в боротьбі з шумовим забрудненням міст / С. П. Кандзюба, П. Г. Анофрієв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (35). – С. 106 – 113.

 • Кандзюба, С. П. Підвищення ефективності муніципального управління в боротьбі з шумовим забрудненням міст / С. П. Кандзюба, П. Г. Анофрієв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (35). – С. 106 – 113.

 • Кандзюба, С. П. Використання електронних технологій зв’язку в виборчому процесі / С. П. Кандзюба // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 104 – 111.

 • Кандзюба, С. П. Інтеграція баз даних як чинник підвищення достовірності інформації в органах державного управління та місцевого самоврядування / С. П. Кандзюба, А. А. Духонченко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 3 (6). –С. 40 – 49.

 • Кандзюба, С. П. Упровадження Інтернет - технологій тестування і сертифікації кандидатів на виборні посади в Україні / С. П. Кандзюба // Публічне адміністрування : теорія та практика : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 2 (4). – Режим доступу : www://dridu.dp.ua/zbirnik/2010-02/index.html. – Назва з екрану.

 • Кандзюба, С. П. Інформаційно-аналітична система обліку перевезень пільгових категорій населення / С. П. Кандзюба, А. А. Духонченко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 2 (9). – С. 107 – 114.

 • Старушенко, Г. А. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Управління ризиком» : У 2 ч. / Г. А. Старушенко, О. В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Ч. 1 – 44 С, Ч. 2 – 80 с.Кандзюба, С. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «Використання VBA для розв’язання прикладних задач у галузі менеджменту» / С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 36 с.

 • Кандзюба, С. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «Використання VBA для розв’язання прикладних задач у галузі менеджменту» / С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 36 с.

 • Кандзюба, С. П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «MS Access. Введення в бази даних» / С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 32 с.

 • Кравцов, О. В. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з курсу «Інформаційні технології» для слухачів спеціальності «Державне управління» / О. В. Кравцов, С. П. Кандзюба. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 34 с.

 • Кандзюба, С. П., Кравцов О. В., Рева В. М. Актуальні завдання сучасної підготовки фахівців органів держслужби в області інформаційних технологій / С. П. Кандзюба, О. В. Кравцов, В. М. Рева // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 3 (29). – С. 235 - 240.

 • Наумов, О. С. Реалізація потенціалу інформаційних технологій шляхом внутрішнього контролю інформаційних систем у фінансово-кредитних установах / О. С. Наумов, Т. В. Кравцова, О. В. Кравцов // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 112 - 117.

 • Кандзюба, С. П. Деякі аспекти підготовки держслужбовців в галузі мережевих інформаційних технологій / С. П. Кандзюба, В. О. Габрінець, О. В. Кравцов, В. М. Рева // Публічне адміністрування : теорія та практика : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1. - Режим доступу : www.dridu.dp.ua/zbirnik/index.html. - Назва з екрану.Аберніхіна, І. Г. Аналіз підходів до оцінювання потенціалу облікового і управлінського персоналу підприємства / І. Г. Аберніхіна, Т. В. Кравцова, О. В. Кравцов // Проблеми сучасного державного управління : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУУ. – 2010.– Т.ХІ. – С. 221 – 230.

 • Аберніхіна, І. Г. Аналіз підходів до оцінювання потенціалу облікового і управлінського персоналу підприємства / І. Г. Аберніхіна, Т. В. Кравцова, О. В. Кравцов // Проблеми сучасного державного управління : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУУ. – 2010.– Т.ХІ. – С. 221 – 230.

 • Габрінець, В. О. Електронні громадські слухання як інноваційний інструмент розвитку місцевої демократії / В. О. Габрінець, О. В. Кравцов, С. П. Кандзюба // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - Вип. 1 (1). – С. 100 – 109.

 • Кравцов, О. В. Раціоналізація та інформаційне забезпечення первинного бухгалтерського документообігу для підвищення ефективності процесу прийняття управлінських рішень низовою та середньою ланками менеджерів / О. В. Кравцов, Т. В. Кравцова, І. Г. Аберніхіна // Проблеми сучасного державного управління : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУУ. – 2011. – № 186 – С. 124-137.

 • Габрінець, В. О. Дослідження операцій : навч. посіб. : У 2 ч. Ч. 1 / В. О. Габрінець, Г. А. Старушенко, С. М. Заблуда, О. С. Кошовий. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 72 с.

 • Габрінець, В. О. Дослідження операцій : навч. посіб. : У 2 ч. Ч. 2. / В. О. Габрінець, Г. А. Старушенко, С. М. Заблуда, О. С. Кошовий. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 64 с.

 • Старушенко, Г. А. Посібник з розв’язання диференційних рівнянь курсу «Спеціальні розділи вищої математики» / Г. А. Старушенко, О. М. Титаренко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – 62 с.

 • Старушенко, Г. А. Математичне моделювання економічної діяльності : навч. посіб. / Г. А. Старушенко, О. М. Титаренко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 76 с.Андрианов, И. В. Использование трехфазной модели для определения эффективных характеристик композитов с любыми периодическими кубическими включениями / И. В. Андрианов, Г. А. Старушенко. – Доповіді Національної академії наук України, 1999. – № 1. – С. 52-56.

 • Андрианов, И. В. Использование трехфазной модели для определения эффективных характеристик композитов с любыми периодическими кубическими включениями / И. В. Андрианов, Г. А. Старушенко. – Доповіді Національної академії наук України, 1999. – № 1. – С. 52-56.

 • Старушенко, Г. А. Методичні рекомендації та приклади виконання практичних робіт з курсу «Економетрія» засобами «ЕХСЕL» / Г. А. Старушенко, О. М. Титаренко. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 38 с.

 • Титаренко, О. М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Прикладні аспекти впровадження та використання інформаційних систем в управлінні» / О. М. Титаренко. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 28 с.

 • Титаренко, О. М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» (тема «Електронний цифровий підпис») / О. М. Титаренко. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 24 с.

 • Титаренко, О. М. Аналіз реалізації Концепції електронного уряду в Японії / О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. - Вип. 4. – С. 99 – 105.

 • Габрінець, В. О. Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області / В. О. Габрінець, Т. М. Шаповалова, П. П. Шандиба, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. - Вип. 1. – С. 230 – 239.

 • Габрінець, В. О. Визначення рівня інформатизації Дніпропетровської області / Т. М. Шаповалова, П. П. Шандиба, В. О. Габрінець, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. - Вип. 2. – С. 136 – 143.Титаренко, О. М. Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області / О. М. Титаренко // Електронне урядування в умовах кризи : матер. відеоконф., м. Київ, 14 травня 2009 р. [Електрон. ресурс]. - К. : НАДУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 • Титаренко, О. М. Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області / О. М. Титаренко // Електронне урядування в умовах кризи : матер. відеоконф., м. Київ, 14 травня 2009 р. [Електрон. ресурс]. - К. : НАДУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 • Кіян, С. О. Електронний уряд як концепція державного управління в інформаційному суспільстві / С. О. Кіян // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов.ред.) [та ін.]. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 2 (20). - С. 184 - 191.

 • Starushenko, G. Employment of non-symmetrical saw-tooth argument transformation method in the elasticity theory for layered composites / G. Starushenko, N. Krulik, S. Tokarzewski. – International Journal of Heat and Mass Transfer, 2002. - № 45. – Р. 3055 - 3060.

 • Андрианов, И. В. Двухфазная модель композита с цилиндрическими включениями малого размера / И. В. Андрианов, Г. А. Старушенко, Д. Н. Бывалин // Проблеми обчислюваної механіки і міцності конструкцій. – Д. : Наука і освіта, 2010. - Вип. 14. - С. 20 – 43.

 • Кіян, С. О. Рівень відкритості влади - провідний критерій демократичності держави / С. О. Кіян // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2005. –Вип. 4 (22). - С.80-90.

 • Кіян, С. О. Відкритість влади як системний функціональний феномен у сфері управління на прикладі України / С. О. Кіян // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. (8). - С. 42 – 54.Кіян, С. О. Роль інформаційної відкритості органів влади в здійсненні державної регуляторної політики / С. О. Кіян, О. В. Літвінов // Державне управління : теорія та практика : електр. наук. фах. жур. - К. : НАДУ при Президентові України, 2006. - Вип. 1 (3). – www.academy.gov.ua/ej/ej3/index.html. - Назва з екрану.

 • Кіян, С. О. Роль інформаційної відкритості органів влади в здійсненні державної регуляторної політики / С. О. Кіян, О. В. Літвінов // Державне управління : теорія та практика : електр. наук. фах. жур. - К. : НАДУ при Президентові України, 2006. - Вип. 1 (3). – www.academy.gov.ua/ej/ej3/index.html. - Назва з екрану.

 • Габрінець, В. О. Ефект синергетичної моделі розвитку рівня відкритості суспільних систем / В. О. Габрінець, С. О. Кіян // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. - Вип. 4 (30). – С. 25 – 35.

 • Кіян, С. О. Розвиток відкритості влади за допомогою застосування інформаційних технологій, як одна з передумов євроінтеграції України / С. О. Кіян // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції : матер. регіон. наук.-практ. конф. / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. - Д. : ДРДУ НАДУ, 2005. – С. 84 – 89.

 • Кіян, С. О. Адаптація українського законодавства до європейського згідно з зовнішньополітичними намірами України / С. О. Кіян // Державне управління та місцеве самоврядування : тези VII міжн. наук. конгресу, 29-30 березня 2007 р. - X. : Вид-во ХарРІ НАДУ « Магістр», 2007. – С. 93 – 94.

 • Кіян, С. О. Трансформація суспільства як певний етап глобалізації та інтеграції в нові регіональні об'єднання / С. О. Кіян // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції: матер. 6-ї регіон. наук.-практ. конф. 14 травня 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – С. 60 – 61.Каталог: institut -> kafedra -> pres
institut -> Закон України „Про освіту"// Освіта. 1995. 5-12 березня. Закон України „Про освіту"
institut -> Інститут готує політологів, правознавців та спеціалістів із міжнародних відносин. Інститут готує політологів, правознавців та спеціалістів із міжнародних відносин
pres -> Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к
institut -> Нато як міжнародна організація безпеки І оборони Визначення безпеки
pres -> Кафедра права та європейської інтеграції
institut -> Галузь знань: Галузь знань
institut -> Нститут електронного урядування
pres -> Кафедра державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровськ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка