Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-кДата конвертації29.05.2016
Розмір445 b.
ТипРішення

Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем є структурним підрозділом Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Історія кафедри розпочалась у 2000 році, коли Вченою радою ДФ УАДУ було прийнято рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11.01.2000 р. № 8-к.

 • Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем є структурним підрозділом Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Історія кафедри розпочалась у 2000 році, коли Вченою радою ДФ УАДУ було прийнято рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11.01.2000 р. № 8-к.Історія кафедри пов’язана з науково-педагогічною діяльністю висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій, чиїми зусиллями створювалась навчально-методична база, реалізовувались науково-дослідні роботи та забезпечувалась якісна підготовка студентів і слухачів до подальшої самостійної роботи в умовах становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні.

 • Історія кафедри пов’язана з науково-педагогічною діяльністю висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій, чиїми зусиллями створювалась навчально-методична база, реалізовувались науково-дослідні роботи та забезпечувалась якісна підготовка студентів і слухачів до подальшої самостійної роботи в умовах становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні.Перший завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Габрінець Володимир Олексійович (2000 – 2010 рр.);

 • Перший завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Габрінець Володимир Олексійович (2000 – 2010 рр.);

 • професор кафедри, доктор технічних наук, професор Пашковський Геннадій Сергійович (2000 – 2004 рр.);

 • доценти кафедри:

 • кандидат фізико-математичних наук, доцент Дрюченко Людмила Дмитрівна (2000 р.);

 • кандидат технічних наук, доцент Кошовий Олександр Сергійович (2004 – 2006 рр.);

 • кандидат технічних наук, доцент Заблуда Сергій Михайлович (2006 – 2007 рр.);

 • кандидат фізико-математичних наук, доцент Рева Володимир Миколайович (2006 – 2008 рр.).старші викладачі кафедри:

 • старші викладачі кафедри:

 • Єжунінов Володимир Володимирович (2000 – 2001 рр.);

 • Причиненко Артем Миколайович (2000 – 2001 рр.);

 • Хмелевський Ростислав Миколайович (2003 – 2006 рр.);

 • Шпітун Іван Іванович (2003 – 2004 рр.);

 • Кривич Євген В’ячеславович (2004 – 2006 рр.);

 • спеціалісти (фахівці) 1 категорії:

 • Безруков Олександр Володимирович (2000 – 2001 рр.);

 • Шурпицька Тетяна Петрівна (2002 – 2004 рр.);

 • Болваненко Людмила Володимирівна (2004 – 2006 рр.);

 • Шевченко Надія Борисівна (2006 – 2007 рр.).Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем бере участь у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів

 • Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем бере участь у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів

 • «бакалавр»

 • «спеціаліст»

 • «магістр»

 • за всіма формами навчання за спеціальностями:

 • «Державне управління»

 • «Менеджмент організацій»

 • Також кафедрою викладається низка тем за програмами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема проводяться короткотермінові тематичні курси за програмою підготовки користувачів персональних комп’ютерів.На кафедрі ведеться науково-дослідна робота та здійснюється підготовка аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

  • На кафедрі ведеться науково-дослідна робота та здійснюється підготовка аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
  • Кафедра надає експертно-консультативні послуги органам державної влади та місцевого самоврядування з питань розвитку електронного врядування, забезпечення відкритості влади, використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській практиці.
Кафедра забезпечує викладання дисциплін:

 • Кафедра забезпечує викладання дисциплін:

 • Інформаційна політика в Україні

 • Інформаційні технології

 • Електронний документообіг

 • Вища та прикладна математика

 • Інформаційні системи та технології

 • Інтернет - технології в адмініструванні та бізнесі

 • Інформаційна безпека підприємства

 • Статистика

 • Математичне моделювання економічної діяльності

 • Корпоративні інформаційні системи

 • Інформаційні системи в менеджменті

 • Управління ризиком

 • Публічне адміністрування

 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

 • Методи і моделі оптимізації управлінських рішеньНевід’ємною складовою навчальної роботи кафедри є наукова робота слухачів і студентів у межах виконання ними курсових, дипломних, магістерських робіт. З 2000 року на кафедрі, зокрема, підготовлено та успішно захищено понад 100 магістерських (2000-2013 рр.) і 15 дипломних робіт (за 2010-2013 н. р.).

 • Невід’ємною складовою навчальної роботи кафедри є наукова робота слухачів і студентів у межах виконання ними курсових, дипломних, магістерських робіт. З 2000 року на кафедрі, зокрема, підготовлено та успішно захищено понад 100 магістерських (2000-2013 рр.) і 15 дипломних робіт (за 2010-2013 н. р.).

 • Викладачі кафедри постійно беруть участь у розробці і проведенні короткотермінових тематичних курсів за обласною програмою підготовки Центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з таких напрямків:

  • Доступ до публічної інформації та зв’язки з громадськістю
  • Використання інформаційних технологій
  • Економіко-математичні методи в економіці та управлінні
 • З 2000 року на цих курсах отримали базову та спеціалізовану комп’ютерну підготовку понад 1200 державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

 • Також викладачі кафедри беруть участь у підготовці науково-педагогічних кадрів в аспірантурі інституту за напрямком

  • Інформаційні технології в наукових дослідженнях


Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

 • Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

 • Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку електронного урядування в Україні.

 • Методика моніторингу та оцінювання стану електронної готовності територіальних угруповань області (на прикладі Дніпропетровської області).

 • Комунікативна політика органів державної влади та місцевого самоврядування.

 • Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності навчання управлінських кадрів і прийняття управлінських рішень.

 • Математико-економічне моделювання та методи аналізу багатофункціональних систем.У період з 2006 року до теперішнього часу викладачі кафедри приймають безпосередню участь у проектах регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина». Програма інформатизації Дніпропетровської області реалізується з 2002 року і спрямована на впровадження елементів «Електронного уряду» та на вирішення завдань переходу до нового етапу розвитку суспільства – етапу інформаційного суспільства, головним змістом якого є діяльність людей, що пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стали чи не головним інструментом розвитку сучасної ринкової економіки, вони кардинально впливають на політичні процеси у всьому світі.

 • У період з 2006 року до теперішнього часу викладачі кафедри приймають безпосередню участь у проектах регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина». Програма інформатизації Дніпропетровської області реалізується з 2002 року і спрямована на впровадження елементів «Електронного уряду» та на вирішення завдань переходу до нового етапу розвитку суспільства – етапу інформаційного суспільства, головним змістом якого є діяльність людей, що пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стали чи не головним інструментом розвитку сучасної ринкової економіки, вони кардинально впливають на політичні процеси у всьому світі.Проект «Електронне село» - спільний проект Дніпропетровської ОДА, Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Фонду Східна Європа.

 • Проект «Електронне село» - спільний проект Дніпропетровської ОДА, Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Фонду Східна Європа.

 • Мета проекту:

 • Вирівнювання інформаційної нерівності в регіоні та надання доступу сільським територіям до нових знань та інформаційних ресурсів.

 • Підвищення ефективності роботи місцевого самоврядування та виконавчої влади шляхом запровадження технологій електронного урядування.

 • Збільшення різноманітності й кількості адміністративних послуг населенню та бізнесу (в електронній формі).

 • Досягнення ефективної участі всіх громадян у процесах становлення інформаційного суспільства.Дослідження стану електронного розвитку районів та міст Дніпропетровської області та розробка головних завдань регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на період 2008 – 2010 роки з урахуванням отриманих результатів досліджень.

 • Дослідження стану електронного розвитку районів та міст Дніпропетровської області та розробка головних завдань регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на період 2008 – 2010 роки з урахуванням отриманих результатів досліджень.

 • Обґрунтування показників регіональної програми «Електронна Дніпропетровщина» на 2008 – 2010 роки.

 • Розвиток концепції «електронного села» в контексті побудови інформаційного суспільства.Колектив кафедри у співпраці з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та Дніпропетровською обласною радою брав участь у розробленні:

 • Колектив кафедри у співпраці з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та Дніпропетровською обласною радою брав участь у розробленні:

 • проекту комплексу навчальних програм підвищення кваліфікації фахівців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань інформаційних технологій у межах виконання Регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2011-2013 роки;

 • проекту Регіональної програми формування позитивного іміджу державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на 2012-2014 роки.

 • Подано пропозиції до комплексного Плану з упровадження «пілотних» проектів у сфері надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області в електронній формі.Кафедрою 19 квітня 2013 року проведений науково-практичний семінар «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід».

 • Кафедрою 19 квітня 2013 року проведений науково-практичний семінар «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід».

 • Видано однойменний збірник з матеріалів науково-практичної конференції.

 • Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових і науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних.

 • У збірниках матеріалів цих наукових-комунікативних заходів опубліковано тези близько 50 доповідей і повідомлень науковців кафедри.

VІ Щорічна Регіональна науково-практична конференція за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком» (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, листопад 2012 р.)

 • VІ Щорічна Регіональна науково-практична конференція за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком» (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, листопад 2012 р.)

 • Всеукраїнська конференція «Наука державного управління; досягнення, завдання, перспективи» (Національна академія державного управління при Президентові України, листопад 2012 р.)

 • Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю «Технології забезпечення якості освіти в державному управлінні; виклики сьогодення» (Національна академія державного управління при Президентові України, листопад 2012 р.)

 • ІІІ Международная научно-практическая конференция «Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологи» (г. Орел, Орловский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2012 г.)

 • Круглий стіл «Активізація участі та розробка механізмів контролю громадськості за бюджетним процесом на місцевому рівні» (м. Дніпропетровськ, Центр політичних студій та аналітики, 20.11.2012 р.)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Формування регіонального лідера: виклики сьогодення» (Національне агентство України з питань державної служби, Хмельницький університет управління та права, 28.02.2013 р.)На кафедрі здійснюється підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації:

 • На кафедрі здійснюється підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації:

 • 1 докторанта

 • 1 здобувача наукового ступеня доктора наук

 • 5 аспірантів

 • 1 здобувача наукового ступеня кандидата наук.34 навчально-методичні розробки;

 • 34 навчально-методичні розробки;

 • понад 160 наукових статей і публікацій у матеріалах наукових комунікативних заходів;

 • 10 навчальних посібників за тематикою навчальних дисциплін кафедри.Дрешпак В.М. Концептуальні підходи до формування позитивного іміджу державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на регіональному рівні / С.М. Серьогін, В.М. Дрешпак // Публічне адміністрування: теорія та практика : ел. наук. фахове видання. – 2012. – Вип. 1 (7). [Ел. ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2012_1/12ssmsrr.pdf. – Назва з екрану.

 • Дрешпак В.М. Концептуальні підходи до формування позитивного іміджу державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на регіональному рівні / С.М. Серьогін, В.М. Дрешпак // Публічне адміністрування: теорія та практика : ел. наук. фахове видання. – 2012. – Вип. 1 (7). [Ел. ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2012_1/12ssmsrr.pdf. – Назва з екрану.

 • Дрешпак В.М. Упровадження технологій забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень як напрям державної інформаційної політики України / В М. Дрешпак // Інформаційні технології у державному управлінні: тенденції розвитку : матеріали науково-практичного семінару, 01 черв. 2012 р.. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – С. 14 – 16.

 • Дрешпак В.М. Доступ до публічної інформації в Україні.: навч. посіб. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 44 с.

 • Дрешпак В.М. Концептуальні підходи до функціонування семіотичних утворень у сучасному державному управлінні / Валерій Дрешпак // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 1(8). – С. 19–26.

 • Дрешпак В.М. Підготовка державних службовців до комунікативної діяльності: семіотична складова / В.М. Дрешпак // Теорія та практика державної служби: напрями модернізації : матеріали наук.-практ. конф., 11 – 12 листопада 2011 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 170–172.

 • Налагодження механізмів взаємодії уряду з неурядовими громадськими організаціями. - Науково-методична розробка / авт. кол. С.А. Чукут (наук. кер.), Н. М. Драгомирецька, С.В. Загвойська, В.М. Дрешпак та ін. – К. : НАДУ, 2011. – 80 с.

 • Дрешпак В.М. Символи державного управління. - Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – Т. 1: Теорія державного управління / наук.-ред. колегія: В.М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – С. 508 – 509.

 • Дрешпак В.М. Державний Прапор України. - Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. –Т. 3: Історія державного управління / наук.-ред. колегія: А.М. Михненко (співголова), М.М. Білинська (співголова) та ін. – К. : НАДУ,2011. – С. 190 – 191.Дрешпак В.М. Цензура. - Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – Т. 8: Публічне врядування / наук.-ред. колегія: В.С. Загорський (співголова), С.О. Телешун (співголова) та ін. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 613 – 614.

 • Дрешпак В.М. Цензура. - Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – Т. 8: Публічне врядування / наук.-ред. колегія: В.С. Загорський (співголова), С.О. Телешун (співголова) та ін. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 613 – 614.

 • Дрешпак В. М. Знаки та символи в державному управлінні : монографія / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 338 с.

 • Дрешпак В. Розвиток семіотичних елементів системи державного управління в умовах інформаційного суспільства та глобалізації / Валерій Дрешпак // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 4 (44). – С. 86–90.

 • Дрешпак В. Прес-служба установи, організації, підприємства : навч. посіб. / Валерій Дрешпак. – Д. : Журфонд, 2006. – 124 с.

 • Дрешпак В. М. Практика взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування із засобами масової інформації : практикум / Дрешпак В. М. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2007. – 80 с.

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевої влади : навч. посіб. / [В. М. Дрешпак, Т. М. Брус, О. В. Тинкован та ін.; за заг. ред. В.М. Дрешпака]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 160 с.

 • Дрешпак В.М. Навчальний модуль «Виступ на телебаченні (радіо)» / В.М. Дрешпак // Формування регіонального лідера: навчання впродовж життя : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. М.І. Баюка, Т.В. Гаман. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – С. 212 – 219.

 • Віртуальний офіс електронних послуг «Відкрита влада» Інформаційний бюлетень / упоряд. В.М. Дрешпак, С.П. Кандзюба, О.А. Вискуб. – Д., 2013. – 70 с.

 • Дрешпак В. М. Структура та функції комунікативної підсистеми державного управління / В. М. Дрешпак // Грані. – 2012. – № 10. – C. 120 – 124.

 • Дрешпак В.М. Диференційований підхід до формування навчальних груп з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо використання інформаційних технологій / В.М. Дрешпак, О.В. Кравцов // Теорія та практика державної служби : матер. наук.-практ. конф. 9 листопада 2012 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – С. 167–169.

 • Дрешпак В.М. Сучасні тенденції розвитку електронного урядування у Республіці Молдова / В.М. Дрешпак // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід : матер. наук.-практ. семінару, 19 квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол. : В. М. Дрешпак (голов.ред.). – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 28 – 30Кандзюба С.П. Розбудова ринкової інфраструктури в сільському господарстві в контексті створення електронного уряду / С.П. Кандзюба // Публічне адміністрування: теорія та практика : зб.наук.пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012.- Вип. 1(7). [Ел. ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/ejournals/ Patp/2012_1/12ssmsrr.pdf. – Назва з екрану.

 • Кандзюба С.П. Розбудова ринкової інфраструктури в сільському господарстві в контексті створення електронного уряду / С.П. Кандзюба // Публічне адміністрування: теорія та практика : зб.наук.пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012.- Вип. 1(7). [Ел. ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/ejournals/ Patp/2012_1/12ssmsrr.pdf. – Назва з екрану.

 • Кандзюба С.П. Інформаційні технології як засіб автоматизації аналізу ринку праці / С.П. Кандзюба, А.А. Духонченко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 3(10). – С.108 – 117.

 • Кандзюба С.П. Інформаційно-аналітична система «Звернення громадян» як інструмент громадянського контролю / С.П. Кандзюба, О.В. Крацов // Публічне адміністрування: теорія та практика : зб. наук. пр. – Д. ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип.2(6). – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/ejournals/Patp/2011_2/11kspigk.pdf. – Назва з екрану.

 • Кандзюба С.П. Технологія інтеграції відомчих баз даних як інструмент підвищення якості інформації в органах державного управління / С.П. Кандзюба., О.В. Кравцов // Теорія та практика державної служби: сучасні пріоритети регіональної кадрової політики : матеріали наук.-практ. конф. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 182 – 184.

 • Кандзюба С.П. Інтеграція баз даних як чинник підвищення достовірності інформації в органах державного управління та місцевого самоврядування / С.П. Кандзюба, А.А. Духонченко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 3(6). – С.40 – 49.

 • Кандзюба С.П. Проектування середовища електронної взаємодії у державному управлінні соціальною сферою в Україні як РDМ-системою/ С.П. Кандзюба // Інформаційні технології у державному управлінні: тенденції розвитку : матеріали науково-практичного семінару, 01 черв. 2012 р.. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – С. 16 – 18.

 • Кандзюба С.П. Проектування середовища електронної взаємодії у державному управлінні соціальною сферою в Україні як PDM-системи / С.П. Кандзюба // Інформаційні технології у державному управлінні: тенденції розвитку: тези наук.-практ. семінару, 1 червня 2012 р. - Х.: ХарРІ НАДУ, 2012. – С. 11   12.Кандзюба С.П. Інтегрована система обміну інформацією в соціальній сфері як елемент інформаційно-технологічної інфраструктури електронного уряду в Україні / С.П. Кандзюба // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід: матер. наук.-практ. семінару, 19 квітня 2013 р., Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013.   С. 37   40.

 • Кандзюба С.П. Інтегрована система обміну інформацією в соціальній сфері як елемент інформаційно-технологічної інфраструктури електронного уряду в Україні / С.П. Кандзюба // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід: матер. наук.-практ. семінару, 19 квітня 2013 р., Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013.   С. 37   40.

 • Старушенко, Г.А. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Управління ризиком»: У 2 ч. / Г.А. Старушенко, О.В. Кравцов. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. Ч. 1 – 44 С, Ч. 2 – 80 с.

 • Кандзюба, С.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «Використання VBA для розв’язання прикладних задач у галузі менеджменту» / С.П. Кандзюба, О.В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 36 с.

 • Кандзюба, С.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «MS Access. Введення в бази даних» / С.П. Кандзюба, О.В. Кравцов. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – 32 с.

 • Кравцов, О.В. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з курсу «Інформаційні технології» для слухачів спеціальності «Державне управління» / О.В. Кравцов, С.П. Кандзюба. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 34 с.

 • Кравцов, О.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Електронне урядування» Частина перша / О.В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 40 с.

 • Кравцов О.В. Інформаційні технології в державному управлінні / О.В Кравцов, Т.В. Кравцова // Проблеми сучасного державного управління : зб. наук. пр. - Донецьк: ДонДУУ.- 2011.- 282с. – Т.ХІІ.- (Серія «Державне управління»; вип.192). – С.101-110.

 • Кравцов О.В. Електронне урядування / О.В. Кравцов, С.О. Кіян // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 6. – 2011. – С. 132.

 • Кравцов О.В. Документ електронний / О.В. Кравцов, С.О. Кіян // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 6. – 2011. – С. 126.

 • Кравцов О.В. Електронний цифровий підпис / О.В. Кравцов, С.О. Кіян // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 6. – 2011. – С. 134.Кравцов О.В. Створення єдиної державної інформаційно-аналітичної системи як необхідна умова сталого розвитку / О.В. Кравцов, Т.В. Кравцова // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 1 жовтня 2011 р. – Д : ДРІДУ НАДУ, 2011. – С.164-166.

 • Кравцов О.В. Створення єдиної державної інформаційно-аналітичної системи як необхідна умова сталого розвитку / О.В. Кравцов, Т.В. Кравцова // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 1 жовтня 2011 р. – Д : ДРІДУ НАДУ, 2011. – С.164-166.

 • Кравцов О.В. Сучасні інтернет-технології в державному управлінні / О.В. Кравцов // Теорія та практика державної служби : напрями модернізації : матеріали науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 11-12 листопада 2011 р. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С.176-178.

 • Кравцов О.В. Підготовка державних службовців в сфері використання інформаційних технологій / О.В. Кравцов // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали V Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю, Дніпропетровськ, 25 листопада 2011р. – Д : ДРІДУ НАДУ, 2011. – С.300-302.

 • Кравцов О.В. Особливості діяльності державних службовців в умовах інформаційного суспільства / О.В. Кравцов // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління : зарубіжний і вітчизняний досвід : матер. наук.-практ. семінару, Дніпропетровськ, 19 квітня 2013 р. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 56-59.

 • Габрінець, В.О. Впровадження технологій електронного урядування в аграрних районах України. Навчальний посібник // В. О. Габрінець, О. В. Кравцов, С. П. Кандзюба, О. М. Титаренко. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – 89 с.

 • Габрінець, В.О. Методичні основи оцінювання електронної готовності територіальних угруповань // В. О. Габрінець, О. В. Кравцов, С. П. Кандзюба, О. М. Титаренко. – К.: НАДУ, 2011. – 46 с.

 • Кандзюба, С.П., Кравцов О.В., Рева В.М. Актуальні завдання сучасної підготовки фахівців органів держслужби в області інформаційних технологій / С.П. Кандзюба, О.В. Кравцов, В.М. Рева // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – Вип.3(29). – С.235-240.

 • Наумов, О.С. Реалізація потенціалу інформаційних технологій шляхом внутрішнього контролю інформаційних систем у фінансово-кредитних установах. / О.С. Наумов, Т.В. Кравцова, О.В. Кравцов. // Актуал. пробл. держ. упр.: Зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип.2(32). – С.112-117.

 • Кандзюба, С.П., Габрінець В.О., Кравцов О.В. , Рева В.М. Деякі аспекти підготовки держслужбовців в галузі мережевих інформаційних технологій. / С.П. Кандзюба, В.О. Габрінець, О.В. Кравцов, В.М. Рева // Публічне адміністрування: теорія та практика: Зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1. Режим доступу: www.dridu.dp.ua/zbirnik/index.html.Аберніхіна, І.Г. Аналіз підходів до оцінювання потенціалу облікового і управлінського персоналу підприємства / І.Г. Аберніхіна, Т.В. Кравцова, О.В. Кравцов // Проблеми сучасного державного управління: зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУУ. – 2010.– Т.ХІ. – С. 221 – 230.

 • Аберніхіна, І.Г. Аналіз підходів до оцінювання потенціалу облікового і управлінського персоналу підприємства / І.Г. Аберніхіна, Т.В. Кравцова, О.В. Кравцов // Проблеми сучасного державного управління: зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУУ. – 2010.– Т.ХІ. – С. 221 – 230.

 • Габрінець, В.О. Електронні громадські слухання як інноваційний інструмент розвитку місцевої демократії / В.О. Габрінець, О.В. Кравцов, С.П. Кандзюба // Актуал. пробл. держ. упр. : Зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010, Вип. 1(1). – С.100-109.

 • Кравцов, О.В. Раціоналізація та інформаційне забезпечення первинного бухгалтерського документообігу для підвищення ефективності процесу прийняття управлінських рішень низовою та середньою ланками менеджерів / О.В. Кравцов, Т.В. Кравцова, І.Г. Аберніхіна. // Проблеми сучасного державного управління : зб. наук. пр. – Донецьк: ДонДУУ. – 2011. – № 186 – с. 124-137.

 • Габрінець В. О., Старушенко Г. А., Заблуда С. М., Кошовий О. С. Дослідження операцій: Навчальний посібник: У 2 ч. Частина I. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2007. – 72 с.

 • Габрінець В. О., Старушенко Г. А., Заблуда С. М., Кошовий О. С. Дослідження операцій: Навчальний посібник: У 2 ч. Частина II. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2007. – 64 с.

 • Старушенко Г. А., Титаренко О. М. Посібник з розв’язання диференційних рівнянь курсу «Спеціальні розділи вищої математики». – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2008. – 62 с.

 • Старушенко Г. А., Титаренко О. М. Математичне моделювання економічної діяльності: навч. посіб. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 76 с.

 • Starushenko G.A. Asymptotic analysis of thin interface in composite materials with coated boundary / I. Andrianov, D. Weichert // Technische Mechanik. – 2011. – V. 31. – Is. 1. – P. 33 – 41.

 • Старушенко Г.А. Критерії надійності / Г.А. Старушенко, О.В. Кравцов // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред.колегія : Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін.. – К. : НАДУ, 2011. – Т.2. – 2011. – С. 275 – 278.

 • И. В. Андрианов, Г. А. Старушенко. Использование трехфазной модели для определения эффективных характеристик композитов с любыми периодическими кубическими включениями. – Доповіді Національної академії наук України, 1999, №1, с.с. 52-56.

 • I. V. Andrianov, G. A. Starushenko, V. V. Danishevskyy and S. Tokarzewski. Homogenization procedure and Pade approximants for effective heat conductivity of composite materials with cylindrical inclusions having square cross-section. – Proceeding of Royal Society of London, A, 1999, 455, p.p. 3401-3413.V. N. Pilipchuk, S. A. Volkova, G. A. Starushenko. Study of a non-linear oscilator under parametric impulsive excitation using a non-smooth temporal transformation. – Journal of Sound and Vibration, 1999, 222(2), p.p. 307-328.

 • V. N. Pilipchuk, S. A. Volkova, G. A. Starushenko. Study of a non-linear oscilator under parametric impulsive excitation using a non-smooth temporal transformation. – Journal of Sound and Vibration, 1999, 222(2), p.p. 307-328.

 • G. Starushenko, N. Krulik, S. Tokarzewski. Employment of non-symmetrical saw-tooth argument transformation method in the elasticity theory for layered composites. – International Journal of Heat and Mass Transfer, 2002. - № 45. - p. 3055-3060.

 • Андрианов И. В., Старушенко Г. А., Рогоза Б. Е. Применение асимптотических приближений теории смазки к исследованию композитных структур. – Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2008, вип. 9, С. 3-16.

 • Андрианов И. В., Старушенко Г. А., Бывалин Д. Н. Двухфазная модель композита с цилиндрическими включениями малого размера. – Проблеми обчислюваної механіки і міцності конструкцій. – Д. : Наука і освіта, 2010, вип. 14, с.с. 20-43.

 • Старушенко Г.А. Удосконалення механізмів взаємодії територіальних органів податкової служби з громадськістю / Г.А. Старушенко, В.В. Моренко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 3 (10). – С. 80 – 88.

 • Старушенко Г.А. Використання інформаційних технологій для розробки напрямків державних програм соціальної реабілітації дітей із захворюваннями центральної нервової системи / Г.А. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов // Публічне адміністрування: теорія та практика : електронний збірник наукових праць. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 2 (6). – Режим доступу: www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11sgacns.pdf. – Назва з екрану.

 • Старушенко Г.А. Анализ медико-социальных аспектов семейной реабилитации с использованием статистических методов и средств информационных технологий (Тезисы доклада) / Г.А. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов // Матеріали V Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком», 25 листопада, 2011 р., Дніпропетровськ, Україна. – Д. : ДРІДУ НАДУ. – 2011. – С. 251 – 255.

 • Старушенко Г.А. Геоінформаційні системи / О.В. Кравцов, Г.А. Старушенко // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 2. – 2011. – С. 111 – 112.Старушенко Г.А. Оценка риска с помощью неравенства Чебышева / Г.А. Старушенко, Е.А. Старушенко // материалы науч.-практ. конф., г. Орел, 2011. – Орел : ОРАГС, 2011.

 • Старушенко Г.А. Оценка риска с помощью неравенства Чебышева / Г.А. Старушенко, Е.А. Старушенко // материалы науч.-практ. конф., г. Орел, 2011. – Орел : ОРАГС, 2011.

 • Старушенко Г.А. Анализ способов выбора рискового вложения капитала / О.В. Кравцов, Г.А. Старушенко, О.А. Старушенко // Материали за VІІ Международна научна практична конференція «Найновите научни постижения – 2011», 17-25 март 2011 г. – Т. 6 : Икономики. – София : «Бял ГРАД» ООД. – 2011. – С. 5 – 12.

 • Старушенко Г.А. Использование математических методов для обработки и анализа медицинских статистических данных / Г.А. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В Рахманов // материалы науч.-практ. конф., г. Орел, 2011. – Орел : ОРАГС, 2011.

 • Старушенко Г.А. Соціальна реабілітації дітей із захворюваннями центральної нервової системи як складова суспільного розвитку: аналіз моделі комунікації засобами інформаційних технологій / Г.А.. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В Рахманов // Матеріали круглого столу «Ресурсне забезпечення процесів суспільного розвитку». – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – С. 115 – 118.

 • Старушенко Г.А., Рахманов В.М., Рахманов Р.В. Обобщенный статистический анализ значимости социальных факторов в процессе медицинской реабилитации (Тезисы доклада) / Г.А. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов // матеріали VI Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком», 23 листопада 2012 р., Дніпропетровськ, Україна. – Д. : ДРІДУ НАДУ. – 2012. – С. 278 – 282.

 • Старушенко Г.А Старушенко Е.А. Оценка риска с помощью неравенства Чебышева. – Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологи / Г.А. Старушенко, Е.А. Старушенко // матер. III Междун. науч.-практ. конф. / под общ. ред. проф. В.Г. Шуметова и проф. О.П. Овчинниковой. – Орел : Изд. ОФ РАНХиГС, 2012. – 336 с. – С. 69–73.

 • Старушенко Г.А., Рахманов В.М., Рахманов Р.В. Использование математических методов для обработки и анализа медицинских статистических данных / Г.А. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов // Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологи : материалы III Междун. науч.-практ. конф. / под общ. ред. проф. В.Г. Шуметова и проф. О.П. Овчинниковой. – Орел : Изд. ОФ РАНХиГС, 2012. – 336 с. – С. 315–320.Старушенко Г.А., Рахманов В.М., Рахманов Р.В. Эконометрические методы оценки эффективности психосоциальной реабилитации больных с нейросенсорными нарушениями слуха / Г.А. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов // Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологи : материалы III Междун. науч.-практ. конф. / под общ. ред. проф. В.Г. Шуметова и проф. О.П. Овчинниковой. – Орел : Издательство ОФ РАНХиГС, 2012. – 336 с. – С. 321–325.

 • Старушенко Г.А., Рахманов В.М., Рахманов Р.В. Эконометрические методы оценки эффективности психосоциальной реабилитации больных с нейросенсорными нарушениями слуха / Г.А. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов // Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологи : материалы III Междун. науч.-практ. конф. / под общ. ред. проф. В.Г. Шуметова и проф. О.П. Овчинниковой. – Орел : Издательство ОФ РАНХиГС, 2012. – 336 с. – С. 321–325.

 • Старушенко Г.А., Базилевський С.В. Інформаційно-комунікаційні технології як чинник удосконалення державного регулювання національної економіки в умовах інформаційного суспільства / Г.А. Старушенко, С.В. Базилевський // матер. наук.-практ. семінару «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід», 19 квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 86–90.

 • Кандзюба, С.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «MS ACCESS. Проектування та створення бази даних» / С.П. Кандзюба. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. - 60 с.

 • Кандзюба, С.П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт у середовищі Mathcad / С.П. Кандзюба, М.О. Алексеєв, Л.М. Коротенко, П.Г. Анофрієв, О.С. Шевцова. - Д.: НГУ, 2008. – 44 с.

 • Кандзюба, С.П. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Комп’ютерні мережі та телекомунікації». Пошук у мережі Internet. Основи HTML / С.П. Кандзюба, О.В. Кравцов. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - 28 c.

 • Кандзюба, С.П. Підвищення ефективності муніципального управління в боротьбі з шумовим забрудненням міст / С.П. Кандзюба, П.Г. Анофрієв // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (35). – С. 106 – 113.

 • Кандзюба, С.П. Використання електронних технологій зв’язку в виборчому процесі / С.П. Кандзюба // Державне управління та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1(1). – С.104 – 111.

 • Кандзюба, С.П. Інтеграція баз даних як чинник підвищення достовірності інформації в органах державного управління та місцевого самоврядування / С.П. Кандзюба, А.А. Духонченко // Державне управління та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 3 (6).– С. 40 – 49.Кандзюба, С.П. Упровадження Інтернет-технологій тестування і сертифікації кандидатів на виборні посади в Україні / С.П. Кандзюба // Публічне адміністрування: теорія та практика: зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 2 (4). Режим доступу: www://dridu.dp.ua/zbirnik/2010-02/index.html.

 • Кандзюба, С.П. Упровадження Інтернет-технологій тестування і сертифікації кандидатів на виборні посади в Україні / С.П. Кандзюба // Публічне адміністрування: теорія та практика: зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 2 (4). Режим доступу: www://dridu.dp.ua/zbirnik/2010-02/index.html.

 • Кандзюба, С.П. Інформаційно-аналітична система обліку перевезень пільгових категорій населення / С.П. Кандзюба, А.А. Духонченко // Державне управління та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 2(9). – С.107 – 114.

 • Кандзюба С.П. Розбудова ринкової інфраструктури в сільському господарстві в контексті створення електронного уряду / С.П. Кандзюба // Публічне адміністрування: теорія та практика : зб.наук.пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012.- Вип. 1(7). [Ел. ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/ejournals/Patp/2012_1/12ssmsrr.pdf. – Назва з екрану.

 • Кандзюба С.П. Проектування середовища електронної взаємодії у державному управлінні соціальною сферою в Україні як РDМ-системою/ С.П. Кандзюба // Інформаційні технології у державному управлінні: тенденції розвитку : матеріали науково-практичного семінару, 01 черв. 2012 р.. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – С. 16 – 18.

 • Титаренко О.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Прикладні аспекти впровадження та використання інформаційних систем в управлінні» Д.: ДРІДУ НАДУ, 2007. – 28 c.

 • Старушенко Г.А., Титаренко О.М. Навчальний посібник з курсу «Економетрія» Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – 76 c.

 • Старушенко Г.А. Методичні рекомендації та приклади виконання практичних робіт з курсу «Економетрія» засобами «ЕХСЕL» / Г.А. Старушенко, О.М. Титаренко. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – 38 с.

 • Титаренко О.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» (тема «Електронний цифровий підпис») / О.М. Титаренко. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 24 с.

 • Титаренко О.М. Аналіз реалізації Концепції електронного уряду в Японії / О.М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. - Д.: ДРІДУ УАДУ, 2006. - Вип. 4.

 • Титаренко О.М. Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області / О.М. Титаренко, В.О. Габрінець, П.П. Шандиба, Т.М. Шаповалова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. - Вип. 1.

 • В.О. Габрінець, П.П. Шандиба, Т.М. Шаповалова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. - Вип. 2.Титаренко О.М. Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області / О.М.Титаренко // Електронне урядування в умовах кризи : матер. відео - конф., м. Київ, 14 травня 2009 р. [Електрон. ресурс]. - К.: НАДУ, 2009. - 1 електрон, опт. диск (СБ-КОМ).

 • Титаренко О.М. Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області / О.М.Титаренко // Електронне урядування в умовах кризи : матер. відео - конф., м. Київ, 14 травня 2009 р. [Електрон. ресурс]. - К.: НАДУ, 2009. - 1 електрон, опт. диск (СБ-КОМ).

 • Титаренко О.М. Цифрова нерівність та шляхи її подолання у контексті розбудови інформаційного суспільства: досвід Бельгії / О.М.Титаренко // матер. наук.-практ. семінару «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід», ДРІДУ НАДУ. 19 квітня 2013 р. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 90 – 92.

 • Кіян С. Електронний уряд як концепція державного управління в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) та ін. – 2 (20). – 2005 г. - С. 184-191.

 • Титаренко О.М. Розвиток електронного урядування як інструмент вирішення конфліктів у діяльності державних службовців / О.М. Титаренко, Ю. Андріянова, // Теорія та практика державної служби : сучасні пріоритети регіональної кадрової політики : матеріали наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 5 – 6 листопада 2010 р. / за заг. ред. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 139 – 140.

 • Кіян С. Рівень відкритості влади - провідний критерій демократичності держави // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред) та ін. – 4 (22). - 2005 г. - С. 80-90.

 • Кіян С. Відкритість влади як системний функціональний феномен у сфері управління на прикладі України // Ефективність державного управління: зб. наук. праць / Львівський регіональний інститут управління, вип. (8). – 2005 р. - С. 42-54.

 • Кіян С.О., Літвінов О.В. Роль інформаційної відкритості органів влади у здійсненні державної регуляторної політики // Державне управління: теорія та практика : електр. наук. фахове видання - К. : НАДУ при Президентові України, 2006. - Вип. 1 (3). / www.nbuv.gov.ua / Articles / Nadupu / 2006-1.

 • Габрінець В.О., Кіян С.О. Ефект синергетичної моделі розвитку рівня відкритості суспільних систем // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) та ін. – 4 (30). – 2007 р. – с. 25-35.

 • Кіян С.О. Розвиток відкритості влади за допомогою застосування інформаційних технологій, як одна з передумов євроінтеграції України // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції : матер. регіон. наук. - практ. конф. / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. - Д. :ДРІДУ НАДУ, 2005. - 196 с.Кіян С.О. Адаптація українського законодавства до європейського згідно з зовнішньополітичними намірами України // Державне управління та місцеве самоврядування : тези VII міжнар. наук. конгресу, 29-30 березня 2007 р. - X. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. - 212 с.

 • Кіян С.О. Адаптація українського законодавства до європейського згідно з зовнішньополітичними намірами України // Державне управління та місцеве самоврядування : тези VII міжнар. наук. конгресу, 29-30 березня 2007 р. - X. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. - 212 с.

 • - 340 с.

 • Кіян С.О. Трансформація суспільства як певний етап глобалізації та інтеграції в нові регіональні об'єднання // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції : матер. 6-ї регіон. наук. - практ. конф. 14 травня 2009р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. - Д. :ДРІДУ НАДУ, 2009.

 • Кіян С.О. Особливості застосування інформаційних технологій для забезпечення відкритості органів влади різних рівнів // Сучасна регіональна політика : освіта, наука, практика : матер. підсум. наук.-практ. конф., 28 жовтня 2011 р. – О. : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2011 р. - С. 134 - 136.

 • Кіян С.О. Соціальні умови впровадження інформаційних технологій в діяльність органів влади України. // Теорія та практика державної служби : напрямки модернізації : матер. наук.- практ. конф., 11-12 лист. 2011 р. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. - С. 137 - 138.

 • Кіян С.О. Аналіз реалізації концепції відкритої влади в органах публічного управління // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції : матер. рег. наук.-практ. конф./ за заг.ред. Л. Л. Прокопенка. - Д. :ДРІДУ НАДУ, 2012. – C. 69 – 71.

 • Кіян С.О. Новітні інформаційно-комунікаційні технології як чинник підвищення ефективності діяльності органів публічної влади / С.О. Кіян // Теорія та практика державної служби : матер. наук.-практ. конф., 2012. – С. 205 – 207.

 • Кіян С.О. Упровадження платформи SHAREPOINT як засіб модернізації органів публічної влади / С.О. Кіян // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід: матер. наук.-практ. семінару, 19 квітня 2013 р., Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013.   С. 45 – 47.Каталог: institut -> kafedra -> pres
institut -> Закон України „Про освіту"// Освіта. 1995. 5-12 березня. Закон України „Про освіту"
institut -> Інститут готує політологів, правознавців та спеціалістів із міжнародних відносин. Інститут готує політологів, правознавців та спеціалістів із міжнародних відносин
pres -> Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к
institut -> Нато як міжнародна організація безпеки І оборони Визначення безпеки
pres -> Кафедра права та європейської інтеграції
institut -> Галузь знань: Галузь знань
institut -> Нститут електронного урядування
pres -> Кафедра державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровськ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка