Рішення про зміну курсу розвитку світового співтовариства у напрямку його сталого розвитку. 2002 р. Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку у ЙоганензбурзіДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.
ТипРішення • 1992 р. - Конференція ООН у Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку (ЮНСЕД), на якій було прийнято рішення про зміну курсу розвитку світового співтовариства у напрямку його сталого розвитку.

 • 2002 р. - Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку у Йоганензбурзі.

 • грудень 2002 р. - Генеральною Асамблеєю прийнята Резолюція «Про Декаду ООН з освіти для сталого розвитку, починаючи з 1 січня 2005 року» (2005 - 2014).

 • Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 634 затверджено «Комплексну програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003–2015 роки».Актуальність створення мереж шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку:

 • Нагальною потребою ХХІ століття є формування такого способу життя, який склав би основу довготривалого ощадливого розвитку людства;

 • освіта для сталого розвитку охоплює екологічну, економічну та соціальну проблематику навчання та виховання під кутом зору формування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління та суспільства загалом.Що таке “сталий розвиток”?

 • сталий розвиток

 • (від англ. sustainable development ) – стабільний спрямований, збалансований розвиток економічної та соціальної сфер при раціональному використанні екологічних ресурсів • Поняття сталості передбачає створення умов для розповсюдження такого підходу до життя, коли розвиток суспільства спрямований забезпечувати потреби нинішній поколінь без втрат для майбутніх поколінь забезпечувати свої власні потребиЩо таке стале суспільство?

     • Стале суспільство - це суспільство, яке зберігається протягом життя багатьох поколінь і характеризується далекоглядністю, гнучкістю і мудрістю, за якої не руйнуються його фізичні чи соціальні системи життєзабезпечення.


Дві найважливіші ідеї, підпорядковані сталому розвитку:

 • розв'язання економічних, соціальних та екологічних проблем і досягнення рівноваги між ними для забезпечення якісного рівня життя людини;

 • • впровадження зобов'язань нинішнього покоління, які гарантують таке збереження природних, соціальних та економічних ресурсів, щоб рівень добробуту наступних поколінь лишався не нижчим за сучасний.Ключові завдання сталого розвитку:

 • забезпечення випереджаючого розв'язання проблем соціального та духовного розвитку;

 • • узгодження темпів економічного розвитку з господарською ємністю екосистем;

 • • збереження і відновлення природних екосистем та їхньої здатності до самовідтворення.Що таке освіта для сталого розвитку?

 • Освіта для сталого розвитку базується на фундаментальному припущенні, що людство має радикально змінити сучасний хід економічного, екологічного і соціального розвитку для забезпечення здорового та якісного життя нинішніх та майбутніх поколіньЩо є метою освіти для сталого розвитку?

 • Формування мислення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідні смисложиттєві цінності і пріоритети – ключова мета освіти для сталого розвиткуЩо включає сталий розвиток особистості:

 • поетапний гармонійний та збалансований розвиток всебічно освіченої соціально активної особистості, яка має світогляд, сформований на основі моральних принципів та норм, що забезпечують готовність до соціально–відповідальної поведінки і безперервної освіти.Чому традиційна освіта не може більше задовольняти потреби сьогодення?

 • Традиційна освіта неспроможна вчасно реагувати на гострі проблеми та повною мірою задовольняти потреби сьогодення, оскільки:

 • • лише перелічує проблеми і не націлена на їх розв'язання;

 • • не дає змоги осягнути системну картину світу, оскільки більшість дисциплін викладається відокремлено;

 • • не спрямована на вивчення та практичне розв'язання місцевих проблем;

 • • суспільство розвивається швидшими темпами, тому знання часто застарівають ще до закінчення терміну навчання.Яким є зміст освіти для сталого розвитку?

 • Складовими змісту освіти для сталого розвитку є:

 • • якість життя, соціальна справедливість та рівноправність;

 • • збереження різноманіття: культурного, соціального та біологічного;

 • • взаємозв'язок: у суспільстві, економіці та довкіллі;

 • • усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями;

 • • громадянська позиція, права та обов'язки громадян;

 • • потреби та права майбутніх поколінь на якісне життя.Які зміни передбачає освіта для сталого розвитку в навчальному процесі?

 • для викладачів – це перехід від передачі знань до створення умов для їх активного засвоєння та отримання практичного досвіду;

 • для учнів – це перехід від пасивного засвоєння знань до активного їх пошуку, практичного осмислення;

 • для керівництва навчальним закладом – це зміни у використанні ресурсів закладом, впровадження принципів сталості та демократизації в управління, налагодження діалогу із зацікавленими групами населення.Пріоритетні напрямки освіти для сталого розвитку:

 • виховання культури розумного споживання енергії та води, зменшення марних витрат сировини, кількості відходів;

 • впровадження принципів, норм та цінностей екологічної етики та етики відповідальності;

 • розвиток духовного потенціалу особистості на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки;

 • розвиток інформаційної культури особистості, основ критичного мислення та медіа-грамотності; • Сталий розвиток визначено ключовим принципом усіх політик ЄС.

 • Входження України до європейського освітнього простору передбачає інтеграцію основних засад сталого розвитку у зміст освіти.Який зв’язок між освітою для сталого розвитку і школою майбутнього?

 • освіта повинна формувати цінності, ставлення людини до себе та довкілля, стиль життя, активну життєву позицію – тобто все, що необхідне для забезпечення сталого майбутнього.Які виховні принципи визначають сутність освіти для сталого розвитку?

 • можливість учнями висловлювати та відстоювати власну точку зору;

 • мислити критично;

 • вчитися працювати у команді, домовлятися та поважати демократичні рішення;

 • бути толерантними та відповідальними;

 • бути відкритими для навчання та самонавчання;

 • вміти приймати самостійні рішення у власному повсякденному житті.Яку роль відіграє екологічна освіта у процесі впровадження освіти для сталого розвитку?

 • Екологічна освіта була передумовою виникнення освіти для сталого розвитку та стала її базою.

 • Зараз освіта для сталого розвитку охопила всі сфери діяльності людини і уособлює значно ширше поняття, ніж екологічна освіта.Які інструменти з впровадження освіти для сталого розвитку є головними?

 • діалог: налагодження взаєморозуміння та постійного діалогу між вчителями та учнями;

 • навчання: розвиток нових знань, навичок та вмінь для заохочення практики сталості у різних сферах життя людини;

 • інформування: доступ до інформації з питань сталого розвитку та стану довкілля;

 • маркетинг: зміни в поведінці кожної людини на користь сталості.Який результат із впровадження освіти для сталого розвитку слід очікувати?

 • загальна культура молоді і педагогів у питаннях природозбереження, регуляції відносин у суспільстві значно покращиться, якщо система навчання та виховання в інтересах сталого розвитку зможе забезпечити культурологічний підхід до формування змісту випереджаючої освіти як цілісного педагогічного процесу з постійним підвищенням соціальної домінанти сталості у системі Природа - Суспільство – Людина;

 • умови креативності комплексу навчально-виховних заходів створюються з урахуванням культурних, соціальних та економічних аспектів життєдіяльності дитини, особистісно-орієнтованого підходу, пріоритету гумано- та екоцентричних цінностей, а також можливостей освітянського закладу інтеграції до європейського освітнього простору.Освіта для сталого розвитку – це основа нашого спільного сталого майбутньогоКаталог: documents -> rajon -> sarny.php
rajon -> Я – Митець я – Оратор
rajon -> Розвивати інтелектуальні та творчі особистісні якості учнів з урахуванням їх інтересів, мотивів, системи цінностей
rajon -> Дубровицької загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів №2
rajon -> Вчитель початкових класів Дубровицької зош і-іііст.№2 Стаж роботи – 35років
sarny.php -> Позитивні тенденції впровадження інклюзивної освіти в системі діяльності освітніх округів Сарненського району Макриця Л.І. начальник відділу освіти Сарненської рда


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка