Робота з батьками. Основні засади діалогу. Підготувала вчитель початкових класів Дончук Л. МДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Робота з батьками. Основні засади діалогу.

 • Підготувала вчитель початкових класів Дончук Л. М.

 • Київ 2015


Сім'я — це первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки дитини.

 • Сім'я — це первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки дитини.

 • Проблема родинного виховання є найголовнішою в ідейно-моральному i культурному житті суспільства, оскільки відродження нації розпочинається з родини, з дитячої колиски. Сім'я, на думку видатного педагога, громадського діяча, талановитої дочки України - Софії Федорівни Русової, є однією з найважливіших ланок процесу морального i естетичного виховання.

 • За словами Софії Русової,  "найбільший скарб у кожного народу - його діти, його молодь". Цей скарб плекають батьки - найперші вихователі. Бо хто ж, як не батьки , добре розуміють психологію своєї дитини i повинні керувати її вихованням.    В основі ідей вченої була глибока повага до особистості дитини не залежно від її віку. I концептуальним у педагогічній i науковій діяльності С. Русової було положення про те, що "родинне виховання найкраще, бо в його основі лежить ласка матері". Рефлекторні перші жести, міміка i найпростіші звукові реакції дитини надзвичайно важливі в процесі встановлення стосунків між батьками i дітьми. 

 •    В основі ідей вченої була глибока повага до особистості дитини не залежно від її віку. I концептуальним у педагогічній i науковій діяльності С. Русової було положення про те, що "родинне виховання найкраще, бо в його основі лежить ласка матері". Рефлекторні перші жести, міміка i найпростіші звукові реакції дитини надзвичайно важливі в процесі встановлення стосунків між батьками i дітьми. 

 • Ще В.О.Сухомлинський вважав, що Батьківщина починається із сім`ї, що найважливіші риси і якості громадянина зароджуються в сімейному вихованні, що діти – продовження не тільки нашого роду, а й нашого соціального ладу. І від того , які духовні цінності візьме від нас молодь, залежатиме майбутнє нашого суспільства.З-поміж багатьох функцій, які виконує сім’я, найважливішою є виховна. Однак катаклізми, що відбуваються у сучасному українському суспільстві, та економічні труднощі гальмують адаптацію сім’ї як соціального інституту до нових умов сьогодення, негативно позначаються на її виховній ролі. Вочевидь, що сьогодні сім’я не готова взяти на себе всю відповідальність за соціалізацію дітей.

 • З-поміж багатьох функцій, які виконує сім’я, найважливішою є виховна. Однак катаклізми, що відбуваються у сучасному українському суспільстві, та економічні труднощі гальмують адаптацію сім’ї як соціального інституту до нових умов сьогодення, негативно позначаються на її виховній ролі. Вочевидь, що сьогодні сім’я не готова взяти на себе всю відповідальність за соціалізацію дітей.

 • Установлення та підтримка педагогічної співпраці «діти — батьки — педагоги» повинні вибудовуватися на принципах взаємоповаги, довіри, відповідальності та рівноправному партнерстві.Методологічним підґрунтям цієї діяльності є право кожної дитини на таких батьків, які здатні забезпечити їй можливість всебічного розвитку і сімейного добробуту.

 • Методологічним підґрунтям цієї діяльності є право кожної дитини на таких батьків, які здатні забезпечити їй можливість всебічного розвитку і сімейного добробуту.

 • Важливе завдання освітнього закладу, вчителя — допомога батькам у виконанні ними функції вихователів — не лише створення гармонічних взаємин між батьками та дітьми, але й їх передумов: певного способу життя і доброзичливих взаємин усіх членів родини.

 • Отже, формування педагогічної культури сучасної сім’ї — це процес виховання і перевиховання дорослих: батьків, інших членів родини, навіть опосередковано дітей, який може бути корисним і необхідним навіть тим батькам, які, виховуючи дітей, не відчувають певних проблем.Учителеві, насамперед, потрібно пам’ятати, що спілкування з батьками — одна з основних складових успішної роботи з дітьми. Знання складу сім’ї, особливостей виховання, взагалі залучення вчителя до нового шкільного життя дитини — умови успішної адаптації наймолодших школярів до цього непростого життя.

 • Учителеві, насамперед, потрібно пам’ятати, що спілкування з батьками — одна з основних складових успішної роботи з дітьми. Знання складу сім’ї, особливостей виховання, взагалі залучення вчителя до нового шкільного життя дитини — умови успішної адаптації наймолодших школярів до цього непростого життя.

 • Школа повинна стати надійною опорою і партнером для багатодітних сімей, активно пропагувати позитивний досвід виховання в них.

 • Не потрібно забувати класоводові про роботу з неблагополучними сім’ями, корекцію виховної діяльності родин із різним типом сімейного благополуччя, з сім’ями, умови життя в яких негативно впливають на розвиток особистості дитини.Зміст роботи педагога з батьками включає три основні блоки:

 • Зміст роботи педагога з батьками включає три основні блоки:

 • підвищення рівня психолого – педагогічних знань батьків,

 • залучення батьків до навчально - виховного процесу,

 • участь батьків в управлінні закладом, класом.

 • Організацію роботи з батьками у сучасному освітньому закладі умовно можна поділити на такі напрямки:

 • вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу;

 • залучення батьків до навчально-виховного процесу як рівноправних учасників, до створення сприятли-вих умов для ефективної роботи освітнього закладу;

 • формування педагогічної культури сучасної сім’ї та допомога батькам в їх психолого-педагогічній самоосвіті;

 • корекція виховної діяльності родин із різним типом сімейного неблагополуччя.Організація роботи з батьками в освітньому закладі — багатоаспектна і має значні педагогічні можливості. Успіх в організацій роботи з батьками значною мірою залежить від особистості та авторитету педагога, його професійності, високих моральних, людських якостей, вміння спілкуватися з батьками, колегами, дітьми.

 • Організація роботи з батьками в освітньому закладі — багатоаспектна і має значні педагогічні можливості. Успіх в організацій роботи з батьками значною мірою залежить від особистості та авторитету педагога, його професійності, високих моральних, людських якостей, вміння спілкуватися з батьками, колегами, дітьми.

 • Організація роботи з батьками повинна бути спрямована на об'єднання батьків у згуртований колектив.

 • Батьківські збори — це громадський орган, який своїми рішеннями визначає завдання, зміст, напрямки роботи батьківського колективу, класу, освітнього закладу.Тому у зміст батьківських зборів можна включити традиційні рубрики:

 • Тому у зміст батьківських зборів можна включити традиційні рубрики:

 • «Зміст сімейного виховання»;

 • «Виховання чуйності й доброти»;

 • «Чому ми такі різні»;

 • «Роль сім'ї у фізичному вихованні дітей»;

 • «Проблеми адаптації дітей у школі»;

 • «Телевізор у житті родини та учня»;

 • «Емоції позитивні та негативні»;

 • «Дитяча агресія – що це»;

 • « Як навчити дитину вчитися».Батьківські збори 1 класБатьківські збори 2 класБатьківський комітет класу — це постійно діючий орган, який сприяє зміцненню зв'язків сім'ї, освітнього закладу, громадськості, залученню всіх учасників до активної життєдіяльності класного колективу, організації змістовного дозвілля школярів, педагогічного всеобучу батьків тощо.

 • Батьківський комітет класу — це постійно діючий орган, який сприяє зміцненню зв'язків сім'ї, освітнього закладу, громадськості, залученню всіх учасників до активної життєдіяльності класного колективу, організації змістовного дозвілля школярів, педагогічного всеобучу батьків тощо.

 • Батьківський комітет класу зобов'язаний:

   • Допомагати класному керівникові в налагодженні контакту з колективом батьків;
   • Залучати батьків до спільної діяльності з дітьми;
   • Впливати на формування культури батьківського спілкування;
   • Бути посередником між сім'єю, школою;
   • Виступати з ініціативами і пропозиціями з поліпшення освітньо – виховного процесу в школі;
   • Дотримуватись етичних норм в спілкуванні з учнями, педагогами і їх батьками.


Батьківський комітет має право:

 • Батьківський комітет має право:

 • Активно брати участь в організації освітньо – виховного процесу в класі;

 • Відвідувати разом з класним керівником учнів вдома;

 • Бути присутнім на уроках і позакласних заходах;

 • Висловлювати свою думку про заходи, що проводяться в класі;

 • Впливати спільно з класним керівником на тих батьків, які не займаються вихованням своїх дітей;

 • Проводити бесіди з проблемними учнями;

 • Залучати у разі потреби різного роду фахівців для вирішення проблем сім'ї.

 • Чим активнішою буде співпраця дітей і батьків в навчальній і позакласній діяльності, тим менше проблем в роботі з сім'ями зустріне педагог в своїй професійній діяльності. Це – непорушне правило роботи з сім'єю, якого повинен дотримуватися класний керівник.У практиці навчального закладу використовуються масові (конференції, батьківські клуби), групові та індивідуальні форми (консультації, бесіди, відвідування на дому) й методи роботи з батьками. Всі вони спрямовані на підвищення рівня педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії навчального закладу та сім`ї, на посилення її виховного потенціалу, а також на залучення батьків до виховання учнів.

 • У практиці навчального закладу використовуються масові (конференції, батьківські клуби), групові та індивідуальні форми (консультації, бесіди, відвідування на дому) й методи роботи з батьками. Всі вони спрямовані на підвищення рівня педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії навчального закладу та сім`ї, на посилення її виховного потенціалу, а також на залучення батьків до виховання учнів.

 • Індивідуальні консультації можуть проводиться з ініціативи батьків або класного керівника. Приводом для запрошення на консультацію можуть бути проблеми в спілкуванні дитини з класом і педагогами, конфліктна ситуація, ініціатива дитини, пов'язана з сімейною ситуацією.Існує певна етика спілкування з батьками при підготовці і проведенні індивідуальної роботи з сім'єю:

 • Існує певна етика спілкування з батьками при підготовці і проведенні індивідуальної роботи з сім'єю:

 • Необхідно заздалегідь обговорити можливість проведення такої консультації.

 • Батьки мають бути запрошені на консультацію в доброзичливій і спокійній атмосфері.

 • Час консультації або бесіди має бути чітко обумовлений .

 • Батьки не повинні чекати під дверима своєї долі. Бажано, щоб обидва батьки були присутні при зустрічі.

 • Необхідно чітко формулювати цілі консультації, її актуальність.

 • Батьки повинні мати можливість висловитися повною мірою з обговорюваної проблеми.

 • Всі доводи батьків, їх аргументи «за» і «проти» мають бути уважно вислухані.

 • В ході консультації батьки повинні отримати чіткі рекомендації і пропозиції з обговорюваної проблеми.

 • Якщо присутність дитини в ході консультації обов'язкова, то вона запрошується на зустріч.НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ СПІВПРАЦІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА З БАТЬКАМИ :

 • НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ СПІВПРАЦІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА З БАТЬКАМИ :

 • батьківські вечори

 • батьківські читання

 • тематичні, групові і індивідуальні консультації

 • тренінги

 • діагностика

 • Для того, щоб нетрадиційні форми роботи прижилися, їх треба проводити системно.Діагностика ділиться на :

 • Діагностика ділиться на :

 • Попередню

 • Тематичну

 • Підсумкову

 • Використовуючи діагностику, класний керівник повинен пам'ятати про етичні аспекти всіх своїх досліджень і керуватися певними правилами.

 • Інформація, отримана в ході діагностики, залишається строго конфіденційною.

 • Діагностика проблеми припускає корегування дій класного керівника з вивченої проблеми.

 • Діагностичне дослідження не повинно ставити мету – навішування ярликів.

 • Діагностичне дослідження має проводитися коректно і приваблювати до подальшого спілкування з класним керівником.Робота з батьками першокласників починається з першої зустрічі за таким порядком денним: 

 • Робота з батьками першокласників починається з першої зустрічі за таким порядком денним: 

 • "У сім'ю входить школа" (бесіда). 

 • Тести для батьків "Чи готова ваша дитина до школи?". Портрет майбутнього першокласника

 • Портрет майбутнього першокласника

 • Прізвище, ім’я та по батькові дитини.

 • Дата народження.

 • З якого часу відвідував дитячий сад, які відносини складалися у дитини у дитячому закладі?

 • Як часто хворіє ?

 • Яким школяриком він хотів би бути?

 • Хто з його друзів буде з ним навчатися?

 • Як ставиться до купування шкільних речей?

 • Чим цікавиться ?

 • Хто з членів родини є найбільшим авторитетом для дитини?

 • Які особливості характеру має ваша дитина?

 • Які риси характеру ви хотіли б активно розвивати? Правила ефективної взаємодії класного керівника з сім'ями учнів, основні засади діалогу:

 •  Правила ефективної взаємодії класного керівника з сім'ями учнів, основні засади діалогу:

 • Батькам потрібні підтримка, допомога, добра порада.

 • Не розмовляйте з батьками на бігу, похапцем.

 • Розмовляйте з батьками спокійним тоном, не прагніть їх повчати.

 • Умійте терпляче вислухати батьків. Дайте можливість висловитися їм з приводу наболілого.

 • Не поспішайте з висновками! Обдумайте те, що ви почули від батьків.

 • Те, що батьки вам розповіли, не повинне стати надбанням інших.

 • Батьки хочуть чути не лише погане, але і хороше.

 • Кожна зустріч з сім'єю учня повинна закінчуватися конструктивними рекомендаціями для батьків і учня.

 • Якщо батьки приймають активну участь в житті класу і школи, їх зусилля мають бути відмічені класним керівником і адміністрацією школи.Величезне значення для батьків мають подяки, грамоти, дипломи, сувеніри

 • Величезне значення для батьків мають подяки, грамоти, дипломи, сувеніри

 • (виготовлені дітьми).

 • Тільки спільна робота вчителя з батьками може дати добрі наслідки у навчанні і вихованні дітей. 3 одного боку, батьки допомагають краще пізнати індивідуальні особливості своїх дітей, зрозуміти причини, що сформували певні якості. 3 другого боку, вчитель допомагає батькам краще пізнати дитину і вказати шляхи подолання конкретних вад моральних або розумових якостей чи, навпаки, - дальшого розвитку позитивних якостей з урахуванням и індивідуально-психологічних особливостей. З батьками на екскурсіїВесняна толокаУ світі мистецтваУ світі мистецтва
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка