Рослина РослинаДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.1) Що таке ГМО?

 • 1) Що таке ГМО?

 • 2) Які бувають ГМО?

 • 3) Користь чи шкода?

 • 4) Сорт – це ГМО?+ спрощення технологій вирощування с/г культур;

 • + спрощення технологій вирощування с/г культур;

 • + відсутність забруднення навколишнього середовища пестицидами та отруто-хімікатами;

 • + значне підвищення врожайності за рахунок зниження шкідливих впливів комах та мікроорганізмів;

 • + зниження енергозатрат, собівартості, а звідси й цін на продукти харчування.Рослина

 • Рослина • окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови виникнення правової охорони:

 • - може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;

 • - може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;

 • - може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

 •   • Сорт вважається придатним для набуття прав на нього як на об’єкт інтелектуальної власності, якщо за проявом ознак, породжених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів, він є новим, відмінним, однорідним та стабільним. • Генетично модифіковані (трансгенні) рослини – це рослини зміни в яких не пов’язані з їх належністю до обмежених груп рослин, що культивуються, всередині одного біологічного виду, а можуть розповсюджуватись на весь вид та/або більш високі таксономічні групи організмів. • У відповідності до UPOV сорт рослини визначається своїм генотипом. Способи отримання такої рослини не дозволяють виділяти з нього окремі ознаки і вводити їх певним чином у іншу рослину.

 • Генна інженерія дозволяє виділити з якогось організму ген, який відповідає за виявлення певної ознаки, і ввести його в рослину, яка в результаті буде характеризуватись саме введеним геномом, тобто частиною генотипу. • 1) Якщо об’єктом є трансгенна рослина, то формула винаходу повинна складатись згідно з п. 11.3.2. Правил складання, а саме, що для об’єктів генетичної інженерії до формули винаходу включають нуклеотидні чи амінокислотні послідовності.

 • 2) Якщо можливості внесення у формулу винаходу суттєвої ознаки у вигляді нуклеотидної послідовності неможливо, дозволяється охарактеризувати об’єкт “рослина” через спосіб її отримання, за умови, що він не є чисто біологічним (п.11.1.4. Правил складання).1) У більшості випадків у формулі винаходу трансгенний рослинний матеріал характеризується указаням на модифікацію його геному (генетичного матеріалу), наприклад, у вигляді наявності в ньому чужерідної ДНК або шляхом трансформації його чужерідною ДНК

 • 1) У більшості випадків у формулі винаходу трансгенний рослинний матеріал характеризується указаням на модифікацію його геному (генетичного матеріалу), наприклад, у вигляді наявності в ньому чужерідної ДНК або шляхом трансформації його чужерідною ДНК

 • Наприклад:

 • 1. Трансгенна рослина, яка включає екзогенну молекулу нуклеїнової кислоти, вибрану з групи, яка містить SEQ ID NO:1 або SEQ ID NO:2.2) Іншою розповсюдженою у формулі винаходу на рослинний матеріал ознакою є вказання на технічну властивість, яку проявляє трансформована рослина. Результат демонструє бажані зміни у метаболічних процесах у рослині, наприклад, до продукування тієї чи іншої речовини у рослині і т.п.

 • 2) Іншою розповсюдженою у формулі винаходу на рослинний матеріал ознакою є вказання на технічну властивість, яку проявляє трансформована рослина. Результат демонструє бажані зміни у метаболічних процесах у рослині, наприклад, до продукування тієї чи іншої речовини у рослині і т.п.

 • Наприклад:

 • 1. Трансгенна рослина, яка містить нуклеотидну послідовність SEQ ID NO:1 та експресує підвищений рівень еластину у порівнянні з рослинами дикого типу.3) Також трансгенний матеріал у формулі винаходу може характеризуватись поєднанням двох ознак, наприклад, модифікацією геному та результатом цієї модифікації.

 • 3) Також трансгенний матеріал у формулі винаходу може характеризуватись поєднанням двох ознак, наприклад, модифікацією геному та результатом цієї модифікації.

 • Наприклад:

 • 1. Рослина Brassica, що містить піддану мутагенезу молекулу нуклеїнової кислоти, яка кодує стійкий до гербіцидів білок великої субодиниці синтази ацетогідроксикислот (AHASL) Brassica, що містить мутацію в положенні, яке відповідає положенню А122 послідовності SEQ ID NO:23, і де рослина Brassica є резистентною щонайменше до одного AHAS-інгібуючого гербіциду.1) Харчовий продукт, який отримують з трансгенної рослини (наприклад, олія).

 • 1) Харчовий продукт, який отримують з трансгенної рослини (наприклад, олія).

 • Такі продукти будуть мати винахідницький рівень за умови, що матеріал, з якого виготовлений продукт, надає йому нових властивостей, наприклад, олія, зі зміненим співвідношенням жирних кислот.

 • 2) Спосіб, виготовлення продукту, який отримують з трансгенної рослини.

 • Спосіб повинен містити стадії способу, які надають йому винахідництва. Нова рослина, яка використовується у способі не буде надавати об’єкту “спосіб” винахідництва.Якщо відбувається генетична модифікація певного сорту (лінії) рослини, то отриманий в результаті новий сорт (лінія) не буде об’єктом на який поширюється правова охорона згідно з Законом про охорону прав на винаходи та корисні моделі незалежно від способу яким він був отриманий чи то біологічним в своїй основі, чи то біотехнологічним. Таке ж роз’яснення можна знайти і в ст.32 Директиви 98/44/ЄС від 6 липня 1998 року.

 • Якщо відбувається генетична модифікація певного сорту (лінії) рослини, то отриманий в результаті новий сорт (лінія) не буде об’єктом на який поширюється правова охорона згідно з Законом про охорону прав на винаходи та корисні моделі незалежно від способу яким він був отриманий чи то біологічним в своїй основі, чи то біотехнологічним. Таке ж роз’яснення можна знайти і в ст.32 Директиви 98/44/ЄС від 6 липня 1998 року.

 • Так як згідно Законодавства способи отримання генетично модифікованих сортів рослин з патентної охорони згідно Закону про охорону прав на винаходи та корисні моделі не виключаються, то отриманні такими способами продукти – сорти – все ж таки можуть отримати опосередковану охорону за патентом на спосіб.Формула винаходу не повинна містити самих термінів, які вказують, що заявлена рослина є по суті сортом рослин, а саме, “сорт”, “клон”, “лінія”, “гібрид першого покоління”, “популяція”.

 • Формула винаходу не повинна містити самих термінів, які вказують, що заявлена рослина є по суті сортом рослин, а саме, “сорт”, “клон”, “лінія”, “гібрид першого покоління”, “популяція”.

 • Формула винаходу не повинна містити посилання на депонування насіння заявленої рослини у будь-якій установі, яка має статус міжнародного органу з депонування, так як таке посилання вказує на те, що задепоноване насіння є насінням сорту (певної лінії ).Якщо в результаті кваліфікаційної експертизи дійшли висновку, що спосіб за яким створено рослину є біологічним в своїй основі процесом, то рослина не може бути визнана патентоспроможною по тій причині, що не можливо відтворити те, що можливо здійснилось без участі людини.

 • Якщо в результаті кваліфікаційної експертизи дійшли висновку, що спосіб за яким створено рослину є біологічним в своїй основі процесом, то рослина не може бути визнана патентоспроможною по тій причині, що не можливо відтворити те, що можливо здійснилось без участі людини. • Оскільки підзаконні акти України не містять визначення щодо того, що являє „біологічний в своїй основі процес”, то експертиза зверталась до авторитетного на сьогодні визначення в ЄПК (розд. С, гл. IV, п. 3.4.2), де він трактується як

 • Процес створення рослин чи тварин, якщо він складається із природних явищ, таких як схрещування або селекція, є, в основному, біологічним процесомВідповідно до статті 2 Директиви 98/44/ЄС від 6 липня 1998 року, спосіб створення рослин є по суті біологічним, якщо він повністю складається з природних явищ, таких як схрещування та добір.

 • Відповідно до статті 2 Директиви 98/44/ЄС від 6 липня 1998 року, спосіб створення рослин є по суті біологічним, якщо він повністю складається з природних явищ, таких як схрещування та добір.

 • Тобто, спосіб схрещування або селекції, який включає просто добір для розмноження і схрещування, є по суті біологічним і тому не патентоздатним.Україна

 • УкраїнаЗ середини 80-х років 20 ст. видаються Європейські патенти на технічно модифіковані рослини, якщо вони не відносяться до конкретних сортів.

 • З середини 80-х років 20 ст. видаються Європейські патенти на технічно модифіковані рослини, якщо вони не відносяться до конкретних сортів.

 • Європейська патентна конвенція (ст. 53 (b)) виключає з числа патентоспроможних винаходів сорти рослин та породи тварин, а також біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, тобто традиційні способи їх селекції.

 • В останній час в Європейському патентному відомстві почали видавати патенти на винахід, якщо об’єктом винаходу є насіння сорту рослину, за умови, що воно задепоновано у будь-якій установі, яка має статус міжнародного органу з депонування відповідно до Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури.Своє рішення вони пояснюють тим, що за рахунок того, що насіння задепоноване і зберігається у депозитарії, рослину за винаходом можливо відтворювати кожен раз, коли це необхідно власнику патенту, за рахунок використання для сільськогосподарських або інших цілей насіння з депозитарію, а не насіння після вирощування насіння, яке було отриманого з депозитарію.

 • Своє рішення вони пояснюють тим, що за рахунок того, що насіння задепоноване і зберігається у депозитарії, рослину за винаходом можливо відтворювати кожен раз, коли це необхідно власнику патенту, за рахунок використання для сільськогосподарських або інших цілей насіння з депозитарію, а не насіння після вирощування насіння, яке було отриманого з депозитарію.

 • Однак, за рахунок такого патентування насіння сорту рослини, отримує так зване “подвійне патентування”. • 1) Сорт рослини і рослина – два різних об’єкти, які мають різні шляхи захисту.

 • 2) Подвійного патентування рослин бути не повинно.

 • 3) Найбільше заявок на трансгенні рослини подають великі компанії з США та Європи. Україна нажаль захищає свої нові рослини лише як сорти, отримані шляхами звичайної селекії.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка