Розділ ІІ. Визначення проблемиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Розділ І. Пояснювальна записка.

 • Розділ І. Пояснювальна записка.

 • Розділ ІІ. Визначення проблеми

 • Розділ ІІІ. Мета виховання. Чинники сучасного виховання. Проектно-технологічний підхід у вихованні. Структура моделі виховання. Основні принципи виховання. Зміст виховання. Виховний простір розвитку особистості.

 • Розділ ІV. Вікові особливості учнів

 • Розділ V. Зміст виховної діяльностіМета виховання:

 • Мета виховання:

 • формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіоналКультурно – національні чинники виховання:

 • Культурно – національні чинники виховання:

 • Сім’я – приклади життєдіяльності батьків та історії роду;

 • Школау навчально-виховному процесі головний акцент має переноситись із засвоєння певної кількості знань на виховання особистості;

 • Соціальні інститути - позашкільні заклади, психологічні служби, інститути підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощосуспільні

 • суспільні

 • культурні

 • педагогічні

 • родинніпрактично реалізувати індивідуальний підхід;

 • практично реалізувати індивідуальний підхід;

 • планувати і прогнозувати результати виховних впливів;

 • обирати найбільш ефективні для даного учня або класного колективу форми і методи виховної роботи;

 • об’єктивно оцінювати ефективність і результативність виховної роботиПрограма виховання враховує:

 • Програма виховання враховує:

 • діагностування;

 • визначення і обґрунтування педагогічних завдань;

 • моделювання і прогнозування, проектування і планування;

 • організацію різних видів діяльності з учнями;

 • моніторинг, корекцію та регуляцію відхилень у розвитку;

 • аналіз та прогнозування виховних ситуацій.Мета виховання

 • Мета виховання

 • Завдання

 • Цільова група

 • Кінцевий результат

 • Критерії

 • Зміст діяльності

 • Форми

 • Методи

 • ЧАССтруктура виховної моделі національного виховання

 • Структура виховної моделі національного виховання

 • Виховна система – це цілісний організм, який виникає у процесі інтеграції основних компонентів виховання (мета, суб'єкти виховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості.

 • Серцевиною виховного процесу є особистість.

 • Одним із визначальних принципів виховної системи є взаємозв'язок впливів: родини, вчителя, соціальних суб'єктів, довкілля.Основні принципи виховання

 • Основні принципи виховання

 • національної спрямованості

 • культуровідповідності

 • цілісності

 • акмеологічний (засвоєння найвищих моральних цінностей)

 • суб'єкт – суб'єктної взаємодії

 • адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості

 • особистісної орієнтації

 • превентивності

 • технологізаціїЗміст виховання:

 • Зміст виховання:

 • науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва і самої себе тощо…Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

 • Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосерді, толерантності, совісті, терпимості до іншого тощо.

 • Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності особистості гармонійно співіснувати з природою, активній участі у природоохоронних акціях тощо.Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом.

 • Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом.

 • Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту трудового виховання особистості, яке передбачає усвідомлення дітьми соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва, розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв’язання, готовність до творчої діяльності.

 • Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно – душевних та соціальних сил.Виховний простір — це не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток особистості

 • Виховний простір — це не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток особистостіпсихологізація

 • психологізація

 • відкритість до соціуму

 • залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем

 • розвиток творчого потенціалу

 • спонукання школярів до самостійного розв'язання власних життєвих проблемжиттєтворчість

 • життєтворчість

 • педагогічна культура вчителів і вихователів

 • педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку

 • самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльностіВікові особливості учнів початкової, основної та старшої школи побудовані за змістовними лініями:

 • Вікові особливості учнів початкової, основної та старшої школи побудовані за змістовними лініями:

 • 1. Психологічні вікові особливості.

 • 2. Педагогічні завдання.

 • 3. Діяльнісний підхід у формуванні особистості учня.

 • 4. Форми роботи.зміст виховної діяльності

 • зміст виховної діяльностіСтворення моделі класного колективу в початковій школі

 • Створення моделі класного колективу в початковій школіУсе мистецтво виховання складається з того, щоб ставити молодих людей в умови, що здатні розвити в них задатки розуму й добропорядності.

 • Усе мистецтво виховання складається з того, щоб ставити молодих людей в умови, що здатні розвити в них задатки розуму й добропорядності.

 • Гельвецій.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка