Розділ VІ. Акцизний податок(1) Стаття 212. Платники податкуДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.


РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК(1)

 • Стаття 212. Платники податку

 • Стаття 213. Об’єкти оподаткування

 • Стаття 214. База оподаткування

 • Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку

 • Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов’язань

 • Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України

 • Стаття 218. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України

 • Стаття 219. Порядок обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів

 • Стаття 220. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками


РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК(2)

 • Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів

 • Стаття 222. Порядок і строки сплати податку

 • Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного податку

 • Стаття 224. Контроль за сплатою податку

 • Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв

 • Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

 • Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів

 • Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів

 • Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання

 • Стаття 230. Акцизні складиОсновна мета:

 • Основна мета:

 • наближення законодавства України, в частині оподаткування акцизами, до норм і стандартів ЄС;

 • забезпечення ефективного застосовування податкового законодавства як платниками податку, так і контролюючими органамиВпровадження міжнародного досвіду, наближення ставок і механізму стягнення акцизного збору до вимог законодавства ЄС

 • Впровадження міжнародного досвіду, наближення ставок і механізму стягнення акцизного збору до вимог законодавства ЄС

 • об'єднання положень шести законодавчих актів

 • встановлення нульової ставки податку на біоетанол, який використовується для виробництва біологічних видів палива

 • підвищення ставок акцизного податку на нафтопродукти та запровадження ставки податку на скраплений газ для компенсації втрат бюджету від скасування транспортного податку та збільшення фінансування дорожнього будівництваОсобливості обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України (ст.217)

 • сума акцизного податку визначається платником самостійно, виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів, ставок податку, що діють на момент реалізації такої продукції ;

 • при визначенні суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини застосовуються ставки податку, що діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику;

 • податок з товарів (продукції), на які встановлені ставки податку в іноземній валюті сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ;

 • забороняється сплата акцизного податку шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов’язань, векселями та в інших формах, що не передбачають сплати сум такого податку коштами;

 • платник акцизного податку має право на коригування податкових зобов’язань у випадку повного (часткового) повернення раніше реалізованих ним товарів для усунення недоліків товару або його знищення (переробки) у зв’язку з неможливістю усунення таких недоліківОсобливості обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України (ст.218)

 • сума акцизного податку визначається платником самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку;

 • податок із підакцизних товарів (продукції), обчислюється у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення;

 • при порушенні умов розміщення підакцизних товарів у митних режимах, розрахунок суми податку проводиться за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при розміщенні у відповідний режим;

 • відшкодування сум акцизного податку імпортеру у разі, якщо він повертає підакцизні товари (продукцію), раніше ввезені на митну територію України, у зв’язку з непридатністю їх для реалізаціїОсобливості обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів (ст.219)

 • ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що переміщуються через митну територію України транзитом, проводиться без сплати податку;

 • Граничними термінами транзиту підакцизних товарів митною територією України:

 • автомобільним транспортом (з моменту ввезення на територію України) – 5 діб у разі прямого транзиту і 10 діб – у разі комбінованого перевезення;

 • залізничним транспортом (з моменту ввезення на територію України) – 21 доба – у разі прямого транзиту і 28 діб – у разі переадресування

 • підакцизні товари(продукція), що тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені для показу чи демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів та ярмарків, спеціальних виставкових заходів звільняються від сплати податкуОсобливості обчислення податку за адвалорними ставками (ст.220)

 • максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробником або імпортером товарів (продукції) шляхом декларування таких цін;

 • декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію):

 • подається відповідно центральному органу ДПС або спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи;

 • міститься відомості про ціни і дату, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни;

 • подається не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати встановлення максимальних роздрібних цін;

 • подається у двох примірниках уповноваженою особою виробника або імпортера підакцизних товарів (продукції);

 • датою запровадження максимальних цін є перший день календарного місяця;

 • дія максимальних цін на підакцизні товари протягом кількості податкових періодів законодавцем не обмежується;

 • копії чинних декларацій розміщуються на видному місці;

 • встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництваОсобливості обчислення податку з тютюнових виробів (ст.221)

 • сума податку обчислюється одночасно за адвалорними та специфічними ставками;

 • сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною ставками, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов’язання;

 • ціна реалізації товару повинна здійснюватися за ціною не вище максимальної роздрібної ціни, яка нанесена на пачку (коробку та сувенірну коробку);

 • контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, вимог щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, здійснюють органи ДПСОсобливості оподаткування алкогольних напоїв (ст.225)

 • використання податкових векселів при оподаткуванні виробництві та реалізації алкогольних напоїв;

 • корегування розрахунку суми податку на суму втраченого спирту при транспортуванні;

 • погашення податкового векселя при придбанні акцизних марок;

 • погашення податкового векселя шляхом сплати до бюджету сум податку, що розраховуються за ставками податку з готової продукції;

 • погашення податкового векселя з урахуванням обсягів відвантаженої на експорт продукції;

 • порядок опротестування векселя, який не погашено у встановлений строк, а також заборону часткового погашення податкового векселя після закінчення строку, на який він виданий;

 • заборона щодо отримання спирту під податковий вексель, у разі, коли попередній вексель даного суб’єкта господарювання, за яким настав строк сплати, не погашений повністю;

 • виноматеріали, що є сировиною для підприємств вторинного виноробства, не оподатковуютьсяВиготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів (ст.226)

 • порядок виготовлення, зберігання та продажу марок акцизного податку;

 • використання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробівВвезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів (ст.227)

 • порядок контролю за ввезенням на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

 • особливості отримання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

 • сплата податку в окремих випадкахКонтроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів (ст.228)

 • порядок контролю за надходженнями акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів як вітчизняного виробництва, так і імпортованих на митну територію України;

 • загальні засади контролю за порядком маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

 • порядок застосування відповідальності за виявлені порушення та її видиОсобливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання:

 • спирту етилового (ст.229.1);

 • нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості (ст.229.2);

 • нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості (ст.229.3);

 • нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості (cт. 229.4.);

 • нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються в якості сировини для хімічної промисловості (ст. 229.5.)Акцизні склади (ст. 230)

 • порядок створення та функціонування акцизних складів;

 • порядок роботи акцизного складу як приміщення на обмеженій території, де виробляються, обробляються, змішуються, розливаються, пакуються, зберігаються, отримуються чи видаються підакцизні товари;

 • основні положення щодо дій розпорядника акцизного складу (суб’єкта господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів);

 • завдання, які визначають дії постійного представника органу ДПС на акцизному складі під час здійснення постійного контролю;

 • права й обов’язки розпорядника акцизного складу та постійного представника органу державної податкової службиКаталог: dkpku -> prezent
prezent -> Класифікація платників єдиного податку. Класифікація платників єдиного податку
prezent -> Положення запропоновані методологічні засади: створюють єдиний підхід в сфері оподаткування
prezent -> Дякую за увагу
prezent -> Розділ XX. Перехідні положення підрозділ Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб
prezent -> Трансфертне ціноутворення система визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, визнаних відповідно до статті 39 Податкового кодексу України контрольованими
prezent -> Перевірки види перевірок (ст. 75) Новації в перевірках


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка